HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánUfók vagy más? - AZONOSÍTATLAN - teljes film magyarul
"Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el
az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" (Lk 12:40)
Elkezdődött a visszaszámlálás! Térjetek meg!
David Wilkerson előadása a világosság angyaláról Moszkvában


Démonok tulajdonságai a Biblia alapján

Az Újszövetség tanítása szerint a démonok bűnök által szerzik meg az emberekbe való beköltözéshez, leigázásukhoz való jogosultságukat. A démonokat személyiségjegyekkel rendelkező, láthatatlan lényekként mutatja be az Evangélium, akiknek akaratuk, érzelmük, intellektusuk, öntudatuk van, sőt beszédkészséggel is rendelkeznek. Ennek illusztrációja ez a David Wilkerson tanítás részlet.


David Wilkerson tanítása a démonokról

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el!" (1Pt 5:8)
Ha tagja vagy Krisztus Testének, légy felkészülve arra, hogy az őrült Ördöggel fogsz szemben állni. Talán még gondolni sem akarsz erre, vagy nem értesz egyet ezzel, de ha elhatároztad, hogy Jézust fogod követni teljes szívvel, akkor Sátán pusztításra jelölt ki téged. Mindenféle bajjal fogja elárasztani az életed. Péter apostol figyelmeztet bennünket: "Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." (1Pt 4:7)
Más szóval azt mondja: "Ez nem alkalmas idő arra, hogy könnyen vegyétek a dolgokat. Legyetek józanok, ami a szellemieket illeti, mert ez életet vagy halált jelenthet."

