HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánVörösmarty Mihály: Szózat Sinkovits Imre előadásában
Emlékeztető! 2017-ben Ukrajna gúnyt űz az emberi jogokból és az EU-ból
Morvai Krisztina felszólalása 1 percben


Szeptember első hetében két fontos esemény történt Ukrajna és az EU kapcsolatában: hatályba lépett az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződés. Még ugyanezen a héten, mintegy fityiszt mutatva a szerződésben vállaltaknak, különösen az emberi jogok tiszteletben tartása kötelezettségének, Ukrajna törvényhozása gyakorlatilag betiltotta az anyanyelvi iskolai oktatást az őshonos nemzeti közösségek számára.

Morvai Krisztina a legszigorúbb fellépést sürgette az Európai Unió részéről. Tájékoztatásként itt közöljük Morvai Krisztina ezt megelőző levelezését Timmermans bizottsági alelnökkel illetve Mogherini EU külügyi főképviselővel az ukrajnai emberi jogi jogtiprások tárgyában. A 2017. június 6-i levélre Mogherini asszony ezidáig nem válaszolt. A levelezésből azonban kiderül: az Európai Unió rendszeresen követi az ukrán parlament elé kerülő törvényeket, tehát vélhetően az emberi jogokra amúgy oly érzékeny Unió tudtával és beleegyezésével történt ez a gyalázatos jogtiprás.
Emlékeztető! Ukrajna hátba szúrta Magyarországot oktatási törvényének módosításával


Ukrajna hátba szúrta Magyarországot oktatási törvényének módosításával, amely súlyosan sérti a magyar kisebbség jogait - mondta Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter csütörtökön az MTI-nek telefonon Tallinnból, ahol az Európai Unió tagállamainak informális külügyminiszteri találkozóján vesz részt. "Szégyennek tartjuk, hogy a módosítás súlyosan sérti a magyar kisebbség jogait, szégyen, hogy egy, az EU-val egyre szorosabb kapcsolatokra törekvő ország ilyen, az európai értékekkel homlokegyenest ellentétes törvényt hozott.

Elfogadhatatlan, hogy Ukrajnában elvették a jogot a magyaroktól, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a középiskolákban és az egyetemeken, csupán az óvodákban és az általános iskolákban hagyták meg ennek lehetőségét" - mondta a magyar diplomácia vezetője. Hozzátette, hogy a törvénymódosítás a Kárpátalján működő magyar iskolák jelentős részének működését fenyegeti. Az ukrán döntés nemcsak a 150 ezres lélekszámú magyar kisebbség érdekével, az európai értékekkel ellentétes, hanem semmibe veszi Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait is.

Ezért a magyar kormány minden létező európai fórumon fellép, hogy ez a jogszabály ne léphessen majd életbe - mondta Szijjártó Péter. Külön kitért arra, hogy a döntés Magyarország irányában különösen barátságtalan, mivel az utóbbi hónapokban többször világossá tette Budapest az ukrán vezetők számára, hogy a módosítás a magyar érdekekkel súlyosan ellentétes, mégis meghozta Kijev. Tette ezt annak ellenére, hogy Magyarország az elmúlt időszakban számos olyan segítséget nyújtott Ukrajnának, amely elementáris fontosságú volt akár az európai integrációs folyamat, akár Ukrajna szociális vagy biztonsági helyzete szempontjából - mondta. (kormany.hu)2023.01.08.Wass Albert: Hontalanság hitvallása
A látó ember - Wass Albert portré (2. rész)


Az 1998 januárjában készült utolsó interjú feldolgozása alapján készült az író egész életét átfogó dokumentumfilm. A Kard és kasza valamint a Farkasverem című regényekből felhasznált idézetek, valamint a személyes vallomások nyomán rekonstruált életút a film.

2023.01.08.A látó ember - Wass Albert portré (3. rész)


Wass Albert: Hontalanság hitvallása

Hontalan vagyok, Mert vallom, hogy a gondolat szabad,
Mert hazám ott van a Kárpátok alatt És népem a magyar.

Hontalan vagyok, Mert hirdetem, hogy testvér minden ember,
S hogy egymásra kell, leljen végre egyszer Mindenki, aki jót akar.

Hontalan vagyok, Mert hiszek jóban , igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben És Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok, De vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet,
És maradok ez úton, míg csak élek Töretlen hittel ember és magyar.Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő élete (1908.01.08.-1998.02.17.)


A fiatal gróf számára az irodalmi sikert az 1934-ben megjelent A farkasverem című regénye hozta meg, aminek köszönhetően Baumgarten-díjban részesült (ezt a díjat 1940-ben is megkapta) és több irodalmi társaság is tagjává fogadta. Magyarországon csak halála után fedezték fel Wass Albertet, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon.

Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben a saját ősi nemzetségének története révén tekinti át a magyar históriát 1050-től egészen a jelenkorig. Wass Albert 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceausescu zsarnoksága éveiben Romániában betiltották könyveit, 1985 őszén pedig értesítést kapott az Interpoltól, hogy a Kárpátok Géniusza securitate-ügynököket küldött át az Amerikai Egyesült Államokba diplomataként a washingtoni nagykövetség és a clevelandi konzulátus mellé. Az értesítés szerint "Ezeknek egyik feladata az, hogy engem eltegyenek láb alól" - írta Wass Albert.

A román hatóságok többször is kérték kiadatását, 1979-ben az AEÁ Igazságügyi Minisztériuma többszöri átvizsgálás után, nem kellő megalapozottságára hivatkozva elutasította a kérelmet. Ez történt akkor is, amikor a Wiesenthal Alapítvány tett feljelentést ellene, mivel azok között, akiknek kivégzésére állítólag parancsot adott, két zsidó is volt. Az Egyesült Államok az ügy megvizsgálása után ejtette a vádakat. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban ott szinte ismeretlen volt, 1990 óta a két országban két kiadó is verseng összes művei megjelentetéséért.

Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult: A funtineli boszorkány című művét (melyet románra is lefordítottak) az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és a Kard és kasza.

1993. augusztus 20-án Wass Albertnek Antall József miniszterelnök előterjesztése alapján Göncz Árpád köztársasági elnök oda ítéli a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést. Hamvai Marosvécsen nyugszanak. /Háromszék/Wass Albert: Karácsony igaz története


Részlet Wass Albert 1969 karácsonyára külön kis füzetben megjelentetett
angol nyelvű írásából. Fordította: Simó József. Zene: Ernesto Cortazar

Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő.
Születési ideje és helye: 1908. január 8. Válaszút, Románia
Meghalt: 1998. február 17. - Astor, Florida

Magyarországon csak halála után fedezték fel Wass Albertet, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon. Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül.

Wass Albert 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceausescu zsarnoksága éveiben Romániában betiltották a könyveit. 1985 őszén pedig értesítést kapott az Interpoltól, hogy a "Kárpátok Géniusza" Securitate-ügynököket küldött át az Amerikai Egyesült Államokba diplomataként a washingtoni nagykövetség és a clevelandi konzulátus mellé. Az értesítés szerint "Ezeknek egyik feladata az, hogy engem eltegyenek láb alól" - írta Wass Albert.

Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt. Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult. A funtineli boszorkány című művét az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és a Kard és kasza.

A Wass család eredete az Árpád-korig vezethető vissza, és egyike Erdély legrégibb nemesi családjainak. 1744-ben Mária Teréziától kaptak grófi címet. Édesapja gróf szentegyedi és czegei Wass Endre (1886-1975), huszárszázados, édesanyja báró losonczi Bánffy Ilona (1883-1960) volt. Apai nagyszülei, szentegyedi és czegei gróf Wass Béla (1853-1936), Szolnok-Doboka vármegye főispánja, a széki református egyházmegye főgondnoka, országgyűlési képviselő, az Erdélyi bank alelnöke, és losonczi báró Bánffy Rachel (1859-1936) voltak.
A Kolozsvár melletti Válaszúton, a Bánffy-kastélyban született 1908. január 8-án. Szülei korán elváltak, így leginkább nagyapja, Wass Béla jelentette a biztos pontot gyermekkorában. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott a Farkas utcai Református Kollégiumban végezte. 1926-ban érettségizett.

Debrecenben, a Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait, és szerzett erdészeti diplomát. A németországi Hohenheimben és Párizsban, a Sorbonne-on tovább tanult, és újabb erdőmérnöki, és vadgazdasági diplomákat szerzett. Erdélybe apja betegsége miatt 1932-ben tért vissza, egy ideig azonban nem tudott még a családi ügyekkel foglalkozni, mert a román hadseregben a kötelező sorkatonai szolgálati idejét töltötte.

Első felesége unokatestvére, Wass Ilona lánya, báró Siemers Éva (1914-1991) lett. "Családi nyomásra 1935-ben feleségül vettem unokahúgomat, a hamburgi Siemers Évát. Így sikerült csak megóvnunk a családi birtokot a csődbejutástól." Hat gyermek (Vid, Csaba, Huba, Miklós, Géza, Endre) apja, akik közül Csaba hároméves korában meghalt. Wass Huba jelentős karriert futott be az amerikai hadseregben. Dandártábornoki rangot ért el, és részt vett egyebek között az 1991-es Sivatagi vihar hadművelet harcászati terveinek kidolgozásában. Nagyapja, Wass Béla (1853-1936) halála után átvette az egyházi tisztségét, így az erdélyi magyar református egyház kerületének főgondnoka lett.

A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) alapján Erdély északi része visszakerült Magyarországhoz. A következő év elején Wass Albertet a magyar Mezőgazdasági Minisztérium erdészfelügyelőnek nevezte ki Dés településre. Két hónappal később pedig a kolozsvári Ellenzék című lap irodalmi szerkesztője lett. Mint tartalékos tiszthelyettes 1942 májusától három hónapos katonai kiképzésen vett részt, melynek végeztével a Magyar Királyi Lovasság zászlósi rangját kapta meg. A következő év márciusában a lap főszerkesztőjét behívták a hadseregbe, Wass megbízott helyettes lett.

Wass Albert saját életrajzában meséli el, hogy alig három hónap után "két német a Gestapótól behatolt a szerkesztőségbe, felmutatva a parancsot, hogy a német hadsereg megbízásából 'felügyelniük' kell a lapot, egyszerűen kisétáltam az irodámból, és felmentem a hegyekbe. Két hét múlva édesapám régi barátja, Veress Lajos tábornok üzent, hogy a németek 'keresnek' engem. Hogy elkerülje a kellemetlenségeket, Veress tábornok, aki az Erdélyben állomásozó magyar hadsereg parancsnoka volt, egyenruhát adott nekem, s mint alhadnagyot Ukrajnába küldött a 9. Magyar Királyi Lovassággal, ahonnan csak karácsonykor tértem vissza."

Ezt a feladatot olyan jól látta el, hogy kétszer is megkapta a vaskeresztet. Wass különböző beosztásokat látott el a hadseregben, majd 1944 áprilisától Veress Lajos tábornok szárnysegédje lett. A háború vége felé közeledvén a szovjet csapatok (majd később a románok is) egyre beljebb nyomultak. 1944 decemberében mutatták volna be egy drámáját a Nemzeti Színházban, de a bemutató az ostrom miatt elmaradt. A második világháború utolsó szakaszát katonatisztként élte át. Nem várta meg Észak-Erdély újbóli román elfoglalását, 1945 húsvétján lépte át a nyugati határt, az emigrációt választotta. (wikipedia)

Wass Albert állampolgársági kérelme

Wass Albert 1996. június 24-én az alábbi kéréssel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának Állampolgársági főosztályához: "Uraim! Nyolcvannégy éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja irodalmi munkásságomat hazámnak bemutatni. Mint magyar állampolgár kívánok hazalátogatni, nem pedig mint román vagy amerikai. (...) Őszinte magyar üdvözlettel: Wass Albert 1996 június 24-én."

Széchenyi után az egyik legnagyobb magyar állampolgársági kérelmét a magyar állam elutasította. Ekkor már többen megmozdultak Wass Albert érdekében. Tar Sándor tiszteletbeli washingtoni konzul és Csoóri Sándor a Magyarok Világszövetségének elnöke is levélben fordult Kuncze Gábor belügyminiszterhez. Részlet Csoóri Sándor leveléből: "Kérjük a Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy Wass Albert magyar állampolgárságának odaítélésénél, méltányossági szempontok figyelembevételével, kedvező döntést hozzon, és tekintve Wass Albert rossz egészségi állapotát, minél hamarabb értesülhessen a jó hírről nagyrabecsült honfitársunk."

E közbenjárások eredményeképpen 1997 június 26-án Baraczka Róbertné helyettes belügyminiszteri államtitkár aláírásával a Belügyminisztérium végre kiállította a Wass Albert magyar állampolgárságát kinyilvánító bizonyítványt, melynek lábjegyzetében azonban "A bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig érvényes" megjegyzés volt található! A minisztérium később ezt is magyarázkodással próbálta tisztázni, nevezetesen, hogy az egy év csupán a dokumentum és nem az állampolgárság érvényességére vonatkozik." (wassalbert.eu)

2021.10.18.Magyarnak lenni jó! dr. Ambrus Ágnes vallomása
"Érzelmeimmel mindig is a magyar nemzethez tartozónak vallottam magam,


de nagyon fontos, hogy immár közjogilag is az egységes magyar nemzet részese lehetek. A magyar állampolgárság megszerzése ezért is volt kiemelkedően fontos számomra!" – vallja dr. Ambrus Ágnes, nyugalmazott egyetemi oktató, magyartanár. Kérvényezze Ön is a magyar állampolgárságot! Keresse az EMNT Demokrácia-központok munkatársait: www.emnt.org

FONTOS: a közelgő magyarországi választáson csak akkor vehet részt, ha előzetesen regisztrál a választói névjegyzékbe. Ha ezt már előzőleg megtette, de időközben módosultak személyes adatai, frissítenie kell regisztrációját! Az EMNT Demokrácia-központok munkatársai és a Néppárt területi képviselői segítenek az ügyintézésben! www.valasztas.info

Varga Miklós & Vivien és Szabolcs előadása: Kell még egy szó
(Budapest, Campona Majális 2019-05-01)
Varga Miklós énekes, színművész, a rock és a zenés színház ikonja


Egy nagyon örömteli találkozás videó felvétele a rock, a zenés színház élő ikonjával Varga Miklós énekes, színművésszel. Az összeállításban interjút láthatnak Varga Miklóssal, akinek kirobbanó tehetsége és példás szakmai életútja mellett dalainak szövege és zenei sokszínűsége csakis a legjobbakkal említhető egy lapon. Művészi talentuma megkérdőjelezhetetlen, dalai erőt és kitartást adnak megannyi honfitársunknak.

