HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánA szó ereje - Édesanya hite és szeretete erős!


Volt egy kisfiú a XIX. században, akit Tommynak hívtak. Szegénynek nagyon nehezen ment a tanulás. Úgy látszott, nem is lesz képes folytatni. A tanára lemondott róla: megmondta Tommy édesanyjának, hogy a fia soha nem fogja sokra vinni, mert képtelen tanulni, s megkérte, vigye haza, ne hozza többé iskolába. De az édesanyának más volt a véleménye, ő hitt Istenben, a szeretet hatalmában. Elkezdte tehát otthon tanítani a fiát, és mindig, amikor Tommy kudarcot vallott, bátorította arra, hogy tovább próbálkozzon. Bizony megérte, hogy az édesanya biztatta fiát, hiszen Tommy felnőtt korában feltaláló lett, s több mint ezer találmányt szabadalmaztatott, többek között a fonográfot és az izzólámpát.
Ő volt Thomas Edison.Thomas Alva Edison élete (1847-1931)

Samuel Edison és Nacy Elliot gyermekeként, 1847. Február 11-én született az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában, Milanóban. Szülővárosa, mivel a vasúti pálya áthaladását megakadályozta, teljesen visszafejlődött. 1845-ben a család átköltözött a Michigan állambeli Port Huronba. A gyermek Edison súlyos skarlát következtében halláskárosult lett, nem tudott beilleszkedni az iskolába, ahonnan három hónap múlva kimaradt. Édesanyja tanította.
Sokat olvasott, 12 évesen a Port Huron és Detroit között közlekedő vonaton újságot, könyvet, édességet árult, és Weekly Herald címmel saját újságot szerkesztett. 1863-ban Port Huronban távírász lett. 1868-ban állást vállalt Bostonban a Western Unión Telegraph Companynél. Első szabadalmát 1869. Június 1-jén egy szavazatszámlálóra jelentette be.
1870-től New Yorkban tőzsdei távírászként dolgozott. 1871-ben üzemet alapított a New Jersey-béli Newyorkban, és feleségül vette az üzemben dolgozó Mary Stilwellt. Ebben az időben a duplex és kvadruplex távírórendszereken dolgozott, és szabadalmaztatta az elektromos tollat.
1876-ban a New Jersey-béli Menlo Parkban új laboratóriumot hozott létre. Bell találmánya, a telefon felkeltette érdeklődését, foglalkozni kezdett vele. Így találta fel a szénmikrofont, és indukciós tekercset alkalmazott.
Saját telefonját 1879-ben mutatta be. A fonográf szabadalmának elfogadását 1877. December 24-én kérte. 1878-ban, Philadelphiában megismerkedett George F. Barker professzor villamos ívlámpájával. Kísérletezni kezdett az izzólámpával, és megalakította az Edison Villamos Világítási Társaságot.
Első kísérleteinél sikertelenül platinaszálat alkalmazott, hosszas, kitartó próbálkozások után találta meg a megfelelő anyagot, a szénszálat, egy elszenesített gyapjúszál alakjában. Az első, 40 órán átégő izzólámpa 1879. Október 21-én készült el.
A villanylámpát az utcákon és az épületekben akarta alkalmazni. A korabeli dinamók azonban rossz hatásfokúak voltak. Új dinamó tervezésébe kezdett. A létrehozott monstrumnak a hosszú derekú Mary Anna becenevet adták.
1880-ban a Menlo Parkban villanymeghajtású vonatot épített. Első felesége halála után (1884), 1886 februárjában vette feleségül Mina Millert. Új otthonukat West Orange-ban rendezték be.
Edison 1887-ben West Orange-ban új kutatótelepet létesített. Fonográfját fejlesztette, és diktafont szerkesztett. Érdeklődése egyre inkább az ipari kutatásokra terjedt ki. 1888.-ban vasércfeldolgozó üzemet, érctelepet vásárolt.
New Jerseyben új feldolgozó üzemet hozott létre, mágneses fémkiválasztót üzemeltetett, egy egész bányász falut alapított. Kinematográfját 1891-ben szabadalmaztatta. Röntgensugárzással kísérletezett, röntgengépet készített. A lúgos akkumulátor kifejlesztésére 1900-ban kezdte kísérleteit. Edison másik ipari tevékenysége a cementgyártás volt.
1902-ben előre gyártott öntött házakat épített. 1912-ben Henry Ford T-modelljeihez készített elektromos önindítót. A világháború idején a haditengerészet részére dolgozott. 1927-ben, Floridában gumikutatásokra hozott létre laboratóriumot. 1930-tól egyre többet betegeskedett.
1931. október 18-án West Orange -ban hunyt el. Temetése napján a gyász jeléül az Amerikai Egyesült Államokban egy percre lekapcsolták a villanyvilágítást. (puskastivadar.uw.hu)"Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember,
annak a gyümölcsét eszi." (Példabeszédek 18:21)
"A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!" (Példabeszédek 20:19)
"A csúfolódókat Ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." és "Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés..." - olvassuk a Példabeszédek 3:34 és 22:10-ben.Barkóczi Sándor: Élet és halál a nyelv hatalmában!
Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD ]"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít. Dal itt!


Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel.
A fájdalmas lelkűt, betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életem felett végy teljes uralmat,
Hogy választotthoz méltón várjam nagy napodat.Mi a hit? Örök Szeretet! Mennyei Atyám, hiszem, hogy szeretsz.
Elisabeth Seiler misszionáriusnő írásai


Nincs idő az Igehallgatásra? MENNYEI TELEFON - VAK RABLÓFELESÉG

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Engedelmesség az Úrnak ÁLLANDÓ ÖRÖM22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!