Sátán kijelentette végső háborúját Krisztus követői, az Ő magva ellen."Amikor látta a Sárkány, hogy levettetett a Földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte." (Jelenések 12:13)
"Megharagudott a Sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele" (Jelenések 12:17)Sátán haragját, gyűlöletét Jézus Krisztus Gyülekezete ellen fordította. Azoknak tartogatja legrosszabb dühöngését, akik Isten parancsolatait megtartják, és bíznak Őbenne. Az Ördög jól tudja, hogy ez az utolsó alkalma, mert egy rövid idő múlva Krisztus visszatér a menyasszonyáért. "Mivel tudja, hogy kevés ideje van." (Jelenések 12:12b)
Ezért Sátánnak a Gyülekezet ellen vívott háborúja a legiszonyatosabb. Vissza akarja nyerni az elveszített talajt, és semmi sem fogja visszatartani attól, hogy elpusztítsa Krisztus menyasszonyát. Ez azt jelenti, hogy minden fegyverét ellenünk fogja használni, mindent, ami nehezen felismerhető, aljas, csaló, és fortélyos.
Sokat imádkoztam ennek a borzasztó szellemi háborúnak felismeréséért, amiben ellenségünkkel állunk szemben.
Mikor fiatal lelkész voltam, nem sokat törődtem a lelki harcokkal. Úgy képzeltem, hogy aki győzedelmes életet él (Krisztusban), annak nincs semmi problémája az Ördöggel. Részemre egyszerűen azt jelentette, hogy ellenálljak. De hamarosan megértettem, hogy az "üvöltő oroszlán" a gyengeségeimre ugrik teljes erejével, és tehetetlennek éreztem magam az ellene való harcra. Gyakran látom, hogy az Ördög a többi kereszténnyel is ezt teszi. Ismerek sokakat, akik tiszta szívvel szolgálják az Urat, akik kegyelemben járnak, de hirtelen démonok zavarodottsággal, kétségbeeséssel árasztják el őket. Ezek a hívők az Úr szolgálatában vannak még talán évekig is, de egy nap Sátán hirtelen vádoló gondolatokat ültet az eszükbe, és szinte azonnal rémes dolgok, váratlan kísértések, irigység, levertség veszi őket birtokba. Megpróbáltatásuk olyan mély, nem érthető és misztikus, hogy ezeknek a szenteknek fogalmuk sincs, honnan ered mindez. Hiszem, hogy ezekre egy magyarázat van: ezek a bajok démoni támadások eredménye. Újra és újra láttam ezt a Krisztusban erősen növekedők életében. Lelki növekedésük csúcspontján, Sátán egy régi csábító gondolatot vagy tettet ejt az útjukba. Ez talán egy régi kéjvágy, amit évek óta legyőzöttnek képzeltek. De miután évekig győzedelmesen éltek az ilyen vágyak felett, "kötéltáncos" módjára ingadoznak a testi vágyakra való élvezet határán, és ez újra börtönbe eséssel veszélyezteti őket.
Nem régen egy szívtörő levelet kaptam az egyik kedves, idős pásztortól. Írta:
"65 éves vagyok, a gyülekezetben úgy ismernek, mint egy imádkozó ember. De hirtelen valahonnan gonosz gondolatok támadják az eszem. Egy olyan testi vágy jött reám, amit sohasem gyakoroltam az életemben. Nem adtam be a derekam kísértésnek, de hónapok óta állandóan űz. Tudom, hogy ez az ellenség támadása. Le akarja rombolni Isten előtti sikeres szolgálatom. Kérem, imádkozzon értem."
Ez, hiszem, hogy Sátán próbálkozása arra, hogy ezt a kedves szentet letörje, elnyelje.Keresztények házasságai olyan támadás alatt vannak, mint még soha. Egy házaspár, akik szerették egymást évekig, egyszer csak hirtelen beleesnek egy rémes érthetetlen egymással való huzavonába. Egyik percben a hűséges házastárs azt mondja; "szeretem a társam"- következő percben azt kiáltja: "nem bírom ki ezt az embert, közelében sem akarok lenni." Mi más lehet ez, mint egy sátáni próbálkozás egy istenfélő házasság elpusztítására? Napról napra ezek a házastársak elvesztik kedvüket, kísértésbe és kétségbe esnek. És Sátán hamarosan elárasztja gondolataikat hibáztatással: "Rossz szülő vagy, nem tudsz semmit sem jól csinálni. Nem is ismered Istent bensőségesen. Képmutató és csaló vagy. Nem vagy az az ember, akinek mások hisznek. Nagyon szegény példája vagy annak, aminek egy keresztény házastársnak kellene lennie." Ami ebben a házasságban történik azt egy tanácsadó, lelkész, vagy pszichoanalitikus nem tudja megállapítani. Senki sem tudja elképzelni azt a romboló szellemet, ami ezt a házasságot megragadta. Miért? Mert ezt egy természetfeletti, démon okozta, egyenesen a pokolból. Sátán minden otthon ellen támadást indított, ahol Jézus az Úr. És nem fog megnyugodni míg minden eszközt ki nem használ, hogy rombolást és teljes zavart hozzon. Mindezek a megpróbáltatások, kisértések és bajok jól ismertek, mint az Ördög "árvize". János apostol írja;
"A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a Föld az asszonynak: megnyitotta a Föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a Sárkány árasztott a szájából." (Jelenések 12:15-16)
Ézsaiás is figyelmeztetett arra, hogy Sátán egy "árvizet" fog azok ellen hozni, akik "Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl." (Ézsaiás 59:19)
Nekem volt ebben az "árvízben" részem. Hívők sokaságát is elragadja. Őket is elárasztja megpróbáltatásokkal, fizikai sérülésekkel, észbeli zaklatásokkal, tüzes kisértésekkel és Pokolból jövő kéjvágyakkal. Barátaik, mint ellenségek fordulnak ellenük. Sátán egy teljes "utolsó idők"- beli támadást irányít felénk, hogy mindannyiunkat kétségbeesésbe söpörjön.

Miért árasztja el az Ördög ilyen erővel az igazat?

