HITELES TÖRTÉNETEK

Makai Rozália gyermek- és családvédőBrigitte Gabriel: az iszlám véres történelme magyar feliratos


Nekünk magyaroknak azt sem szabad elfelednünk, hogy az iszlám terroristák 1526 és 1718 (a mohácsi csata és a Bácska és a Bánát török megszállástól való felszabadítás éve) között, tehát két évszázad alatt kiirtották Magyarország lakosságának a 75 % - át.2022.10.30.Legkevesebb 154-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek a dél-koreai fővárosban,
Szöulban egy bulinegyedben, ahol több mint százezren zsúfolódtak össze egy halloweeni ünnepségen.


Az óriási tömegben hirtelen pánik tört ki, ekkor az emberek menekülni próbáltak, sokan a földre estek és halálra taposták őket. Az áldozatok között szinte kizárólag tinédzserek és huszonéves fiatalok vannak. Ráadásul több sérült állapota súlyos, ezért a halottak száma tovább növekedhet. (M1)

Óvjuk meg gyermekeinket! Sajnálatosan terjed Magyarországon
is a halott kultusz, a gyerekeknek a Halloween őrület,
amit játéknak adnak be, de nem az.


"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert
tisztátalanná teszitek magatokat velük. Én az Úr, vagyok a ti Istenetek! (3Mózes 19:31)

Halloween - A sötétség bálja

Szeretnék néhány gondolatot írni egy új divatról, un. Halloween őrületről (amit Amerikából importáltunk, ők meg nem is tudják, hogy egy ősi kelta vallási rítus ez), mert egyre több gyermek, ifjú szenved emiatt. E "kísértetnapokról" ezt írja a hozzáértő: az anyukák nem tudják, minek is öltöztessék gyermeküket: boszorkánynak, vámpírnak, Drakulának, csontváznak, vérfarkasnak vagy hóhérnak? A tudományos magyarázat pedig így hangzik: sok szorongás van bennünk, ezt és a haláltól való félelmet is oldja, ha megbarátkozunk és megbarátkoztatjuk gyermekeinket is az ilyen szörnyekkel és szörnyűségekkel. Közben tényleg sokan nem tudják, hogy ez egy vallási rítus. A kelták október 31-én állatbőrökbe öltöztek, és áldozatokat mutattak be két főistenüknek: a napistennek és a halottak istenének. Ezt majmoljuk most mi is, és amikor ezek a szerencsétlen gyerekek hazakerülnek egy ilyen Halloween buliról, vagy kísértetnapról, akkor csodálkoznak a kedves szülők, hogy nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában kiabál, éjjel bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik, ami korábban nem volt szokása.

Mi is a lényege ennek a pogány szokásnak?

A Halloween manapság a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe október 31-én. A töklámpás lett az idők folyamán a Halloween legfontosabb jelképe. A töknek vagy nagyobb répának a belsejét vájták ki, rémisztő arcot faragtak belőle, a belsejébe pedig égő gyertyát, fáklyát helyeztek, s ezzel járták körbe a falut. A töklámpások kettős célt szolgáltak: egyrészt ezzel tartották távol, illetve űzték el a faluban pusztító, a termést tönkretevő gonosz szellemeket, másrészt pedig ezzel világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. A keresztények érkezését megelőző korban Írország és Skócia a druidák (a kelta papok) vezetésével ünnepelte meg a kelta naptári év utolsó napját. A druidák szerint ezen a napon került a föld a legszorosabb kapcsolatba a szellemvilággal. Október 31-e a halottak napja, illetve egyfajta szüreti felvonulás funkcióját töltötte be. A Halloween eredetének másik szála szintén a pogány kultúrában gyökerezik.
A középkori boszorkányok különféle ünnepeinek egyike az úgynevezett "boszorkány-szombat" vagy "fekete-szombat" (Black Sabbath) volt, ami október 31-ére esett. A mai kor Halloween-partijainak legtöbb kelléke, például a fekete macska, a söprűnyél, a mágikus varázsigék ennek a fekete-szombatnak a termékei.
A harmadik gyökér az a katolikus tradíció, melynek értelmében minden szent kapott egy napot, amikor őt tisztelték. Mivel azonban egyszerűen elfogytak a napok, ki kellett jelölni egyet azoknak, akik kimaradtak: ez lett a mindenszentek napja, ami a nyolcadik századtól kezdve november elsejére esett. A mindenszentek napját megelőző estén tartott ünnepséget hívták All Hallow Eennek (minden szentek estéje): ebből származik a Halloween elnevezés. A "trick or treat" (kb. "megvendégelsz vagy megnézheted magad") hagyománya a gonosz szellemek kiengesztelésével függ össze. A nekik felajánlott finomságokkal próbálták elkerülni a gonosz szellem pusztítását. A kivágott töklámpás annak a gonosz szellemnek az arcát jelképezi, aki a lápos, mocsaras vidéken csalogatja fényével az eltévedt utast. A Halloween napjainkra azzá az éjszakává vált, amikor büntetés nélkül mindenféle "pajkos" dolgot meg lehet csinálni. A különösen az Egyesült Államokban népszerű ünnep alkalmával az emberek - főleg a gyerekek - jelmezbe bújnak, arcukat kimaszkírozzák vagy álarcot öntenek, és úgy tesznek, mintha maguk is boszorkányok vagy kísértetek lennének.
A féktelen dáridók gyakran tragédiákkal végződnek. Svédországban az idei Halloween-mulatságnak az ország történelmének legtöbb halálos áldozattal járó tűzesete vetett véget. A tragédia Göteborgban történt egy diszkóban: a 100-150 fő befogadására alkalmas terembe mintegy négyszázan zsúfolódtak be. A tűz rendkívül hirtelen ütött ki. A zömében 13-18 év közötti fiatalok egymást agyontaposva igyekeztek kijutni az égő pokolból. Volt, aki kiugrott a második emeleti ablakból, s így pont a menekülés okozta a halálát. A legtöbben megfulladtak, vagy a felismerhetetlenségig megégtek a tűzben. Igaz ugyan, hogy nem minden Halloween napi mulatság végződik halállal, de vigyázzunk, mert a Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül okkult (rejtett) tevékenységekhez vezet. A legkevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.
A Biblia egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: "Ha bemégy arra a földre, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat." (5 Móz 18:9)
/Ez az írás megjelent a Nagyvarsányi Református Egyházközség Kiáltó Szó című kiadványának 2008. III. számában, a 8-9. oldalon./

Valóban tök jó a Halloween? Halloween NEM! KERESZTÉNY VAGYOK!

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a Halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?! Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a 'halál istenének' szentelték. Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék.
A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. - A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére. Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, "keresztyénesítése" érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét "Mindenszentek ünnepének" nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította. (Mindenszentek - all hallows, az azt megelőző este pedig az "all hallows evening". Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: Halloween.)

A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között. Amerikában a Halloweent ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák...

A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb. Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve. Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének.

A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak. Ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az "ünnepre" gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik. Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.
Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát tájogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól. A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: Ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek.

A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.
A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák "az utolsó időkben" mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen. Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba.

Ha bemégy arra a földre..., ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat.. (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10). Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az Ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten Igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat - adott esetben még hívő testvéreinket is - az Ördög által felállított csapdákra.!!!!!
Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!A Halloween valódi története 18+ 2014.10.30 

Nekünk, magyaroknak első sorban a hollywoodi filmeken látott, félelmetes maszkokba beöltözött gyerekek jutnak eszünkbe, akik házról-házra járnak, kopogtatva egy kis édességért. Mindez a móka simán elfogadott lenne, ha valójában tényleg nem történnek ezzel kapcsolatos valódi erőszakok ezen a sötét éjszakán. Valójában az is előfordult már, hogy gyermekek holttestét találták meg nem egy alkalommal egy-egy erdőszélen. Ezt az estét igazán a "poénos" garázdaságok és a céltalan vandalizmus is kísérheti. Ebben az esetben a Halloween már nem csupán egy ártatlan buli...Varga Róbert előadása az okkultizmusról


A jóslásnak súlyos következményei vannak. Jóslás, bűvészet, halottidézés, spiritizmus, fehér- és fekete mágia, természetgyógyászat, természetfeletti jelenségek. Csalás vagy valóság?Amerikai filmdráma, 1991. - A lányom nélkül soha


Betty iráni férjet választott. Az Egyesült Államokban harmóniában éltek. 1984-ben hazalátogattak lányukkal Iránba. A férj megesküdött a feleségének a Koránra, hogy nem lesz semmi bántódásuk, ha úgy döntenek, bármikor nyugodtan visszatérhetnek Amerikába. Hazudott. Az asszony eget-földet megmozgat, hogy kiszabadulhasson a szigorú iszlám törvények szerint élő család rabságából.Nasir Siddiki: Először Istent keresd!
Ott hagytak meghalni - Testimony of Nasir Siddiki


Az "5G"-ről FEHÉREN-FEKETÉN - Spiritual Tv. 135. adás
Történjenek megfelelő egészségügyi vizsgálatok az 5G bevezetése előtt!
Az állampolgároknak joga van az egészséges környezethez.Aktivisták megmérték és videóra vették az 5G
sugárzás szintjét a Glastonbury Fesztiválon


A távközlési iparág elismerte, hogy nincs tudományos bizonyítékuk arra vonatkozóan, hogy az 5G vezeték nélküli hálózat biológiailag biztonságos, és sok kutató azt állítja, hogy egyáltalán nem az. Sajnos ezt figyelmen kívül hagyták, és a látogatók százezrei voltak kitéve ennek a káros technológiának, akár tudtak róla, akár nem.Számos gyerek rákos megbetegedése után a szülők az iskola mellett
lévő mobilátjátszó-torony sugárzását teszik felelőssé


Miután számos gyermeket diagnosztizáltak rákos daganatokkal egy mobil-átjátszó torony közvetlen közelében lévő kaliforniai általános iskolában, a szülők a kibocsátott elektromágneses sugárzást teszik felelőssé a gyermekrák kialakulásáért. A torony leállítását követelik azok a családok, melynek gyerekei a Weston Elementary School-ba járnak Ripon-ban és a 4G (hamarosan 5G) torony miatt káros sugárzásnak vannak kitéve. A tulajdonos cég szerint a torony biztonságos és jóval még a szövetségileg megállapított biztonságos határ alatti értékkel sugároz. (alternativhirek.com)

2017.03.30.Brigitte Gabriel Libanonban született keresztény beszél a családja üldözéséről


Országok sorsa múlik azon, hogy tanulunk-e az iszlám történetéből. Brigitte Gabriel saját tapasztalatait írta le könyvében, és osztja meg a videón a radikális muzulmánokról, az iszlámról és a keresztények üldözéséről. A videó 2015-ben készült.Az iszlámban nincs szabadság


Van viszont korbácsolás, keresztre feszítés, végtag-levágás, száműzetés. A mai napig, bárhol is vezették be a saríát, ezeket a büntetéseket rákényszerítették a lakosságra, létrehozva a félelem birodalmát. És ez a saría célja. Az iszlám jogban a hudud alatt azokat a büntetéseket értik, melyeket maga Allah szabott ki a Koránban és a szunnában. Ennél fogva nem lehet lazítani rajtuk anélkül, hogy - sokak szemében - ne vétenének Allahhal szemben. A legtöbb hudud büntetést maga a Korán írja elő.
Lopás: kéz levágása A Korán 5:38-nak megfelelően:"A férfi tolvajnak és a női tolvajnak vágjátok le a kezét: annak fizetségeként, amit tettek, példás büntetésként Allahtól. És Allah Mindenható, Bölcs" (Korán 5:38).
Háború Allah és Mohamed ellen: A Korán 5:33 szerint: "Bizony, azoknak a büntetése, akik háborút viselnek Allah és a Küldötte ellen, és romlást terjesztenek a földön, az, hogy megölik őket, megfeszítik, vagy levágják a kezüket és a lábukat az ellentétes oldalon, vagy kiűzik őket az országukból. Ez a megszégyenítésük ebben a világban, és a Túlvilágon hatalmas büntetés várja őket" (Korán 5:33).
Tiltott szex: korbácsolás A Korán 24:2 ezt mondja:"A parázna vagy házasságtörő nőt és férfit, korbácsoljátok meg mindkettőt száz ütéssel. És ne tartson vissza benneteket az irántuk érzett szánalom egy olyan ügyben, melyet Allah előírt, ha hisztek Allahban és az Utolsó Napban. És a hívők egy csoportja legyen tanúja a büntetésnek" (Korán 24:2).
Ibn Abbász mesélte: Omár mondta: "Attól tartok, hogy hosszú idő elteltével az emberek lehet, hogy azt fogják mondani: 'Nem találjuk a halálrakövezés (radzsam) verseit a szent könyvben'. Ezért lehet, hogy tévútra mennek azáltal, hogy elhagynak egy kötelezettséget, melyet Allah kinyilatkoztatott. Én biztosítom, hogy a radzsam büntetést végrehajtsák azokon a házasokon, akik illegális szexuális tevékenységet folytatnak, és a bűntényt tanuk vagy terhesség vagy beismerés által bizonyítani lehet." Hamis vád: 80 korbácsütés A Korán alapján a házasságtörés vagy nemi erőszak hamis vádjáért is 80 korbácsütés jár. "És akik az erényes asszonyokat meggyanúsítják paráznasággal, és nem hoznak négy tanút, azokat korbácsoljátok meg nyolcvan ütéssel, és soha többé ne fogadjátok el a tanúskodásukat. Ők a bűnben megátalkodottak" (Korán 24:4). Alkohol fogyasztás: 80 korbácsütés Az alkohol fogyasztását is 80 korbácsütéssel kell büntetni. Ez egy hadíszból származik:
Anász ibn Malik számolt be arról, hogy egy személyt, aki bort ivott, Allah apostola - Mohamed - elé vittek. Ő 40 korbácsütést adott neki két korbáccsal. Abu Bakr ugyanígy tett, de amikor Omár magára vette a kalifátus felelősségét, értekezett az emberekkel és Abd al-Rahman - Mohamed egy másik követője - ezt mondta: A legenyhébb büntetés alkohol fogyasztásáért 80 korbácsütés, így Omár ezt írta elő. (Muszlim 4226.)
Egy másik hadíszban Mohamed maga mondja: Ha ittas, korbácsoljátok meg. Ha ismét részeg, akkor korbácsoljátok meg újra. Ha harmadszor is részeg, akkor korbácsoljátok meg harmadszor is. Ha azonban negyedszer is részeg, akkor öljétek meg. (Abu Dawud 4469.) Ezeken a büntetéseken nem lehet enyhíteni, mivel Allah vagy Mohamed rendelte el őket. A Korán többször megismétli a muszlimoknak, hogy engedelmeskedjenek Allahnak és küldöttének (Mohamednek). Ezért a mai napig, bárhol is vezették be teljes mértékben a saríát, ezeket a büntetéseket rákényszerítették a lakosságra, létrehozva a félelem birodalmát. És ez a saría célja. (illogikatlan)Dr. Tóth Piroska misszionárius a migrációról videó


EGY AFRIKÁBÓL HAZATÉRT MAGYAR BAPTISTA MISSZIONÁRIUS VÉLEMÉNYE A MIGRÁCIÓRÓLA FÉLELEM BIRODALMA : az iszlámról 10 másodpercben
A muszlim bevándorlás időzített bomba - német pszichiáter véleménye
2019.07.10.Kényszerített örökbefogadás. Beszélgetés Kelemen Istvánnal és Varga-Bíró Tamással!
Nyugat-Európában mára mindennapi gyakorlattá vált, hogy szülőktől elveszik a gyermekeiket.


Reméljük, hogy az elhangzottak ellenére az úgynevezett kényszerített örökbefogadás intézménye azért mégsem jelent valamiféle törvényes kiskaput a legális gyermekkereskedelemre napjaink Európájában. Vendégek: Varga-Bíró Tamás, a Demokrata publicistája és Kelemen István, Bécsben élő magyar édesapa. Döbbenetes! Sírtak, zokogtak a gyerekek. Nem akarok elmenni! Előfordult, hogy egy kislányt egy lyukas tejfog miatt vettek el a szüleitől. /Dr. Nagy Sándor/

2020.03.09.Az Egyszülős központ vezetője Magyar Anna. Szegénységi kockázat az egyszülősség
A gyerekeknek ingyenes korrepetálást és felvételi-előkészítőt is szerveznek


Hazánkban mintegy 300 ezer olyan szülő – 260 ezer anya és 40 ezer apa van – aki egyedül nevel összesen mintegy félmillió gyermeket. Az egyszülősség vezető szegénységi kockázatnak számít, az átlagosnál lényegesen gyakrabban kell nélkülözniük azoknak a gyerekeknek, akik csak egyik szülőjükkel élnek közös otthonban. A fogyatékossággal élő gyermekek aránya is magasabb az egyszülős családokban, hiszen sokszor éppen akkor hagyja el párját az egyik szülő, amikor a gyermek fogyatékossággal vagy tartós betegséggel születik. (magyarnemzet.hu)

2019.07.23.Szabályos népirtás folyik a keresztények ellen


Szinte mindennapossá váltak Afrika és Ázsia nagy részén a keresztények elleni brutális támadások. Nigériában és Burkina Fasóban a nyílt utcán támadnak Jézus követőire, míg más országokban a hatóságok erejével folytatnak vallásüldözést. Persze a nyugati média nem beszél ezekről a súlyos jogsértésekről. Az utóbbi időszakban Burkina Fasóban is célkeresztbe kerültek a keresztények.

Május 12-én 30 felfegyverzett muszlim katona tört be egy katolikus templomba. Hat hívőt és egy papot gyilkoltak meg, majd pedig felgyújtották az épületet. Egy nappal később egy katolikus felvonulást támadtak meg a muszlimok, négy keresztényt öltek meg, valamint megsemmisítettek egy Szűz Mária-szobrot. Május 26-án az afrikai országban egy keresztény tömegre nyitottak tüzet muszlim fegyveresek, négyen meghaltak, többen megsebesültek.

Május 26-án Nigériában a muszlim fulani pásztorok 30 kereszténnyel végeztek, akik éppen egy istentisztelet után próbáltak hazajutni. A muszlim törzsek mindezzel párhuzamosan az ország iszlamizációjának az érdekében 20 keresztény családnak a házát felgyújtották.   Szintén Nigériában történt még május 18-án az az eset, amikor egy iszlám fegyveres végzett egy kereszténnyel, majd pedig két másik baptista hívőt elrabolt. 86 éves férfivel végeztek... (origo.hu)Betegség, egészség a Biblia tükrében - Mézesné Dr. Marozsán Ibolya

bel- és tüdőgyógyász kardiológus, lelkész feleség Ellel Ministries tanítójaMeghűlés, influenza vagy Covid? Mi a különbség?
Orbán Viktor miniszterelnök úr rendkívüli bejelentést tett
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
Családvédelmi akcióterv friss híreit itt olvashatjuk
Sprint leállította a mobiltelefon-tornyot a kaliforniai általános iskola campusán!