Varga Miklós énekes - színművész önéletrajza (szerkesztett)
Születési idő, hely: 1956. december 4. Budapest Családi állapot: nős, két gyermek apja, négy fiútestvére van
Iskolái: Egri József úti Általános Iskola - 8 általános; Szabó József Geológiai Szakközépiskola - középfokú geológus; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola - kereskedelmi üzemgazdász

Szakmai pályafutása: 1975-78. Grog együttes 1980. Zenit együttes 1980-82. Pandora's Box együttes 1983. P.S. Band együttes (svéd-magyar) 1983. Sirokkó együttes 1983-85. Safari együttes (svéd-magyar-holland) 1984-90. Varga Miklós Band együttes 1994-től Boxer együttes 1990-től szólóénekes; 2005-től Varga Miklós és a Band együttes

Szakmai elismerések: 1984. Az év énekese a közönség és a szakmai szavazás alapján egyaránt; 1990. eMeR ton - díj: az év férfi énekese szólóénekes kategóriában; 2001. Artisjus díj; 2007. Szent György Lovagrend tiszteletbeli tagság; 2010. Budapestért díj; 2011. Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje; 2011. A Magyar Művészetért díj; 2012. Regionális Príma Különdíj; 2014. A világ magyarságáért művészeti díj; 2018. Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagság; 2019. A Magyar Kultúra Lovagja

2022.04.02.Varga Miklós: FOHÁSZ - Egy saját dal "Újratöltve" című készülő új albumomról.


A szöveg ihletője nagyszerű szövegíró barátom, Toldi Tamás. A zenei producer, szintén egy régi barát és alkotótárs, Szűcs Norbert, aki hangszerelte és gitározta is a dalt. Ha bárki is bármire asszociál a dallal kapcsolatban, az csak a véletlen műve lehet.

Lassan kialszik már az Ég éltető fénye. Pusztító sötétség jön helyette a Földre. Megváltoztat mindent az Istentelen romlás. Úrrá lesz szívünkben a tébolyult szorongás.

Riadt szemmel nézzük, hogy mi történik éppen. Álmainkat elégetik egy olthatatlan tűzben. Álruhába bújva hazug szót sziszegnek. Álnok mérges kígyók az asztalunknál esznek.

Gyűlölködve hirdetik a szeretet hatalmát. Lelkünkön taposva járják a sátán gonosz táncát. Embertelen arcuk torz mosolyra éhes. Fejükben a gondolat midegyike férges.

Nem félnek a pokoltól, mert lelketlen a lelkük. És nem tudják, hogy a mi Istenünk ismeri a tervük. Bátran lépegetnek a rozsdás penge élén. És azt hiszik, hogy ők döntik el, hogy ki nevet a végén.

Ments meg minket Istenünk e szomorú haláltól! Ne hagyd, hogy elszakítsanak e földi Mennyországtól! Áraszd ránk újra hatalmadnak fényét! Ültesd el szívünkben a megváltást, a békét!

2022.03.12.Varga Miklós énekes, színész izgalmas életútja videón
István a király Csíksomlyón - Oly távol vagy tőlem


Nagyon érdekes interjúban hallhatjuk a művésztársak nyilatkozatait az M5 a közmédia Kontúr kulturális csatornáján. Szuper jó volt! A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést 2019-ben megkapta. További sok sikert kívánunk!Varga Miklós: Oly távol vagy tőlem videó itt!
Varga Miklós: Van egy ország, van egy ház
Ez az ország a hazád dal itt!
Varga Miklós: Európa
Varga Miklós, Vikidál Gyula & Kálmán György: Európa (Live @ Összetartás Est)
2022.07.02.A népmesemondás hagyományának ifjú őrzője: Varga Zsanett


A komaróci 14 éves Varga Zsanett előadását kiemelt aranysávos minősítéssel díjazták a XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjében. A tehetséges diáklány a buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola növendéke. Varga Zsanett az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen a Ma7 médiacsalád különdíját nyerte, ennek eredménye ez az elkészült portré.Arany János: Epilógus verset Sinkovits Imre adja elő.
Arany János élete és munkássága (1817-1882)


Arany János 1817 március 2-án született, Nagyszalontán. Apja kevés földdel és kis házzal bíró földműves volt. A család súlyos tüdőbajjal volt megáldva, a nyolc gyerek közül csupán kettő maradt életben (János és Sára). Érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermek volt. Iskoláit 1823 és 1833 között végezte Nagyszalontán (segédtanítói állás), majd ezt követően Debrecenben. Ezután Kisújszálláson egy évig segédtanító volt. Tanulmányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben, de érettségivel nem rendelkezett, viszont rengeteget olvasott (leginkább római alkotóktól). 1836 februárjában színésznek állt. Ezalatt anyja meghalt, apja pedig megvakult. Ezek hatására a bűntudattól vezérelve felhagyott a színészettel. 1836 ősze és 1839 januárja közt korrektor (rektorhelyettes) Szalontán (magyar és latin grammatika), 1839 elején lemondott róla. 1840 tavaszán másodjegyző lett.
Ez biztosította a családalapítás lehetőségét, 1840-ben meg is házasodott. Feleségét az irodalomtörténeti könyvek Ercsey Julianna néven jegyzik (törvénytelen gyermek és egy évvel idősebb Aranynál). Két gyermekük született: 1841-ben Juliska, 1844-ben László. 1844-től (Szilágyi István rektor unszolására) fordítgatott görög és angol (Shakespeare) drámákat. 1845 júliusa végén hozzá fogott Az elveszett alkotmány című vígeposz megírásához. Ezzel megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 aranyos pályadíját. Igazi sikert, elismerést és Petőfi barátságát az 1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. 1847-ben ismét megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ebben az időben sok epikus művet írt: Rózsa és Ibolya, Szent László füve, Murány ostroma, valamint ekkor írta a Toldi estéje nagy részét is. Az 1848-as forradalom külső szemlélője volt egy ideig. Rövid ideig nemzetőr volt, majd BM-i fogalmazó lett Debrecenben és Pesten.
Az orosz beözönlés után bujdosnia kellett. Elveszítette állását, Világos pedig még az anyagi összeomlást is jelentette. Fél évig Geszten, a Tisza családnál nevelősködött. 1851 őszén tanár lett a nagykőrösi főgimnáziumban. Egyre többet szenvedett a testi ill. lelki problémái miatt. 1860-ban Pestre költözött, ahol a Kisfaludy Társaság igazgatója lett. Bekapcsolódott a pesti irodalmi és politikai életbe (Csaba-trilógia első része: Buda halála). 1865-ben az MTA titkára lesz, 1870-ben főtitkára. 1863-ban meghalt Juliska, emiatt sokáig elhallgatott benne a költő. 1876-ban lemondott a főtitkárságról, az 1877-es boldog nyarat a Margit-szigeten töltötte. Ekkor írta titokban, nem a nyilvánosság elé szánta az Őszikék (kapcsos könyv) verseit. 1879-ben befejezte a Toldi szerelmét. 1882 október 22-én halt meg. /erettsegi.com/tetelek/Kárpát Expressz 2018.01.07 - Sztálini terror Kárpátalján
Ungváron felavatták a sztálini terror kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeumát.


