HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőJim Caviezel színész üzenete keresztényeknek
Nem vallásosnak kell lenni, hanem hívőnek. /8:57 min/


Jim Caviezel színész alakította Jézust a Passió filmben. Az itt hallható beszélgetésben a keresztényekhez szól. Azokhoz, akik a világgal barátkoznak és azt gondolják, hogy ez így jól van. Isten igéje egyértelmű: "Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek." (Jakab levele 4:4)A 2004-es Passió a filmtörténelem talán legkiválóbb, de feltétlenül
az egyik legnagyobb hatású vallási témájú filmje. * Teljes cikk itt!


Az alábbi cikkben a forgatással kapcsolatos érdekességekről és megmagyarázhatatlan eseményekről számolunk be. A Jézus Krisztus életéről szóló, életét összefoglaló, vagy a tevékenységével kapcsolatos számtalan filmes produkció közül meglehetősen kevés az igazán magas színvonalú, értékelhető, hiteles és időtálló alkotás. Messze kiemelkedik közülük is - a Megváltó földi életének utolsó 12 óráját bemutató, Mel Gibson rendezte Passió.

Soha, egyetlen olyan filmes produkciót sem láttam még, amely ekkora hatással lett volna a nézősereg egészére nézve - hívőre és nem hívőre egyaránt! A mozitermek egyik állandó és jellegzetes ismertetőjegyét - a pattogatott kukorica roppanó hangját, a Passió esetében felváltotta az elfojtott könnyek döbbent csendje, majd a nézősereg, az emberek őszinte és keserves zokogása. Az akkori kritikai beszámolók szerzői is tanúskodtak erről.

Azonban a Passió forgatási előkészületei és felvételei során történt "furcsaságok" is arra utalnak, valami egészen különleges eseménysort rögzítettek a kamerák.

Krisztusi kor 1. A Jézus Krisztust alakító amerikai színészt, Jim Caviezel-t (James Patrick Caviezel) 2001-ben "szörfös film" főszerepével keresték fel. A munkával kapcsolatos, többórás megbeszélésen azonban, az egyszer csak betoppanó Mel Gibson rövidesen Jézus Krisztus életéről kezdett beszélni a színésznek. Így rá kellett döbbenjen, ebben a filmben a főszerep mégsem a szörfdeszkáké lesz. Bizony, alaposan lépre csalták... Az 1968-ban született színész, ekkor épp a 33. életévében járt, sőt nevének kezdőbetűi is egyezést mutatnak a Megváltóéval (angolul: Jesus Christ).

Villámlátogatás 2. Aki soha nem mutatott különösebb érdeklődést a filmek iránt - leszámítva magát produktumot, az elkészült végterméket - talán nem is sejti, egy-egy karakter megformálása, egyes jelenetek felvétele micsoda fizikai és szellemi igénybevételt igényelhet a színészektől. A témában tájékozottabb olvasó, bizonyára maga is fel tudna sorolna például megdöbbentő fizikai átalakulásokat egy-egy szerep kedvéért, súlyos forgatási baleseteket, vagy más érdekes eseteket a filmek világából.

Nos, ilyen érdekesség, furcsaság, nehezen magyarázható történés a Passió esetében is akad néhány... Jim Caviezel testét az ostorozási jelenetekhez, mintegy 8-10 órán át sminkelték, naponta! A főszereplő ezalatt nem tudott leülni sem. A felhasznált anyagok hatására pedig a teste bőrallergiával reagált, fejfájás gyötörte. Az evés is gondot okozott neki, az étel nem maradt meg benne.

3. A keresztre feszítés jeleneteit 10 perces etapokban vették fel a hideg és rendkívül huzatos, szeles helyszín miatt, valamint a főszereplő komoly fizikai próbatételei következtében (többek közt, gondoljunk hiányos öltözékére). Eredmény: tüdőgyulladás.

4. Amikor a kereszt hordozását vették filmre, a színész a korábbi jelenetek rögzítése során szerzett vállficammal küzdött. Gondolhatnánk, biztosan valamilyen preparált, könnyű anyagból készült keresztet használtak emiatt a forgatáshoz, ő azonban ennek ellenére sem kérte a mintegy 60kg-os, valódi gerendák lecserélését.

5. A legmegdöbbentőbb eset talán a forgatáson történtek közül, hogy a korbácsolás során - a főszereplő hátára erősített védőlemez ellenére, az ostor kettő alkalommal is célt tévesztett, és az egyik csapás súlyos, több mint 35 cm-es vágást eredményezett a testén! Hosszú perceken át, a levegővétel is rendkívüli nehézséget okozott számára.

6. A felvételek hitelessége érdekében, esős és viharos időjárási körülmények között is forognia kellett a kameráknak. A rendező-asszisztens, Jan Michelini személyét kettő alkalommal érte villámcsapás. El is nevezte a stáb "lightning boy"-nak ("villám srác"). A második alkalom már azok után történt, hogy Caviezel-t egyszer magát is villámcsapás érte!