Egy iskolában több gyermekkori rák esetén a szülők megkérdőjelezik a sejttorony sugárzását. Sprint leállította a mobiltelefon-tornyot a kaliforniai általános iskola campusán, miután néhány szülő kijelentette, hogy ez összekapcsolódhat a gyermekkori rák számos újabb esetével. Azok a családok, akik a riponi Weston Általános Iskolában élnek, azt állítják, hogy a torony veszélyes sugárzásnak teheti ki a gyerekeiket. Carter Evans beszélt a viták középpontjában álló családokkal. (ujvilagtudat.blogspot.com)

5G sugárzásról fontos témák itt!

Több nemzetközi szervezet szerint a képernyő használat súlyos károkat okozhat a gyermekek agyi és társas fejlődésében;
5G háború az emberiség ellen és amerikai beavatkozás szerte a világon.
A francia bíróság elismerte az elektromágneses érzékenységet, mint foglalkozással összefüggő megbetegedést. (ujvilagtudat.blogspot.com)

2020.04.16.A mai videóban a Covid-19-re bevethető arzenált tekintjük át.


Nemcsak terápia, kezelés hanem megelőzés is szóba kerül. A mitigáció célja, hogy az összes beteg beférjen az egészségügyi ellátó rendszerbe, miközben a leginkább veszélyeztetett személyeket megóvja a fertőzéstől. A szupresszió célja a járvány növekedésének megfordítása, csökkentése. Az esetek száma alacsony szintre esik, és ezt az esetet határozatlan ideig fenn kell tartani.

Gyógyszeres kezelés két fajtája:
1. Megelőzés * Személyes védekezéssel: immunrendszer erősítése vitaminokkal /főleg C és D3 vitamin/ Korai alvás zavartalansága fontos. Hidriterápia/szauna
2. Vakcinák: 1. Természetes antitest kezelésnél aki kigyógyult a Covid-19 ből, az menjen vissza dolgozni. A gazdaság visszaállításában ezeknek az embereknek nagy szerepe lehet.
2. Szintetikus antitest kezelés Kaliforniai kutatók SARS antitestekből kiindulva fejlesztenek Covid antitesteket, melyet tömegesen is lehet gyártani majd. Szeptemberre kész lehet a gyógyszer.A KORONAVÍRUSRÓL 2015-ből RAI 3 olasz TV műsorából


Lázban tartja Olaszországot a RAI olasz állami televízió egy 2015-ből előkerült tudományos, ismeretterjesztő riportja, ami arról szól, hogy kínai tudósok kísérleti céllal denevérek véréből mesterséges szuper-koronavírust állítottak elő laboratóriumi célra, amely az ember tüdejét támadja. Köszönet a videó lefordításáért a Pesti Srácok -nak.

2020.03.24.Öt hete él karanténban Milánóban egy magyar nő és a családja


Ötödik hete él karanténban Bognár Annamária és családja Milánóban. A magyar nő többek között arról beszélt az M1-nek, hogy a karantén elején az emberek eleinte úgy viselkedtek mintha a tavaszi szünet, vagy a szabadság ideje jött volna el. Szerinte az olaszok akkor ijedtek meg igazán és vették komolyan a helyzetet, amikor a tömeges megbetegedésekről és halálesetekről érkeztek a hírek. Bognár Annamária friss helyzetjelentése következik Milánóból. (M1 - Híradó)Mit tegyünk a COVID-19 terjedése ellen? Gyakorlatias tapasztalatok


A kínaiak már értik a COVID19 vírus viselkedését az általuk elvégzett boncolásoknak köszönhetően. A virus jellemzője, hogy a légutakat egy sűrű váladékkal zárja el, ami megszilárdul és elzárja a légutakat és a tüdőt. Szóval rájöttek arra, hogy mielőtt bármilyen gyógyszert tudnánk alkalmazni, előtte ki kell nyitni ezeket a légutakat, hogy a gyógykezelést hatásosan alkalmazhassuk. Viszont ez is néhány napot vesz igénybe.

A következőket javasolják az elővigyázatosság érdekében: 1. Igyál sok meleg folyadékot: kávét, levest, teát, meleg vizet. Ez nedvesen tartja a szájat és lemossa a vírust. A gyomorsav pedig elpusztítja.
2. Gargalizálj naponta! Ez lehet ecet, só vagy citrom és víz oldata.
3. A virus a hajon és ruhán tapad meg. Bármilyen mosószer vagy szappan megöli. De azonnal meg kell fürdeni vagy lezuhanyozni, miután hazaértél. Még mielőtt akár leülnél is fürödj meg vagy zuhanyozz meg. Ha nincs lehetőség a ruháidat minden nap kimosni, terítsd ki a napra. A közvetlen napfény is semlegesíti a vírust.

4. Gondosan tisztítsd meg a fémfelületeket! Mivel a virus 9 napig életképes marad ezeken a felületeken. Figyelj, hogy kerüld el a fogók, ajtó kilincsek, stb. érintését! Gondolom, ez érvényes a saját lakásodon belül is. Figyelj rá, hogy rendszeresen és alaposan tisztán tartod őket.
5. Ne dohányozz!
6. 20 percenként moss kezet! Bármilyen szappan jó erre, ami habzik. Ügyelj rá, hogy 20 másodpercig és alaposan moss kezet.
7. Egyél sok gyümölcsöt és zöldséget! Próbáld megerősíteni a cink szintedet, és ne csak a C vitamin szintjére hozd fel.

8. Az állatok nem terjesztik a vírust az emberre. Csak emberről, emberre terjed.
9. Kerüld el az általános influenzát. Gondolom, mert ez alapból legyengíti az immunrendszeredet. Kerüld hideg étel/ital fogyasztását!
10. Ha valami kellemetlenséget érzel a torkodban, vagy érzed hogy kezd fájni azonnal alkalmazd a fent említetteket! A virus így kerül a szervezetbe és a torokban ül 3-4 napig, mielőtt bejut a tüdőbe. (Róka Edina fordította spanyolból)Hun volt, hun nem volt - koronavírus volt vagy nem volt?
2019.09.16.Magyarországon a gyermek az első! Babaváró támogatás
Családvédelmi akcióterv friss híreit itt olvashatjuk


Július elseje óta már 50 ezernél többen igényelték a családvédelmi akcióterv valamelyik formáját. A legnépszerűbb a babaváró támogatás, amiből már 22 ezernél is több szerződést kötöttek meg. (Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság)Teljessé vált Kanadában a genderlobbi nyomulása


2019.08.05.Bencsik András: Ki akar inni meleg Colát?
Miért Finnország akar minket kioktatni jogállamiségból?
A kóla hatása a szervezetre!
Döbbenetes beszámoló Svédországról - Riport a Magyar televízióban
Hungarian TV interview with member of Swedish Diaspora


Migránsok miatt hazaköltözött egy svéd-magyar nő A migrációs helyzet miatt 40 év után települt haza Natalie Contessa. Sokat romlott a helyzet Svédországban az elmúlt években - nyilatkozta a korábban Stockholmban dolgozó Natalie Contessa az M1-en. A bevándorlással kapcsolatos információknak a felét nem mondják ki a sajtóban, ez tény - hangsúlyozta Natalie Contessa, aki bár Svédországban nevelkedett, Magyarországot is a hazájának tekinti. A biztonság miatt költözik haza.

2019.06.27.Budaházy Edda nyílt levélben kér segítséget a gender- és meleglobbi megállításához


Budaházy Edda nyílt levelet juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyet változtatás nélkül közlünk. Budaházy Edda: Nyílt levél a polgári Magyarországhoz Már közel egy hónapja zajlanak a Budapest Pride Fesztivál programjai. Számosat közülük meglátogattak magyar hazafiak is, hogy elmondják véleményüket. Egy-két órás helyszíni vitával könnyen megakadályozhatók ezek a társadalomra rendkívül káros események. Mégis még mindig tétlen a polgári Magyarország...(pestisracok.hu)

2019.06.17.Tiltakozás az iskolai LMBT propaganda ellen


A tegnapi napon az egyik legveszélyesebb buzihavi program került megrendezésre a fővárosban "Még mindig tabu? - LMBT személyek az iskolában" címmel, melynek során be szerették volna mutatni az oktatási intézményeknek (!) szánt új propagandafilmeket.

2019.05.13.Háború Európáért – Konferencia a migrációról Nógrádi György előadása


A Szegedma és a szabadkai Pannon RTV meghívott vendége Szegeden, a Gál Ferenc Főiskolán.

2019.05.18.Jurák Kata: Az én apám is munkásember! - Nyílt levél Komjáthi Imrének


Sokat gondolkodtam, hogy van-e értelme írni Önnek. De mégis megteszem. (Rövid mondatokban igyekszem fogalmazni, hogy egészen biztosan megértse.) Ön büszkén posztolta ki a tegnapi sajtótájékoztatón készült videót azzal, hogy mi "beleszaladtunk a munkásökölbe". Tudja, ezzel nem csupán az a baj, hogy önmagát járatja le vele, hiszen minősíthetetlen hangon üvöltözött egy újságíróval. (aki egyébként Önhöz sem szólt), hanem az is, hogy Ön erre rendkívül büszke. Teszi mindezt férfiként, azt emlegetve, hogy Ön mennyit dolgozott, vérbeli munkásember.
Tudja, nem feltételezem, hogy ez nem így volt, bár tény, hogy Ön lehet a kivétel, amely erősíti a szabályt, ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a "munka nemesít". Az én apám is munkásember - több évet dolgozott, mint amennyit Ön említett -, de az én apám sosem hencegett ezzel. Sosem gondolta úgy, hogy a munkában eltöltött évtizedek feljogosítanák bármire is azonkívül, hogy felnevelt becsülettel négy gyereket.
Az én apámat nem töltötte volna el büszkeséggel, ha ordítozik egy nővel, és tudja, Önnel ellentétben Ő sosem viselkedett volna ordenáré módon. Az én apámnak nem kell tiszteletet követelnie magának, mert enélkül is megbecsülik és szeretik. Az én apám igaz magyar emberként él.
És az én apám, ha látja, hogy milyen stílusban őrjöng velem, egészen biztosan megmutatta volna Önnek, hogy milyen a munkásököl. Mert férfi. Nem egy ócska proli, aki a munkásosztály tagjának képzeli magát és több tízezer forintos kabátjában őrjöng a túlóratörvény miatt. Azt viszont köszönjük, hogy ezzel a viselkedéssel emlékeztetett arra, hogy milyen is az igazi valójuk Önöknek, szocialistáknak. És tudja, egészen biztos vagyok abban is, hogy amint hatalomra kerülnének, újra kezdetét venné a vörös terror.
Mert Önök csak ebben jók: rombolni, pusztítani: Nem ismernek se Istent, se hazát, nem tisztelnek senkit és semmit. A düh, a keserűség és a bosszúvágy az, ami hajtja, élteti Önöket, igazi, vérbeli kommunistákat. Így arra kérem, hogy ne hivatkozzon többé a munkásosztályra, mert Ön nem méltó rá, hogy azokkal azonosítsa önmagát, akik becsületesen ledolgozták az életüket. Imádkozni fogunk Önért. Láthatóan nagy szüksége van rá. Üdvözlettel: Jurák Kata

2019.05.17.Horváth József: Báránybőrbe bújt farkasok
A radikális iszlám európai terjedését a Muszlim Testvériség nevű szervezet segíti


A Migrációkutató Intézet az elmúlt napokban figyelemre méltó tanulmányt tett közzé. A radikális iszlám európai terjedésének eddig kevésbé ismert módszereit mutatta be a Muszlim Testvériség nevű szervezet tevékenységén keresztül. A testvériség több száz mecsetet, jótékonysági intézményt, iskolát működtet Franciaországban, Németországban, de jelen van Nyugat-Európa legtöbb államában.
Az Európai Unió és a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány is pénzzel támogatja a munkájukat. Céljuk a muszlim életmód propagálása, de ezt kevésbé direkt, puha eszközökkel igyekeznek megvalósítani. Internetes portálokat is működtetnek, amelyeken keresztül a muzulmán étkezési szokásoktól a divaton át a kereskedelmi gyakorlatig reklámozzák hitelveiket. (magyarnemzet.hu)Afganisztánban halálra kövezték ezt a 19 éves lányt, mert nem volt hajlandó belemenni egy kényszerházasságba.


Ezeket akarja az Unió befogadni. Angliában már több ilyen "bíróság" működik. Nos, ezek a barbárok özönlenek meghívásra Európába. Épeszű ember számára nem kívánatos!

2019.03.26.Megkaphatja a pénzt a Szögi család
Valószínű, hogy a tettes egy fillért sem lát a neki megítélt milliókból!


Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. október 15-én a Borsod megyei Olaszliszkán. Három tettes életfogytiglani fegyházat kapott, az elsőrendű vádlott, ifjabb H. Dezső 17 évet, további négy tettes 10, illetve 15 év fegyházat kapott jogerősen. A 15 évre ítélt Sz. András is perelni kezdte a magyar államot a rossz fogva tartási körülményekre hivatkozva. Ifjabb H. Dezső a fegyházbüntetése háromnegyedének letöltése után, jövőre szabadulhat feltételesen.

Számos információ jelent meg mostanában arról, pénzhez juthat-e a 2006-ban Olaszliszkán meggyilkolt Szögi Lajos családja. Az ügy állásáról tegnap a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét kérdeztük meg. Schadl György kiindulópontként felelevenítette, hogy az áldozat családjának a bíróság korábban 42 millió forint kártérítést ítélt meg, majd utóbb az egyik elkövetőnek, ifjabb H. Dezsőnek – a rossz börtönkörülmények miatt – szintén jóváhagytak ötmillió forintot. (magyarnemzet.hu)

2019.02.16.Novák Katalin nyílt levele Annika Strandhäll svéd szociális miniszternek


Tisztelt Miniszter Asszony!
Megdöbbenéssel értesültem róla, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök úr által múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervről Ön Twitter-üzenetében azt állította: a 30-as évek Németországát idézi, és a kormányunk kihasználja a magyar nőket. Magyarország család- és ifjúságügyért felelős államtitkáraként határozottan visszautasítom az Ön vádaskodását.

Szokatlan és barátságtalan, hogy egy európai kormánytag egy másik európai kormányt ítéljen el belpolitika döntései miatt ily módon és ilyen stílusban, anélkül, hogy előtte legalább informálódott volna a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül. (fidesz.hu)

Novák Katalin: Nyílt levelet írtam és bocsánatkérésre szólítottam fel a svéd szociális minisztert, mert elfogadhatatlan, hogy a miniszter asszony Magyarországot a náci Németországhoz hasonlítja. Ezt az ország nevében határozottan visszautasítom. Mi tiszteletben tartjuk a svéd kormány azon döntését, mely szerint a bevándorlók integrálását és a családegyesítéshez való jogukat tekintik legfőbb prioritásnak. Magyarországon azonban mi úgy gondoljuk, hogy az erős családok adhatják a közösségünk alapját.

2019.02.10.Hétpontos családtámogatási tervet jelentett be Orbán Viktor


Hagyományos évértékelőjén családtámogatási tervet ismertetett Orbán Viktor miniszterelnök, aki elmondta, hogy a kormány már döntött a hétpontos tervről.

A hétpontos terv részletei a következők:
1. Azok a fiatal házasok, akiknél a nő 40 év alatti és első házasságát köti, kedvezményes kölcsönt kap, amelyet az első három évben nem kell törleszteni. A második gyermek megszületését követően elengedik a tőketartozás harmadát, a harmadik gyermek születése után pedig a teljes kölcsönt.
2. Bővítik a csok-ot: a két- és többgyermekesek használt lakás vásárlása esetén is kaphatnak kedvezményt. (A falusi csok-ról még nincs döntés.)
3. A második gyermek születését követően a jelzáloghitelből 3 millió forintot, a negyedik után 4 millió forintot, minden további gyermek után pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam.
4. A legalább négy gyermeket szülő nőknek életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetni.
5. A legalább három gyermekes családok legalább hétszemélyes autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.
6. Teljes bölcsődei ellátást kíván megvalósítani a kormány, amelyhez 21 ezer új (az idén 10 ezer, jövőre 5 ezer, 2021-ben pedig 6 ezer) férőhelyet hoznak létre.
7. Bevezetik a nagyszülői gyedet.Orbán Viktor évértékelő beszéde teljes egészében
2017. szept. 29. Az iszlám Magyarországon - Echo Tv


Ábrám 86 éves volt mikor Hágár, a szolgálója Izmaelt szülte. Ennek a vérvonalnak az utódai az arabok. "Szilaj ember lesz ez! Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik." (1Móz 16:12)2019.01.30.Gratulálunk! Francia Becsületrendet kapott Novák Katalin


A Francia Becsületrend lovagkeresztje címmel tüntették ki Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárát. A legmagasabb francia állami kitüntetést Benoit Puga tábornoktól, a Francia Becsületrend nagykancellárjától vehette át az államtitkár hétfő este Budapesten. Novák Katalin, aki korábban a Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosa is volt, a francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért végzett sokéves munkája elismeréseként kapta a Becsületrendet.
A budapesti francia rezidencián tartott fogadáson Pascale Andréani budapesti francia nagykövet azt hangoztatta, az, hogy a Becsületrend nagykancellárja is eljött Budapestre, azt mutatja, mennyire nagyra tartják Novák Katalin munkásságát és a két ország kapcsolatait. Benoit Puga szavai szerint Novák Katalin tevékenysége tökéletes példája azoknak, akik sokat tesznek Franciaországért, akiket – Bonaparte Napóleon szándékának megfelelően – azért tüntetnek ki, mert elkötelezetten segítik a francia kapcsolatokat, a frankofónia terjedését, és akik osztoznak a szabadság, egyenlőség, testvériség értékeiben. A nagykancellár megfogalmazása szerint Novák Katalin élete jól mutatja azt, hogyan lehet egy háromgyermekes anya egyszerre aktív és talpraesett államtitkár is. (pestisracok.hu)

2019.01.01.Silvana Heißenberg (színésznő): Mi lett Németországból?


