HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján


Barkóci Sándor: Újjászületés, megújulás /Jn 3:1-21/


"Jézus így felelt: 'Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, ami Szellemtől született szellem az." (Jn 3:5-6)

Egy jósnő megtérése * Szabadulás az okkultizmusból

"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és
ne tudakozódjatok jövendőmondóknál..." (3Mózes 19:31a)

JÓSLÁS, VARÁZSLÁS BŰNE
Széles és keskeny utat alkotta és bemutatja az Úr útmutatása szerint Fazakas László.
Életkert Kiskőrösön 3/1. rész
A videó készítői Varga István és Makai Rozália.


Isten nélküli élet a széles út, a pusztulás útja a Pokolra vezet. Jézus lábnyomában van a keskeny út, mely az örök életre, a Mennybe visz. A széles útra mindent vihet magával az ember, bűnöket, hőstetteket, jó és rossz cselekedeteket. A szoros kapun csak alázatosan mehet be az ember. A bűnterheket kinn kell hagynunk."Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt 7:13-14)
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy lehetőségünk volt ezt a csodálatos munkát megismerni és videóra venni. Ma még tart a kegyelem ideje. Mindenkit hívunk a megtérésre ezzel a videóval is. Szabad a választás a széles és a keskeny út között. A széles út a Pokolra vezet, a keskeny út a Mennybe, az örök életre. Nekünk keresztényeknek Jézus Krisztust kell követnünk, az Ő lábnyomában járnunk. Nincs harmadik út! Dicsőség és hála az Úré!Én hirdetem az élő Úr dicséretét

"Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!" (Ézsaiás 30:21b)
Életkert Kiskőrösön 3/2. rész
Életkert Kiskőrösön 3/3. rész
Csoda a kiskőrösi temetőben * Teljes cikk itt!


Az idén /2014/ kisebb csoda fogadott bennünket. A temető gondnoka a használaton kívüli területen - saját hite és elképzelése alapján - egy kétszáz m2-es parkot varázsolt. A kapujától két út indul az örökkévalóság felé. Az egyik a rossz út, a másik a jó. Az utat növényrengeteg és márványtáblák sokasága kíséri. Ezekre bibliai jó tanácsokat, vallásos énekek szövegét véste rá a temető gondnoka. (17 000 karaktert.) A két utat a "Jordán folyó" választja el, amelyben állandóan csörgedezik a víz. Aki a rossz úton indul el, a táblák szövegének segítségével bármikor áttérhet a jó útra. Félúton egy oszlopra szerelt tükör, hogy a lélek szembesülhessen önmagával.
Az utak mentén padok, amelyen megpihenve mód nyílik az igék olvasására és az elmélkedésre. Az út végén a pad, amelyen megpihenhetnek a jó útra tértek. Mögöttük két zászló, fehér és fekete – a Pokol és a Mennyország. Itt ér véget a két út.
Fazakas László gondnok nekünk, idegeneknek, egy órán át tartott „idegenvezetést”. Fanatikus embert ismertünk meg. Saját ötletéből, saját erejéből fogott hozzá a munkához. Pénze nem volt, csak a két keze. Amikor megtudták, mit épít, áradt felé a segítség. Bevezették kertjébe a vizet, a villanyt, márványtáblákat, pénzt adományoztak, fuvart ajánlottak fel és még sok minden mást. Kapott kétszáz selyemakácot, ami nem kellett a kertjébe, hát kis erdőt telepített kertje köré. Mindezt mélységes hittel tette és teszi, amellett, hogy három környékbeli temető gondnoka. Két alkalmazottal dolgozik.
Ma már zarándokhely lett a kert, ide járnak a gyerekek hittanórákra, de ide járnak a temető látogatói is megpihenni. Mindenki rácsodálkozik, mint ahogy mi is. Akinek az útja Kiskőrösre vezet, ne hagyja ki a temetőt, és járja végig a két utat. /Kutas Ferenc/ (newjsag.hu)A papoknál az Igazság? Fazekas László bizonyságtétele
Miskolc 2010 Barkóci testvért Miskolcra elkísérő szolgatárs bizonysága
Fazakas László bizonyságtétele a gyermeke balesetének csodálatos kimeneteléről
Miskolc 2009 Belvárosi Baptista Gyülekezet
Makai Rozália: Bemerítés a Biblia alapján
Megtisztulás és újjászületés!
Barkóci Sándor szlovák prédikátor és evangélista szolgálatai