Miképpen működik az Ördög a Gyülekezet ellen? Erre a válasz: "lázadás". Egyszerűen lázadás Isten uralma és az Ő szavának tekintélye ellen. Mikor Lucifer háborút hirdetett ki Isten, a Mindenható szava ellen lázadt fel. Meg kell értenünk, Isten szava az az Ő hatalma, ereje! Azon keresztül hozta be a létbe a világrendszert, és szaván keresztül a Nap, a Hold és a csillagok helyükön vannak tartva. Szava hozott mindent létre, és folytatja a teremtést. Isten lehoz királyokat trónukról, és nemzeteket létesít. Szaván keresztül áld, üdvözít, bírál vagy akár elpusztít. Sátánnak mindig is az a célja, hogy Isten népét lázadásba hozza az Ő szava ellen. Ő ültette a lázadás gondolatait Ádám és Évába, arra vezetve őket, hogy azt gondolják: "Tudom mit mondott Isten, de én a saját akaratom szerint fogok cselekedni." Ilyen gondolatok okozták az emberiség elesését.Sátán ugyancsak sikeresen ültette a lázadás magvát Isten választott nemzetébe, Izráelbe. A zsoltáríró mondja, hogy Izráel "dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, amelynek szelleme nem maradt hű Istenhez." (Zsoltárok 78:8) Az Ige azt is mondja Izráelről:
"Ti azonban nem akartatok felvonulni, hanem fellázadtatok Isteneteknek, az Úrnak parancsa ellen." (5 Móz 1:26)
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy Isten nagyon tisztán, érthetően kinyilvánította parancsait ennek a népnek! Mindezek ellenére mind lázadoztak ellene. Miért? Mert a Gonosz elcsábította őket. Sátán titeket is arra fog késztetni, hogy lázadozzatok Isten Igéje ellen. Tudja, hogy nyilvánvaló kísértésekkel nem tud nálatok sikert elérni. Igy aztán szövevényes módon gondolatokat ültet az eszetekbe azáltal, hogy életeteket fájdalommal, megpróbáltatásokkal és küszködésekkel árasztja el. Isten áldásait hátráltatni és elrekeszteni próbálja az életetekben, úgy mint Pál szolgálatát is hátráltatta. Sokan estek el Sátán szövevényes csábítása által. A zsoltár énekese ír ezekről;
"Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges döntését." (Zsolt 107: 10-11)Az Ördög azt az egyedülálló területet keresi életünkben, amit még nem hoztunk Isten Igéjének uralma alá. Sátánnak nem az a célja, hogy elvetemült emberekké váljunk. De azt akarja, hogy életünknek csupán egy területén lázadozzunk Isten ellen. Ez elég helyet fog neki adni ahhoz, hogy lábát betegye. Most uralkodó szellemeinek és erősségeinek adja ki a parancsot, hogy mindannyiunk életéről beszámoljanak. Ezek a démoni lények figyelik cselekedeteinket, és beszélgetéseinket hallgatják. És amint észrevesznek egy testi gyengeséget bennünk, arra a pontra irányítják a Pokol minden kísértését.
Jézus mondta a tanítványoknak: "eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma". (János evangélium 14:30b)
Amit lényegében mondott: "Mikor a Sátán támad, nem talál bennem egy talpalatnyi helyet sem. Én teljesen az Atya hatalma alatt vagyok". Hasonlóan, Sátán nem tud egy olyan hívő testébe vagy lelkébe belépni démonai által, aki teljesen alávetette magát Isten Szavának. Ahhoz, hogy egy talpalatnyi helyet nyerhessen, nekünk ezt a helyet át kell adnunk, ez pedig akkor történhet meg, mikor visszatartjuk az "ár egy részét". Szeretném ezt megmagyarázni. Az Apostolok Cselekedeteinek 5-ik fejezetében Anániás és Szafira eladták földjük egy részét, és a jeruzsálemi gyülekezetnek adták az azért kapott pénzt. De mikor ezt Péter apostol lábai elé tették (felajánlásként), az apostol meg volt döbbenve.
"Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretegyél magadnak a föld árából?" (ApCsel 5:3)
Amint ezeket a szavakat Péter mondta a férfinek, ő ott azonnal földre esett és meghalt. Mit akart Isten tanítani a gyülekezetnek ezáltal? Ez a házaspár úgy képzelte, hogy 95% engedelmesség Isten irányában elég, és a hátralévő 5%-ban engedetlenek lehetnek. Hallották Isten tiszta Szavát, Igéjének hirdetését, de lázadoztak az igazság ellen. Meggyőzték magukat: "Az rendben van, ha Istent szolgáljuk, de ha valamit meg akarunk tartani magunknak, az is rendben van." Ez volt a hazugság a Szent Szellem irányában. Így, amit visszatartottak igazában nem a pénzt jellemzi, hanem szívükben lévő kapzsiságot. Ez a darab "terület" a szívükben elég volt arra, hogy az Ördög egy erősséget építsen, és ezzel az egyetlen csökönyös engedetlenséggel az ellenségnek engedélyt adtak arra, hogy szívüket betöltse.