Három esemény, amikor magyar segítséggel állt talpra Németország:
- 1954. júl. 4. - a német győzelem az aranycsapattal szemben visszaadta a II. világháborúban elveszett önbecsülését a németeknek
- 1989. nov. 9. - amikor leomlott a berlini fal
- 2015. jún. 17-én döntött arról a MAGYAR kormány, hogy lezárja a zöldhatárt

2016.01.22.Miért kellene nekünk, gyermekeknek félelemben felnőnünk?
- teszi fel kérdését Angela Merkelnek címezve a 16 éves Bibi.


A 16 éves Bibi Wilhailm megdöbbentő és félelmetes dolgokat mesél a németországi helyzetről. Videóját leszedték a Facebookról, ezért kénytelen volt kirakni a Youtube-ra. Bibi a többi európai polgár segítségét kérte, mert szerinte Németország reménytelen helyzetbe került.

Bibi egy átlagos német tinédzser, élete azonban teljesen megváltozott, mióta Németország mindennapjait leginkább a migráció és annak kezelése határozza meg. A fiatal lány elkeseredetten mesél a videóban eddigi élményeiről. Szerinte a téma túlságosan is megtévesztő, de nem szabad elsiklani az igazság felett. Videóját először ismerőseinek és barátainak címezve, facebook adatlapjára posztolta ki, a közösségi oldal azonban letiltotta a felvételt. Bibi ezután rakta fel a Youtube-ra, azóta vírusként terjed.
Köszönöm Angela Merkel, hogy megölted Németországot!" - mondja a a hazáját féltő, elkeseredett lány. Bibi szerint most nagyon nehéz nőnek lenni Németországban. Videójában több történetet is elmesél, köztük azt, hogy délután 6-kor boltba menet halálfélelme volt, miközben az utcán sétált, mert a migráns férfiak kiguvadó szemekkel követték minden lépését, és közben egymásnak sugdostak mindenféle, vélhetően perverz dolgot.

Ezeket az embereket nem nevezném menekülteknek. Nem vagyok xenofób és ez a videó nem a valódi menekülteknek szól." Bibiben a szilveszteri események után fogalmazódott meg először, hogy valami nincs rendben Németországban. A lány szerint a helyzet azóta egyre rosszabb lett.

Németország egy remek hely volt, és ti tönkre tettétek!" - üzeni a migránsoknak.

Bibi azt is megemlíti, hogy pár nappal ezelőtt afrikai migránsok Berlin utcáin azt kiabálták, hogy "megölnek minden egyes németet". A videóban Bibi elmondja, hogy látott 17, 15 és 12 éves kislányokat is a kölni erőszakcselekmények áldozatai között. Miért kéne nekünk, gyerekeknek félelemben felnőnünk? - teszi fel kérdését Angela Merkelnek címezve, hozzátéve, hogy egy 75 éves nőt is megerőszakoltak a migránsok Kölnben.

A barátnőim már vettek paprikasprayt és sokkolót. Abszurd, de ez van. Múltkor az utcán sétálva tüntető arabokba botlottunk. Azt kiabálták, Allah az egy Isten, öljétek meg a hitetleneket. Ilyenkor mit kéne tennem? Hordjak burkát? Vegyem fel az iszlám hitet? Ez elkeserítő..." /Horváth József György (888.hu/westernjournalism)

Bibi Wilhailm - 16 yr old girl - Censored on Facebook - Afraid of refugeesHogyan védjük meg magunkat támadások ellen? Hasznos tanácsok itt!


Budapest és a magyar városok európai szinten biztonságosnak számítanak, mégis napi rendszerességgel lehet hallani támadásokról, legyenek azok rablások, vagy drogfüggők által elkövetett, motiváció nélküli erőszakos cselekmények.

Hogyan kerülhetjük el és mit is tehetünk, ha mi is szenvedő alanyai leszünk egy ilyen eseménynek?

Jó tanácsok: mindig legyünk tisztában a környezetünkkel! Ne merüljünk el mobiltelefonunk nyomkodásában, mert nem észleljük a ránk leselkedő veszélyeket. Ne hallgassunk zenét fülhallgatóval, ha elhagyatott környéken megyünk, vagy este sötétben hazafele tartunk. Egy, a kézben tartott drága mobiltelefon már támadásra/rablásra ösztönözhet valakit. Kihalt, nem forgalmas utcákban a járda külső szegélyén menjünk, így nem tudnak minket egy kapualjból meglepetésszerűen megtámadni. Ha úgy érezzük, valaki követ minket ne menjünk haza - lehet, hogy pont erre kíváncsi a személy. Tegyünk egy nagyobb kört a városban és menjünk fel egy ismerősünkhöz vagy akár üljünk be egy kávézóba, ahonnan taxival menjünk haza, így lerázhatjuk a gyalogosan követőt. Ha sokat ittunk és érezzük, hogy nem lennénk képesek megvédeni magunkat, menjünk taxival vagy kérjünk barátainktól segítséget.

Fussunk: "Szégyen a futás, de hasznos" - ahogy a mondás is tartja. Amennyiben lehetőségünk van, vonjuk ki magunkat a veszélyes szituációból. Ha látjuk, hogy a helyzet átláthatatlan - pl.: verekedés, késelés vagy egy olyan csoportosulás, amely veszélyes lehet - amilyen gyorsan csak lehet, hagyjuk el a környéket. Ha éppen akkor parkoltunk le, üljünk vissza autónkba, zárjuk le az ajtókat és hajtsunk el pár utcányit, majd hívjuk a rendőrséget, hogy gyanús személyeket észleltünk. Ezt tanácsoljuk akkor is, ha egy éjszakai magányos környezetben láthatóan támadás készül ellenünk (a tettes, tettesek már kiszemeltek maguknak és csak azt várják, hogy közelebb legyünk egymáshoz). Mérjük fel a távolságot és saját képességeinket. Tegyük fel magunkban gyorsan a kérdést: van esélyem elfutni pl., a főútig, ahol már van forgalom, esetleg elérni az autómat? Ha igen, akkor sprinteljünk, és ha biztonságos terepre érünk, kérjünk segítséget, és hívjuk a rendőröket.

Trükkök: Ha pl. egy nő magas sarkú cipőben, csomaggal nem képes a menekülésre akkor trükközni kell. Ugorjunk be az első kapualjba és nyomjuk meg az összes csengőt, biztos, hogy valaki kinyitja a kaput vagy kiszól a kaputelefonon, ekkor kiabálhatunk, hogy megtámadtak segítséget kérünk. A támadók a legtöbb esetben kerülik a konfrontációt, ezért is támadnak fizikailag gyengébbekre, ha erősítést kapunk elfutnak. Lehetőségünk nyílhat a menekülésre, ha futás közben magunk mögé hajítjuk táskánkat vagy pénztárcánkat. Amennyiben a támadó csak rabolni akar, ezzel meg fog elégedni és elfut a zsákmánnyal. Ahogy biztonságba értünk, hívjuk a rendőrséget, tiltassuk le a bankkártyánkat. Ha lakcímkártyánk és lakáskulcsunk is odaveszett, cseréltessünk, lakásunkon azonnal zárat valamint jelentsük irataink eltűnését. Ha nincs időnk a csengős trükkre, mert már megragadtak minket, akkor segíthet a hangos kiabálás, segítségért sikoltozás. Rendőri tapasztalatból tudom, hogy ez mindig hasznos. Ha mást nem, ilyenkor valaki hívja a rendőrséget, jó esetben több járókelő, vagy lakó is odasiet, hogy kimentsenek minket a szorult helyzetből. (Forrás: Hori-Zone Információs és Biztonsági Iroda Kft.)

2018.07.04.Novák Katalin családügyi államtitkár szerint ki kell állnunk a házasság értékei mellett


A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony - erősítette meg Kaposváron elmondott, liberális körökben nagy botrányt kavart gondolatait Novák Katalin.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt a szavai miatt fenyegető, személyeskedő és alpári stílusban megfogalmazott üzenetekkel támadták közösségi oldalán, a Magyar Liberális Párt képviselője pedig a Pride melegfelvonulásra invitálta. Az államtitkár - visszautasítva a meghívót - egyértelművé tette: a kisebbségek jogai erősek, a többségétől eltérő szexuális irányultságú emberek is biztonságban élhetnek hazánkban...

A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony" - írta Bősz Anettnek, a Magyar Liberális Párt országgyűlési képviselőnek címzett nyílt válaszlevelében Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. (magyaridok.hu)"Az iszlám fog uralkodni Ausztriában!" - migránsok egymás közt


2018.06.27.A Ma reggel cmű műsorban Novák Katalin arról beszélt, hogy
2019-ben még több pénz marad a családok zsebében!
Tovább csökkentjük a magyar családok terheit.


2018.03.29.Karácsony László az ECHO TV vendége - Exkluzív interjú Karácsony Gergely testvérével


A választási matematikának nincs helye a politikában, inkább az értékekre és az elvekre kellene koncentrálnia az ellenzéki pártoknak - mondta Karácsony Gergely testvére.

2018.03.29.NO-GO ZÓNÁK SVÉDORSZÁGBAN - Elege van a svéd társadalomnak


2018.03.26.Fiatalokat kérdeztem, hogy kapnak-e az államtól segítséget?
/A házunkban lakó egyik idősebb hölgy véleménye/


"Öröm is érheti az embert, így közre adom. Hatvanöt lakásos házban lakom, ahol 111 ember él, ebből 9 (kilenc) 1 év alatti, és még jön a közel jövőben 2 picinyke magyar. Azonkívül még öt általános iskolás. Fiatalokat kérdeztem, hogy kapnak-e az államtól segítséget? Általános felelet az volt, hogy igen, ezért is vállalnak még gyerekeket. Mindegyik azt mondja, hogy így mernek három gyermeket is vállalni. Csak azért "imádkoznak", hogy Orbán Viktor maradjon, hogy békességben tudják majd felnevelni őket. Általában félnek a migrációtól!

Egyikük mondta: "Azért jöttünk haza Svédországból, mert elborzadtam attól, hogy az iskolákban mindent alárendelnek a mohamedán vallásnak. Gyerekek - óra közben - leborulnak kelet felé, hogy imádkozzanak, és a svéd gyereknek is azt kell tennie, nehogy megsértsék az iszlám vallást. Azt hittem, hogy elájulok, amikor ezt mondta. Férje 2008-ban ment ki, de hazajárt és így ismerkedtek meg, természetesen ő is utána ment. 4 éve költözött ki. Közben megszületett kisfia 2,5 éve, és most jön júniusban a második. Férje szerződése július 1-én jár le, így ő is visszaköltözik végleg. Már nem mertek sötétedés után az utcára menni. Többek közt mindegyik anyuka nehezteli, hogy nincsen bölcsőde itt Budapesten, a környéken (környékünkön bezártak 3 bölcsődét, mert nem volt gyerek, és most nagy gond van, mert hirtelen megnőtt a bölcsődei igény).

Második amit közlök mindenkivel, és nyugodtan híresztelheti is, hogy nem igaz, hogy az egészségügyre nem áldozott a kormány! Sajnos a férjem most négy héten belül két kórházban is feküdt, illetve fekszik. Mindkét kórházat felújították! Mindkét helyen fürdőszobát alakítottak ki a régi szobákból. Új nővér pultokat, új műszereket kaptak, felújították a műtőket. Tisztaság van. Nővérek kedvesek, orvosok úgyszintén, és törődnek a páciensükkel. Nagyon kényelmes, új ágyak várják a betegeket. Férjem azt mondja, hogy bőséges és ízletes is az ebéd. A másik kórházról is ugyanaz a véleménye.

Ezekről a baloldal nem értesül(?), vagy csak kitalálják, hogy "alá tegyenek" a mostani kormánynak? Gyalázat, amit tesznek! Minden szavuk a gyalázkodás, hazugság. Felelőtlen, üres ígérgetések hangzanak el. Juhász is egy katyvasz szöveget adott le 21-én az M1-ben. Nem volt különb a Momentum sem! Hazugság, hazugság minden szavuk! Igen, kijelentette a Soros-féle pénzzel támogatott baloldali liberális ellenzék: "Nagyon azon kell munkálkodni, kitalálni hihető történeteket a vezető politikusokról és Orbán Viktor családjáról, hogy a választásokat nyerjük meg, és váltsuk le Orbán Viktor "maffiáját". Ezt több alkalommal hallottam az ATV-ben, és a Klub rádió Bolgár György műsorában.

Két hét van hátra, most lesz a "legócskább" lejárató kampány! Ezért felhatalmazok mindenkit, hogy megosszák írásomat. Ha békét akarsz, és gyermekeidet, unokáidat békességben felnevelni, akkor SZAVAZZ A FIDESZ-KDNP-re!" (Közreadta B. Zsolt)

2018.03.24.Vona helyettesének a büntető törvénykönyv alapján kell felelnie

Ózd jobbikos polgármesterének munkahelyi zaklatás miatt felelnie kell a büntető törvénykönyv alapján - jelentette ki a Fiatal Családosok Klubja alapítója, Újbuda fideszes alpolgármestere szombaton Budapesten, sajtótájékoztatóján.
Király Nóra közölte: több hangfelvétel is bizonyítja, hogy Janiczak Dávid trágár szavakkal illette egyik beosztottját és kolléganőjét. Az elhangzottak nem csupán erkölcsileg ítélendők el, de munkahelyi zaklatásnak is minősülnek. A polgármester visszaélt hatalmi pozíciójával, ezért a büntető törvénykönyv szerint kell felelnie - közölte.
A nyomdafestéket nem tűrő szóhasználat nem való a közéletbe, különösen nem egy 35 ezres város polgármesterétől, aki emellett egy ellenzéki párt tisztségviselője is – mondta Király Nóra. Janiczak Dávidnak távoznia kell a közéletből! - jelentette ki a Ficsak alapítója. (magyaridok.hu)

2018.03.20.Két osztrák csatázott 30 afgán drogárus ellen Bécsben


Az osztrák testvérek rossz helyen, rosszkor sétáltatták a kutyájukat. Ráadásul a kutya az afgánokra ugatott. Onnan kezdve már nem volt megállás... Az "utcai" heroin alapanyagának 90 százaléka Afganisztánból érkezik Nagy-Britanniába. Nem csoda, hogy bárhova is jönnek, az afgán bevándorlók jó részének köze van a drogkereskedelemhez.
Történt pedig, hogy két bécsi fiatalember, a 25 éves Bernhard és bátyja, a 30 éves Erichéppen a napi hírekben oly sokszor szereplő Praterstern környékén sétált a kutyájukkal késő este. A semmiből került elő öt afgán migráns és eleinte barátságosabban, majd később agresszívebben drogot ajánlott nekik. Az osztrákok hiába tiltakoztak, az afgánok csak nem hagyták abba a marketinget és a feszültség fokozódott. Ezt megérezte a bécsiek kutyája is, aki elkezdett ugatni a jövevényekre. Az afgánok megütötték a kutyát, ettől kezdve a helyzet verekedésbe torkollott. A drogárusok mobilon mozgósították vagy harminc, a környéken lévő társukat, akik agyba-főbe verték a bécsi testvérpárt.
Két biztonsági őr felfigyelt a verekedésre és paprika spray segítségével rendet teremtettek. Majd a rendőrök négy afgánt előállítottak, de az idősebbik bécsi testvért, egyelőre szintén előzetes letartóztatásba helyezték. (ripost.hu)

2018.03.16.
Pakisztáni muszlim lett a Svéd Örökségvédelmi Hivatal új vezetője! /5 perces videó/

Kulturális dzsihád! A muszlim Mahmood elismerte, hogy semmit sem olvasott a svéd kulturális örökségről. A célja nem is az, hogy megőrizze a svéd örökséget ... éppen ellenkezőleg.Stoffán György: Így foglalták el Bécset a muszlimok
Pogányok a Grabenen...Teljes cikk itt!


A kávéház terasza a tavaszi napsütésben szinte megtelt. Csak néhány asztal árválkodik üresen, mindössze az ártábla és a hamutartó díszeleg rajtuk. A Graben emberforgataga azonban olyan képet mutat, amilyet legutóbbi látogatásomkor még elképzelni sem tudtam volna. Fekete ruhában, gyermekkocsikat toló pogány asszonyok, fehér, hosszú köntösben őgyelgő férfiak töltik meg az utcát, s a tereket. Kis csoportokban beszélgetnek a Kärtner és a Graben sarkán, majd tétován tovasétálnak, s ha elébük kerül egy bécsi, akit ki kell kerülniük, megvető pillantást és valami olyan gyűlöletet vetnek rá, amilyen azoknak a szemében lehetett, akik az egri vár fokára hágtak, hogy onnan beugorva a várvédők közé, lekaszabolják a vitézeket...
- Ha máskor jöttél volna, egyet sem látsz közülük. Mert, ha valahol Európában terrorcselekményt követ el egy harcosuk, akkor eltűnnek egy-másfél napra. Megvárják az "odújukban", amíg a felületes, önbecsülés nélküli európainak elszáll a haragja, s figyelik, hogy nem készül-e ellenük valamilyen bosszú. S ha meggyőződnek arról, hogy az európai ettől sem ébredt fel, s önbecsülését sem nyerte vissza, ismét előbújnak és még lenézőbben, megvetőbben szemlélik ezt a botor csőcseléket, amely művelt európainak mondja magát.. Úgy tartják, hogy a keresztényeket pont a vallási követelményrendszer által lehet megsemmisíteni. És igazuk van... - mondja szomorúan Bécsben dolgozó barátom.

A mellettünk lévő asztaltól feláll egy fiatalember és tüzet kér... Kap. Majd elkezd kérdezősködni. Kíváncsi, hiszen kolléga, mint kiderül. Mindent tudni akar Bécsről, s miután megtudja, hogy magyarok vagyunk, Budapestről is érdeklődik... Szépnek tartja a migránsok által megszínesedett Európát és olyan nézeteket fejteget, amelyeket mi magyarok sajnos jól ismerünk a beteglelkű soros-fullajtárok szószedetéből.
Csak példaként: - Mindenkinek joga ott élni, ahol akar... azt a vallást gyakorolni, amiben hisz, s azon a nyelven beszélni, ami az anyanyelve... jogokat követelni magának… szembe szállni a rasszizmussal... Hiába magyarázzuk e szerencsétlennek, hogy mi nem egészen így látjuk itt Európában a migráns-helyzetet, barátunk tántoríthatatlanul értetlen.
Még egyszer próbálkozom: Na, figyelj ide - próbálom elmagyarázni az dolgot -, ha felveszel egy takarítónőt, akin megesik a szíved, mert azt hazudja, hogy otthon bántották és elmenekült... Ő, ezután elsőként leveszi a keresztet a falról, mondván, hogy őt ez vallási szempontból zavarja... mit szólsz?
Két nap után odaköltözik a férjével együtt a te lakásodba, és a férje megerőszakolja a feleségedet és a lányodat? Mit szólsz? Utána megöli az anyádat, mert útjában van, és mert azt akarja, hogy félj tőle... - mit szólsz? Majd mindezek után kizabálja a hűtődet és jól elver, mert nem mentél le a boltba, hogy hozz neki másik élelmet az elfogyasztott helyett... mit szólsz?
Az amerikai csak ostobán bámul, mert nem érti, miről beszélek.. Azt mondja: - Hááááát az más... az a saját lakásom, ott nem csinálhat ilyet senki. Ott én parancsolok.