A Kárpát-medencei magyarság heti magazinműsora nem ismer határokat. Összeköti az itthont a külhonnal, mert a kötelék felbonthatatlan, és csak együtt lehetünk sikeresek. Bemutatjuk a 8 országba szakadt magyarság mindennapi életét, természet- és emberszeretetét, kultúráját, példamutató kitartását, közéleti küzdelmét az önrendelkezésért, aktuális fontos és izgalmas történeteken keresztül. A sokszínű Kárpát-medence mozaikjai - különleges emberek, érdekes történetek, varázslatos helyszínek, értékes gondolatok, aktuális események, programok, együttműködésen alapuló kétoldalú kapcsolatok - szembesítik a nézőt: a Kárpát-medencei magyarság határoktól függetlenül egy és oszthatatlan. (karpatexpresszweb)

2017.02.13.

Aláírásgyűjtést indítottak a kárpátaljai magyar szervezetek az oktatási és nyelvi jogok védelmében

Aláírásgyűjtést indított hétfőn a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett szűkítése ellen. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője az MTI érdeklődésére elmondta: az aláírásgyűjtési akció célja a magyar nyelv használatának védelme. "Jelezni akarjuk, hogy ellenezzük az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvhasználati jogainak szűkítésére irányuló kijevi törekvéseket" - tette hozzá. A politikus emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek többször is hangot adtak aggodalmunknak az ukrajnai kisebbségek számára kedvező, jelenleg hatályos nyelvtörvény megszüntetésére irányuló kísérletekkel, az anyanyelven történő oktatást fenyegető törvény tervezetével, a magyarokra nézve hátrányos nyelvtörvénytervezetekkel kapcsolatban. "Mivel a kárpátaljai magyarság anyanyelvét és anyanyelvű oktatását fenyegető veszélyek nem szűntek meg, úgy gondoltuk, erőteljesebben is kifejezésre kell juttatnunk a véleményünket" - mondta. A KMKSZ elnöke kifejtette: "közösségünk ereje az összefogásban rejlik, ezért jó lenne, ha minél többen csatlakoznának az akciónkhoz, és aláírásukkal tiltakoznának szerzett jogaink tervezett csorbítása ellen, ezzel is felhíva a döntéshozók figyelmét a bennünket aggasztó folyamatokra". Jelezte, hogy az aláírásgyűjtést támogatják a történelmi egyházak, így a Kárpátaljai Református Egyház, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöksége. Brenzovics László azt is közölte, hogy az aláírási ívek a magyarlakta településeken a feladattal megbízott személyeknél, az erre kijelölt pontokon találhatók. (MTI)

2021.01.22.Pataki Tamás: Lázadás és lojalitás
Hűek vagyunk-e a kultúránkhoz?


"A közös kultúra, a közösen átélt emberi értékek tarthatják csak össze a sokfelé szétszórt magyart. Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értékeiből szűrődött le: kultúrát. Minden történetírás, minden szellemtudományi munka legfőbb célja máma kulturális lojalitásra nevelni. Amíg kultúránkhoz hűek maradunk, önmagunkhoz vagyunk hűek" – írta Szerb Antal Magyar irodalomtörténetének előszavában, amit az Erdélyi Szépmíves Céh adott ki.

Egy szétszaggatott, elemeire bontott, egymástól elzárt magyarsághoz szólt akkor az író. Gondolatai ma mégis időszerűbbek, mint valaha. Időszerűbbek, mert ma többfrontos kulturális háborút vezényelnek ellenük. Egy globálisat és egy Kárpát-medenceit. A magyar kultúra napján nem árt elgondolkodni ezeken: hűek vagyunk-e a kultúránkhoz? Átadjuk-e megfelelően az új nemzedékeknek? Kulturális lojalitásra neveljük-e őket, vagy bármikor szívet cserélő tömeget hagyunk hátra? Ez itt a kérdés.

A magyar szellem múltjával eleven közösséget teremteni – ez pedig a feladat. Ez tehát minden magyar személyes feladata, mert magyarság és kultúra elválaszthatatlan egymástól. A kulturális felejtésnek ugyanis az lesz a következménye, hogy nyelvében még magyar, de identitásában már globális emberekké, társadalommá válunk. Erre pedig igen erős szándék és akarat irányul.

Hisz vajon véletlen lenne, hogy az Európai Bizottság az őshonos kisebbségek – így a magyarság aranytartaléka, a külhoni magyarok – jogairól szóló javaslatcsomagot visszadobta, leseperte az asztalról? Véletlen lenne, hogy az utóbbi években a kulturális hadviselés nehézfegyverzetével – jelenkorunk új izmusaival – bombázzák a nemzeti kultúrákat, s kényszerítik kalodába, Prokrusztész-ágyba őket? Kulturális háborút vívnak ellenünk, mert tudják, hogy önazonosságunk és kultúránk elválaszthatatlan egymástól. Kulturális háborút vívnak ellenünk, mert azt akarják, hogy ne létezzünk nemzetként, hogy egy globális masszában olvadjunk fel, hogy feladjuk a sorsunkat.

A zászlónk, a himnuszunk a mi jelképeink, történelmünk, sorsunk foglalatai. A felvidéki civilek azt szeretnék, hogy ma, a Himnusz születésének a napján vegyék le egy napra az EU zászlaját az önkormányzati hivatalok homlokzatairól a Felvidéken. Nem szabad, hogy mi, magyarok féljünk bárkitől. Üzenjünk a birodalmi uraknak és asszonyságoknak, hogy nem törölhetik belénk a lábukat. A mai napon érezzünk együtt magyar véreinkkel, akiknek az önazonosságukhoz való jogukat akarják kétségbe vonni, semmisnek tekinteni... (magyarnemzet.hu)Bencze Imre, Sinkovits Imre - Édes ékes apanyelvünk
Előadja: Sinkovits Imre III. Humorfesztivál
1987. Lőrincze Lajosnak és Grétsy Lászlónak


Kezdjük tán a "jó" szóval, tárgy esetben "jót", ámde "tó"-ból "tavat" lesz, nem pediglen "tót". Egyes számban "kő" a kő, többes számban "kövek", nőnek "nők" a többese, helytelen a "növek". Többesben a tő nem "tők", szabatosan "tövek", amint hogy a cső nem "csők", magyar földön "csövek". Anyós kérdé: van két vőm, ezek talán "vövek"? Azt se' tudom, mi a "cö"? Egyes számú cövek?