Bellisimo Jesu 7. A főszereplő, Jim Caviezel elmondása szerint, színésztársai és a stáb tagjai viselkedése megváltozott, amikor kisminkelve járt közöttük. Voltak, akik közömbösnek mutatkoztak, míg mások teljesen elfordultak tőle. Egyesek feltűnő tisztelettel illették őt. "Minden egyes nap nagy felelősség volt rajtam, de ezt készségesen vállaltam. Háromfajta reakciót kaptam. Egyrészt, voltak, akik teljesen közömbösen reagáltak. Ha valaha is próbáltál már beszélni valakinek a hitedről, és ő csak nézett ki a fejéből, ugye, hogy te is hülyén érezted magad?

Voltak olyan emberek is, akik szerettek - akik szerelmesek voltak Jézusba. Ők odajöttek hozzám és úgy köszöntöttek, hogy "Bellisimo Jesu", majd meg akartak érinteni. És végül, olyanok is akadtak, akikből sugárzott az utálat. Azt mondtam Mel-nek, hogy ez az, amire szükség van, ezekre a reakciókra!" (szentkelemenbuk.hu)Mária Magdolna története magyarul! /8:57 min/


Sorsdöntő találkozások Kr. u. 40-ben Palesztinában játszódik. Magdaléna, Jézus követője, elmondja Jézus történetét a gyerekeknek. Isten felhatalmazta a férfit és a nőt, hogy együtt uralkodjanak a teremtett világon."Mert az a jó, ha kegyelemmel erősíttetik meg a szív" (Zsid 13:9a)

SZÍVERŐSÍTŐ (72. rész): Egyetlen esély / Szívbunker


KICSODA EZ? MIT TESZEL JÉZUSSAL?
Gulyás István prédikátor tanításaMáté evangéliumának 21. részében olvassuk a 6-ik verstől a 11-ik a következőket: "A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: "Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban." Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: "Ki ez?" A sokaság ezt mondta: "Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta." (Mt 21:6-11)
Olvassunk el még három verset: Máté 27. részében a 20.-ik verstől a 22.-ik versig! "A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket: "Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?" Azok ezt mondták: "Barabbást." Pilátus így szólt hozzájuk: "Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?" Mindnyájan így kiáltották: "Feszíttessék meg!" (Mt 27:20-22)

Imádkozzunk! Drága jó Atyánk! Hálát adok Neked, hogy itt lehetek az én drága testvéreim között. Uram Te látod, hogy mennyit imádkoztam, és ők is imádkoztak ezekért az összejövetelekért. Nem az a fontos, hogy itt egy Gulyás testvér van, hanem az a fontos, hogy Jézus itt legyen köztünk. Ember nem segíthet rajtunk, csak Isten tud segíteni az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban, az Ő Szent Szelleme által. Könyörgöm Uram, hogy a Te Igéd újból legyen megvilágítva a Szentlelked által, hogy megértsük ezt. De legyen felkenve is a Szellemed olajával! Ó, Uram! És hadd jusson be a szívünkbe, hogy gyümölcsöt teremjünk a mi drága Megváltónk részére. Kérlek Uram minden egyes lélekért, aki megjelent a szent házadban. Külön-külön mindegyiknek megvan az ő problémája, az ő baja, de megvan az ő öröme is. Óh, Uram, Te mindenkihez tudsz szólni ma este, és óhajtasz szólni. Neked üzeneted van mindenkinek. Add, hogy figyeljük a szent Igédet, és befogadjuk a szívünkbe! Áldd meg Uram Igédet! Áldd meg szívünket! Áldd meg életünket! Bocsátkozzál alá e mai estén! Nyisd meg a Mennynek ajtaját! Hadd bocsátkozzon alá Isten ereje, hogy érintsen bennünket, hogy örömmel távozzunk erről a helyről, mert találkoztunk a királyok Királyával és az uraknak Urával! Szent nevében könyörgünk, és mindenki mondja: Ámen.

Két fontos kérdésről olvastunk itt ebből a két Igéből. Az első Igében az a kérdés, Ki ez? Kicsoda ez? A második kérdés a második Igében: Mit tegyek Jézussal? Erre a két kérdésre nekünk is felelni kell majd.Mi a véleményünk Jézusról? Ki ez?