- És a hazád nem ugyanaz? Bemennek, robbantanak, boltokat fosztanak ki, erőszakolnak, elvágják az emberek nyakát...az nem a te fennhatóságod? Nem a te hazád? Nem a családod biztonsága is?  Hiszen ha a lakásodból kilép a feleséged, a lányod, vagy akár a fiad is, nincs veszélyben?
Nem láttad a felvételeket Nizzából, Brüsszelből, Berlinből vagy Svédországból? Otthon nem azt tekinted vendégnek, akit te hívsz? Vagy mindenki bemehet hozzád hívatlanul? Nem mi vagyunk rasszisták, hanem ők, akik hívatlanul idejönnek, papírok nélkül beszöknek a határon, hazudoznak korukról, nemzetiségükről, otthoni helyzetükről, majd jogokat követelnek és feljelentgetik azokat, akik törvénytelenségeikre hivatkozva megtagadják a toleranciát, a szánalmat tőlük.. Mi itt élünk, saját kultúránk van, saját szokásaink vannak, de soha nem utasítottuk el azokat, akik rászorulnak a segítségre és elfogadják a mi kultúránkat, és nem lázadoznak ellenünk, miközben mi tartjuk el őket...
Érted már? Nem megyek fedetlen fővel zsinagógába, és leveszem a sapkámat, ha betérek egy keresztény templomba...
- Értem-értem! - mondja, de bárgyú mosolyából nem ez látszik tükröződni.
Nem érti. Mert a haza fogalma, a saját hazám fogalma, a hazaszeretet fogalma, a haza iránti kötelesség fogalma ismeretlen a számára. Hazátlan... Amerikában is. Nem tehet róla, így és ilyennek szocializálódott... Nem érti a lényeget, miszerint a hazájában van a háza... is...
A maradék immár hideg kávé hosszan tartó elkortyolgatása után elköszöntünk a pincérlánytól... Alig értünk ki a Stephansplatzra, emberünk lélekszakadva szaladt felénk...
- Igazad lehet... - mondja zavartan. - Londonban is gyilkoltak... és a svédeknél kézigránáttal támadnak a rendőrökre... és hisztérikusan szalad tovább.
Mi, a megszokott hírek hallatán csak egymásra nézünk barátommal, és megpróbáljuk még – talán utoljára, talán nem – megcsodálni a Burg-ot, a régi bécsi házacskák maradékát, s a Grinzing, finomkrumplisalátás "Wienerschnitzlit" meleg kenyérrel és egy viertel-lel vagy Rieslingspritz-el kínáló kisvendéglőit, a stájercitera sváblelket melengető dallamait. Hiszen lehet, hogy ehelyett, egy év múlva a müezzin idegesítően félelmetes hangja lesz csak hallható itt is... (vilaglato.info)

2018.01.24.Újabb úttörő lépés Európa leépítésében: bonni uszoda muzulmán függönnyel


Nincs nap, hogy ne "örvendeztessen meg" bennünket az európai valóság önkéntes térdre hullásának újabb példájával. A Voice of Europe hírportál most azzal a hírrel szolgált, hogy Bonn városában, azaz a volt NSZK egykori fővárosában olyan új uszoda nyílt, ahol a muzulmán nőket átláthatatlan függöny védi.

Genovában muzulmán panaszra harang hallgat el. Franciaországban bírósági ukázra kell János Pál pápa köztéri szobráról a keresztet eltávolítani. Németországban egy városi bíróság önként veszi le a tárgyalóterméből a keresztet, nehogy a muzulmán vádlott érzéseit megsértse. A német Lidl egy belgiumi templomról retusálja le a keresztet, miután egy görög templomról már megtette. Csak hogy az elmúlt napok történéseire emlékeztessünk.

Szegény muzulmánok, akik otthon oly érzékenyek. Szinte alig várjuk, hogy Rijadban, Szaúd-Arábia fővárosában megnyíljon az első "Ihaj-csuhaj" vendéglő, tele finom szeszesitalokkal, utcán lévő terasszal, ahol az ott csevegőknek poharukat felemelve lehet integetni az arra elhaladó vallási rendőröknek, míg Bahreinben meztelen strandolási lehetőséget biztosítanak azon ultramerész németeknek, akik a bonni uszodából kiszorultak, és az egy nappal korábban megnyílt bikinis tengerparttal sincsenek megelégedve. Ja, hogy a szaúdiak és a bahreiniek nem hülyék, és hogy Guterres ENSZ-főtitkár elfelejti megszidni őket, amiért nem fogadnak be egyetlenegy, a saját vallási- és kultúrkörükből való menekültet sem? (magyaridok.hu)

2018.01.10.Bizonyítékok a migráció romboló hatásáról - Napi aktuális 3. rész - ECHO TV


2017.11.23."Év családja" Gratulálunk! Giricz László és Kocsis Angéla 12 gyermekükkel!


2017.10.05.
Én biztonsági őrként dolgoztam


menekülttáborokban Bajorországban. Újjászületett keresztyénként sokat segitettem nekik, amíg megláttam, hogy mennyire hálátlanok, és több mint a fele harcos! A muzulmánok piálnak alaposan, narkóznak, üzletelnek emberekkel, lopnak. Minden nap támadnak minket, verekednek egymás között, dobálják ki a pástétomokat, lekvárt, halkonzerveket, ásványvizet, de táska számra, prostitúcióra kényszerítik egyes szép nőket. Gyülölnek minket, nem respektálnak, az arabok, afgánok, csecsenek, kurdok 10-13 éves kislányokkal barátkoznak, és mocskos dolgokat követnek el. Kérlek titeket, ne akarjátok, hogy Magyarországra jöjjenek a muzulmán és az afrikai vudu! Itt az utcán is megerőszakolnak, megölnek. Azt amit mi átéltünk, semmiről nem szabad beszélnünk, még a rendőrségnek se szabad feljelenteni! Itt idén többezren ofiziálisan vettek fegyvereket.

A gyerekeket féltjük, amikor egyedül busszal vagy vonaton utaznak. A játszótéren nem hagyhatjuk egyedül, sokan kisérik a gyermekeiket a suliba. Bagóznak minden szobában, begyújtják a lakásokat, ahol ingyen lakhatnak, mert remélik, hogy egy házat kapnak annak ellenére, hogy német családok 12 éven át is keresnek lakást, diákoknak se épitenek lakásokat, a muzulmánoknak igen. Nagyon sok olyan muzulmán fiút gimnáziumba dugtak, pedig németül nem tudnak egy szót se, ott pedig szószerint alusznak, és a lány WC-n nagyon molesztálják a kislányokat, és senki se intézi el ezeket a patkányokat!

A keresztyéneket a táborokban megerőszakolják, és azt mondják nekik, hogyha ezt feljelentik, akkor nincs esélyük Európában maradni, mert be vannak mocskolva! Ezekkel a (vallásosokkal) már 2 éve ismét találkozom az utcán! Engem azért dobtak ki azonnal a munkából, mert bejelentettem a rendőrségen egy bandát, amely egy csinos iráni nőt prostitucióra kényszeritett!

Az ÚR Isten áldjon és oltalmazzon titeket és a szép Magyarországot! (Daniel Ben Hur)A muszlim bevándorlás időzített bomba - német pszichiáter véleménye
Elkészült a Scientológia egyház új főhadiszállása! * Teljes cikk itt!


Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket egy szervezetten működő, kifejezetten ártalmas, rosszindulatú kampánytevékenységre, melyet hazánk oktatási intézményeit célozva egyre élénkebben folytat egy gazdasági célzatú szervezet. A magunk részéről annyit szeretnénk elérni, kérni Önöktől, hogy ha az alább részletezett jelenségre intézményükben felfigyelnek, akkor a legjobb döntés érdekében széleskörűen tájékozódjanak. Ehhez, természetesen több információforrást is megjelölünk, illetve közvetlenül is szívesen válaszolunk kérdéseikre. Levelünkben megjelölünk olyan forrásokat is, melyek híven tükrözik a valós veszélyeket. A szóban forgó kampánytevékenység célja tagok toborzása a Szcientológia Egyház néven bejegyzett, gazdasági, pénzszerzési célzattal működő szervezet részére. A szervezet minden hasonló irányú tevékenységét igen nagy gonddal álcázza valamilyen karitatív, társadalmilag elfogadott, segítségnyújtásnak látszó működésnek. Ebből a célból igen hangzatos üzeneteket fogalmaz meg, ugyanakkor teljesen nyilvánvalóan felfedezhetők tevékenységében a valódi célok is. Az álcázás részét képezik elsősorban, hogy mindig újabb formában, különböző alapítványokat létrehozva próbálják egyik vagy másik módszerüket, tanfolyamukat értékesíteni, melynek első lépése az érdeklődők adatainak begyűjtése.

A "Szcientológia Egyház" szervezetei Magyarországon * Teljes cikk itt!

Drogmentes Maraton; Alkalmazott Oktatástan; Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért CCHR; Az út a boldogsághoz Alapítvány; Narconon; Mondj nemet a drogokra; Criminon; Magyarországi Föld Egyesület; Értelem Alapítvány; Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért (ABLE Magyarország); Fiatalok az Emberi Jogokért; Művészet az Életért Alapítvány; Sciennet; Először Pokorni oktatási miniszter úr, tavaly (2007) pedig Hiller oktatási miniszter úr vívott harcot a terjeszkedésükkel.

Miért is veszélyes ez a szervezet?

Az "egyház" alapítója egy L.Ron Hubbard nevű sci- fi író volt, aki pszichotikus depresszióban szenvedett, tanait erős drogok befolyása alatt írta. A szcientológia előfutára a "DIANETIKA" c. könyve volt, ami az elmével foglalkozik, hamis, szuggesztív állításokkal hálózza be az olvasót. Amikor Dianetika előadásra, valamint különböző ingyenes tesztekre, olcsó (beetető) tanfolyamokra invitáló szórólapokat osztogatnak a gyanútlan járókelőknek, nem említik egy szóval sem a szcientológiát. Az emberek, aki kapcsolatba kerülnek ezzel a szektával egy idő után anyagi csődbe jutnak, mivel az egyház kifosztja őket. Elhagyják családjukat, mert már csak a SZENT CÉL (a világ megmentése) az egyetlen, ami érdekli őket, vagy ÖNGYILKOSSÁG-ba menekülnek, amikor rájönnek, hogy átverték őket, tönkrement az életük. (csaladi-kalandklub.hu)A FÉLELEM BIRODALMA : az iszlámról 10 másodpercben
78 millió forintot kellene fizetni! Elfogadhatatlan!

Lovas István: Demokratikusan szétlőni


A katalóniai erőszakról hallgató EU még egyszer hitelesen nem állhat ki az emberi jogok és a demokrácia mellett. A spanyol rendőrség vasárnap Katalóniában a függetlenségről tartott népszavazáson olyan barbár módon esett neki ártatlan embereknek, mintha Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök adta volna ki a parancsot. Csak azonosító számukat nem parancsolták le a „rend” vadállatokként fellépő őreiről. Nyolcszázkilencvenhárom ember sérült meg. A katalán tűzoltóság is élő pajzsot alkotva védte a szavazni akaró polgárokat a rájuk rontó spanyol rendőrségtől.
Az erőszak láttán az ottani szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek, de, nyilatkozta egyik vezetőjük az El País napilapnak, sokkal többről lesz szó, mint általános munkabeszüntetésről.
Az egész világ láthatta a spanyol rendőrség iszonyatos kegyetlen fellépését. Magyarországon és Lengyelországban is, amely két ország polgárai pontosan tudták, mi lenne, ha rendőrségük így lépne fel, akár őket dobálók ellen. (magyarhirlap.hu)

2017.09.16.Szembe kell fordulni a "Soros-tervvel",amely "bevándorlóországokká", kevert kultúrájú, népességű államokká alakítaná a közép-európai országokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) XI. országos kongresszusán.Viktor már 2 éve mondja!
Orbán Viktor megnevettette a brüsszeli sajtót /2 percben/


A magyar miniszterelnök azzal viccelődött a Juncker által összehívott válságtanácskozás előtt, hogy Magyarország már csak megfigyelője a krízisnek, mert nincs a migráció útvonalán. /2015. okt. 26. /2017.09.19.Izrael új, magasabb és erősebb kerítés építésébe kezd


a jövő hónapban északi, libanoni határán – jelentette a Háárec című izraeli napilap. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a kerítés vonala nem fog eltérni az ENSZ által elismert nemzetközi határtól, amelyet Izrael dél-libanoni kivonulása után, 2000-ben határoztak meg.

A határ mentén huszonkét település is található az izraeli oldalon, először ezek védelmében a legérzékenyebb pontokon, a tengerparttól keletre a szárazföld felé, valamint a határ másik végénél, a szíriai határtól a tenger felé, 11 kilométer hosszan hoznak létre teljesen új határkerítést. Ahol az izraeli oldalon települések vannak, ott a túloldalról esetleg tüzet nyitó mesterlövészek és a vállról indítható rakéták elleni védekezésből hét méter magas betonfal és szögesdrót is el fogja választani Izraelt Libanontól – írta a lap.

Az Irán támogatását élvező, libanoni, síita Hezbollah Izrael szerint a Dél-Libanonban állomásozó ENSZ békefenntartó katonák jelenléte ellenére állásokat foglalt el a határ túloldalán, és az izraeli hadseregben a tízes tévécsatorna katonai szakértője, Alon Ben-David szerint attól tartanak, hogy összecsapásokat fognak provokálni a mellettük építkező izraeliekkel. (magyarkozosseg.net)

Ez pedig Mexikó - USA határán áll!2017.09.01.Magyarország nem csak saját magát, hanem Európát is védi a kerítéssel


Hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális bevándorlók áradatával szemben - áll abban a levélben, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, azt kérve, hogy a brüsszeli testület 50 százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelmi költségekhez, s amelynek teljes szövegét Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke pénteken bocsátotta az MTI rendelkezésére.

"Az európai határok védelme és az európai szolidaritás ügyében fordulok Önhöz. Mint azt Ön is jól tudja, Magyarország a migrációs válság kezdetétől tartja magát a külső határok védelmét előíró schengeni szabályokhoz. A kerítés megépítésével, háromezer határvadász kiképzésével és szolgálatba állításával hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális bevándorlók áradatával szemben" - írta Orbán Viktor, kiemelve: az európai állampolgárok biztonságát is a magyar adófizetők finanszírozták.

Az európai határok megvédése összességében 270 milliárd forintunkba került - szögezi le a kormányfő, aki emlékeztet arra is: az elmúlt két esztendőben ezt a magyar költségvetés számára komolynak számító, előre nem kalkulálható terhet Magyarország szinte teljesen egyedül viselte. A magyar álláspont szerint legfőbb ideje, hogy az európai szolidaritás a határvédelem ügyében a gyakorlatban is érvényesüljön. Meggyőződésünk, hogy Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan a magyar oldalon felmerült, de közös európai érdekeket szolgáló, rendkívüli költségek viseléséből az ilyenkor szokásos módon az Európai Uniónak is ki kell vennie a részét. Mi úgy tartanánk méltányosnak, hogy a hazánk számára eddig költségként felmerült 270 milliárd forintnyi (883,2 millió euró) terhet felerészben az Európai Unió, felerészben pedig Magyarország viselje. (pestisracok.hu)


2017.07.15.Európa nem kér a bevándorlókból


Európa ma átalakulóban van, és ez komoly feszültségeket szül, különös tekintettel a szuverenitás és a migráció kérdésében. Többek között ezt állapította meg a Századvég Alapítvány 2017-es projekt kutatása a tagállamokról. Egy baloldali olasz lapnak közös uniós kormány létrehozásának szükségességéről beszélt. Közben - paradox módon - az antifasiszták váltak fasisztákká a hamburgi G20-as csúcstalálkozón. A stúdióban: Kiss István, a Századvég Alapítvány vezető kutatója és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

2017.06.28.Az Auróra közösségi ház Soros György magyarországi főhadiszállása


Értesüléseink szerint az Auróra Kioszkra drogterjesztés miatt kerül lakat, míg az Auróra Kertnek kereskedelmi tevékenység engedélyének hiányában kell bezárnia. A PestiSrácok.hu megírta, az Auróra utca 11. szám alatt működő Auróra Kioszk nevű helyen a rendőrség június 10-én razziát tartott, a józsefvárosi szórakozóhelyről a rendőrök tizenöt vendéget állítottak elő kábítószer-birtoklás miatt és nagyjából száz vendéget ellenőriztek. Az ügyben büntetőeljárás is indult kábítószer-birtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Az Auróra közösségi ház, mint Soros György magyarországi főhadiszállása rendszeresen ad helyett például az Identitsas konferenciáinak. Itt működik az Udvarhelyi Tessa által fémjelzett Közélet Iskolája, de az Auróra tekinthető a PM "Mártát a Magdolnának" kampány központjának is. Az Auróra adott otthont az időközi választási kampánynak, itt zajlott az eredményváró, és a kampányértékelő is. Az Auróra hivatalos támogatói között jelenleg is megtalálható az Open Society Foundation, partnerei között pedig ott találjuk a Szivárvány Missziót, az Alternatíva Alapítványt, és a Budapest Pride-ot. Az Auróra partnere többek között az a TASZ-közeli Drogriporter is, amelynek célja, hogy "kiálljon a korrekt, tudományos bizonyítékokon alapuló tájékoztatás mellett". Álláspontjuk szerint az elrettentésen alapuló drogpolitika nem hatékony és nem is igazságos, nagyobb ártalmat okoz, mint a drogfogyasztás maga. (pestisracok.hu)

2017.06.19.Sajtóklub - Az Iszlám Állam bejelentette, bosszút áll


Vajon az első válaszcsapás lehet a korábbi terrormerényletekért a hétfő hajnali muszlimok ellen elkövetett támadás Londonban? Vajon, mi lehet ennek a vége, miután az Iszlám Állam bejelentette, bosszút áll? Túl baráti áron jutott plakáthelyekhez Simicskától a Jobbik. Hogy állunk a tiltott pártfinanszírozással? Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédje, diákmunkások pénzével élt vissza. A szocialista politikus személyéhez egyéb pikáns történet is köthető korábbról. (Echo Tv)

2017.05.11.Ki is az új francia elnök felesége?