Csók - ha adják - százával jő, ez benne a jó; hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve "csó"? Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden; amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen. Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tűvet.

Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő. Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő. Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették... mindnyájukat leültették. Foglár fogán fog-lyuk van, nosza, tömni fogjuk! Eközben a fogházból, megszökhet a foglyuk. Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje - vagy talán a fője? Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretetet tettetett, reggelenként kávéjukba, rút szereket tetetett. Helyes-kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség. Nemekből vagy igenekből született a nemiség? Mekkában egy kába ürge Kába Kőbe lövet, országának nevében a követ követ követ.

Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen, néha játszik - nem sajátján, csak idegen idegen. Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi, asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát: mit válasszon? A Fiatot, fiát vagy a fiúját? Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek, estefelé arra mentek, én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem: megnősülök. Fogadok két feleséget. Megtanultam: két fél alkot és garantál egészséget. Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem, anyósomat megértem... én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok. Szőke Tisza partján mentem: díszmagyarom vízbe esett, díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek: fent is lent meg lent is lent. Kikent kifent késköszörűs, lent is fent meg fent is fent. Ha a kocka újfent fordul, fent a lent és lent is fent. Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött, hajma lapult kosarában meg egy tasak kőrözött. Fölvágós a középhátvéd, három csatárt fölvágott, hát belőle vajon mi lesz: fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal. Határidőt szabott Áron: árat venne szabott áron. Átvág Áron hat határon, kitartásod meghat, Áron. Felment, fölment, tejfel, tejföl; ne is folytasd, barátom: első lett az ángyom lánya a fölemás korláton. Földmérő küzd öllel, árral; árhivatal szökő árral, ármentő a szökőárral, suszter inas bökőárral.

Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, lábasodnak nincsen lába, aki szemes: szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Daru száll a darujára, s lesz a darus darvas. Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg. Gerinces, vagy rovar netán a toportyánféreg? Egyesben a vakondokok "vakond" avagy "vakondok".

Hasonlóképp helyes lesz a "kanon" meg a "kanonok"? Nemileg vagy némileg? - gyakori a gikszer. "Kedves ege-segedre" - köszönt a svéd mixer. Arab diák magolja: tevéd, tévéd, téved; merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek. Pisti így szól: kimosta anyukám a kádat! Viszonzásul kimossa anyukád a kámat? Óvodások ragoznak: enyém, enyéd, enyé; nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv - azt hiszem, meggyőztelek Barátom - külön-leges-legszebb nyelv kerek e nagy világon!

2021.09.22.A Toldi rajzfilm Arany János (1817-1882)emlékére készült
Forgatókönyv, figuraterv, rendező Jankovics Marcell (1941-2021)


Toldi 1. ének Néhai Toldi Lőrincnek két fia van: György és Miklós. György Budán a királyi udvarban nevelkedett, most is ott él fényben és kényelemben, mint Lajos király kedves embere. Miklós, a kisebbik fiú, akinek legendásan nagy erejéről az Előhangból értesülünk, édesanyjával lakik Nagyfaluban és mezei munkát végez. Egykori apja példája nyomán ő is vitézi életről álmodozik.

A béresekkel épp kinn van a mezőn, amikor Laczfi nádor arra vonul csapatával. Miklós bánatosan, vágyakozva nézi a fényes sereget. Laczfi hetykén, parasztnak szólítva tudakolja tőle a Budára vezető utat. Miklósban szégyen és harag támad, mert parasztnak nézik, és eszébe jut gőgös bátyja is, aki sorsának okozója.

Egy mozdulattal leveszi válláról a hatalmas vendégoldalt, és könnyű botként mutatja vele az utat. Laczfi és hada elámul a fiú óriási erején, sajnálkoznak rajta, amiért parasztnak született, pedig közöttük volna a helye. A sereg elvonultával Miklós hazaindul, szívében szégyen és harag...(mediaklikk.hu)

2021.06.30.Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat. * Teljes cikk itt!
Idén Huth Gergely és Villányi Károly kapta az elismerést.


A 2021-es évben Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Villányi Károly, a Mediaworks hírcentruma és a Médiapiac főszerkesztője vehette át a Médianéző Központ által alapított Jótollú magyar újságíró díjat. Az elismerést hagyományosan március 15-e, a magyar sajtó napja alkalmából adják át, idén azonban a járványhelyzetre való tekintettel június 30-ra halasztották a személyes díjátadót. A kuratórium immáron harmadik éve ítélte oda a Médianéző Központ által 2019-ben alapított sajtódíjat.

A kitüntetést azért hozták létre, hogy a jobboldali, konzervatív sajtó munkatársai is megkaphassák a munkájukért járó figyelmet és elismerést. Célja, hogy olyan újságírók munkáját ismerjék el, akik valósághű, tényszerű cikkeikkel, riportjaikkal hozzájárulnak nemcsak a közvélemény tájékoztatásához, hanem az újságírói szakma hagyományos értékeinek megőrzéséhez is.

Az elismerést odaítélő kuratórium tagjai, Nagy Katalin (Magyar Rádió), Néző László (Mediaworks), Szarvas Szilveszter (Pesti Srácok), valamint a korábbi díjazottak Gajdics Ottó (HírTV), Szentesi Zöldi László, akik automatikusan a kuratórium tagjaivá váltak, Huth Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét, a Pesti Tv programigazgatóját és Villányi Károlyt, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesét tartották érdemesnek a Jótollú magyar újságíró díjjal való kitüntetésre... (mediapiac.com)Vörösmarty Mihály: Szózat Sinkovits Imre előadásában
Kondor Katalin a Lovas István Társaság elnöke adta át
Szentesi Zöldi Lászlónak a 2020-as Lovas István díjat.


2021.05.10.Takaró Mihály József Attila-díjas irodalomtörténész előadása a kultúráról
CÖF Civil Akadémia szervezésében


2021.04.19.Szijjártó: A kárpátaljai magyarság mindig számíthat az anyaországra


Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen, kiáll területi egysége és önállósága mellett, ugyanakkor elvárja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti közösségek, köztük a magyar közösség jogait - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos, informális, videókapcsolaton keresztül tartott ülését követően.

Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában emlékeztetett: Ukrajnában az elmúlt esztendőkben folyamatosan megsértették a magyar közösség jogait, egyebek mellett a nyelvhasználatot érintően a kultúra, a média, közigazgatás és az oktatás területén...