Jézus bevonulását olvassuk Jeruzsálembe egy szamár hátán. Valahogy vezetők nem szoktak szamár hátán bevonulni, még abban az időben sem. Fehér lovakon, és gyönyörű aranyozott kis hintóban szoktak a vezetők, nagy vezetők jönni. De Jézus alázatosan, egy szamár háton lovagolt be Jeruzsálembe. Mégis olyan sok nép gyülekezett össze. Voltak, akik már vártak rá, mert Bethániából jött. Ha János evangéliumában olvassátok ezt az esetet, azt látjátok, hogy ez mindjárt Lázár feltámasztása után történt, és elterjedt a hír, hogy ez az a Jézus, aki a halottat is fel tudja támasztani. Ezt fogadni kell! Vele jött egy nagy sokaság, a többiek már várták. Pálmaágat tettek le. Kabátjukat levették, és terítették le előtte. És azok, akik nem ismerték Jézust, még azok is csodálkoztak, hogy lehet ez? Itt jön egy szamárháton, és ennyire nagy népszerűségben van része. Hogy lehetséges ez? Ki ez? Aztán azok, akik ismerték már Jézust, azok megadták a választ. Ez a Názáreti Jézus! Halleluja! Ki ez? Hadd menjünk mi is sorba! A listát nézzük meg, hogy mit mond a Biblia! Milyen listát állít elő nekünk Jézusról? Ki ez? Ez a bűnösök barátja. Tudjátok, hogy mit csináltak a farizeusok, a vallásos vezetők? Hosszú köntöst vettek fel magukra. Távoltartották magukat a bűnösöktől. Ne érj hozzám, mert én szent vagyok! Ó, de utálta az Úr az ilyen képmutatást! Ezért olyan csodálatos volt ez, hogy ez, aki azt mondta, hogy Ő Istennek Fia, Ő nem tartotta magát távol a bűnösöktől. Összevegyült a bűnösökkel, miért, mert azokért jött. Éppen ezért vádolták Őt. Azt mondták a farizeusok, hogy ez a bűnösök barátja. Hála Istennek, hogy az! Hogy még ma is az! Ugye, hogy milyen jó, hogy az Úr nem a jókért jött? Nem tudom a te életed, de én kimaradtam volna. Nem voltam ám olyan jó! Ő a rosszakért jött. Halleluja! A bűnösökért jött, a bűnösök barátja. Ő együtt vacsorázott, együtt ebédelt a bűnösökkel. Ezt nem tudták ők megérteni, ezek a nagy képmutatók. Együtt vacsorázott! Hogy-hogy? Mondták, és panaszkodtak Jézus tanítványainak. A ti Mesteretek együtt eszik a bűnösökkel? Azt mondja az Úr Jézus: A betegeknek van szükségük az orvosra, nem az egészségeseknek. Nem a jókért jöttem, hogy azokat hívjam az igazságra, hanem a rosszakat, a bűnösöket. Ő a bűnösök barátja. Ó, de sokszor van szükségünk egy barátra. Ugye? Én valahogy rájöttem, tulajdonképpen, hogy írjam le, hogy milyen egy barát. Akkor rájöttem arra, hogy az a barát, aki ismeri minden rossz oldaladat, és ennek ellenére szeret. Ez az igaz barát! Az, aki miután megismert, hogy nem is vagy te olyan jó, és aztán faképnél hagy, az nem barát. Az Úr Jézus ismeri jobban minden porcikánkat, mint saját magunk. Ennek ellenére szeret minket. Halleluja! Ez az igazi barát. Az igazi barát sohasem hagy cserben. Így van ez testvérek? Sohasem hagy cserben. Mindent megtesz érted. Rágondolok egy fiatal lányra ott Romániában egy magyar, baptista testvérnőre, aki már fiatal lánykorában paralízises lett, megbénult. Nem tudta kezét, lábát mozgatni. Nem volt senkije, nem volt ki gondot viseljen rá. Volt neki egy barátnője. Azt mondta neki a barátnője: Én a te barátnőd vagyok. Én nem hagylak téged cserben. Nem megyek férjhez. Veled maradok. Gondot viselek rád. Találkoztam velük 50 év után. A testvérnő még mindig bénult, ágyhoz kötve, és ott van az az öreglány, már közel 70 éves, soha nem ment férjhez, csak azért, hogy gondot viseljen reá. Ha ember meg tudja tenni ezt, mennyivel inkább az Úr. Milyen jó! Ó, mi hű barátunk Jézus, aki mindenkor segít! Milyen jó eléje jönni imában. Nékünk ilyen jó barátunk van. Sokszor úgy gondolod, hogy egyedül vagy. Dehogyis vagy te egyedül! Ha Jézust elfogadtad, akkor van egy drága barátod, aki mindig veled van, aki mindig szeret. Előfordult az, hogy te elhagytad Őt. Te elkeserítetted Őt! De Ő soha téged. Halleluja!Ki ez a Jézus? Ő a bűnök megbocsátója.

