HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Gazdag István

"A KERESZTRŐL VALÓ BESZÉD"
TANULMÁNYSOROZAT 1. rész
A "Keresztről való beszéd" címszó alatt kezdünk most egy tanulmánysorozatot. Először is azt nézzük meg, hogy mi is ennek a jelentősége. Péter apostol 2. leveléből olvasunk először egy részt, az első fejezet 12. versétől a fejezet végéig.
"Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.
Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség:
Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a Mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg Istentől küldött emberek." (2Pt 1:12-21)
Figyeljük meg itt ebben a részben, hogy Péter apostol a halálát jelzi előre, közeli halálát, és emlékeztetés által ébresztgetni akarja a hívőket! A mai időkben is a hívők sokfelé szeretnék, ha ébredés támadna, sokfelé imádkoznak ezért.
Nézzük meg, hogy miről beszél Péter apostol!
Mivel próbálja a hívőket ébresztgetni? Mire emlékezteti őket? Mivel itt már az élete végéhez közeledik, szinte visszatekintve egybefoglalja mindazt, amiről egész földi szolgálata alatt prédikált, amit hirdetett, és ez két dologban áll, amit ő és más apostolok és prédikátorok a hívőkkel tudattak, megismertettek, azt két dologban foglalja össze: 16. vers.
"Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét;"
Ez a két dolog összefoglalja egész földi szolgálatát. Az Úr Jézus Krisztus hatalma és eljövetele. Nagyon fontos itt még arra figyelni, hogy azt mondja, hogy nem mesterkélt meséket követve ismertette meg ezt a két dolgot a hívőkkel. Ez azért annyira fontos a mai időben, mert a Szentírás szerint az utolsó napokban sokan a mesékhez, azaz a valótlan, elképzelt dolgokhoz fordulnak az igazságnak hátat fordítva. Nézzük ezt meg Pál apostol Timótheushoz írt 2. levelében! A 4. rész 3. és 4. verse szól erről.
"Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2Tim 4:3-4)
Látjuk azt, hogy Péter apostol éppen ez ellen beszél, és a tanúbizonysága éppen ezzel ellenkező. Nem meséről van szó. Nézzük meg ugyanennek a levélnek a 3. részében az első 5 verset, ahol még valamit megtudunk erről!
"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől!" (2Tim 3:1-5)
Látjuk itt az emberi gyarlóság teljes kifejlődését. A legnagyobb probléma itt az, hogy az ilyen emberekben megvan ugyan a kegyességnek látszata, de annak erejét megtagadják. Ez az az erő, ami mindebből a gyarlóságból kivezetné őket. Ez az az erő, ami az embereket mindebből a gonoszságból, mindebből a hiábavalóságból nagy erővel kimentené. De sajnos az ember megelégszik a kegyesség látszatával. Ezzel becsapja magát, hiszen a látszat az semmi. Az csak úgy néz ki, mintha. De Isten egészen mást akar az életünkben. Ő nem látszatot akar, hanem valóságot. Ehhez az Ő erejére van szükségünk. Ezt mi nem tudjuk megtenni magunktól. Mi nem tudunk se magunkon, se másokon segíteni. Itt Isten erejére van szükség. Ha ezt az erőt megtagadjuk, akkor elvesztünk. Akkor semmi lehetőségünk nincs megszabadulni, hanem megyünk, és vitetjük magunkat a gonoszság áradatával. Tehát Péter apostol kijelentése itt nagyon fontos. Az ő szolgálatának nagy része ebből állt, hogy megismertesse az emberekkel az Úr Jézus Krisztus erejét, a megváltás erejét, és a második dolog: az Ő visszajövetelét.

Mi az Úr Jézus Krisztus ereje?

Van egy jó hely, odamegyek dalt halljuk.

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!Gazdag István: "Keresztről való beszéd" 2. rész

Mit tett értünk? A GOLGOTA felé
Dr. Kiss Ferenc: A HÁROM KERESZT


Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN


22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!