Barkóci Sándor /Alexander Barkoci/ 1955-ben született Komarnoban. Jelenleg Szlovákiában (Komarnoban) él feleségével Zsuzsannával és 6 gyermekével együtt. Keresztyén családban nőtt fel. 15 éves korában döntött arról, hogy az Úr Jézus követője lesz. Ekkor élte át Isten bűnbocsánatát, és szentelte oda életét teljesen Istennek. Mivel a 70-es években nem kapott engedélyt, hogy teológia tanulmányokat folytasson Szlovákiában, ezért középfokú gépészeti szakközépiskolát végzett. Tanulmányait befejezve szakoktatóként dolgozott, mint vezető szakoktató. 1988-ban elhívást kapott prédikátori szolgálatra a Szlovákiai Baptista Egyházban, ahol 15 éven át végezte szolgálatát. 1993-tól a budapesti Baptista Teológián folytatott tanulmányokat, mint missziói munkás. Ez időszak alatt Isten lehetőséget adott neki arra, hogy megtanulja a magyar nyelvet, mely nyelven azóta szolgálatainak jelentős részét végzi. 2002-ben Isten elhívta az evangélista szolgálatra, melynek keretén belül, mint igehirdető és lelki gondozó szolgál egész Európa területén. Igehirdetései által sok ember találta meg élete értelmét Jézus Krisztusban. (www.barkoci.com)Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket!


Barkóci Sándor: Az Ige után való szomjúság

7/10 Barkóci Sándor evangélista szolgálata Debrecenben

Evangelizáció Miskolcon 2011.11.08. vasárnap délután

Barkóci Sándor: A fejsze úszik a vízen igemagyarázata /2Kir 6:1-7/

Kérdésfórum, Miskolc

Mondhatja-e valaki magáról, hogy újjá született, ha az életében nincs
ott a Szent Szellem ajándéka, pl. nyelveken szólás, prófétálás?

Drága testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretet lesz köztetek. Krisztus valódi követőit nem arról ismerik meg, hogy milyen ajándékokkal rendelkeznek, hanem azt mondja, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretet lesz köztetek. És ha angyali nyelveken beszélnék, ha próféciákat mondanék, és szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Egyszerűen másképp mondva nem hiteles az életem. Az, ami hitelessé teszi az életemet, azok nem Istennek ajándékai, nem Isten ajándékainak megnyilvánulása, hanem az, ami hitelessé teszi az életemet, az a szeretet.

A Szent Szellem gyümölcse a szeretet.Ez az első gyümölcs, ami meg kell, hogy teremjen minden ember életében. Az azt jelenti, hogy akivel közösséget vállal a Szent Szellem, ott megterem ez a gyümölcs. Ha valakinél nem vállal közösséget a Szent Szellem az ő jelleme miatt, vagy engedetlensége, vagy bűne miatt egyszerűen ott nem tud ez a szeretet kibontakozni. Ezt így kell megérteni, testvérek. Félre ne értse senki, ezt bántásnak ne vegye! Nem a nyelveken szólás ellen beszélek, mert mint tudjátok Isten kegyelméből én is beszélek nyelveken, a nyelvek magyarázatát is megadta az Isten Szent Szelleme, nem azért beszélek így, hogy talán nyelvek ellenes lennék. Glosszolália, az görög eredetiben azt jelenti, hogy nyelveken szólás. Most ne ijedjetek meg attól amit mondok.A kuruzsló ember is szól nyelveken. Okkultisták ugyanúgy szólnak nyelveken.