Én úgy szerettem volna ott lenni, amikor, egyszer Jézus tanít a templomban, egyszercsak nagy zűrzavar lett. Itt jönnek, ezek az önigazult, vallásos vezetők, ezek a képmutatók. Magukkal vonszoltak egy szegény, bűnös asszonyt. Igaz, hogy bűnös asszony volt. Parázna asszony volt. A farizeusok meg akarták fogni Jézust. Most meglátjuk, hogy milyen ez a Jézus! Uram paráznaságon rajta kaptuk. Na most, Mózes azt mondja, hogy az ilyeneket kíméletlenül meg kell kövezni. Mit mondasz Te? Na most megfogtuk Jézust! Jaj tudjátok én úgy élvezem, mikor az Úr Jézus adja a választ. Olyan bölcsen válaszol. Olyan bölcsen cselekszik mindent. Ámen. Halleluja! Nem adott nekik semmi választ. Elkezdett írni a porba. Mit írt oda? Nem tudjuk, de lehetséges, hogy mindegyiknek oda írta a nevét, és a neve után odaírta, hogy mi a bűne. Na mit mondott? Akinek köztetek nincs bűne, az dobja rá az első követ. Milyen bölcsen felelt meg az Úr! Milyen bölcsen védte meg ezt a bűnös asszonyt! Mind kivonultak, mert mind bűnösök voltak. Otthagyták a köveket. Elmentek. Szegény asszony, el tudom képzelni, hogy már látta a halált maga előtt. Tudta, hogy megérdemelte, mert vétkezett, és mégis, lehet, hogy gondolta magában, ó Uram, van segítség? Igaz a Mózes törvénye ezt mondja. Éppen most tanulmányozom újra az Ótestamentumot, és azt mondom magamnak, hogy milyen jó, hogy nem éltem én az Ótestamentum idején, mert olyan könnyen ki lett mondva erre is a halál, arra is a halál, a harmadikra is a halál. Ha ezt nem teszed úgy, akkor halál. Ha valaki csak szidta az anyját, az apját, akkor már azonnal meg kellett kövezni, halál erre, halál arra. Ó, Uram, milyen jó, hogy nem akkor éltem. Milyen jó, hogy most kegyelemben élek, és van kegyelem a bűnös számára. Halleluja! Van kegyelem! Szegény asszony remegve ott áll. Látja, hogy a gyilkosai mind eloszlanak. De még mindig ott van az Úr Jézus. Ő a Főbíró! Mit fog mondani az Úr? Akkor, amikor az Úr Jézus körülnéz és látja, hogy az asszony ott áll egyedül, azt mondja: "Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhozatatott téged. Nem Uram, senki. Én sem kárhoztatlak. Menj és többé ne vétkezz!" Ó, de gyönyörű szavak. Ez azt jelentette, hogy az Úr megbocsájtott neki. Menj, és többé, ne vétkezz! Lehetséges, hogy ez volt az az asszony, aki majd később jött. Annyira telve volt a szíve hálával. Az Úr megmentette az életét, lelki életét, testi életét. Ezért jött a drága kenettel. Mosta az Úr lábait könnyeivel. Hajával törölte lábait, és a drága kenetet ráöntötte. Úgy olvassuk Lukács evangélium 7. részénél, mikor ez a farizeus meghívta ebédre, és jött ez az asszony. Lehetséges, hogy ugyanez volt. Nem állítom, de lehetséges, hogy ugyanez az asszony volt. Mosta lábait Jézusnak. Folytak a könnyei, olyan hálás volt az Úrnak. Akkor a farizeus azt mondta magában, ha ez az ember próféta volna, akkor tudná, hogy ez az asszony egy bűnös, és nem engedné, hogy érintse az ő lábát. Az Úr tudja a gondolatokat is. Vigyázz mit gondolsz, az Úr tudja, ismeri. Azt mondta neki, Simon valami mondanivalóm van neked. Érdekes az Úr még a dorgálást is olyan gyengéden teszi. Milyen drága, hű, gyengéd barát Ő! Valami mondanivalóm van neked Simon. Volt két adós. Az egyik adós volt 50 dénárral, a másik 500-zal. Mikor a Mester látta, hogy nem volt miből megadni. Mindegyiknek elhagyta az adósságát. Melyik fogja szeretni jobban a Mestert? Azt mondja: Úgy gondolom, akinek többet elengedett. Igazad van! Láttad ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az volt az udvariasság akkor, hogy legalább vizet adtak, hogy megmoshassa a lábát. Nekem még vizet sem adtál, hogy megmoshassam a lábam. Nézd meg ezt az asszonyt! Ez meg a könnyeivel mosogatta a lábam. Nekem csókot nem adtál! Akkoriban az volt a szokás, hogy megcsókolták a vendéget. Nem adtál egy csókot! De ő amióta bejött, nem szünt meg csókolgatni az én lábaimat. Sok volt a bűne, de megbocsátatott. Akinek sok megbocsátatott, az nagyon szeret. Halleluja!Ki ez a Jézus?
A bűnösök barátja, a bűnök megbocsátója.

Ki ez a Jézus? Ő az, aki a fáradtakat hívja pihenésre. Halleluja! Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok! De sokszor megfáradunk a munkánkban, de nem annyira a fizikai munkánkban, hanem a harcban. Sok harcunk van ugye ezen a Földön. Ó, de harcol a Sátán ellenünk. Ha kibékültél a Sátánnal, akkor nincs harcod, de akkor jaj neked ám a végén. De, ha nem, akkor harcod van, és belefáradsz a harcba, és ahogy közelebb jön az Úrnak a jövetele, annál nehezebb valahogy, annál nehezebben vonszoljuk magunkat. Belefáradunk. De az Úr hív pihenőkre. Halleluja! Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok! Nyugalmat adok néktek. Nemcsak a Mennyben, már itt az Úr meg tud nyugtatni. Úgy fel tud frissíteni lelkileg, testileg. Hányszor jöttem én a gyülekezetbe, olyan fáradt voltam, a fejem fájt. És nekem még prédikálni is kellett, tudjátok, ahogy prédikáltam érzem, hogy kezdek felfrissülni. Halleluja! Ez, aki hívja a fáradtakat a pihenésre! Fáradt vagy és megterhelve, jól esnék az enyhülés? Fáradtak ereje kicsoda? Jézus. Hozzá jönni, ó, ne késs.Ki ez a Jézus? Ő a Tanácsadó.