A cotonou-i megállapodást felváltó, múlt héten elfogadott, afrikai, Karib-tenger menti és csendes-óceáni államok csoportjával aláírt új partnerségi megállapodásról Szijjártó Péter azt mondta, az egyezmény alapvetően a migráció erősítéséről, a migrációs folyamatok ösztönzéséről szól. Elmondta, Magyarország ellenezte a megállapodás vonatkozó részét, úgy gondolja ugyanis, hogy a migráció további ösztönzése komoly egészségügyi és gazdasági kockázatokat jelent.

Az etiópiai helyzettel kapcsolatban azt mondta, Magyarország figyelme a keresztény közösség megvédésre irányul, ez idáig mintegy 2,5 millió dollár segítséget nyújtott az ott élő közösségnek. Reményét fejezte ki az ország stabilizációja, békéje iránt és abban a tekintetben is, hogy a térség nem válik újabb migrációs folyamatok kiindulópontjává.

A libanoni helyezettel összefüggésben a miniszter azt közölte, Magyarország elutasít minden olyan kísérletet, melyek szerint egyes európai országok nyomást próbálnak gyakorolni a keresztény közösséget képviselő pártra. Magyarország álláspontja, hogy Európának, az Európai Uniónak ki kell állnia a keresztények mellett, bárhol is éljenek a világban – tette hozzá Szijjártó Péter  videoüzenetében. (MTI/vasarnap.hu)

2021.02.02.Rátóti Zoltán az évkezdésről, a nemzeti-keresztény értékrendről és a kilátásokról
Miért fontos, hogy egy színész jól beszéljen? * Teljes cikk itt!


A tetteinkkel, világlátásunkkal, gondolkodásunkkal példát lehet és kell mutatnunk, ez a legjobb módszer – mondta Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új tanára, az egyetem kuratóriumának tagja. A színművésszel az évkezdésről, a nemzeti-keresztény értékrendről és a kilátásokról beszélgettünk... (magyarnemzet.hu)Apponyi Albert gróf trianoni beszéde


Az Apponyi Albert vezette békedelegációnak mindösszesen egy napot szántak, hogy megfogalmazza ellenérveit az igen szigorú feltételekkel szemben. Így született meg az XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású beszéde az immár 100 éves Apponyi beszéd. Szereplők: Gróf Apponyi Albert: Rátóti Zoltán; Georges Clemenceau: Dánielfy Zsolt; Történész szakértő: Dr. Máthé Áron

2021.01.29.Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása
Horváth Jenő: A Milleniumtól Trianonig filmes feldolgozása, 1. rész


Trianon - egy nemzet 100 éves magánya Szigorúan csak valós adatok és tények mentén haladva: Múltidéző történelmi dokumentumfilm a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadásában. Horváth Jenő, korának egyik legjobb történésze A Milleniumtól Trianonig című művében foglalja össze a magyar állam sorsának ezt a 25 évét.

A könyv a nagyközönség és a történész szakma nagy része előtt is ismeretlen, hiszen 8 évvel kiadását követően, 1945-ben elégették, betiltották, és csak 16 évvel ezelőtt adták ki újra. Színházunk egy filmes adaptációban, több epizódon keresztül dolgozza fel a művet. Tekintsék meg a feldolgozás-sorozat első részét! További előadásainkról tájékozódjon színházunk Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/udvarikamara...Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Részlet Koltay Gábor Adjátok vissza a hegyeimet! című filmjéből.

A regényrészletet előadja Selmeczi Roland.Ezt is tanítani kellene! Ady Endre: Volt egy Jézus


Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csúfolók.

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.

Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

    

Mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről?

- Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta : "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".
- N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."
- George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."
- Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv,megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."
- Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

- Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson:
"...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar."
(Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)László Attila: EZ ITT MIND AZ ÉN HAZÁM (Official)
Készült az összetartozás éve alkalmából! 2020.06.03.


Megyek őseink nyomán. Jöhet bármi tudom rég.
Ez itt mind az én hazám. Nem választ el határ.2020. ápr. 30. Üzenet Johannisnak
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke,


Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke üzenete Johannisnak: Elnök úr, önnek NINCS hazája!"Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom.
A szüleim nyelvét gyermekeim hangján elkopni nem hagyom!"
Tanulás Kárpátalján című kisfilm a Kárpátalja oktatási és képzési rendszerét mutatja be.


A közel 160 ezer fős kárpátaljai magyarság megmaradása és az identitás megtartása szempontjából fontos, hogy elérhető legyen a gyerekek számára a magyar tannyelvű iskoláztatás az óvodától a felsőoktatásig. Filmünkben sok-sok példán keresztül próbáljuk meg bemutatni az oktatási rendszert az alapoktól kezdődően egészen a felsőoktatás és felnőttképzés világáig.

Kiemelten foglalkozunk a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség munkájával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola sokszínű képzési palettájával. Meghatározó szerepéről is több szó esik, hiszen rövid idő alatt a kárpátaljai magyarság tudományos műhelyévé nőtte ki magát az intézmény. A felsőfokú oktatás mellett középfokon is kínál lehetőségeket a magyar nyelven tanulni kívánó hallgatóknak.

A Tanulás Kárpátalján című filmünkben a felnőttképzési lehetőségekkel, és a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia tevékenységének bemutatásával is foglalkozunk, mely nagyon fontos a magyar nyelven tanító tanárok továbbképzéseinek szervezésében, hiszen a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása elengedhetetlen az ukrajnai magyar oktatás fennmaradása, az anyanyelv használatának erősítése érdekében. (Nullpont Kulturális Egyesület)Feszty Árpád itt festette meg a Feszty körkép vázlatátÓpusztaszeren a Honfoglalás körpanoráma látható
Örökségünk a magyarságunk!
"Zsobok, hol gyökeret eresztünk és szárnyakat növesztünk"


Az "Örökségünk - Zsobok, hol gyökeret eresztünk és szárnyakat növesztünk" című videoklip előadói a Zsoboki Gimnáziumi Iskola 5-8. osztályos tanulói.

Az erdélyi Kalotaszeg szórványtelepülésén feladatunknak érezzük nyelvünk, hagyományaink, szokásaink átörökítését, hiszen tudjuk, "ha nincsen gyökered, elvisz a szél."

Ez a dal mindezt jelenti számunkra, benne van minden, amit magyarságunkról gondolunk és érzünk, minden, amire településünkön büszkék vagyunk, amit ápolunk és átadunk az utódoknak. (Zsobok videó)

2019.10.18.Baumgarten díjas Wass Albert rövid életrajza videón
WASS ALBERT ÜZENETE: "Ti budapesti magyarok, s ti többiek,


Alföldön és Dunántúl: tudjátok ti, mi az, a himnuszt énekelni? Halljátok templomban, iskolában, ünnepélyen, gyűlésen, mindig. Gyermekeitek az iskolában tanulják. A mi fiataljaink nem hallották soha. Csak néha rádión, ha hozzájutottak, figyelték áhítattal és imádkozó szívvel a bűvös dallamot, melynek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni. Ha valaki mégis tudta s énekelte: bajt szerzett vele magának, családjának, falujának. Aki tudta is, magában tartotta. De élt a himnusz mégis! Tudták, hogy van és tudták, hogy imádság."