Ezért figyelmeztet Pál apostol: "helyet se adjatok az Ördögnek!" (Ef 4:27)

Anániás és Safíra példája tisztán mutatja, hogy a győzedelmes élet ára nem egy kis dolog. Ez azt jelenti, hogy életünket teljesen Isten Szavának hatalma alá kell vetnünk, semmit sem elrejtve. Ne adjunk Sátánnak még egy centimétert se, mert ez elég neki, hogy hatalmát megalapítsa!

Négy példát szeretnék adni arra, hogy Sátán miképpen igényelhet helyet életünkben.

A következő vers magyarázatot ad a bírálatra, amit magunkra vonunk Isten még egyetlen Szavának is szándékos elhanyagolásáért: "Mert, ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után, nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket." (Zsid 10:26-27) Jézus mondja nekünk:
"Mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket." (Máté 6:14-15)
Krisztus figyelmeztet minket: "Életed minden részében engedelmes lehetsz, kegyes, odaadó, hűséges, de ha nem akarsz másoknak megbocsátani, akkor azok a bűneid halmozódnak fel ellened, amit az Atya nem bocsát meg." Ha ezt a meg nem bocsátást magadban tartogatod, nagyobb adóssá válsz, mint az, aki a bűnt elkövette ellened. Az a másik ember talán már megbánta bűnét, és Isten megbocsátott neki. De az igazi veszély abban van, hogy a "meg nem bocsátásod" nyitva hagyja szíved az Ördög betolakodására. Az Ellenség elfoglalja ezt a talpalatnyi helyet, és "üzletet kezd arra", hogy elnyeljen teljesen. És ezt te engedted meg azzal, hogy visszatartottad "az ár egy részét". Jakab apostol azt mondja;
"Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi." (Jakab 3:14-15) Figyeld meg, kihez beszél itt Jakab! A 13-ik versben azt mondja,
"Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" Azt mondja: "Talán bölcsességetek és tudásotok van, de ha keserűség van otthonotokban, és viszálykodás a szívetekben, irigység a munkahelyeteken, ne gondoljátok, hogy szellemi emberek vagytok, hanem hazug tévedés alatt éltek." Mikor Jakab viszálykodásról és keserűségről beszél, vitatkozásra, szőrszálhasogatásra gondol. Azt mondja, hogy ez mind ördögi, testi, a Gonosz munkája. Röviden, aki keserűséghez ragaszkodik, és viszálykodást okoz, megnyitja szívét démoni hatalmak uralkodására. Ismersz valakit, akit keserűsége sátáni uralomra vezetett? Idővel a személy külseje kimutatja a belső rejtett sötétséget. Idővel testük kezd leromlani, beteg és zsugorodott lesz. Bármikor az Ördög helyet nyer valakiben ilyen módon, nagy rombolást fog okozni. Ha ezt akarod, csak tarts meg gyűlöleted és keserűséged. Csak folytasd viszálykodásod. Ha ezt teszed, teljes lázadással állsz Isten szava ellen, és megnyitod magad Sátánnak. Lelkileg vakká válsz, és szíved megkeményedik. De ha szellemi ember vagy, és Isten Szavának akarsz engedelmeskedni, akkor akármennyire is megbántottnak érzed magad, egy békéltető bölcsességteli szívességet fogsz mutatni azáltal, hogy megbocsátasz.Nemrégen Jeruzsálemben való utazásom alkalmával láttam egy erőteljes példát arra, hogy mit tud Sátán tenni, mikor megveti démoni lábát a legkisebb talpalatnyi helyen. Amint az Olajfák hegyéről lenéztem a szent városra, láttam ezt a talán kisebb, mint egy hold földet elfoglaló iszlám "Dome of the Rock" templomot. Valamiképpen Sátán rátette kezét erre a helyre, és egy templomot épített magának. És most egy "pusztító utálatossággá" lett, mint az Ige írja. Az Ördög Isten választott népe közepette központosította erejét, és mindez úgy történt, hogy csak egy kis talpalatnyi helyet nyert. Ez egy élő képe annak, hogy mi történik, mikor Sátán a legkisebb helyre is beteheti a lábát. Milyen védelmünk van az "elnyelő" ellen? Ha egy keresztényt kérdezel, hogy miképpen harcoljunk az Ördöggel, valószínűleg Jakab 4:7-et fogja idézni: "álljatok ellene az Ördögnek, és elfut tőletek!" De mit mond igazán Jakab erről az ellenállásról? Hogyan álljunk ellene Sátán hatalmának? János apostol így ad feletet erre:
"Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:11)
Mikor hallod az oroszlán bőgését, mikor az árvíz betör, akkor egyszerűen rohanj a Szentség Szentségéhez.
Hit által lépj Isten jelenlétébe, Aki a trónján ül, mert a Bárány megnyitotta ezt az utat neked vérén keresztül!
"Mivel pedig, atyámfiai teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által." (Zsid 10:19-20)
Mikor Istennel vagy imádságban, teljesen védve vagy az Ördög próbálkozásai ellen. Így hát rohanj, hit által az Ő trónjához, hívjad Őt, és állj meg Krisztus vérének erősségén! János aztán írja:
"De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve." (Jelenések 12:14)
Hiszem, hogy a két sasszárny, ami itt említve van, azok az Ó- és Újszövetség Isten Igéjében. Ezeket adta nekünk, hogy egy táplálás helyére vigyenek, hogy mikor az Ördög jön ellenünk, át tudjunk repülni felette Isten Igéjének szárnyain. Pál apostol ugyancsak használja a "táplálkozol" kifejezést, azt írja;
"a hit és az igaz tanítás Igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél." (1Tim 4:6b)
A görög szó "táplálkozván" itt tanultságot jelent. Pál arról beszél, hogy legyünk tanultak a Szentírásban, tudatosak Isten Igéjében. Jézus a mi példánk itt. Mikor ellenállt a kísértésnek Isten Igéjével, az Ördög eltávozott. Miért? Az igazság felfedi a Sátánt, és szégyenbe hozza őt. A Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy mindazok, akik bíztak Isten Igéjében
"hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, az oroszlánok száját tömték be." (Zsid 11:33)
Mi elnémíthatjuk a Pokol erősségeit Isten Igéjén állva. Mikor hallod az oroszlán bőgését, essél arcra az Atya előtt. Mélyülj el Isten Igéjében! Az Ő sasszárnyaival fogsz átrepülni a kísértések áramlata felett.Dicsőség az Ő Szent Nevének!
David Wilkerson tiszteletes 1958-ban a Szent Szellem sugallatára New Yorkba ment, hogy a tizenéves kábítószeres bűnözők lelkét társaikéval együtt Istennek megmentse. Erről írt a világsikert aratott Kés és kereszt c. könyvében.David Wilkerson élete (1931 - 2011), leckéje, prédikációja