Hányszor tanácstalanok vagyunk. Nem tudod, hogy mit tegyél. Keresel egy kiútat, keresel egy választ. Kérsz tanácsot emberektől, és abban nincsen semmi rossz, hiszen a Biblia is azt mondja, hogy "mert az eszes tanácsokkal viselek hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van." Nincs abban semmi rossz. De néha még az emberek sem tudnak tanácsolni. De van egy Tanácsadó, aki olyan bölcsen tud tanácsot adni. Úgy tetszik nekem ez az Ige, a Dávidnak a bizonyságtétele "Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem." Az Úr tud igazgatni minket az Ő tanácsával. Ha mi olyan őszintén keresnénk az Úr tanácsát, mint az emberek tanácsát, akkor jobban járnánk, nem? Ő a Tanácsadó. Ez az egyik szolgálata. Hogy megjárta Józsué, igaz? A Józsué és a vének, amikor elfeledkeztek tanácsot kérni az Úrtól, és elhitték, hogy mit mond az a nép. Ott maradt egy csomó ellenség köztük, mert elhitték, hogy távolról jöttek. A Biblia kiemeli, hogy nem kértek tanácsot az Úrtól. Menjünk a Tanácsadóhoz, amikor tanácstalanok vagyunk! Menjünk hozzá! Ő még mindig a legjobb Tanácsadó! Ámen.Ki ez az Úr? Ki ez a Jézus?
Tanácsadó, drága Vigasztaló.

Lehetséges, hogy épp most vigaszra van szükséged. Ő a drága Vigasztaló. Azért mondja Pál apostól a levelében: "Amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által." Amíg ezen a Földön élünk, addig valami szenvedés kell, hogy jöjjön, mert a Biblia azt tanítja, hogy sok nyomorúságon keresztül kell Isten országába jutni. Kivesszük részünket. Azt mondta egy fiatal testvér Kolozsváron, Romániában, nagyon szerette az Urat. Uram, hát hogyhogy nekem nincsen semmi nehézségem, nincsen semmi szenvedésem, hát hogy-hogy nem szeretsz te engem? Azt mondja az Ige, hogy akit az Úr szeret, azt megfenyíti ám. Az a testvér nem tudta, hogy mit kér. Aztán kapott ám a fenyítésből. Nagyon drága testvér volt, de hát ő már kezdte kételni, hogy őt nem szereti az Úr, mivel hogy ő sose szenvedett semmit. Aztán akkora szenvedést kapott, úgy hogy betegnyugdíjba tették. Nagyon sokat szenvedett. Kijutott neki a szenvedésből, de kijutott a vigasztalásból is. Drága Jézus, Ő a Vígasztaló! Emberek nem tudnak téged úgy megvigasztalni. Csak az Úr. Ő minden, amibe részesülsz, minden nehézség, szenvedés, minden kísértés, mindenben amiben te résztveszel, az Úr is résztvett. Megkóstolta azért, hogy tudjon együtt érezni. Ő az igazi Vigasztaló. Emberek nem tudnak megérteni úgy, mint az Úr. Csak mondd el Jézusnak! Fáradt vagy és nyom a bűnnek terhe, mondd el Jézusnak. Szenvedsz, mondd el Jézusnak. Jézus azt fogja mondani: Gyermekem, én megértem. Átmentem ezen.Ki ez az Úr? Ki ez a Jézus?
Ő a Békesség Fejedelme!

Lehetséges, hogy épp most vihar dúl a szívedben. Dolgokat nem tudsz megérteni. Miért engedi meg ezt, vagy azt. Miért van szükségben részem. Miért van nehézségben, szenvedésben részem? És dúl a vihar belől. A Sátán támad. Ha az Úr gyermeke vagy, akkor miért engedi ezt meg? Dúl a vihar belől. Hívd a Békesség Fejedelmét! A Békesség Fejedelme lecsendesítette a nagy vihart, amikor Jézus a tanítványokkal utazott a hajón, és jött a nagy vihar, és Jézus aludt ott a hajón, és a tanítványok nagyon izgatottak, a hajó már majdnem süllyed, megijedtek. Halál veszélyben voltak, és felébresztették az Urat: Uram, nem törődsz azzal, hogy elveszünk! Akkor az Úr felállt, ó milyen hatalom volt ott. Felállt. Csend legyen! Abban a szempillantásban a vihar, a szél, a nagy hullámok mind lecsendesültek. Kisímultak. Nem csoda, hogy azok a tanítványok, akik más csodát vártak, ők már látták, hogy Jézus hogy gyógyítja a betegeket, megszaporítja a kenyeret, jár a vízen, ők mindezt látták, de mikor látták ezt a csodát. Ki ez? Ők is ezt mondták. Ki ez, hogy ennek még a viharok is engednek? Ó, ez az Isten Fia! Ha Ő azt a vihart le tudja csendesíteni, akkor a szívedben levő vihart is le tudja csendesíteni. Békességet ad. Tanítványokban is dúlt a vihar.
Amikor megtudták, hogy Jézusnak el kell menni, itthagyja őket. El tudjátok képzelni? Ők azt hitték, hogy amikor jön a Messiás, akkor felállítja az országot, és ők majd együtt fognak vele uralkodni. Mind azon spekuláltak, hogy jussanak ők is trónra? Azt mondja Péter: Uram, mi mindent elhagytunk. Mit fogunk mi kapni? Mi lesz a hasznunk ebből? Mennyire haszonlesők voltak! Nem voltak ők jobbak, mint mi. Az Úr beszélt a keresztről, ők meg beszéltek a trónról, az uralkodásról. Most látják, hogy az Úr búcsúzik, nincs sehol az ország, ők nem fognak most uralkodni. Érdekes, hogy mikor feltámadt Jézus, még akkor is azt mondták, hogy ekkor állítod fel az országot Izráelnek? Nyugtalankodtak, vihar volt. Inség, félelem volt a szívükben. Dúlt a vihar. Az Úr belelátott a szíveikbe. Tudjátok, hogy mit mondott nekik, ahogy búcsúzkodott?
"Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne féljen."
Halleluja! Nem csoda, hogy akkor is, amikor az Úr megjelenik a feltámadás után, az első szava hozzájuk az volt: Békesség! Békesség! Látta, hogy milyen a szívük. Ki ez a Jézus? Békesség fejedelme. Halleluja! Ma is békességet hoz.Ki ez a Jézus? Ő a nagy Főorvos!