Nem ígér túl jót Franciaország számára a kétharmados többséggel megválasztott új globalista, migránspátyolgató elnök személye és családja. Bár a galloknál erős hagyománya van, az elnökök nőügyeinek, a korábbiakhoz képest mindenen jóval túltesz az új államfő, Macron.
A franciák elnézték a szocialista Mitterandnak, hogy gyakorlatilag két családja volt. A feleségétől és a szeretőjétől is született gyermeke. A karácsonyt például mindig a hivatalos feleségével töltötte, míg a szilvesztert a szeretőjével. Államfőként is. A két nő tudott egymásról és elviselték a helyzetet botrány nélkül.
Azon sem nagyon akadtak ki a derék franciák, hogy Sarkozy elnök feleségének, Carla Bruninak meztelen playboy fotói ott virítanak minden falusi autószerelő műhely falán.
Azt már viszont nehezebben nyelték le a Szajna partján, hogy minden idők legnépszerűtlenebb elnöke, a napokban távozó Hollande, titokban csalta az élettársát. Egy leleplező újságcikkből derült ki, hogy Hollande, reggelente kikelve a hitvesi ágyból, robogóra pattant, és elmotorozott munka előtt a szeretőjéhez, egy pásztorórára. A testőrével hozatott péksüteményt a légyottokra... Az élettársa a botrány kipattanása után sírva távozott az elnöki rezidenciáról, ahova később beköltözött a szerető...
Mindez erkölcsileg persze igencsak kétséges, de semmi ahhoz képest, amit az új elnök és felesége produkáltak. Az ugyanis kemény büntetőjogi kategória.
Macron 15 éves fiatal volt, amikor a nála 24 évvel idősebb tanárnője, Brigitte elcsábította. A nőnek akkor a férjétől már volt három gyermeke, akik közül az egyik osztálytársa volt az elcsábított fiatalnak… Amikor a kapcsolat kiderült, a fiú szülei megkérték a tanárnőt, hogy hagyja békén a gyermeküket. Erre azonban Brigitte bűnbánat helyett odavágta a fiú szüleinek: nem ígérhetek nektek semmit...
A kétségbeesett szülők, nem akartak botrányt, így ahelyett, hogy följelentették volna a bűncselekményt elkövető tanárnőt, inkább a fiukat küldték Párizsba tanulni és felejteni. De az akkor már 40 éves háromgyermekes családanya nem hagyta annyiban a dolgot, és titokban követte 16 éves szerelmét... Majd amikor az 17 éves lett, hivatalosan is összeköltöztek. Két év büntetőjogi kategóriát kimerítő bűnös kapcsolat után.
És az a durva, hogy ezt a nagy jogvédők most a szerelem mindent elsöprő diadalaként tálalják.
Persze, ha mondjuk mindez nem egy baloldali, globalista politikussal történt volna, akkor már följelentések százai sorakoznának az ügyészségen és tömegtüntetéseket szerveznének a nő és férje ellen. Naponta írások tucatjai születnének arról, hogy miért veszélyes az egész világra nézve, hogy egy ilyen nő a hatalom közelébe került. Szociológusok és pszichológusok hada írogatna arról, hogy lelkileg örökre megnyomorodott a férfi, és így totálisan alkalmatlan elnöknek... (demagog.blogstar.hu)

2017.03.24.KÖZÖS SIKER! Az imént értesített minket a Regnobooks Kiadó,
hogy visszavonták a kereskedelmi forgalomból


a "Napközis házi feladat 1. osztály" munkafüzetet, amely 6-7 éves gyermekeket célzott meg olyan kendőzetlen szexuális képekkel, amelyeket még a Facebook is pornográf tartalomnak minősített. A kiadvány példányait bezúzták, és elnézést kérnek mindenkitől, akit a kiadvány tartalma bármilyen okból megsértett.
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, a több mint 11 000 embernek, hogy az utóbbi három napban csatlakoztak petíciónkhoz!!! Ezenkívül szeretnénk köszönetet mondani minden újságírónak és szerkesztőnek, akik fontosnak tartották hírt adni a petícióról!  Végül pedig Kiadó vezetőinek is köszönjük, hogy végül belátták hibájukat, meghallgatták kérésünket, és visszavonták a kiadványt! Közösen valóban sikerült változást elérnünk a világban! (citizengo.org/hu)

2017.03.24.Felháborító rajzokkal és szöveggel jelent meg
"Napközis házi feladat" 6 éveseknek! Teljes cikk itt!


Gyorsan be kell tiltani! /MR/ A kiadvány szülőknél, pedagógusoknál is kiverte a biztosítékot. Figyelem, felnőtt tartalom! Az amerikai székhelyű Regno Books budapesti képviselője nem nyilatkozott! "A füzet - amelynek se ISSN-, se ISBN-száma nincs, azaz illegális kiadvány - egyébként egy 1975-ös dán író-pszichoterapeuta kiadványa alapján készült, amely kiérdemelte a világ legtraumatizálóbb gyerekkönyve címet." (delmagyar.hu)

2016.09.16.Lakatos Attila borsodi cigányvajda nyilatkozata itt!


A magyarországi cigányok nemcsak lányaikat és asszonyaikat, hanem a munkahelyeiket is féltik, "mert a migránsok ugyanolyan 'tanulatlanok', mint ők, ugyanazt a munkát tudják elvégezni." (MTI)
Egységesen lépnének fel az európai romák a migráció ellen, emiatt is alakítanak egyesületet magyar kezdeményezésre. Lakatos Attila cigány vajda azt nyilatkozta a Magyar Időknek: a romáknak meg kell védeniük gyerekeiket, családjukat, munkájukat és az országot, amiben élnek, ezért nemet kell mondani a bevándorlásra.A roma "Zozo" bizonyságtétele Jézus Krisztusról 16 percben
Hogyan változott meg az élete Zozonak?Fazakas László Isten embere, aki tisztán és érthetően hirdeti Isten Szent Igéjét a kiskőrösi romáknak! Fogadjátok nyitott szívvel!
Huszonegy éven át éltünk Németországban, jó körülmények között


Milyen jogon kampányolnak a migráció mellett mindazok, akik a mások (adó)pénzéből finanszíroztatnák a bevándorlók ellátása körül felmerülő költségeket? Milyen jogon akarnak másokat arra kényszeríteni, hogy teljesen más életvitelű emberek közelében éljenek, akik miatt nem tudják addig megszokott életüket élni? Huszonegy éven át éltünk Németországban, jó körülmények között. Segítőkész, jó barátokkal áldott meg a sors, boldogan éltünk ott mindaddig,amíg ki nem adtuk első emeleti éppen megüresedett lakásunkat egy libanoni családnak. Mi a földszinten maradtunk. Én, balga, még örültem is annak, hogy olyan embereket ismerhetek meg, akikről keveset tudok.
Az albérleti szerződést egy négy gyermekét egyedül nevelő anyával kötöttük meg, mint később kiderült az "egyedül nevelő" is kamu volt. Az állami támogatás kedvéért váltak el, pár nap múlva már ott lakott az apa is, aki "munkanélküliként" egy autószerelő műhelyben dolgozott feketén. Ez a szituáció a városi önkormányzatnak 1.800 Eurójába került. Jó, közöttünk is vannak ügyeskedők, nem a mi dolgunk. Samira (az anya) a szüleivel jött Németországba, ott járt iskolába, egész jól beszélt németül. Aztán hamarosan kezdett elviselhetetlenné válni a helyzet. Nem öten laktak ott, hanem minimum húszan, elviselhetetlen bűzök, lárma, a kert egy eldobált ruhadarabokkal, kartonokkal, palackokkal stb. tarkított pusztasággá vált. Egy-két csecsemő is volt, akiket úgy tettek tisztába, hogy a kakás pelenkát átdobálták a szomszéd ház teraszára.
Mindeközben, ha Samirával beszélgettem, kedvesen a szemembe nézett, és folyékonyan hazudott. Nem is tudtam rá haragudni, inkább csak elkeseredett voltam a saját hülyeségem miatt. Lebőgés a férjem és a barátaink előtt, akik előre megmondták...Kétszer áztattak el úgy, hogy a szőnyeget eldobhattuk, a parkett egy részét kicseréltük, a falat hetekig szárították. Első alkalommal még fizetett a biztosító.
A konyhájuk éppen a mi nappalink fölött volt, a második áztatásnál, amikor a víz a falon csorgott lefelé, a férjem felrohant, becsengetett, hogy hé, folyik a víz. Samira azt válaszolta, hogy tőlük aztán nem, de sikerült félrelökni az ajtónyílásból, behatolni a konyhába, ahol a mosogató tele volt mosatlannal, és a vízcsapból ömlött a víz. Nem nagy bűnök, de minden napra jutott valami.
Nehezen lehetett kirakni őket, az utolsó beszélgetésünkkor azt mondtam neki - Tudja, egyikünk sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak annyira mások vagyunk. Egyetértett velem. Miután elköltöztek, vettük észre, hogy valami kemény tárggyal (talán kalapács) minden konnektort és villanykapcsolót szétvertek (kb.20 db) az ajtókat eltüntették. Na szóval aki nem tapasztalta meg őket, és nem a saját pénzéből akar nagylelkűsködni velük, annak azt üzenem: POFA BE! (Adorján Zsuzsanna)

2017.02.06.Sajtóklub témája a transzszexuális polgárok jóérzése a briteknél...


Újabb szintet lépett az elmebaj a nyugati liberális világban, ugyanis a Brit Orvosi Kamara szerint nem szabad a várandós hölgyeket többé "kismamának" hívni, mert azzal sértik a transzszexuális polgárok jóérzését. Úgy tűnik, a Monty Python abszurdja egyszerre maga lett a rögvalóság. Természetesen az adás nem ment el a nyilvánossá tett OLAF-jelentés mellett sem, de bizony az egyik fő félelem a botránnyal kapcsolatban, hogy majd kihozzák: sajnos az ügyek elévültek. S, végül: Gyurcsány "cselszövőkről" beszél, és akár egyedül is leváltaná Orbánt.Kormányinfó 75 - Vissza kell állítani az idegenrendészeti őrizetet
Merkel nagy nyertesei


Színlelt menekült mondja: Európa muzulmán lesz ... Fatima megkapta a menekült státuszt, pedig semmi joga nem volna hozzá. "Németország nem tetszik, de ott mindent fizetnek nekem. Allah azért küld ennyi muzulmánt oda, hogy uralmunk alá hajtsuk". Enrica Ventura riportját, amely a Libero Quotidiano olasz napilap 2016.10.16-án számában jelent meg, a Blogstar olaszországi tudósítója fordította le.
Fatimával egy pizzériában találkozom a Piazza Navona közelében, ott  ebédelünk. Ő egy barátom nagynénje. 42 éves, férjezett, 4 gyermek anyja, és egy azon sok ezer bevándorló közül, akiket az elmúlt évben Németország befogadott. Ő már megkapta a menekült státuszt. Most elmeséli, hogyan érzi ott magát.
- Szíria melyik részéról menekültél?
-Nem vagyok szíriai menekült. Szíriai vagyok, de Irakban, Erbil városában éltem. A férjem iraki. A zónában, ahol a város van, nincs háború. Az ország többi részéhez képest nyugodt hely, mert Kurdisztánban található. A problémát inkább az jelenti, hogy kevés a munka, ezért döntöttünk úgy, hogy Európába jövünk.
- Többesszámban beszélsz. Kivel jöttél el Irakból?
- A férjemmel és a négy gyermekemmel. Körülbelül 3 hónapig Isztambulban laktunk, ahol egy lakást béreltünk. Összesen 10.000 dollárt költöttünk.
- Törökországból Görögországba mentél?
- Nem. A bolgár nagykövetségen adtam be a menedékkérelmemet. Elkérték az adataimat és ujjlenyomatot is vettek tőlem.
- Akkor miért nem ott kaptad meg a státuszt?
- Mert amikor 2015 augusztusának végén Angela Merkel azt mondta, hogy Németországban minden szíriai menekültet befogadnak, azokat is, akik már egy másik európai uniós országban regisztráltak, úgy döntöttem, megyek.
- Hogyan utaztál? - Szerencsés voltam. Bulgárián át jöttem, mert arra kevesebb menekült ment, mint Görögország felé. Így Románián, Magyarországon, Szlovákián és Ausztrián keresztül jutottam el Münchenbe. Magyarországon nagyon sokszor igazoltattak, de végül sikerült átjönnöm rajta.
- Sokba került?
- Eléggé. 2000 euró volt.
Ezt a sok pénzt hogyan szedted össze?
- Sok mindenünk van Erbilben. Mi nem vagyunk szegények, mint akik a török, libanoni, jordán menekülttáborokban vannak.
- A gyerekeid?
- Ők és a férjem újból Erbilben vannak, ahol beadták a családegyesítési kérelmet. Csak én jöttem, mert én szíriai vagyok. Amikor Németországba jutottam, és is azonnal elindítottam a családegyesítési eljárást, hogy ők is jöhessenek. Azért tettünk így, mert úgy gondoljuk, hogy az asszonyok kérelme elsőbbséget élvez.
- Amikor Németországba értél mi történt?
- 3 hónapot töltöttem egy befogadóközpontban, azután kaptam egy lakást Hamburgban, amit egy másik szíriai asszonnyal osztok meg. De amint megérkezik a férjem a gyerekekkel, kérek egy nagyobb házat kerttel és átköltözünk Berlinbe, mert a sógorom, aki az egész családjával jött, ott van.
- Hogy tartod el magad?
- Kb. 500 euró segélyt kapok havonta. A lakásbérlet, a rezsi, az egészségügyi ellátás és a tömegközlekedés fizetve van, azaz nekem nem kerül semmibe. Így mindig tudok pénzt félretenni és küldeni Irakba.
- Nem drága az élet Németországban?
- Nem tudom. Nem járok német üzletekbe, inkább a törököket választom. Török a szupermarket, a halal (muzulmán vallás szerint vágó) hentes, az outlet, ahol a ruháimat veszem, sőt még a kozmetikusom is. Nekem nem hiányzik itt semmi.
- De ha csak törökökhöz jársz, akkor nem lett volna egyszerűbb, ha Isztambulban maradsz?
- Isztambul nekem nagyon tetszik, Németország nem annyira. Csakhogy a német állam jól fizet a menekülteknek, míg Törökország kevésbé.
- És a nyelv?
- Egy munkaügyi központ által szervezett iskolába járok, mert kötelező. Ha nem jelensz meg, nem kapsz segélyt. Így nem hiányozhatok, különben keresni kezdenek. Most is csak azért vagyok Rómában, mert Hamburgban szünet van.  
- Elmagyaráznád, hogyan utazgathat Európában egy menekült?
- Minden papírom megvan. Azonnal megkaptam az állandó lakcímemet igazoló kártyát és a személyi igazolványomat. Nézd, pont olyan mint a tiétek. Rózsaszínű és le van fóliázva. Rajta vannak az adataim, és hogy menekült vagyok. Ezzel kaptam egy útlevelet.
- És ezzel utazol mindenhová?
- Persze. Ezzel egész Európában, az egész schengeni övezetben szabadon mozoghatok. Sehol sem ellenőriznek. Amióta van ez az útlevelem elmehetek Londonba, Párizsba, vagy ahová tetszik. Elég ha nem bukom le.
- Azaz?
- Nem hagyhatjuk el Németországot több, mint 21 napra. De én egy kicsit vissza akarok menni Erbilbe is. Ha észreveszik, hogy hosszabb időt voltam távol, abból probléma lehet.
- Mit szeretnél dolgozni Németországban?
- Semmit. Amint meglesz a családegyesítés, otthon maradok. Dolgozni a férjem fog, de csak feketén, mert ő is segélyt fog kapni, és én is tovább kapom.
- Nem félsz, hogy gyerekeidnek nem sikerül integrálódni?
- Mivel ingyenes, ezért iskolába járni fognak. Egyébként velünk lesznek, szíriaiak között. Ők nem fognak változni, Németország viszont annál inkább.
- Mit akarsz ezzel mondani?
- Hiszem, ha Allah ennyi hívét ide és Németországba küldi, az azért van, hogy muzulmánná tegyük ezeket az országokat. Inshallah! /Megj. Inshallah jelentése: ha Isten akarja./

Afrikai migránsok Berlin utcáin azt kiabálták, hogy "megölnek minden egyes németet".Újszülött nem engedi el édesanyját
Áldott ünnepi készülődést! Látszik a szeretet, öröm, békesség.


Példás család. Jó látni egyszerűségüket. Minden megnyilvánulásuk arra indít, hogy milyen jó lehet így élni. A példát a szülők adják, a gyerekek viszik tovább. A család egy biztos háttér!New Yorkban az egyik iskola törölte Krisztust a Csendes éjből
Teljes cikk itt!


Ezek után nem lehet csodálkozni, hogy miért van annyi gonoszság, gyilkosság. Nem engedik, hogy Jézus Krisztusról tanítsanak!A "Csendes éj" dal keletkezésének története, zenéje itt!


Jézus Krisztus a Megváltónk, az Üdvözítőnk!Ben Stein üzenete a CBS rádió vasárnapi kommentárjában


Úgy tűnik, a Fehér Ház a karácsonyfát "ünnepi fá"-nak nevezte, ebben az évben első alkalommal, amely tény arra késztette a CBS műsorvezetőjét, Ben Steint, hogy az alábbiakat írja meg - melyeket szeretnék megosztani veletek. Úgy gondolom, ezek a gondolatok ugyanúgy érvényesek sok más országra, mint Amerikára...

Az alábbiakat Ben Stein írta és olvasta fel a CBS rádió vasárnapi kommentárjában.