Ezúton tiltakozunk a Karácsony Gergely által tett kijelentés ellen, mely szerint Baumgarten díjas Erdély neves íróját Gróf Czegei Wass Albertet lenácizza. Ezzel a megnyilvánulásával Karácsony Gergely, mint magyar politikus, tisztségviselő azon román kommunista, magyarellenes erők soraiba állt, akik igaztalanul megvádolták és elítélték Wass Albertet! Akiknek következetesen a magyar szellemi és kulturális értékek tönkretétele a céljuk. Kijelentésével Karácsony Gergely méltatlan Magyarország fővárosának főpolgármesteri tisztségére!
A Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsa nevében: Benkő Emő alelnök, Gábor Ferenc elnök

2019.07.22.Huth Gergely és vendégei a Sajtóklubban!


A Sajtóklub résztvevői ezúttal azt elemzik, miért tart annyira az ukrán vezetés attól, hogy a magyaroknak is jusson képviselet az új parlamentben. És szó lesz arról is, hogy Alföldi Róbert szerint miért jobb Ecuadorban az élet, mint Magyarországon? Huth Gergely és vendégei pedig néhány jó tanáccsal is ellátják a rendezőt.

2019.04.26.Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács alakult Budapesten - Teljes cikk itt!


Kezdeményezésük célja, fogalmazott délelőtt nyitóbeszédében Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumának elnöke, hogy hatékonyabban juttassák el az európai civil kezdeményezéseket az Európai Unió szervezeteihez és különösen a döntéshozókhoz. Az EuCET létrehozásának alapjául szolgál az az együttműködés, amelyet a lengyel Gazeta Polska Klubokkal és a határon túli magyar ernyőszervezettekkel közösen Civil Együttműködési Tanácskozásként ők már 2011-ben Civil Együttműködési Tanácskozásként létrehoztak, melynek keretében tavaly határozták el az EuCET megalakítását.

Több mint hatvanezer civil szervezet 284 milliárd forint támogatáshoz jutott az elmúlt évben és a Nemzeti Együttműködési Alap például az idén csupán pályázatokra 6 milliárd forintnyi támogatást nyújt, amelynek összegét jövőre 7,2 milliárdra emelik. Mindez arról tanúskodik – állapította meg Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, hogy Magyarországon a civil szervezetek élnek és virulnak. A magyar kormány elkötelezett a nemzetállamok Európája mellett és úgy gondolja, hogy növelni kellene az Európai Tanács hatáskörét az Európai Bizottsággal szemben – jelentette ki a helyettes államtitkár. (civilosszefogas.hu)

2018.03.11.Trócsányi László: Vigyázó szemünket Kárpátaljára vetjük - Teljes cikk itt!


A kisebbséget kell védeni, nem a többséget. Az ukrán nacionalista vezetés azonban eljutott odáig, hogy a többséget védi a kisebbségekkel szemben - nyilatkozta portálunknak Trócsányi László igazságügyi miniszter a kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban. Hozzátette, erősebb és pontosabb megfogalmazást várt volna el a Velencei Bizottságtól az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban, amely valójában szembemegy a realitásokkal, mert csak ukrán nyelvű tanárok betelepítésével valósítható meg. Trócsányi László arról is beszélt, Nyugat-Európa egyes országaiban félelmet szül a kisebbségek emlegetése, ugyanakkor a felgyorsult, globalizálódó világban megjelent az identitás iránti igény, amely egyre erősödik. A miniszter hangsúlyozta, a magyar diplomácia a magyar kisebbségek érdekében maximálisan elvégzi a feladatát, "minden fórumon felszólalunk, minden rezzenésre odafigyelünk", így mára a Velencei Bizottság is tudja, hogy a Big Brother figyel. (pestisracok.hu)

2018.07.12.Jurák Kata: Csodálatosan kifejező a magyar nyelv!


Az, hogy feladod, nem azt jelenti, hogy lemondasz valamiről, valakiről.
Egészen egyszerűen FEL-adod az égieknek, hogy legyen úgy, ahogy lennie kell.
Az, hogy NEM-es vagy, különbbé tesz, felemel mások felé, akik nem tudnak nemet mondani...ettől vagy nemes.
A gyűlölet megöl. A Gyűl-ölet. Gyűlik benned a keserűség, a harag, mîg végül téged betegít meg.
A szer-etet pedig biztosítja az életet. Csodálatosan kifejező a magyar nyelv, igaz?:)

2018.06.20.Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze


Kányádi Sándor székely parasztcsaládban született a Hargita megyei Nagygalambfalván 1929. május 10-én. A középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd beiratkozott a marosvásárhelyi Színházművészeti Főiskolára, végül a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar szakos tanári diplomát 1954-ben. Tanárként soha nem dolgozott, 1950-ben Páskándi Géza fedezte fel, első versét az Ifjúmunkás című lap közölte. Munkatárs volt az Irodalmi Almanach, az Utunk, a Dolgozó Nő című lapoknál és a Napsugár című gyereklap szerkesztőségében, első verseskötete Virágzik a cseresznyefa címmel 1955-ben jelent meg. (kronika.ro)Emléke legyen áldott!
Van egy jó hely, oda megyek Dal itt!
Kaláka - Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén (Hangzó Helikon sorozat)


Porosenko ukrán elnök aláírta a gyalázatos és minden európai normának,

a demokratikus jogállamiság kritériumainak ellentmondó oktatási törvényt! Utolsó reményünk a nemzetközi kiállásban és az Európa Tanács Velencei bizottságának nemzeti kisebbségek igazát alátámasztó véleményében lehet! (112.ua/politika)A tiltakozás folytatódik


2017 szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény 7. cikkelye katasztrófális hatással lesz a kárpátaljai magyar oktatási rendszerre, így minden lehetséges fórumon és eszközzel tiltakoznunk kell ellene!

2017.09.08.Győzelem lett az eredménye a magyar külügy határozott fellépésének


A Bolyai Farkas Gimnázium ernyője alá sorolta pénteken a Maros megyei tanfelügyelőség igazgatótanácsa a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot – közölte az Agerpres hírügynökség. Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta: a Római Katolikus Gimnázium diákjai abban az épületben folytatják a tanulmányaikat, amelyben eddig is tanultak, csupán az iskola adminisztratív ügyei kerülnek át a Bolyai Farkas Gimnáziumhoz mindaddig, amíg lezárulnak az iskola létrehozásával kapcsolatos perek. mindaddig, amíg lezárulnak az iskola létrehozásával kapcsolatos perek.
Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek elmondta: a kialakult helyzetben kielégítőnek találják a megoldást. Hozzátette: ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az illetékes intézmények immár minden részletre figyelve újra létrehozzák a római katolikus iskolát, és a következő tanévtől minden a helyére kerüljön. (magyaridok.hu)

2017.09.07.Jókai Anna élete, munkássága (1932 - 2017)
A nemzet művészét a kormány saját halottjának tekinti


"Jókai Anna 1932. november 24-én született Budapesten.... 1961-ben magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett és tanított ... 1966-ban jelentkezett legelső novellapublikációjával, 1968-ban pedig a 4447 című regénnyel. 1968 és 1977 között öt regénye és négy elbeszéléskötete jelent meg, ... 1974-től csak írói hivatásának él, szabadfoglalkozású író. 1986-1989 között az Írószövetség alelnöke, 1989-től elnökségi tagja, 1990-1992-ig elnöke volt. Jókai Anna a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar író- és költőnő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja."