Minden betegséget gyógyított, vakokat, sántákat, némákat. Hatalma volt neki minden betegség felett. Amikor feltámadt, azt mondta: Minden hatalom nékem adatott. Betegségnek tünni kellett, amikor Ő szólott. Ő ugyanaz a Jézus ma is. A karja nem rövidült meg, a fülei nem dugultak be, az Ő könyörületessége nem fogyott el, az ereje éppen olyan nagy. Halleluja! Nem változott meg! Amit akkor megtett, Ő ma is megteszi. Ő a Főorvos. Elmentünk egy beteghez imádkozni Romániában. Kedves testvérnő el volt már keseredve, mert nagyon szendvedett. Azt mondja neki az anyja, na most már lányom ne búsulj, mert itt van a Főorvos segédorvosa. Ez a Főorvos, aki még ma is gyógyít. Ki ez a Jézus? Ez aki az ördögöket űzi ki. A gonosz lelkek remegnek még az Ő nevétől is. Amikor mások akarták kiűzni az ördögöket az Apostolok Cselekedetében az efézusi gyülekezetben történt, magukra vették, hogy ők is kiűzik az ördögöket, ahogy a Pál apostol tette. Azt hitték, hogy az olyan könnyen megy. Arra kérünk benneteket annak a Jézusnak a nevében, akit Pál prédikál. A gonosz lelkek azt mondták, hogy Jézust ismerjük, a Pálról is tudunk már, de kik vagytok ti? Testvéreim minden hű gyermekét az Úrnak ismernek a Pokolban is, és remegnek az imáiktól. Amikor ti térdeiteken vagytok, és hadakoztok imában, az ördögök remegnek. Ha Jézus nevét említitek, akkor már remegnek.Ki ez a Jézus?
Ő az, akinek hatalma van még a Halál felett is.

Ne búsulj te, hogy jön a halál! Az Úr Jézusnál vannak a kulcsok, a halál kulcsa. Addig te nem tudsz meghalni, még az Úr Jézus be nem teszi a kulcsot a halál kapujába, és ki nem nyitja, és azt mondja, menj be itt, és kijössz a másik oldalon a Mennyországba. Ez olyan, mint hogy lefekszünk este, és felébredünk egy új napra. Süt a nap újból. Ő az Úr a halál felett. Ő az Úr! Feltámadt a halálból! Halleluja! Eljön az az Ige, amikor a Halálnak is meg kell halni. Nem kell félni tőle, mert ő is meghal. Halál az utolsó ellenség. Ezt mondja a Biblia.Ki ez a Jézus?
Ő az, aki Szent Szellemmel és tűzzel keresztel.

János azt mondta, hogy én vízzel keresztelek. Annyi vizes keresztény van ezen a világon. Vízzel meg vannak keresztelve, de tudjátok, hogy mire van szüksége az Úrnak? Tüzes keresztényekre, akikben ég a tűz. Lángol a tűz. Voltam egy helyen a múlt héten, azt mondták: Ó Gulyás testvér, így szokott ez lenni évekkel ezelőtt, hogy éreztük a Szentlélek erejét, és a Szent Szellem tüzét. Arra van szükségünk, hogy égjen az Úrnak tüze. Azt mondja a Biblia, hogy az oltáron állandóan égjen a tűz. Soha ki ne aludjon. Égjen a Szent Szellem tüze a te szívednek oltárán! Vagy csak pislogó mécses lettél? Hála az Úrnak, hogy Ő azt sem oltja ki! Füstölgő mécses van annyi. Ó mennyi füstölő keresztény van! Hű, de jól megmondtam én néhány nappal ezelőtt egy gyülekezetben ezeknek a füstölőknek! Aztán észrevettem az egyik asszonykát, hűha. Nem bántam én, akármennyit is hallelujázik! Mikor én erről beszéltem, akkor észrevettem, hogy elkezd remegni. Nyitotta ki a táskáját. Teszi be a kezét, és morzsolja össze a cigarettákat. Mondom, jól van Uram, jól van. Nézzétek, az Úr nem tagad meg tőled semmit sem, ami jó számodra, ami egészségedre válik, de most már több és több orvos bizonyítja be, hogy az halált okoz. Minden egyes cigaretta öt percet vesz el az életedből. Én akkor mindjárt végeztem egy kis számítást. Azok, akik 50 évet kellene, hogy éljenek, csak 40 évet élnek már. 10 évet elloptak saját maguktól. Ő az Úr Jézus, Ő az Úr, aki megszabadítja azokat, akik meg vannak kötözve mindezen dolgok által.Ki ez a Jézus? Ő az Úr a természet fölött.