Bevallom: Zsidó vagyok és mindegyik ősöm zsidó volt. És engem nem zavar egy csöppet sem, ha az emberek ezeket a gyönyörűen kivilágított, feldíszített fákat karácsonyfának nevezik. Nem érzem magam fenyegetve. Nem érzem, hogy meg lennék különböztetve. Ezek a fák azok, amik: karácsonyfák. S egyáltalán nem zavar, amikor az emberek 'Boldog karácsonyt!' kívánnak nekem. Nem gondolom, hogy megaláznának, vagy gettóba akarnának csukni. A tény az, hogy valamiképpen kedvelem is. Azt bizonyítja nekem, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, akik együtt ünnepeljük az évnek ezt a boldog időszakát. S egyáltalán nem zavar az sem, hogy egy jászoljelenet van felállítva az egyik forgalmas útkeresztezésben, közel a tengerparti házamhoz, Malibu-ban. Ha az emberek egy betlehemet akarnak, az ugyanúgy rendben van számomra, mint a Menorah néhány száz yardnyira arrébb. Nem szeretem, ha piszkálnak amiatt, hogy zsidó vagyok, és ugyanúgy nem gondolom, hogy a keresztények kedvelik, ha piszkálják őket azért, mert keresztények. Gondolom, az istenhívők belefáradtak és belebetegedtek a piszkálások időszakaiba. Fogalmam sincs, honnét származik az ötlet, miután Amerika kifejezetten ateista ország. Nem található az Alkotmányban, és nem szeretem, ha le akarják nyomatni a torkomon.
Vagy akár kifejezhetem másképp is: honnét jött az ötlet, miszerint imádnunk kell a hírességeket, de tilos Istent imádnunk? Lehet, hogy ez is annak a jele, hogy öregszem. Viszont vagyunk egy csomóan, akik elgondolkodnak azon, honnan jönnek ezek a hírességek, s hova lett az az Amerika, amit mi ismertünk. Annak fényében, hogy mennyi viccet küldünk egymásnak, hogy megnevettessen, ez egy kissé különböző: Ez nem szándékozik viccnek lenni; ez nem vidám, ez elgondolkodtat.2016.12.14.Elképesztő, hogy mit megengednek maguknak azok a migránsok,


akik egy svédországi templomba költöztek be. A Svédország déli részén fekvő város temploma arra kényszerült, hogy őröket alkalmazzon, miután a hideg elől hozzájuk beköltöző migránsok viselkedése miatt a helyi hívők alig merik felkeresni a templomot — számol be a megdöbbentő esetről a Breibart, a helyi Kristianstadsbladet című lapra hivatkozva. A migránsok muzulmán dalokat énekelnek, hangoskodnak, sőt, egyesek wc-nek használják a széksorokat. A templom adminisztratív igazgatója ezeknél is elképesztőbb dologról számolt be, egy férfi a templomban elégítette ki magát. "Elővette a péniszét, és húzkodni kezdte. Akkor sem hagyta abba, amikor egy rendőrnő rászólt." A randalírozás és az ott hagyott szemét mellett komoly problémát jelent még az is, hogy lopni próbálnak az új lakók. Általában ezüst kegytárgyakkal próbálkoznak, de egy keresztelő alkalmával megpróbálták ellopni a gyermeket a szülőktől. Az egyre keményebb esetek nagy visszhangot váltottak ki a Facebookon is, a templom ezután reagált. Nem is akárhogy! A svéd katolikus egyház nyilatkozata szerint a bajt a "drogproblémával küzdő svéd férfiak" okozzák. (888.hu)

2016.11.21.

Több mint száz határsértőt tartóztattak föl a hétvégén

110 határsértőt tartóztattak föl péntektől vasárnapig az ország területén – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 52, szombaton 41, vasárnap 19 migránst tartóztattak föl és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a szerb-magyar határnál szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák. Az ország területén és más külső határszakaszokon 8 határsértőt fogtak el a hétvégén. A július 5-én hatályba lépett új szabályok szerint azokat a migránsokat, akiket a szerb vagy a horvát határtól számított nyolc kilométeres távolságon belül föltartóztatnak, visszakísérik a kerítésen található kapukig és útbaigazítják a legközelebbi tranzitzóna felé. Azok ellen, akik esetében bizonyítható, hogy átlépték vagy megrongálták a határzárat, illetve embercsempészettel gyanúsíthatók, továbbra is büntetőeljárás, a román és ukrán határszakaszon elfogottak esetében idegenrendészeti eljárás indul. Az elmúlt héten a szerb-magyar határ térségében összesen 261 migránst tartóztattak föl és kísértek vissza az egyenruhások, a megelőző héten – november 7-től 13-ig – ez a szám 225 volt. Más külső határszakaszon és az országban a héten 14 határsértőt fogtak el – derül ki a rendőrségi összesítésből. (szegedma.hu)

2016.10.06.Kitálaltak a bicskei gyermekotthon volt lakói - Teljes cikk itt!


Arcukat vállalva, részletesen beszéltek arról, hogy az intézet köztiszteletben álló vezetője éveken át zaklatta őket. Megdöbbentő vallomást tett a bicskei gyermekotthon több volt lakója az RTL Klub Házon kívül című műsorának azután, hogy az otthon egyik lakója, egy 18 éves fiú szeptember elején a vonat elé vetette magát. A tragédia másnapján egy barátja bement a rendőrségre és feljelentést tett szexuális zaklatás miatt. Ő is az áldozatok között van.
Julián, aki már nem az otthonban él, azt mondta, úgy érezte, ha most nem lépnek, akkor elfogadott lesz, ami történt. A most 21 éves fiú soha nem ismerte meg szüleit, problémás gyereknek számított, egyedül a gyermekotthon igazgatóját érdekelte, hogy mi van vele. Megbízott benne. (24.hu)

2016.10.01.Száz métert vonszolták a szabadkai kislányt - Teljes cikk itt!


Hétfő este Szabadkán a Zentai úton két pakisztáni migráns megtámadott egy 14 éves helybeli kislányt. Egy járókelőnek, egy idős bácsinak köszönhető, hogy nem került sor a nemi erőszakra. Szabadkán a városon kívül, az egykori kutyamenhelyet alakították át ideiglenes befogadóközpontnak.
A vasúti síneken túl most több mint 300-an vannak ebben a 150 férőhelyes táborban. Vannak, akik már hónapok óta Szerbiában tartózkodnak. Mindennapos látvány, ahogyan a Zentai úton csoportokba verődve a táborlakók megindulnak a város felé. Vagy az autóbuszállomáson múlatják az idejüket vagy a városban kószálnak.
Hétfőn este egy 34 éves, meg egy 22 éves pakisztáni férfi megtámadta a saját háza előtt álldogáló 14 éves kislányt. A Pannon RTV-nek nyilatkozott a kislány nagymamája, aki elmondta, az egyik pakisztáni migráns megkérdezte a kapuban ácsorgó kislányt, megcsókolhatja-e?
A másikuk pedig azt mondta, ő meg szexelni akar. Mivel a kislány nemet mondott, behúzták a ház előtti bokrok közé - a nagymama szerint mintegy 100 métert vonszolták unokáját - és következett volna a nemi erőszak. Ebben a pillanatban még vagy 7-8 migráns érkezett, akik nem bántották az áldozatot, csak kört akarta formálni a bűncselekmény elkövetéséhez. Az utcán haladó idős bácsi vette észre, hogy mi történik a bokrok takarásában. A MOL benzinkútnál a forgalmat irányító rendőröknek szólt, hogy a migránsok körülvettek egy kislányt, nem messze tőlük. A közlekedési rendőrök az egyik támadót még a helyszínen elfogták, a másikat pedig később a menekültközpontban találták meg.
A rendőrség szerdán adott ki közleményt az esettel kapcsolatban. Ebben az áll, hogy nem nemi erőszak kísérlete történt, hanem szexuális zaklatás büncselekményét követték el a pakisztáni migránsok. Az eset rendkívül felháborította a lakosságot. A világhálón (https://www.gopetition.com/petitions/peticija-me%C5%A1tana-subotice-prema-migrantima-i-azilantima.html) máris megindult az aláírásgyűjtés.
A petíció megfogalmazói azt kérik a hatóságoktól, hogy a lakosság biztonsága érdekében korlátozzák a migránsok mozgását, azaz legyen a befogadóközpont zárt jellegű. (magyarszo.com)

2016.09.22.Bayer Zsolt: Hárommillió "nem" a népszavazáson - Teljes cikk itt!


Országjáráson kívüli, baráti meghívásnak tett eleget Bayer Zsolt pénteken Ercsiben. A nyilvános fórumrendezvényen Győri Máté polgármester köszöntötte a jelenlévőket, s felhívta a figyelmet arra, hogy az október 2-i népszavazás Ercsiben duplán számít, mert van éppen elég megoldani valójuk a város társadalmában.

És bár a belügyminiszter, dr. Pintér Sándor megerősítette, szó nincs arról, hogy Ercsibe telepítsenek migránsokat, erősen ajánlja mindenkinek a településért is nyomatékosított nemmel történő voksolást.   Ezt követően Bayer Zsolt - aki a barátságokon túl katonaidejét is Ercsiben töltötte - sokkoló demográfiai tényekkel kezdte érvelését, ami Afrika, Ázsia, Amerika és Európa lakosságának népszaporulatára tekintve, nem túl fényes jövővel kecsegtet az elkövetkezendő évtizedekre. Összességében aFöld jelenlegi 7,5 milliárdos lakossága ötven év múlva 15 milliárdra nő, ami fenntarthatatlan állapotokat okoz minden tekintetben.A jelenlegi népvándorlást megemlítve kitért arra, hogy a Nyugat-balkáni útvonalon az elmúlt évben 107 országból érkezettek 80 százaléka bizony Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Pakisztánból és Bangladesből érkezik. Mindez történik akkor, amikor Európa jószerével mindkét fontos önvédelmi ösztönét (önfenntartás és fajfenntartás) elveszítette:

- Azt tapasztalom az országjárás során, hogy az emberek tudják, miként fognak szavazni. Ahogy látom, hárommillió ember, akik szerintem egészen biztosan tudja, elmegy és nemet fog mondani. Nagyjából 3-400 ezer a határon túli regisztrált magyar, aki szintén el fog menni és nemet fog mondani. Megközelítőleg félmilliós tömeget kell még megmozdítani, ami egyáltalán nem reménytelen.

Felmérésekből tudjuk, hogy MSZP-s szavazók több, mint 65 százaléka nemet mondana, ha elmenne. El kell tudni vinni őket. A Jobbik is beállt, ha csak félszívvel is, de támogatja az ügyet. Optimista vagyok, szerintem meglesz. Folyamatosan és következetesen népvándorlást említett minden statisztikai tény hátterében. Földi László titkosszolgálati szakértő inváziót, ráadásul egy "szponzorált", fizetett inváziót, amiről kimondták már, hogy háború. Ezt is tények mutatják.

- Földi Lászlónak tökéletesen igaza van, a két igazság tökéletesen passzol egymással. Létezik egy népvándorlás, aminek döntő többségét szerencsétlen, nyomorult, kiszolgáltatottak, naiv tömeget érint. Elindítják őket, hazudnak nekik, ígéretekkel kábítják. Rettenetes aljas módon a semmibe indítják el őket, útközben mindenüket elszedve. Ennek az irgalmatlan tömegnek egy tetemes része amúgy - ahogyan Földi László szokta volt mondani – katonai feladattal érkezik. Ebben a pillanatban a megfogalmazása, hogy háborúban állunk, tökéletesen értelmezhető és valósággá válik. Kiképzett haderő jön. Hangsúlyozom, hogy a kiszolgáltatott és becsapottak tömegek takarásában. (dunaujvaros.com)

2016.09.09.Cigányok verték meg Bayer Zsolt fiát


A Magyar Hírlapban ezt írta az édesapja: "A fiunk összeverve, szétvert arccal, állkapoccsal, összerugdosva, de legalább élve hazajött." Bayer Zsolt orvostanhallgató fiát és unokatestvérét a nyílt utcán verték meg!
A publicista a Magyar Hírlap pénteki számában számolt be a szomorú esetről. Fiára nyolcan támadtak rá vascsövekkel, baseballütőkkel, de végül csak "ököllel" és lábbal bántalmazták a fiúkat. Mint kiderült: csak azért nem történt tragédia, mert a közeli söröző tulajdonosa ismerte a támadókat, és el tudta zavarni őket.
Bayer családjában azonban nem ez az első eset. Korábban, az akkor 14 éves, másik gyermeküket támadták meg az első kerületben, akitől ismeretlenek elvették a telefonját.
A publicista a történtek után meghökkent, és a következőket írta: "Segítsen valaki helyeset és korrektet gondolni. A kitüntetés-visszaadók közül valaki mondja meg, ő hogyan tenné túl magát azon, hogy a gyereke összeverve, összerugdalva jön haza este, mert egy rakás falkába verődött állat úgy látta jónak, hogy ezt teszi…"
De mielőtt valaki rasszista cikkért kiáltana: "És a félreértések elkerülése végett: nem "a" cigányokról beszélek, hanem erről a nyolc gyáva féregről. És az ő teljesen felesleges, semmit sem érő életükről." (888.hu)

2016.05.07.A CÖF embertelennek tartja az Európai Bizottság javaslatát


Felháborító, elfogadhatatlan, gazdasági hatásai miatt pedig embertelen az Európai Bizottság javaslata, amelynek elfogadása esetén a tagállamoknak negyedmillió eurót kellene fizetniük minden be nem fogadott migráns után - hangsúlyozta szombaton ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közjogi kabinetjének vezetője. ...A szóvivő érthetetlennek nevezte, hogy miközben egy költségvetési ciklusban egy uniós polgárra mintegy egymillió forintnyi közösségi költségvetési forrás jut, addig a be nem fogadott illegális migránsok mindegyikéért 78 millió forintot kell fizetni. Emlékeztetett arra: Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője már tavaly is elviselhetetlen tehernek nevezte az egy migráns ellátására jutó 130 ezer forintot. Ifjabb Lomnici Zoltán kijelentette: országjárásuk során azt tapasztalták, hogy az emberek félnek a betelepítéstől, nem csak a családjukat, de nemzetünket, hagyományainkat is veszélyben érzik  emiatt.
Egyben bocsánatkérésre szólított a fel a baloldalt, amely szavai szerint most nem utasítja el a kvótát, noha a 2004. végi, a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás kampányában sokkal enyhébb, "ráadásul hazug módon megjelölt következményekre" hivatkozva biztatott a nemmel voksolásra. (magyarhirlap.hu)"Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek..." Gyermek kacagása


"Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre
és jó cselekedetre buzdítsuk." (Zsid 10:24)


FIDESZ aláírásgyűjtés a rezsicsökkentés mellett már az interneten is!Élet az anyaméhben – 9 hónap csodája

A CSALÁD AZ ELSŐ! Aláírásgyűjtés a GYED extra védelmében itt!

2016.04.06.

Iszlám uralom: A térhódítás kegyetlen következményei
Vegyi fegyvert vetettek be Szíriában
2016.04.03.

A szabadkőművesség és az illuminátusok - Echo Tv

2016.03.14.

Török muzulmánok véleménye a gyaurokról

Az Allahért való gyűlöletet és Allahért való szeretetet Al Walaa wa al Baraa-nak hívják, mely az iszlám etika és a saría alapelve. Egy muszlimnak gyűlölnie kell, amit Allah gyűlöl, és szeretnie, amit Allah szeret. Allah gyűlöli a kafírokat, következésképp a muzulmánok is ugyanígy tesznek.

2016.03.07.Tanulságként!!! Érdemes továbbítani!


Egy asszony két gyereket cipel, egy harmadikat vezeti, mezítláb gyalogol. Társaságában 7 férfi, zsebre vágott kézzel. Segít neki valamelyikük??? Akkor miért kéne nekünk segíteni ezeket a migránsokat? Hogyan tudnák megérteni ezek a férfiak a nők helyét a mi társadalmunkban?

2016.02.29.

Németország: Muzulmán migránsok terrorizálják a keresztény menekülteket

A videó a németországi keresztény menekültek helyzetét mutatja be. A menekülttáborokban a muzulmán többség folyamatosan zaklatja a keresztényeket - megfélemlítik, üldözik, fenyegetik és megtámadják őket -, amiért azok keresztet viselnek, vagy gyakorolják a vallásukat. Néhányuk arra kényszerült, hogy elhagyja a menekültszállót, most egy keresztény templomban találtak menedéket.

2016.03.03.Érdemes elolvasni! Egy perzsa szakértő véleménye!


Régen volt egy iráni csapattársam, aki itt tanult és sportolt. Sikerült vele évek után végre találkoznom. Mielőtt bárki vádolna: Ali egy intelligens, művelt, két diplomás ember, aki soha egy rossz szót nem mondott ránk magyarokra, sőt, nagyon hálás nekünk, amiért itt tanulhatott. Neki az itt eltöltött 5 év alatt sosem volt olyan tapasztalata, hogy a magyarok rasszisták és kirekesztőek lennének. Megkérdeztem tőle mint szakértőt, hogy ezek az állítólagos szírek miért nem a környező békés országokba (Bahrein, Katar, Kuwait) mennek, ahol még munkaerőre is szükség lenne. Vagy miért nem mennek Iránba, ahol szintén kellenek dolgozó emberek. Ezek az országok elvileg azonos vallásúak és azonos kultúrájúak, mint a szírek. Tehát logikus lenne, hogy ne 3000 kilométert vándoroljanak. Hosszan beszélt, de a válasza lényege: a szíreknek nincs jó hírük az arab világban. Egyrészt elég sok szír lett különböző terrorszervezetek tagja, másrészt nemigen szeretnek dolgozni. A gazdag arab országokban rengeteg vendégmunkás van, de ezeknek kevesebb, mint 2%-a szír.
Egyszerűen képtelenek arra, hogy egy másik arab, muszlim országba beilleszkedjenek és betartsák az ottani (sokszor tényleg elég szigorú) törvényeket. Mint mondta; Iránban a perzsáknak van egy velük született felsőbbrendűségi érzése, de a dolgozó emberekre szükség van és nyitottak. Katar ugyanilyen. Az arab világ minden pontjáról mennek oda emberek dolgozni, a szírek pedig nem, vagy csak alig (az említett 2%). Ali szerint komoly bajban lesznek a befogadó országok. És ő mint diplomata jelölt nem lát kiutat a kérdésből, csak akkor, ha az Isist felszámolják, és megtalálják a felelősöket. Mert enélkül csak tovább özönlik majd Európába a horda. Szóval ilyen egy perzsa szakértő véleménye. Nem vidám, de figyelemre méltó. Nagyon fontos válasz kimaradt. Az említett arab országok határán azonnal lőnek, oda nem lehet betolakodni, beözönleni! Ott a határon őrség áll, és lövési parancs van kiadva! SZÍRIAI MUSZLIMOK MÉG MEG SEM KÍSÉRELTEK ODA ÖZÖNLENI VAGY BETÖRNI, MINT EURÓPÁBA TETTÉK! OTT NEM OSZTANÁNAK AJÁNDÉKOT, AHOGYAN AZT AZ OSTOBA MERKEL TETTE, ÉS PAZAROLTA A NÉMET ADÓFIZETŐK PÉNZÉT!
Horváth Lajos Toronto Canada

2016.02.11.Földi LÁszló: Politikai vakság avagy hazaárulás!


