HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Prof. emeritus dr. med. habil. Csillik Bertalan

Kiegészítő megjegyzés

Prof. dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor
munkájához, érdemeihez

Amikor Kiss Ferenc érdemeit magam is nem győzöm hangoztatni, meg kell jegyeznem, hogy a vezetése alatt álló kutatórészleg egy, a nagy embereknél nem ritka óriási tévedésén alapult, amely kül- és belföldön egyaránt nevetség tárgya lett: az u.n. biogranulumok ugyanis nem az "élet szemcséi", hanem mastocytákból (hizósejtekből) származó sejttörmelék-szemcsék voltak. Ennek ellenére emberi nagyságát és a korábbi években megnyilvánuló kutatási zsenialitását magam is számos közleményben hangsúlyoztam (pl. Knyihár E, Csillik B: Plasticity of Nociception, Clinical Neurology 59: 87-97. 2006).
Kiss Ferenc igazi nagy felfedezése ugyanis nem az volt, amiért a kormány az ő személyéhez kötötten külön kutatórészleget kívánt biztosítani, hanem egy, korábbi publikációiban kifejtett megállapítása, amit azóta számos elektronmikroszkópos és elektron- immunhisztokémiai vizsgálat igazolt - anélkül azonban, hogy Kiss Ferenc eredeti közleményét (Kiss F, Láng A: Innervation of collageneous fibers: a kollagén rostok beidegzése. Ideggyógyászati Szemle 7: 73-74. 1954) megemlítették volna.
Itt az ideje, hogy ezt az alapvető felfedezését az arra hivatottak közismertté tegyék.

Őszinte tisztelettel:

Prof. emeritus dr. med. habil. Csillik Bertalan
a Szegedi Tudományegyetem projektvezető egyetemi tanára
az Académie Royale de Médecine (Bruxelles) lev. tagja
a Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften r. tagja
Anatómiai Intézet, H-6701 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.