Az Ördög el akarta süllyeszteni, amikor elaludtak a hajóban. Azt gondolta magában, hogy ez a legjobb alkalom, hogy Jézus alszik. Hozok egy nagy vihart, alszik és elsüllyesztem Jézust. Jaj de buta az Ördög. Hogy lehet elsüllyeszteni, aki teremtette a tengert. A tetején jár. Járt a víz tetején. Lecsendesítette a vihart. Átváltoztatta a vizet borrá. Neki hatalma van, testvérek. Parancsol a csillagoknak. Azok megállnak, vagy megindulnak, amit mond, az történik. Ő mondja, és megtörténik. Ó, de hatalmas Isten Ő!Ki ez a Jézus?
Jézus maga is mond valamit önmagáról.
"Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet."

Ha Jézusban vagy, ha meghaltál még akkor is élsz. Ez olyan csodálatos, hogy a halálnak már nincs fullánkja. Én vagyok az ajtó. Rajta keresztül megyünk át. Én vagyok a feltámadás és az élet. Pál apostol azt mondja, hogy Ő az egyetlen közbenjáró, Jézus. Péter azt mondja, hogy nincsen más név, amely által üdvözülünk. János apostol pedig azt mondja, Ő az Istennek Igéje. Élő Ige! Sokszor imádkozom, hogy Uram az írott Ige által hirdettetik, hogy jöjjön el az élő Ige. Hadd lássuk az élő Igét a megírott Igében! Ő a királyok Királya, és az uraknak Ura. Az a sok sok király ezen a Földön, sokan lebuktak, mások még mindig fickándoznak, de nemsokára meg kell hajoljanak. Ő még másvalaki, Ő a mi Vőlegényünk. A menyasszony mikor távol van a vőlegény, ó de várja. A menyasszony mondja: Jöjj! Aki szomjazik jöjjön. Nemsokára megszólal a trombita. És hallatszik: Imhol jő a Vőlegény. Jöjjetek ki elébe! Vajon hánynak lesz a lámpása készen? Úgy mind a 10 szűz volt. De csak 5 volt okos. Tudjátok mit jelent az? Azok mind hívők voltak, és mégis csak 5 jutott be belőlük. Mindegyiknek volt lámpása. Csak egy dolog hiányzott, az olaj. Van-e olaj a lámpásodban? Ég-e a Szent Szellem tüze a szívedben? Az Úr Jézus a Vőlegény. Ő készíti a menyasszonyát. Ó, milyen csodálatos lesz, amikor eljön.Befejezésül a második kérdésre adjunk választ. Pilátus azt mondja, hogy van nektek egy törvényetek, hogy az ünnep alatt egyet szabadon bocsáthatok a foglyok közül. Ott volt Barabbás, a nagy gyilkos, és ott volt Jézus, a Megváltó. Kit bocsájtsak el? Mindenki azt mondta: Bocsásd el nékünk Barabbást, a gyilkost! Gyilkost! Ő, de fájhatott az Úr Jézusnak. Látjátok, ti beszéltek fájdalomról, csalódásról. Ő jött az övéihez, de az övéi nem fogadták be. Hogy fájhatott az Úr Jézusnak, hogy érettetek jöttem. Ti elutasítotok engem. Hogy fáj az anya szívének, amikor saját gyermeke azt mondja, hogy nem ismerlek, nem akarlak.
Mit tegyek ezzel a Jézussal? Azt kérdezi Pilátus. Ez a nagy kérdés neked is, mit teszel te Jézussal? Valamit fogsz tenni vele. Itt nem lehet senki sem semleges. Itt mindenki valamit fog tenni Jézussal. Vagy elutasítod, vagy elfogadod Őt. Amikor te nem fogadod el, akkor már automatikusan elutasítottad Őt. Itt nem lehet semlegesnek maradni. Vagy egyik, vagy másik. Mit tegyek Jézussal? Mit teszel Jézussal? Elárulhatod Őt. Azt tette Júdás is. Nem fontos szavakkal eláruljad, a cselekedetekkel is elárulhatod Őt. Megtagadhatod Őt. Péter ezt tette, de hála az Úrnak, hogy ő megtért ebből a megtagadásból. Nagyon keservesen sírt ám! Isten adott kegyelmet neki. Te elhagyhatod Őt, a tanítványok is ezt tették, amikor elfogták Jézust. Mind otthagyták, pedig, ó, hogy fogadkoztak, hogy nem Uram, én soha meg nem tagadlak, soha el nem hagylak. Fogadkoztak. Látjátok milyen gyengék voltak a Szentlélek nélkül! Hiába jártak Jézussal három évig! A legjobb Biblia iskolában voltak. A legjobb tanításban volt részük. Nem volt meg az erő bennük. Azt hiszem, hogy Péter igazat mondott, amikor azt mondta, hogy Uram, én képes vagyok meghalni. Hiszem, hogy őszintén mondta, de nem ismerte, hogy milyen gyenge ő. Miután a Szentlélek