Mindegyik úgy szól nyelveken, amilyen szellem van benne. A kuruzsló az ő agresszív, erőszakos szellemével szól. Az, aki átkozódik, az agresszió szellemében, démoni szellemben mondja az ő nyelveken szólását.

"Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" (Mt 7:22-23)Hogy van ez a Szent Szellemmel betelt embernél?

Amikor én betöltekezek Szent Szellemmel, akkor azt kell tudni, hogy a Szent Szellem szent! Szent, tökéletes, szeplő nélkül, ránc nélkül, tökéletes tiszta Szellem. És ez az Istenben való tiszta, őszinte megnyilvánulás, ez ami ott van az én szívemben, amikor közösséget vállal velem a Szent Szellem, akkor egyszerűen olyan hála van a szívemben, hogy nem tudom kifejezni az anyanyelvemen. Ezt a hálát, szeretetet, örömet Jézus Krisztus áldozata által kitermel bennem, nem tudom kifejezni az anyanyelvemen. De tudni kell, hogy Szent Szellemben vagyok. Nincs benne semmi szentségtelen, nincs semmi szentségtörés. Azért mondja Pál apostol, hogy senki sem átkozhat, aki az Úr Jézus Szent Szellemében van, mert az a Szellem, az nem engedi. És ezért drága testvérek ki milyen szellemben van, úgy tud beszélni.
De van agresszív, gonoszság szelleme. Ezek a gonoszok ebben a gonosz, démoni szellemben mondják az ő agresszív beszédüket. Kuruzsló, átkozó, és mindenféle szellemben mondják ezeket a dolgokat. Az ember mindig olyan szellemben beszél, amilyennel telve van, mert a szív teljességéből szól a száj. És amilyen szellemmel vagyok betelve, úgy beszélek.

"A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt! Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj." (Lk 6:45)

Vigyázni! Nagyon sokan testvérek, abban a tévedésben vannak, hogy én Szent Szellemtől kaptam az ajándékot, és akkor 20 év, 30 év után is, még mindig a Szent Szellem által szólok. Már másnap nem biztos, hogy a Szent Szellem által szólsz, ha nem maradsz meg az Úrban, abban a szentségben.
Látjátok milyen az ember? Nagyon sok testvér, most senki ne botránkozzon meg, megnyerte a Szent Szellem ajándékát. De később bejöttek az életébe a haragok, a patvarkodások, a gyűlöletek és mindenféle gonoszságok, de ettől nem tisztult, és nem szabadult meg. De ő azt mondja: "Nekem van jelem, mert én nyelveken beszélek". Nekem van Szent Szellem, de már nagyon régen nem a Szent Szellem van benne, hanem az a patvarkodó, az az összeférhetetlen szellemiség, ami benne van az ő szívében, és abból a szellemiségből, amivel van megtöltve, abból szól. Ezért testvérek soha nem lehet a Szent Szellem pecsétje a nyelveken szólás. Mert nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy én nyelveken szólok, én prófétálok, és így tovább, és mit mond az Úr Jézus Krisztus?

"Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" (Mt 7:22-23)

Nem azt fogják-e mondani, hogy ezt tettünk, azt tettünk a Te nevedben. Mit mond erre az Úr Jézus Krisztus: "Nem ismerlek." Nem! Aki nem marad meg Krisztusban, nem marad Krisztus Szellemében, egyszerűen átveszi az a másik szellem ezeket az ajándékokat, és használja.
Képzeljétek el, van egy ember Komárnoban, aki megkapta a prédikáció ajándékát, de kiesett Isten kegyelméből. Csongor testvérem ismeri is ezt az embert. Ittas lett, alkoholista. Ez nem a mi gyülekezetünkben, hanem egy másikban történt. Kiesett Isten kegyelméből, de megmaradt a prédikáció ajándéka. Képzeljétek el, hogy ittasan a kocsmában prédikál. Jobban megy neki a prédikáció, ha megissza az övét, mint mikor nem iszik. Sajnos!
Gondoljátok, hogy Szent Szellem által beszél ez az ember? Az által a szellem által beszél, akivel meg van telve. Értitek? Az, hogy ő prédikál, az nem teszi hitelessé az ő életét. Ha tehát nyelveken szólsz, nem teszi hitelessé a te életedet, a te nyelveken szólásod.Tudod, mi teszi hitelessé az életedet?