Kétség sem férhet hozzá, hogy a jelenlegi helyzet szándékos akarat eredménye. Nem az a baj, hogy gazdasági érdek dominál a háttérben, hanem az, hogy hamis, az európai kultúra számára végzetes megoldást erőltet a nemzetállamokra, a demográfiai és munkaerő piaci kihívások megoldására hivatkozva.  A döntéshozók kész helyzetet akarnak – akartak – teremteni, amelyből már nem lehet más irányba elmozdulni.  Mégis azt látjuk 2016-ban, hogy Európa meghatározó politikusai – tisztelet a kevés kivételnek - a stratégia teljes hiányával küszködnek az úgynevezett migrációs válsággal. S ha mindez nem lenne elég baj, stratégiának állítanak be taktikai lépéseket, mint a kerítéssel lezárt schengeni határok, azon belül is a tagállamok közötti fokozott határellenőrzés visszaállítása, a terrorgyanús személyek regisztrálása és megfigyelése, ezzel összhangban a terrorizmussal szembeni fellépést segítő nemzetállami szigorítások (lásd Belgium, Dánia Franciaország és a többi)  Most azt látjuk, hogy kontinensünk ellen megindult inváziót nem lehet megfékezni. Ezért a kihívást elneveztük – a tényekkel szemben – migrációnak, holott már a népvándorlás definíció is helytelen, hisz látható, hogy hosszútávon Európa elfoglalása a célja az ideérkező százezreknek és az indulásra kész millióknak. (faktor.hu)

2016.02.06.

Amerikai muszlim professzor a keresztényeket vizelethez és széklethez hasonlította

"A keresztényeket a leggonoszabb gonoszként tünteti fel még a hallgatók számára is. Hallgatóit arra is inspirálja, hogy a diákoknak is be kell vállalni a dzsihád szerepét és a hitetlen kutyák ellen a harcot fel kell venni. Ezt addig kell tenni, amíg a keresztények át nem térnek a muszlim vallásra. A professzor imám arra is felhívja a figyelmet, hogy a nők rabszolgává tétele kötelességük! Ez lehet szexuális rabszolga is. Nem lehet azon csodálkozni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, hogy akár gyermekek is fegyvert ragadnak és azt használják is. A tanárt, illetve imámot az USA a Yale-n képezte ki, aki már hosszú évek sora óta terjeszti tanait! Gratulálunk Amerikai Egyesült Államok. Hihetetlen, hogy a kedves ember miként változik át fenevaddá." (hir.ma)

2016.01.06.

Nem kérünk az erőszakból! Védjük meg gyermekeinket!Tömegesen támadtak meg nőket szilveszter éjszakáján Kölnben,


A ZDF televízió főszerkesztő-helyettese bocsánatot kért, mert nem adtak róla hírt. Elmar Theveßen kedden délután a ZDF Facebook-oldalán megjelent rövid közleményében azt írta: világos volt, hogy olyan történésről van szó, amelyről be kellett volna számolni, és az adó mulasztást követett el, hogy meg sem említették az esetet az esti híradóban.  A főszerkesztő-helyettes szerint az ügy bemutatását azért halasztották el keddre, a kölni városvezetés által a kérdésben tartott válságértekezlet napjára, hogy kiegészítő interjúkat tudjanak készíteni az anyaghoz. Ezzel azonban egyértelműen rosszul mérték fel a helyzetet - írta Elmar Theveßen.  A ZDF Facebook-oldalán az érintett bejegyzéshez több mint ezer komment érkezett, számos hozzászóló arról írt, hogy a történtek miatt elvesztette bizalmát a közszolgálati tévé iránt. A rendőrség szerint szilveszter éjszaka a kölni főpályaudvar előterében mintegy ezer férfi gyűlt össze, akik kinézetük alapján az arab vagy az észak-afrikai térségből származtak. A tömegből csoportok képződtek, amelynek tagjai körbeállták az újévet ünneplő nőket, majd inzultálták és meglopták őket. (faktor.hu)

2016.01.06.A társaság emellett mobiltelefonokat és pénztárcákat is lopott


és szándékosan a tömegben robbantott fel petárdákat és tűzijátékokat. A rendőrség a beszámolók szerint sokáig nem érzékelte megfelelően a helyzet komolyságát, és később sem tudta megakadályozni  a támadásokat. Egy férfi, aki a barátnőjével és 15 éves lányával volt a főtérnél, azt mondta, hogy az állomáson kívül hatalmas tömeg vette őket körbe, ezért nem tudott segíteni nekik. Egy Kölnbe látogató brit nő azt mondta, egy csapat németül és angolul sem tudó férfi dobott tűzijátékokat a csoportjára. „Próbáltak minket megcsókolni és megölelni. Egy férfi ellopta a barátom táskáját. Egy másik férfi azzal próbálkozott, hogy beszálljunk egy 'magántaxiba'. Nagyon féltem, úgy éreztem, életveszélyben vagyok, soha nem éreztem korábban ilyesmit" - írja a BBC.

A kölni hírek után kiderült, hogy hasonló támadások történtek Hamburgban és Stuttgartban is. Ezek és a kölni események között csak az a különbség, hogy Hamburgban és Stuttgartban kevesebb támadást követtek el. A rendőrség szerint a támadásokat előre megtervezhették, és sok elkövetőt ismernek a korábbi ügyeik miatt. Többen közülük menedékkérők, bár nem feltétlenül mostanában érkeztek az országba. A rendőrök azt is elmondták, hogy a férfiak Marokkóból, Algériából és Tunéziából érkeztek, és átlagosan a húszas éveik közepén járhatnak. A főtéren, a pályaudvar és a katedrális között gyülekeztek. Ebből a nagyobb csoportból váltak ki kisebbek, hogy a környező városokból az ünneplés miatt vonattal Kölnbe érkező mulatozók nyomába eredjenek - írja a Guardian.
Németországban sokan tették fel a kérdést, hogy a rendőrség miért nem avatkozott közbe, amikor több száz rendőr is az utcákon volt. (faktor.hu)

Több mint 800 autót gyújtottak fel szilveszterkor, 2015-ben, Franciaországban muszlimok!

A halálos mobiltelefon - The Truthseeker
Nagy-nagy veszélyben van a fiatal generáció, különösen a gyermekek!


2015.12.27.A kereszténység jövője rajtunk múlik, nem a muszlimokon!


Az az állítás, hogy a tömeges befogadással tehetünk a legtöbbet az elesettekért, a XXI. század eddigi legnagyobb átverése és egy hatalmas zsákutca. Rengeteg fájdalommal fog járni mindenkinek, brutális módon a legtöbb fájdalommal éppen a hitegetett, aztán majd a nyugati társadalom szélére szoruló bevándorlóknak – mondta a PestiSrácok.hu-nak adott évzáró interjújában Hölvényi György, az Európai Parlament kereszténydemokrata képviselője, a környezetvédelmi bizottság tagja. Egyre többen állítják, hogy hasonló tragédiát élünk meg, mint a történelemben közvetlenül a keresztes háborúk előtt. Akkor a kereszténység földközi-tengeri bölcsőjét foglalta el az iszlám, ma pedig az európai hazáját szeretné. Érdemes-e ilyen alapokon moralizálni Európa sorsáról? Kétségtelen, hogy van vallási jellege a mai népvándorlásnak, de alapvetően gazdasági és társadalmi okok állnak a háttérben. Csakúgy – ha már felidéztük – mint a keresztes háborúk mögött is álltak. Téveszme a migrációt kizárólag vallási okokkal magyarázni,  hiszen ma olyan világban élünk, hogy egy jól megkomponált németországi szelfi százezreket sarkallhat elindulásra Kuala Lumpurtól Sierra Leonéig. (pestisracok.hu)

2015.12.13.Mind az öt gyerekétől megfosztotta a norvég gyámügy a román-norvég Bodnariou házaspárt pusztán mély vallásosságuk miatt.


A román Marius és a norvég Ruth még Bukarestben ismerkedtek meg, mindketten a pünkösdi egyház tagjai voltak. Az esküvő után pedig a skandináv országba költöztek, ahol egyből családot alapítottak. Életük akkor vált pokollá, amikor két kislányuk igazgatónőjének szemet szúrt, hogy a gyerekek bizony nagyon keresztények. Az aggódó pedagógus nem volt rest, azonnal jelentette a dolgot a hírhedt norvég gyermekjóléti bizottságnál, a Barnevernet-nél. Még azt is elárulta a hatóságoknak, hogy szerinte a két kicsi nagymamája nagyon erősen hisz benne, hogy Isten megbünteti a vétkezőket, és ez szerinte hátrányosan befolyásolja a 9 éves Eliana, és a 7 éves Naomi fejlődését. Az igazgatónő mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a családnak sürgős segítségre van szüksége a gyereknevelésben. A bizottság tagjai azonnal lecsaptak a mit sem sejtő, mélyen vallásos házaspárra. Minden előzetes bejelentés nélkül megjelentek a gyerekek iskolájában, és szüleik tudta nélkül faggatni kezdték a két kislányt, akik megszeppenve válaszolgattak. Egyikükből még azt is sikerült kihúzni, hogy bizony otthon néha elfenekelik őket, vagy meghúzzák a fülüket. Miután ezeket kikotyogták, soha többé nem térhettek haza. Ezek után a Barnervernet a szülők házánál is megjelent, rendőri kísérettel. (ripost.hu)

2015.11.30.Eltörölte a karácsonyt az iskolaigazgató Milánóban * Cikk itt!


Átnevezte az iskola karácsonyi koncertjét télkoncertre, és a karácsonyi dalokat is betiltotta egy Milánó melletti iskola igazgatója. A hóemberes képeket viszont támogatta. Mindezt azért, mert sokféle nemzetiségű és vallású tanuló jár az iskolába. Azt is megtiltotta, hogy karácsonyi vallási jelképeket helyezzenek el a tantermekben. Egyedül a fenyőfát, a hóemberes rajzokat és az ünnepi díszítést engedélyezte.
Az igazgató tiltásai karácsony előtt néhány héttel váltak nyilvánossá. Csakhogy a helyi tanfelügyelőség nem támogatta az igazgatót, sőt, még az olasz miniszterelnök, Matteo Renzi is felszólalt az ügyben. "A vallások közötti párbeszéd nem azt jelenti, hogy saját identitásunkat politikai korrektségbe fojtsuk" - mondta. Az igazgató végül lemondott az iskola vezetéséről - írja a Guardian.
Több szülői tüntetés is volt egyébként már az iskolánál az igazgató ellen és mellette is. Nunzio Galantino, az olasz püspöki kar főtitkára túlzott ideológiának és nevetségesnek nevezte, hogy éppen más hagyományokra és vallásokra hivatkozva eltörlik a karácsonyi ünnepséget. Egyébként az olaszországi muzulmán közösségek is feleslegesnek tartották az iskolaigazgató döntését. Az olasz általános- és középiskoláinak körülbelül 7 millió tanulójából jelenleg 300 ezer a muszlim. 2008-ban még 81 ezren voltak. (faktor.hu)Mi folyik itt Európában?
Imádkozzatok értünk!


Hadd idézzek két rövid sms-t, azaz mobiltelefonra írt szöveges üzenetet:
"Körülvettek, halálra vagyunk ítélve... Imádkozzatok értünk!"
"Kérd meg a mamát, hogy nagyon erősen imádkozzon értünk, ezek mindnyájunkat meg fognak ölni..."
Mindkét idézet az elmúlt hónapokban jelent meg a világsajtóban, különböző híradásokban. Az egyik Irakból, a másik Kenyából. Amiben megegyeznek: mindkettőt olyan keresztyének írták, küldték szeretteiknek, utolsó híradásként magukról, akiket kizárólag keresztyén hitük vállalása miatt végeztek ki, szó szerint.

"...testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr Igéje..." (2Thess 3:1)Talán emlékszel a híradásra, 2015. április 2-án, nagycsütörtökön reggel egy szélsőséges terrorszervezet fegyveresei a kenyai egyetem kollégiumának szobáiban felriasztották, s egymás után megkérdezték a diákokat, ki keresztyén közöttük. Aki ezt megvallotta, azt ott a helyszínen agyonlőtték, a többiekkel később végeztek, összesen 142 fiatal életét kioltva. Egyikük írta apjának a másodjára idézett sms-t.
Pár óra múlva pedig az egyik terrorista felhívta az apát, s közölte: épp most lőtte le a 21 éves lányát.Mit kér Pál apostol? Imádkozzatok értünk! Igen, sokszor hallottuk már, hogy az apostolnak milyen szenvedéseket kellett elviselnie szolgálatai során. Hányszor elzavarták, bántalmazták, megalázták. Igen, tudjuk: börtön és bilincs... Ha az ő szájából, tollából halljuk: imádkozzatok értünk -, talán már meg sem halljuk. Megszokott szófordulat, semmi egyéb.De gondolj erre a 142 fiatalra, tizen-huszonévesekre, akik egy reggel arra ébrednek, hogy sorra kérdezik őket, s ha Krisztus nevét ki merik mondani, kivégzik őket. S utolsó mondatuk ez a világ felé: imádkozzatok értünk. Talán újra jobban át tudod élni a szavak súlyát. S talán eszedbe jut, hogy amikor legközelebb a kényelmes karosszékedben hátradőlve, félelem és kényszer érzete nélkül kinyitod a Bibliádat; amikor fenyegetettség érzete nélkül útnak indulsz templomod felé, talán eszedbe jut, hogy másokért is mondj egy közbenjáró imádságot. Azokért az ismeretlenekért, akik talán ugyanabban az órában szabadságukkal vagy életükkel fizetnek az evangélium ügyéért. Az apostol is sok esetben olyan embereket kér, buzdít, ösztönöz, kikkel személyes kapcsolata soha nem volt, egyetlen dolog köti őket össze: hogy ugyannak a Krisztusnak a nevében hisznek, ugyanazt az evangéliumot szolgálják. Légy nyitott szemmel és lélekkel: a közbenjáró imádság nem elcsépelt szólam csupán! (Gyallai Henrietta)

2015.09.18.

Muzulmán üzenet Németországban! Teljes cikk itt!

Muzulmán üzenet Németországban: gyerekeitek Allahhoz fognak imádkozni, vagy meghalnak. A Mercedes gyár közelében lévő autópályán húztak ki egy bannert a muzulmánok, amelyen a következő felirat van: gyerekeitek Allahhoz fognak imádkozni, vagy meghalnak. Az Evenimentul Zilei szerint a fenyegetés egész Európának szól. [Forrás: evz.ro]

2015.09.15.

A migránsok miatt takargatják magukat a német diáklányok! Teljes cikk itt!

A németországi Pocking városának iskolaigazgatója rendkívüli közleményben arra kérte az intézmény lány tanulóit, hogy saját biztonságuk érdekében viseljenek olyan ruhát, ami kezüket és lábukat is eltakarja. Martin Thalhammer, a William Diess gimnázium vezetője levélben fordult a diáklányok szüleihez, döntését pedig azzal indokolta, hogy az utóbbi időben rengeteg közel-keleti migráns érkezett Németországba, az iskola mellett ráadásul egy menekültszállást is felállítottak. Így a diáklányok saját biztonságukat veszélyeztetik, ha túl sokat engednek láttatni a testükből. (ripost.hu)

2015.09.15.

Szexuális támadások történnek a német menekültügyi központokban! Teljes cikk itt!

Jelentős veszély fenyegeti a nőket és a gyermekeket a giesseni befogadóállomáson. Menekült férfiak bántalmazzák és erőszakolják meg menekülttársaikat, legyen szó akár nőkről, akár gyerekekről - írta a The Huffington Post című lap német internetes kiadása. A lap birtokába jutott információk szerint drámai  hangú levelet kapott a hesseni parlament. Az aláírók a helyi jóléti szervezet, a ProFamilia Hessen, a tartományi nőtanács és a tartományi nőiroda munkaközössége. A levél állítása szerint menekült férfiak bántalmazzák és erőszakolják meg menekülttársaikat, nőket és gyerekeket egyaránt. (MTI)

2015.09.15.

Kárpátalján, Fancsikán az út mentén emberek százai térden állva fejezik ki kegyeletüket egy Donyeckben elesett magyar fiú holttestének hazaszállításakor.A gyermekeknek nem azonos nemű "szülőkre" van szükségük! A házasság egy férfi és nő között köttetik! 200 000 aláírásra van szükség a peticióhoz! Aláírás itt!


2015.09.07.

Európa nem képes ellenőrizni külső határait! Teljes cikk itt!

A kvótarendszer a következményeket akarja orvosolni, mielőtt az okot orvosolná; a fő ok pedig az, hogy Európa nem képes ellenőrizni külső határait - jelentette ki Orbán Viktor a misszióvezetői értekezleten. Orbán Viktor a nagykövetek szokásos éves eligazításán felidézte, a legutóbbi nagyköveti értekezleten arról beszéltek, hogy Magyarországnak önálló külpolitikával kell rendelkeznie. Ez azóta sem változott - jegyezte meg. A miniszterelnök arra kérte a nagyköveteket, hogyha külföldön minél jobban támadják őket, annál erőteljesebben fogalmazzák meg az álláspontjukat. A kormányfő szerint képmutató világban élünk, és Magyarországnak ebből több évszázados lemaradása van. A francia külügyminiszter megtámad bennünket a kerítésünk miatt, a miniszterelnöke pedig felavat egy kerítést - jegyezte meg. (fidesz.hu)

Nógrádi György: a migránsok radikalizálódni fognak!
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 stúdiójában.