bejött, többet nem tagadta meg! Tanítványok többé nem hagyták el Jézust. Adott nekik erőt. Vesztek ti erőt, miután eljön a Szentlélek! Mit teszel Vele? Ez a te feladatod. A te felelősséged. Elutasíthatod. Ő nem erőszakoskodik. Erőszakkal nem jön be egy szívbe se. El lehet utasítani könnyen. Azért van hasonlítva egy bárányhoz, milyen szelíd egy bárány. Láttátok azt a képet, amikor Jézus kopog kívül? Azt is hallottátok, hogy valaki azt mondta, hogy az a kép hibás, mert az ajtón nincs kilincs. Aki a képet festette, azt mondta, hogy nem hibás. Ennek az ajtónak csak belől van kilincse. Neked kell megnyitni. Az Úr Jézus nem nyitja meg. Ezért mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, én bejövök hozzá. Az Úr Jézus mindig eljön oda, ahova meghívják. Ő soha nincs lefoglalva annyira. Egy kis bajt okozott, hogy Gulyás testvért hívták jobbra-balra, de Gulyás testvér csak egy helyen lehet egyszerre, de nem így van az Úr Jézussal. Ő mindenütt ott lehet egyszerre. Hívhatod, jön. Nincs lefoglalva. Ott áll és kopog. Milyen szomorú, hogy mikor az Úr Jézus először jött el a világra, nem volt hely számára. Ő teremtette ezt a világot, az egész mindenséget, beleértve, ezt a kis Földet, mert a Föld a nagy világűrben olyan, mint egy porszem. Ő teremtette, és mégsem volt hely. Ott kellett egy jászolban megszületnie. Hányszor mondtam el, hogy az Úr most is itt van, és jön, és kér egy kis helyet. Lehetséges, hogy pont a te szívedben kér egy helyet. Engedd be, adj Neki egy kis helyet! Elutasíthatod Őt? Nem. De abban biztos lehetsz, hogy egyszer te fogsz kopogni Krisztus országának kapujánál. Uram, adj egy kis helyet! Amikor én kopogtam a te szívednél, te nem adtál helyet. Te elutasítottál. Most nekem nincs helyem számodra. Akinek most nincsen helye Jézus számára, annak nem lesz hely Krisztus országában. Nincs helyed Jézus számára? Te megvetheted Őt, mint a pogányok, megfeszítheted Őt, mint a római katonák, vagy elfogadhatod Őt. Ez mind tőlünk függ. Mit teszel Jézussal? Valamit neked tenni kell! Most adtunk egy listát, hogy ki is ez a Jézus. Minden, minden nékem Jézus. Barát, Tanácsadó, Megbocsájtó, Vőlegény, Király, Mindenünk nekünk! Halleluja! Annak, aki elutasítja Őt, annak csak egy lesz: ítélő Bíró. Az Úr szomorúan eltávozik azoktól, akik nem fogadják be. Tudja, hogy mi vár rájuk. Ők nem tudják, mert meg vannak vakítva. Mit teszel Jézussal? Ez a kérdés ma is.Imádkozzunk! Drága jó Atyám, nem tudunk elég hálát mondani Jézusért, Istennek szent Fiáért. Drága jó Barát, Megmentő, Megváltó, Megtartó, Üdvözítő, Főorvos, királyok Királya, drága Vőlegény, Ő minden minékünk. Drága Jézus, könyörgünk Uram, hogy mind jobban, és jobban megismerjünk Téged, akinek hatalma van minden hatalom fölött, hiszen, ezért mondtad, hogy minden hatalom nékem adatott a Mennyben és a Földön. Áldva legyél Uram! Neked hatalmad van minden kísértés fölött, a halál fölött, a betegség fölött, minden fölött hatalmad van. Áldva legyél Uram! Könyörgöm, hogy te a mai nap is, jelenj meg az életünkben, a mi szívünkben. Ha van valaki, a mai nap, aki még nem ismert meg téged, még ma ismerjenek meg Téged. Te már annyit vártál, annyit kopogtál, és még mindig vársz. Meddig kell még könyörögnöd, hogy várjál, ameddig a szív megnyílik. Mindenki részére van itt üzenet. Mit teszel Jézussal? Kérlek fogadd el Őt! Ne utasítsd el! Imádkozom érted. Az Úr ismeri a szívedet. Emeld fel a kezed! Istenem ne engedd, hogy bárki is kimaradjon. A végzetes bűn, ha elutasítunk Téged. A Szent Szellemed tűze szálljon le!

Adjatok hálát az Úrnak! Halleluja! Ámen.

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.JÉZUS FILM online magyarul LUKÁCS EVANGÉLIUM SZERINT


Gazdag István: Néhány élmény betegekkelSzeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!