David Wilkerson: Hová lett a gyötrődés?
A jóslástól a sátánizmuson keresztül Jézus Krisztushoz


Egy alkoholista apa boldogtalan gyermekét a bátyja vezette bele a jóslásba. Démoni erők hatása alá került, melyből az Úr megszabadította. Házasságra is alkalmassá vált. Szeretetet, törődést és gondoskodást tapasztalt meg. Dicsőség és hála a Megváltónak!

David Wilkerson Prédikációk itt!

Sárkány Győző: "Ímé, eljövök hamar!" /Jelenések 3:7-13/

"Rám figyeljetek a Föld legvégéről is, és megszabadultok,
mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézsaiás 45:22)Utazás a második és harmadik égig

Ajánlott olvasmányok:

Az agykontroll tanfolyam hatása
Szellemi fegyverek Jézus nevének ereje
Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés és a varázslás témakörében?
Szellemi eredetű, pszichoszomatikus betegségekről és az ufókról
Süveges Imre előadásának 2. része
Viki szabadulása a reikiből Bűnbánat nélkül nincs ébredés
Új feladatok, a Sátán új kihívásai SzenvedélybetegségFantázia- és szerepjátékok; Harry Potter; Lelki immunológia

M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -

Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

R. Josuran: A spiritizmus fertőjében
Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek? Vigyázz! Okkultizmus!
Lothar Gassmann: Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Helge Stadelmann: Az okkultizmus, okkult jelenségek.
Albert Lüscher: Babilon - Karácsony - Húsvét

A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.

H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860


VAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!


"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8:36)

Szabadulásom előtt és után
Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai


22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!