2015.08.27.5 tény, amiért veszélyes nagyszámú muszlim bevándorlót fogadni keresztény társadalmakban


1. Míg Magyarországon az Alaptörvény rendelkezik az állam és a vallás szétválasztásáról ("Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak." VII. cikk, 3.), a muszlim bevándorlók olyan országokból érkeznek, ahol az iszlám az államvallás, amelyet minden más vallásnál felsőbbrendűnek tekintenek, és ami az állami törvényeket is nagy mértékben befolyásolja. A muszlimokat nem tanítják az egyéb vallások és vallásúak tiszteletére. Más vallások hirdetése sok muszlim országban bűncselekménynek minősül, amiért gyakran halálbüntetés jár. Ezek után hogyan várhatnánk, hogy valóban integrálódni akarjanak a befogadó keresztény társadalmakba?Csak hálaadás után van ebéd még kutyáéknál is!2. A keresztény országokba érkező muszlim bevándorlók jellemzően egy adott városrészben telepednek le, ahol szélsőséges esetben párhuzamos társadalmat hoznak létre, amelyre nem a befogadó állam törvényeit, hanem a muszlim vallási törvényt, a Shariát tekintik érvényesnek. Franciaországban már 2011-ben több mint 750 ilyen "no go" övezetet tartottak számon, ahol a rendőrség, a tűzoltóság nem tudja végezni a munkáját, és ahová nem muszlimoknak fokozottan veszélyes belépni. De nagy számban vannak ilyen kerületek Nagy-Britanniában, Hollandiában, Svédországban, Németországban, és minden olyan államban, amely nagy számban fogadott be muszlim bevándorlókat.A nevelés a szülői házban kezdődik! Egy gyermek üzenete szüleihez3. A muszlim bevándorlók nagy része munkanélküli lesz a befogadó országban, és sokan nem is törekednek arra, hogy munkát találjanak, egyrészt, mivel  a segélyekből is jól megélhetnek, másrészt, mivel így próbálják a befogadó keresztény társadalom politikai/gazdasági rendszerét összeroppantani. Nem véletlen, hogy a legtöbb bevándorló célpontja Svédország, ahol gyakorlatilag munka nélkül is meg lehet élni. Malmö muszlimok lakta negyedében például a férfiak több mint 80%-a munkanélküli. A munkanélküliség növekedése pedig egyenes arányban van a bűnözés növekedésével. Tegyük hozzá, hogy Magyarországon ráadásul távolról sem lehet segélyekből megélni...Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását,

mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!
(Példabeszédek 1:7-9)


4. Az iszlám vallási szabályai miatt a muszlim bevándorlóknak sajátos igényeik vannak az élet több területén (pl.: napi imák, pénteki ima, halal étkezés), amelyek nincsenek összhangban a befogadó társadalom életmódjával. Az aktivisták nem érik be az ilyen igények egyszerű tiszteletben tartásával, több angol állami iskolában például elérték, hogy a muszlim diákok vallási érzékenysége miatt a keresztény tanulók se fogyaszthassanak mást, mint halal ételt.

Világ-panoráma az Iszlám Államról: ami a színfalak mögött van

5. Az oktatás területén a muszlim bevándorlók szervezett kampányokat folytatnak az intézmények világnézeti átformálására. A nyugati országok megpróbáltak ellenőrzött kereteket biztosítani bevándorlóiknak az iszlám mérsékeltebb irányzatainak oktatására, de ez gyakorlatilag kudarcot vallott. A hírhedt muszlim gyűlöletprédikátorok nagy része európai országokban él. A felnőtt muszlim bevándorlók egy jelentős része ráadásul nem akarja elsajátítani a befogadó ország nyelvét, így az integráció legalapvetőbb szintjére sem jutnak el. (konzervativcsalad.blog.hu)

Európa kulturális hanyatlása - Isten és Sátán egyenjogusítása

2015.07.05."EGÉSZ AMERIKÁBAN LEGÁLISSÁ KELL TENNI A MELEGHÁZASSÁGOT!"


Az azonos nemű pároknak jogukban áll házasságot kötni bárhol az Egyesült Államok területén, a szövetségi tagállamok ezt nem tilthatják meg nekik - hirdette ki pénteken az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága. A legmagasabb szintű amerikai bírói testület 5-4 arányban döntött a kérdésről. Elemzők rámutattak, hogy ez volt a bíróság legfontosabb, a házasodási jogokat kiterjesztő döntése 1967 óta, amikor a testület eltörölte az egyes államok "fajok" közötti egybekelést tiltó jogszabályait.
"Amerika számára ez győzelem, mert ha minden amerikai egyenlő bánásmódban részesül, akkor szabadabbak vagyunk" - mondta az ítélettel kapcsolatban Barack Obama elnök a Fehér Ház Rózsakertjéből közvetített beszédében. A szövetségi legfelsőbb bíróság egy olyan ügyben hozott most döntést, amelyben 16 meleg pár négy államnak a házasodásukat tiltó törvényeit támadta meg. A felperesek szerint az alkotmány értelmében őket ugyanolyan házasodási jogok illetik meg, mint a heteroszexuálisokat, az állami szintű korlátozások pedig anyagi kárt okoznak nekik és a méltóságukban sértik meg őket. A négy állam ezzel szemben képviselt álláspontja szerint viszont a bíróságnak hagynia kellett volna, hogy az ügyben a helyi törvényhozások hozzák meg a döntést. A meleg és leszbikus párok egybekelése az 50-ből 36 államban, valamint Washingtonban, a szövetségi fővárosban eddig is legális volt. Az Egyesült Államokban az azonos neműek házasságának támogatottsága az elmúlt évek során jelentősen megerősödött, különösen a fiatalok körében.
Egy, a CNN hírtelevízió által pénteken ismertetett közvélemény-kutatás szerint ma már az amerikaiak 63 százaléka helyesli és csak 33 százaléka ellenzi a meleg és leszbikus párok egybekelését. (www.hirado.hu)

FRANKLIN GRAHAM NYILATKOZATA

Isten áldja meg Franklin Graham-et a bátorságáért és az igazság-szeretetéért, aki a hír hallatán a következő nyilatkozatot tette: "A beszédében Barack Obama elnöknek igaza volt egy dologban, amit a Meleg Büszkeség eseményen mondott a Fehér Házban tegnap.
Ezt mondta: "Hihetetlen változás állt be országszerte a (homoszexualitáshoz való) viszonyulásban."
Igen, ez igaz – de nem Amerika javát szolgáló változás. A hozzáállásban történt változás, valójában erkölcsi hanyatlás, éppen az, amit naponként látunk magunk körül. A helytelent elfogadni helyesnek – és a bűnt elfogadni valami olyannak, amire büszkék lehetünk? Igen, ez nyilvánvaló változás. Meg kellene lepődnünk azon, hogy az LGBT-nek (Leszbikusok/Gay-homoszexuálisok/Biszexuálisok/Transzneműek közösségének) megköszönte mindazt a segítséget, amit nyújtottak számára az elnöksége óta eltelt időben?
Ezt mondta: "Nektek köszönhető sok minden amit elértünk az elmúlt hat és fél évben. Megjegyezte azt is, hogy amikor hivatalba lépett, akkor még csak két államban volt törvényes a homoszexuálisok házassága, mostanra már 37-ben. Az elnök ezt a nemzetet bűnös útra téríti, és Isten ezért meg fogja ítélni őt és nemzetünket egyaránt, hacsak meg nem térünk."Anya bánata - Fazakas László bemutatja Kiskőrösön
VÁLASZD AZ ÉLETET, JÉZUS KRISZTUST!


2015.03.11.

Novák Katalin a magyar kormány sikerét elismerő petíciót vett át * Teljes cikk itt!

az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság 59. ülése alatt. Civilek nemrég köszönetnyilvánító petíciót indítottak Magyarország családi értékek melletti kiállása miatt. Ezt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, valamint Bogyay Katalin, Magyarország New York-i ENSZ-nagykövete vette át kedden New Yorkban. Tavaly decemberben az ENSZ-ben megrendezett magas szintű találkozón hazánkat képviselő magyar delegáció kifejezte elköteleződését a család, mint "Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása” mellett. Balog Zoltán miniszter New York-i beszédében kitért az Alaptörvény házasságról szóló passzusára, mint az egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejövő életközösségre, továbbá az emberi méltóság sérthetetlenségére és a magzat fogantatás pillanatától kezdődő védelmére. A család és a házasság intézménye melletti elköteleződésnek nagy hatása volt. A petíciót, melyben köszönetet mondanak a miniszternek, Novák Katalin államtitkárnak és az ENSZ-nagykövetnek, több mint 22 000-en írták alá. Az aláírt petíciókat Novák Katalin államtitkár vette át a szervezőktől március 10-én, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság ülésszaka alatt.
Novák Katalin kiemelte: a nők és férfiak közötti harmonikus egyensúly megteremtése a családban és a foglalkoztatás terén kiemelt célunk. "Örömmel tölt el, hogy itt, ezen a magas szintű találkozón egy Magyarország szervezésében megtartott kísérőrendezvényben bemutathattam a magyar védőnői hálózatot, amely oly nagy segítséget nyújt a családoknak és kiemelten a nőknek. A miniszteri kerekasztal alatt beszámolhattam a magyar kormány foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiről, melyek a nők helyzetének javításához, a családi élet és munka összehangolásához, valamint a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításához is hozzájárulnak" - mondta. (kormany.hu)

2015.11.01.

A románok be akarják a Halloweent szüntetni. Itt az eredeti német cikk!

29 ember halt meg egy bukaresti nájtklubban - éjszakai klubban. Egy Halloween-partyt akartak rendezni. Ez az ünnep Romániában istentelenül rossz hírű (hirhedt), ami a hanyatló Nyugatról származik. (welt.de)Legyünk éberek!!! Nem mindegy, hogy mit néz a gyerek!


2012.11.02.
Csoki helyett kokaint kaptak a halloweenező gyerekek * Teljes cikk itt!

Csokoládé és cukorka helyett kokaint kaptak kosarukba halloweenező gyerekek egy kisvárosban Anglia északi részén. A roystoni szülők azonnal értesítették a rendőrséget, miután látták, hogy hazatérő csemetéik fehér porral teli kis zacskókat pakolnak ki. A hatóságok őrizetbe vettek egy 21 éves férfit, vele együtt egy nőt is. Nem sokkal később azonban elengedték őket. (MTI)Újszülött fürdetése videón látható
A LEGSZEBB VIDEÓ, AMIT VALAHA LÁTTAM!
Billy Graham (a prédikátor) lányával interjút készítettek.


Az Early Show-n Jane Clayson (a riporter) ezt kérdezte: 'Hogyan lehetséges, hogy engedte meg Isten, hogy ilyesmi mint a Katrina hurrikán megtörténjék?' Anne Graham egy rendkívül mélységes és éles elméjű választ adott.
Azt mondta, 'Úgy hiszem, Isten mélyen elszomorodott emiatt, ahogy mi is, hogy évek óta mondjuk Istennek, hogy takarodjék ki az iskoláinkból, takarodjék ki a kormányzatunkból és takarodjék ki az életünkből. S mivel, úgy vélem, Ő egy igazi Úriember, végül csendben kihátrált. Hogyan várhatjuk el Istentől, hogy áldását adja ránk és védelmezzen minket, ha mi azt követeljük Tőle, hogy hagyjon minket békén?
A legutóbbi események fényében... terrorista támadások, iskolai lövöldözések, stb. én úgy gondolom, ez akkor kezdődött, amikor Madelaine Murray O'Hare /Megölték, tetemét néhány éve találták meg!/ arról panaszkodott, hogy nem akart imádkozást az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben van. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskolában. A Biblia mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint tenmagad. És mi azt mondtuk, rendben van. Aztán Dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenyítsük gyerekeinket, amikor csintalankodnak, mert kicsiny személyiségük eltorzul és meglehet, hogy megrongáljuk önbecsülésüket. /Dr. Spock fia öngyilkos lett!/ Azt mondtuk, egy szakember kell, hogy tudja, miről beszél. És mi azt mondtuk, rendben van.
Most meg azt kérdezzük magunktól, miért van az, hogy a gyerekeknek nincs lelkiismeretük, hogy miért nem tudják, mi a jó és mi a rossz, és miért nem zavarja őket, ha idegeneket ölnek, osztálytársaikat és saját magukat. Valószínű, ha hosszan és elég keményen elgondolkodunk ezeken, lehet, hogy végül is rájönnénk. Úgy vélem, nagy része van ebben, annak, hogy 'AZT ARATJUK, AMIT ELVETÜNK'. Vicces, milyen egyszerű az embereknek megvetniük Istent, aztán csodálkozni azon, miért halad a világ a Pokolba.


Vicces, mennyire elhisszük, amit az újságok mondanak,
de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.

Elgondolkodtató, hogy email-en küldünk 'vicceket', amelyek aztán futótűzként terjednek, de, ha üzeneteket kezdünk küldeni, amelyek az Úrra vonatkoznak, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt megosztják azokat. Elgondolkodtató az is, hogy fajtalan, durva, vulgáris és obszcén cikkek mennek át szabadon a világhálón, de nyilvános vita Istenről tilos az iskolákban és a munkahelyeken.

Tetszenek már nevetni?

Vicces, mikor ezt az üzenetet továbbítod, nem küldöd sokaknak a címlistádon, mert nem vagy biztos, miben hisznek, vagy éppenséggel mit gondolnak rólad, hogy ilyesmit küldesz. Ugyancsak vicces, hogy jobban aggódunk amiatt, amit mások gondolnak rólunk, mint amiatt, hogy Isten mit gondol rólunk.
Megbecsüléssel, őszintén és tisztelettel, Ben Stein
(Forrás: http://kapu.biz/php/main.php?tart=cikkek&primary_id=5456)

Nightlight rádió - A nagy megtévesztés

A Nightlight rádió műsorvezetője, Simon Peterson és Joseph a háromrészes beszélgetés utolsó szakaszában a bukott angyalok témakörének folytatásaként megvitatják milyen hamis jeleket és megtévesztéseket használhat az Antikrisztus a világ elhitetésére. Vajon ez lesz a történelem eddigi legnagyobb megtévesztése? "Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." Lukács 21:11 "A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival." - II. Thessalonika 2:9 A beszélgetés során említett bibliai részletek: Máté 24:24, 37; II Thessalonika 2:9; Lukács 21:11; II Thessalonika 2:3; Jelenések 13:12-15; Máté 24:29-31; Efézusbeliek 6:12; Jelenések 12:7-12; Zsidók 13:2 (idokjelei.hu)

Történetek az amerikai iskolai mészárlásokhoz!A tanár felfüggesztést kaphat, mert idézett a Bibliából * Teljes cikk itt!


A New Jerseyi Phillipsburg iskolájának helyettesítő tanára 90-napos felfüggesztést kaphat, mert megosztott egy bibliai verset az egyik diákkal, majd egy Bibliát adott neki ajándékba. Az iskolatestület azt mondta, Walter Tutka két szabályt is megsértett. Az egyik megtiltja a vallásos irodalom terjesztését az iskola területén, a másik pedig előírja a tanároknak, hogy semlegesek maradjanak a vallásos kérdések megvitatásában. A vallási közösségek körében az intézkedés felháborodást váltott ki és többen azt állítják, Tutka-t csupán azért "üldözik" mert keresztény. Walter Tutka, aki már nyugdíjas, a helyi közösség köztiszteletben álló tagja. "Visszataszító, amit csinálnak," mondta Joe Imhof, Tutka egyik barátja. "Felolvasták neki a csoportosulás elleni törvény szövegét és olyan kifejezéseket használtak, mint az egyház és az állam szétválasztása és a nem kirekesztő magatartás, aztán hazaküldték, azzal, hogy megszegte az iskolakerület szabályzatát." Mr. Imhof és Tutka a Bibliák ingyenes terjesztéséről híres Gideons International munkatársai. Egy októberi napon Tutka a bejáratnál állva várta, hogy a gyerekek bemenjenek az épületbe. Az egyik diák lemaradt a többiektől, mire Tutka megjegyezte: "Emlékezz fiam, sok elsőből lesz utolsó és sok utolsóból első." (...) "A Gideons társaság egyik helyi munkatársa még a Szovjetunióból érkezett annakidején," mondta Imhof. "A legtöbb országban megengedik, hogy Bibliákat adjunk a diákoknak, de mivel ez Amerika, itt nem tehetjük meg." "A Szovjetunió összeomlása után beengedték a Bibliákat az iskolákba és imádkozni is szabad az oktatási intézményekben. Úgy tűnik az Egyesült Államokban erősebb az üldöztetés, mint Oroszországban." (idokjelei.hu)

Biblia vagy diploma? Az egyetem szerint választani kell * Teljes cikk itt!

Egy Augusta állambeli egyetem diákja beperelte az egyetemet miután közölték vele, hogy keresztény hitének megváltoztatása nélkül kizárják az egyetem tanácsadóképző programjából. "Ilyennek nem szabadna megtörténni, hogy egy egyetemista diákot elbocsátással fenyegessenek, amiért nem hajlandó nyilvánosan megtagadni keresztény hitét, itt viszont pontosan ez történik," magyarázza David French, az Alliance Defense Fund tanácsadója. "Ha sarkítva fogalmazunk az egyetem a gondolatok reformját akarja kötelezővé tenni." (...) "Az ember saját vallási meggyőződésének feladása nem lehet egy állami egyetemi diploma megszerzésének előfeltétele," nyilatkozta David French az ADF-től. "Ez a baloldali zéró tolerancia elv túl sok egyetemen van érvényben és ennek véget kell vetni. Jennifer egyetlen 'bűne', hogy kitartott hite mellett." (idokjelei.hu)Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata itt olvasható!Minden gyermek Isten áldása! ÁRONI ÁLDÁS
CSALÁDI ÖRÖMÖK - 4 KISBABA KACAGÁSA

Nem csak anyának lenni jó, hanem apának is!
Ő készíti a felvételt, és nevetteti meg a családot.


Rövid összefoglaló az abortuszról, meglepő adatokkal.

Raffai Péter: Az abortuszról * Olvassátok el, nagyon érdekes!
Derek Prince: Férjek és atyák 1. rész


A bölcsesség Isten útján vezet"De a bölcsesség megment a más asszonyától,

a hízelgő szavú idegen nőtől,
aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik
az Isten előtt kötött szövetségről." (Példabeszédek 2:16-17)Kiáltó hang az éjszakában: a világhírű szívsebész nem temeti a nemzetet

(Fotó: Hegedüs Róbert)

"Elsődleges ok a nemzeti tudat elvesztése, valós történelmünk tagadása és az, hogy a pénz válik az emberek számára a legfontosabb értékké" - jelentette ki a lapunknak adott interjúban Papp Lajos szívsebészprofesszor arról, hogy miért magas hazánkban a terhességmegszakítások száma. A professzor azonban bizakodó, mert változást tapasztal a Kárpát-medencében. "Megindult egy pozitív folyamat, amelynek hatása a gazdasági nehézségek, a politikai veszekedések, a bizonytalanság miatt még nem érezhető. Meggyőződésem, hogy négy-öt éven belül, akárhogy rosszabbodik a világ helyzete, Magyarország népessége növekedni fog" - mondta. Papp Lajos szerint tömeges az Isten felé fordulás, a nemzeti tudat erősödése, a valós magyar történelem kutatása és megélése. (Jobbágyi Zsófia)

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Hogyan segíthet a szülő a gyermekének?

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Vissza az elejére!
Vissza a menüre!