HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánMátrainé F. Irma: MIÉRT FONTOS A HÍRNEVÜNK?


Amikor a kis Jancsi tombol az üzletben, akkor tetteiből a szüleiről is alkotunk véleményt. Amikor egy-két külföldi egyén ügyetlenkedik országunkban, akkor az ő viselkedésük alapján egész népükről levonjuk a következtetést. Amikor egy politikus félrevezeti követőit, akkor az összes politikusra gyanús szemmel tekintünk. S, amikor Isten gyermekei bűnben élnek (mert sajnos előfordul), akkor meg minden hívőre gyanús szemmel tekintenek a megfigyelők. Sőt Megváltójuktól is visszariadnak. S épp ez utóbbi miatt fontos a hírnevünk!Roppant fontos, hogy Isten gyermeke ne okozzon csalódást, mert akkor Isten, aki "úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen", (János 3:16) hiába hozott ilyen drága áldozatot. A mi bűnös életmódunkkal akadályozzuk Jézus megváltói művét. Felmerül a kérdés: vajon hány kereső lelket ijesztettem, vagy ijesztettél már el Jézus követésétől?
De nem kell ennek így lenni, mert van lehetőség a győzelmes életre! Sajnos teljes tökéletességre a földön nem számíthatunk. De arra igen, hogy az emberek előtt is látható és megtapasztalható egyre szentebb és tisztább élettel dicsőítsük meg Urunkat.

Hogyan?

1. Testünk teljes Istennek való odaszánásával és elménk rendszeres megújításával. A Róma 12:1-2 ben olvassuk:
"...szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ... változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző..."
Ugyanis, ha teljesen odaszánjuk testünket Istennek, akkor az Ő - bennünk Jézust képviselő - Szent Szelleme átveszi a teljes uralmat s kizárólag helyes és jó dolgokra használja fel tagjainkat. S, ha értelmünket a Biblia rendszeres olvasása által folyamatosan megújítjuk, akkor tisztában leszünk azzal, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a bűn és mi nem. S könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mit tegyünk és mit nem.

2. Kísértések és bűnök kerülésével. Az 1 Korinthus 6:18-19- ben olvassuk:
"Kerüljétek a paráznaságot! ... Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek (Szent Szellem) temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben."
Mit jelent a kísértés vagy bűn kerülése? Azt, hogy távolról elkerüljük az olyan helyeket, dolgokat, személyeket, és gondolatokat, amelyek kísértésbe, vagy bűnbe keverhetnek.

3. Viszont, ha a Sátán mindezek mellett mégis megkísért, akkor meg ellenállással védekezhetünk a bűnbeesés ellen.
"...álljatok ellen az Ördögnek, és elfut tőletek." - Javasolja a Jakab 4:8 verse.
Az Úr Jézus az Ige szavainak idézésével állt ellene a Sátán kísértéseinek. Ezt mi is megtehetjük. Fontos tehát, hogy minél több Ige részletet kívülről is megtanuljunk, hogy legyen mit idéznünk, amikor kísértés vesz körül.

4. Azonkívül józansággal és éberséggel is védekezhetünk.
"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mit ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el..." - Írja az 1 Péter 5:8 verse.
Mit jelent a józanság? Nem csak részegségtől mentes, hanem - az értelmező szótár szerint - szélsőségektől mentes, tartózkodó, higgadt, megfontolt, mértéktartó, szolid életvitelt is. Akinek ilyen az életvitele, az kísértéskor meg tudja fontolni, hogy mit tegyen, hogy Isten nevére ne hozzon szégyent. S, aki emellett még vigyázó illetve éber életet is folytat, az meg a Sátán legkisebb csalafintaságára is fel tud figyelni és időben ki tudja védeni támadásait.

5. Jézus szerint az imádság is védőfegyverünk. Ezért tanácsolta, hogy imáinkban mindig kérjük:

"Ne vígy minket a kísértésbe." (Máté 6:13a)6. Majd Jézust példaképünknek tartva, és őrá szegezve tekintetünket szintén védelmet találunk. A Zsidók 12:2-4 versei szerint:
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig..."
Vagyis, vegyünk példát Jézustól, illetve szakadatlanul emlékezzünk arra, hogy neki mennyi nyomorral és kísértéssel kellett szembenézni; s mégsem adta fel a harcot. Nem választotta a kedvezőbb, vagy az egyszerűbb megoldást. Helyébe a vér izzadásig ellenállt a kísértésnek. S tegyük mi is.Amikor a kis Jancsi tombol az üzletben, akkor szüleiről is levonják a következtetést. Hasonlóan, amikor meg Isten gyermekei bűnben élnek, akkor minden hívőre gyanús szemmel tekintenek a megfigyelők, s Megváltójuk követésétől is visszariadnak. Ezért teljes Istennek való odaszánással valamint elménk rendszeres megújításával; kisértő dolgok, egyének és gondolatok kerülésével; a sátánnak való határozott ellenállással; józan és éber életvitellel; állandó imával; s Jézus példájának figyelembe vételével védekezzünk kitartóan a bűn ellen!

Akkor jó hírnevet szerzünk s bizonyságtevő életünk és szavaink még Jézushoz is vezethetik az elveszetteket. Ennyire fontos a hírnevünk!