Elhunyt Jókai Anna 2017.06.05-én.
Van egy jó hely, odamegyek! Dal itt!Az Úr adjon vigaszt minden hozzátartozónak!
"Ne féljetek" - Jókai Anna előadása Lentiben 2009.04.27.


"Mi történik akkor, ha életünk fogytán befejeződik a biológiai lét? Én egy kicsikét másként gondolkodom ezekől a dolgokról. Az "Én neféljetek"-em egybecseng az evangéliumi "Ne féljetek"-kel, hogy bármilyen nehéz és keserves az emberi sors, bármilyen nehéz természetszerűleg megöregedni, de nem hiába való az élet.
Nem akkor szűnik meg az emberi személyiség, amikor bekövetkezik a fizikumnak a szétbomlása, utána történik valami. Én ebben hiszek, és ezt tudom. Ezért vagyok a spirituális irodalom képviselője, úgy mondják megalkotója vagyok Magyarországon. Azt mondom az édesanyáknak, ne féljetek családot alapítani, ne féljetek magyarnak lenni, ne féljetek kritizálni, és ne féljetek attól, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy konzervatív szemlélet." (Jókai Anna)Ne féljetek - Portréfilm Jókai Anna íróról
(előzetes) Magyar Művészeti Akadémia MMA


2016. nov. 29. Jókai Anna az egyik legolvasottabb, legnépszerűbb kortárs magyar író. 1968-ban jelent meg első regénye, a 4447, melynek címe egy külvárosi ház helyrajzi számára utal, 1969-ben pedig Kötél nélkül címen adta ki első novelláskötetét. Művei ettől fogva az érdeklődés középpontjába kerültek, széles körű kritikai visszhang és olvasói érdeklődés fogadta azokat. Az általa képviselt, műveiben megmutatkozó szellemi irányultság (vagy inkább: érzékenység) leírására irányuló fogalom magjában látszólag két dolog feszül egymásnak: szellem és anyag. Az a fajta irányultság, amely később a recepcióban a "spirituális realizmus" elnevezést kapta, egyre jobban érzékelhető az egymást követő Jókai Anna-regényekben MMA, 2016

"Akit magyarnak teremtett az Úr Isten, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember." (Széchenyi István)Jókai Anna a népszavazásról és a migrációról
Milyen csodálatos a magyar nyelv! A nyelvészek varázsgombája
Ady Endre: Az Úr érkezése - Bubik István előadásában
A leghosszabb magyar mondat, ami visszafelé olvasva is ugyanaz...
"Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja,
jaj Baranyában a vadon élö Kis Pálnét nem keresik."
Na ezt csinálja utánunk bármelyik nyelv!

Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12. )

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!
MAGYAR NYELV REJTELMEI

Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.

Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?

Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek, Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették, Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van. Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?
Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.

Hiba mentes mentő vagyok, Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett, Díszes mentém menten mentem.
Szövőgyárban kelmét szőnek. Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal, Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal, Prímás várja forró tussal.
Határidőt szabott Áron, Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, Kitartásod meghat Áron.

Felment - fölment, tejfel - tejföl, .... Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.
Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.

A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?

Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.

A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.Egy MÁV ügyfélszolgálatos szürke hétköznapjai (megtörtént esetek!)

NEHÉZ A MAGYAR NYELV?

- A kiírásnál mit jelent a jobbra kifejezés?
- A 16:11- es vonat mikor indul?
- Milyen kapcsolatom van Nyíregyházán?
- Nem tudja véletlen melyik napon kell menni Kenesére a táborba?
- Van-e valamilyen áttétel Békéscsabára?
- Az 5:49-es vonathoz mikor kell kimenni? - Harminc napos jegyünk van, nem kell csinálni vele semmit?
- Melyik vágásról megy a vonat?
- Négy óra tíz az hány óra? - Szegedre hogy megy vonat, amiből nem lehet kiszállni?
- A kismarjai út hányas vágányon lesz?
- Ez a vonat nem ülőhelyes ugye?
- A Tisza nevű vonat hogy néz ki?
- A 6:40-es vonat Cegléden is lerak?
- A mentesítő vonat elfogyott?
- Az egész osztályú menetjegy mennyibe kerül?
- 9 és 10 óra között mikor megy a Keletiből vonat Győrbe? De nem Győrbe, csak hogy Győrbe lehessen eljutni.
- Van most valami eltérítés Pest felé?
- 12 óra után Hajdúszoboszló magasságában mikor közlekedik?
- Tavalyi menetjegyem van. Gyári. Érvényes még?
- A 15:22-es vonat megáll Hadházon az első kocsitól az utolsóig?
- Mekkora a jegy Püspökladányig?
- Melyik vágányra szálljak, ha jön a vonat?
- Biciklivel akarok Nyíregyházára menni. Kell nekem arra valami jegyet venni?
- 8:27-kor indul. Mit jelent ez?
- Mennyibe kerül Miskolcig 1 egész vonat?
- Szeretnék megszakadni. Igazolást hol kérhetek?
- Ragasztanak az IC- re kocsit?
- A püspökladányi vonat mikor alakít csatlakozást Biharkeresztesre?
- Nyíregyházának mikor tudok menni?
- Karcagra félgyorsított mikor indul?
- A Nyugatiból a 29:05-ös mikor indul?
- A pesti gyors itt ketté lesz szakítva?
- Ez állóhelybol indul?
- Mikor megy a keszthelyi fürdővonat?
- Ez a 17:12-es normál natúr gyors?
- Fonyódig mit kell nézni?
- A nyugdíjas jó az InterCityre?
- Konyár körül mikor megy Debrecenbe vonat?
- Most azonnal nemsokára mikor indul a következő repülő Egerbe?
- Az IC nem kanyarodik ugye?
- Még nincs kiugorva a betű vagy a szám, addig nem lehet beülni?
- Vonatpótló vonat, ja nem is! Busz! Mikor megy?
- Hová? - Ja persze, Téglásra.
- Buszt nem tudok mondani. Vonat nem lesz jó? - Miért? Az van?


"Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van,
és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."
(Példabeszédek 18:21)
Barkóczi Sándor: Élet és halál a nyelv hatalmábanEgy hajlott hátú néni igaz hazaszereteTánczos Katalin: Az én Miatyánkom
KERESD MEG AZ ISTENT! GYERE HAZA!LOVASÍJÁSZAT - RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG VÁRAI Castles in HungaryÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!