A Szent Szellem. Ha Szent Szellemmel vagy telve, ha ennek a hatalmában vagy, akkor maga a Szellem a pecsét. Ővele vagyunk lepecsételve az üdvösség napjára. Ezért meg kell maradnunk nekünk a szentségben, meg kell maradni ebben a kegyelemben!Sokan imádkoznak. Ki több hittel, ki kevesebb hittel. Az a kérdés,
hogy mennyire függ a hitünktől az, hogy az imakérés beteljesül-e vagy nem.
Mennyire függ a hitemtől, hogy az imám meghallgatásra talál?

A hittől nagyon sok minden függ. A hit Isten kegyelmi ajándéka. Tudjátok, most én teszek fel egy kérdést. Kinek nagyobb a hite, annak, aki az Úrtól kér valamit és kap, vagy annak, aki kér valamit az Úrtól, és nagyon forró krumplit fog a kezében, és nagyon fontos neki, hogy az Isten meghallgassa, de az imádság végén azt mondja, de Atyám, mindenekben legyen meg a Te szent akaratod. Kinek nagyobb a hite? A másodiknak? Miért? Mert olyan hatalmas bizalma van Istenben, hogy megtörténik Isten szent és tökéletes akarata. Testvérek, Isten válaszolni tud a mi hitünkre, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ha olyan hitünk lesz, mint a mustármag, és azt mondjuk a hegynek, hogy fogja magát, és a tengerbe vetődjön, akkor megtörténik. Hatalmas hit! De nem biztos, hogy jó lesz, ha az a hegy a tengerbe vetődik, mert ott van éppen a kis kertem, és akkor hova fogok járni. Ugye? Most félre ne értsetek engem, Testvérek! Ti döntöttétek el, hogy nagyobb annak az embernek a hite, aki az Isten szent és tökéletes akaratát el tudja úgy elfogadni, ahogy Ő akarja. Vannak emberek, akik azt állítják, hogy a hívők azzal mindent elrontanak, hogy mikor imádkoznak valamiért, és a végén azt mondják, hogy "Atyám, legyen meg a Te akaratod". Aki így érvel, az soha nem értette meg a hitnek a mélységét és a nagyságát. A hit mélysége és nagysága mindig abban rejlik, hogy Atyám, én kitártam a szívemet, az Úr Jézus nevében könyörgök, tedd meg ezt Atyám, de csak akkor, ha a Te szent, tökéletes és elsődleges akaratod is ez. Így látom drága testvérem, hogy az "Atyám, legyen meg a Te akaratod", ez valóban az Istenben való bizalom. Ha már ott voltunk a nyelveken szólás ajándékánál, minden ajándék arra szolgál, hogy építsük a gyülekezetet. A gyülekezetben akkor lehet épülni, ha van nyelvmagyarázó. Így van? De a nyelveken szólást elsősorban azért kapjuk Istentől, hogy fölépítse a mi Istenben való bizalmunkat.

"Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Szellem által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok, mert nagyobb az aki prófétál, mint az aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle." (1Kor 14:1-5)Saját szellemi épülésünkre van a nyelveken szólás. Hogy történik ez?

"Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a szellemem imádkozik,
de az értelmemet nem használom." (1Kor 14:14)

Mikor én imádkozom nyelveken, annak ellenére, hogy van ajándékom a nyelvek magyarázatára, én nem értem, hogy mit imádkozom. Amikor nyelveken imádkozom, akkor nem értem, hogy mit imádkozom. Tudjátok, ha ezt tovább gondoljuk, akkor Uram, én nem tudom, hogy azért imádkozom, hogy ez történjen meg, vagy ne történjen meg, vagy más történjen, nem tudom, hogy mit imádkozom, mikor nyelveken történik, de azt tudom, hogy jól imádkozom. Megyünk tovább, és ennek a summája: Istenem, megbízom Benned! Értitek? Tudjátok, mit épít a nyelveken szólás a mi életünkben? Megtanulunk teljességben és tökéletességben megbízni Istenben. Isten akarata megtörténik. Az eredmény az Istenben való teljes bizalom. Akkor ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem szükséges a nyelveken szólás, de nem minden áron muszáj mindenkinek nyelveken szólni. Valakinek fölépülhet a bizalma az imádságban anélkül is, hogy nyelveken imádkozik. Nem tudom értitek-e ezt az egészet? Ez egy ajándék, ami építi az én hitemet, Istenben való bizalmamat, hogy meghallgatja Isten az én imámat. Ezzel nem akarom testvérek, hogy megvessétek ezt az ajándékot. Jó, ha imádkozunk nyelveken, mert nagyon sokszor olyan helyzetbe jutunk, hogy valóban nem tudjuk, hogy eljött-e az utolsó óránk. Van olyan helyzet, hogy valaki rám tartja a nagy kést, úgy látom, hogy ez már az életem utolsó órája. Tudjátok mit csinálok: "Uram, ments meg!" Én nem tudom, hogy haza akar-e vinni az Úr. Megbízok az Úr szent és tökéletes akaratában. Jó? Vagy pedig: "Uram, legyen meg az én akaratom, ments meg!" Testvérek, mikor én abba a nem áttekinthető, szorult helyzetbe kerülök, elkezdek nyelveken imádkozni, én nem tudom, hogy miért imádkozom, hogy Isten fegyverezze le ezt az embert, vagy Isten segítsen át engem a túlsó oldalra. Legyen meg Istennek tökéletes és szent akarata! Tudom, hogy olyan szépeket mondok az Atyának, hogy biztos úgy lesz, amit Isten akar. Gyakorlatilag ezt jelenti a nyelveken szólás az én életemben.Ezért soha nem szabad a nyelveken szólást úgy venni, mint a hitelesség jelét!

Nem bántásból mondom, vannak olyan gyülekezetek, ahol mindenki a gyülekezetben, még a portás is nyelveken szól. Ma már csak a portás van ott. Összerágták, összezabálták egymást a testvérek. Mindegyik hiteles volt, de mára már mindegyik tönkre ment az ő hitében, és elhagyta a közösséget. Nagyon sok gyülekezet így van. Gondoljátok, hogy túlzásba vittem? Egy olyan pünkösdi gyülekezetről van szó, testvérek, ahol nagyon, de nagyon működtek az ajándékok, és elvezettek engem oda. Ez 20 évvel ezelőtt volt. Azt mondták nekem, gyere Sándor, mutatunk neked egy helyet a falunkban. Odavezettek egy szép nagy épülethez, amely egy testvérnő kertjében volt. Megyünk oda az épülethez, kinyitja a nagy ajtót. Betekintek, és mit látok? Egy hatalmas nagy gyülekezeti helyiség. Ott volt a szószék, ott volt az öreg Biblia. Vastagon belepte a por! A padokon is vastagon állt a por. Mikor nyitotta ki az ajtót, úgy nyikorogott, hogy lehetett látni, hogy oda évek óta már senki be nem nyitott. Mi ez testvérnő? Én még ilyet nem láttam, el sem tudom képzelni. Valahol sok pénzt adnak, hogy felépítsenek gyülekezeti házat. Azt mondta nekem, hogy ez egy nagyon nagy gyülekezet volt, több mint 120 tagú. Mind "igaz" volt, aki itt ült. Nem tudott senki megtérni, mindig a másiknak kellett megtérni. Végül kihalt az egész gyülekezet. Én vagyok az utolsó portás. Itt már nincs, aki bejöjjön ebbe a gyülekezetbe. Értitek testvérek? Egyszerűen nem az a hitelesség, hogy én prófétálok, nyelveken szólok, gyógyítok, csodák és jelek történnek az életemben.A hitelességet a Szent Szellem jelenléte, az Ő gyümölcse teszi.

Ha ott van Isten drága Szent Szelleme a te életedben, az valóban Szent Szellem. Ő vezet téged alázatra, olyan lelki állapotra, ahol az épülés 2-ről 3-ra történik. Ott ahol a Szent Szellem van, ott épül, gyarapodik a gyülekezet. Ott ahol önigazság, a vallásosság szelleme uralkodik, ott leépülés van a gyülekezetben. És minél tovább tart, annál üresebb lesz a gyülekezet. Nem bántok én senkit, testvérek. Nagyon sok önigazult ember van a gyülekezetekben. Nagyon sokan ezt tudnak, azt tudnak, így mondják, úgy mondják, de a Szellem az, aki megelevenít. És ugyanígy az a szellem, ami nem Istentől van, az öl. A gyülekezetben vigyázzunk arra, hogy a Szent Szellem munkája legyen közöttünk. A Szent Szellem megelevenít, gyarapít. Az Úr Jézus szeretete fogja hívogatni az embereket a megtérésre, az új életre. A Szent Szellem jelenléte az nem leépülést, hanem a felépülést hoz.
Ahogy elmondtam nektek, testvérek, 8 évvel ezelőtt 2 emberrel kezdtem foglalkozni kint az utcán. Megkérdezték kinn a szabad ég alatt, Sándor testvér, hogy lehet megalakítani egy gyülekezetet. Mondom: Szeretnétek gyülekezetet alakítani? Igen, Sándor testvér. Akkor alakítsuk meg! Felemeltem a kezemet, imádkoztam velük, és megalakult. Voltak a testvérek nálunk, látták a helyzetet. Pár évvel ezelőtt átépítettem a műhelyemet, ahol hegesztettem az autókat, gyülekezeti helységgé, de még be sem fejeztem, már kicsi volt a helyiség. Akkor elkezdtem készíteni egy másikat, 70 ülőhellyel. De ma is mikor összejövünk, testvérek százan, egyszerűen kevés a hely. Azért mert a Szent Szellem munkálkodik. A Szent Szellem szeretete, békessége, hatalmas vonzásának ereje, az hozza, hogy jönnek össze az emberek, azok, akik, keresik az Urat, és szeretik az Úr Jézus Krisztust. De tudjátok, ha elkezdődnének közöttünk a patvarkodások, a szeretetlenségek, a törvényeskedések, ha nem krisztusi szemmel nézném a testvéremet, hanem ráhúznám a törvény igáját, egyszerűen szétverném az egész gyülekezetet. Egyszerűen tönkre tenném azt, amit Isten munkálkodott. Ezért drága testvéreim a Szent Szellem a pecsét. Szent Szellemmel vagyunk elpecsételve az üdvösség napjára!"A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót,
és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt!
Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj." (Lk 6:45)Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!Barkóci Sándor: SZÍVECSKE BÖRTÖNMISSZIÓ


Fórizs József: TALÁLKOZTAM VELE - LEVÉL

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
(János evangélium 8:36)

Akik Krisztusban vannak, azok Szellem szerint járnak.Mi a szellemi és a fizikai halál? SZELLEM, LÉLEK, TEST A LÉLEK ELEMZÉSE"Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van,
és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."
(Példabeszédek 18:21)

Barkóczi Sándor: Élet és halál a nyelv hatalmában

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!