HITELES TÖRTÉNETEK

Makai Rozália gyermek- és családvédőDerek Prince: Vigyázzatok, meg ne tévesszenek!
Létfontosságú kérdések a végidőkre vonatkozóan


Hogyan ismerhetjük fel az igazságot? Hogyan lép be a megtévesztés? Milyen típusú próféciák veszélyesek? Kik hajlamosak a megtévesztettségre? Hogyan védhetjük meg magunkat?

I. Sok figyelmeztetés a végidők megtévesztése ellen (Mt 24,4-5, 23-25) A. A csodálatos jelek nem feltétlenül bizonyítják egy üzenet igazságát B. Isten megvédi azokat, akiket kiválasztott
II. Mi az igazság? (Jn 18,37-38) Három koordináta: A. Jézus (Jn 14,6) B. Isten Igéje (Jn 17,17) C. A Szellem (1Jn 5,6)


III. Jézus hamis változatai A. Marxista forradalmár - "Felszabadítás" B. Guru - "New Age" C. Télapó - liberális (2Kor 11,4) "A másféle Jézus" "más szellemhez" és "más evangéliumhoz" vezet.
IV. Hogyan lép be a megtévesztés - elsősorban a büszkeségen keresztül A. Lucifer mintája: büszkeség - lázadás - megtévesztés B. A szekták "szupercsoportot" kínálnak - vigyázz! C. Jézus egy másik fajtát választ (1Kor 1,26-29) D. Óvakodjatok a hízelgéstől! (Péld 29,5)

V. Tévedés a prófécián keresztül A. Minden próféciát meg kell ítélni (1Kor 14,29; 1Thessz 5,19-21) B. Minden prófétának késznek kell lennie arra, hogy megítéljék (Ézs 8,19-20) A mérce: a Szentírás

VI. Példák a félrevezető próféciákra A. A hit arányának túllépése (Róma 12,6) B. A jóslás szelleme (ApCsel 16,16-19) C. Kortárs példák: 1. Egyházi bazári jósnő 2. Egy nő, akinek a férjét megölték 3. Üzletember Ausztráliában - a teve 4. Én a spiritiszta nővel 5. Igaz és hamis szellemekkel együtt élő személyek [Branham] (5Móz 22,9.11 - Figyelmeztetés a kevert magra vagy ruházatra)

VII. A megtévesztés jelöltjei azok, akik: A. Szubjektív benyomásokra hagyatkoznak B. Csak emberi vezetőkre tekintenek C. Természetfeletti jeleket fogadnak el az igazság garanciájaként D. Személyes ambíciójuk révén fogékonyak a hízelgésre E. Nem hajlandók szembenézni az üldöztetés és a szenvedés lehetőségével. F. Nem ismerik a Szentírást

VIII. Hogyan lehetünk szabadok a megtévesztéstől A. Csak Isten kegyelme által (1Kor 7,25). B. Ápold az alázatosságot és az istenfélelmet (Zsoltárok 25,8-9; 12-14). Az igazi bölcsesség és tudás egyaránt az Úr félelméből fakad (Zsolt 111,10; Péld 1,7).

C. Mindent a Szentírásra alapozzunk - először az általános, majd a különleges kijelentés. Annak a kereszténynek, aki figyelmen kívül hagyja a Bibliát, nincs joga hallani Istentől. D. Koncentrálj Jézusra (Jel 19:10; János 16,13-14).

E. Hagyd a kezdeményezést Istenre (János 5,30; Zsolt 131). F. Óvakodj a fantáziától [személyes illusztráció]. G. Maradj egyszerű és világos (2Kor 3,12-13; 11,2-4). H. Gyakorold az érzékeidet (Zsid 5,12-14; Fil 1,9-10).

I. Ápold az igazság szeretetét (2Thessz 2,9-12). Légy aktív, nem passzív! Légy pozitív, nem negatív! /zugó szél/Jézusért égő szívű ember bizonyságtétele a megbocsátásról

Németh Zoltán: JÓ AZ ÚR! CSODÁLATOS AZ ÚR!


/Forrás: www.gyertyafeny.com/

Még az előző cégemnél történt. A kereskedelmi osztályról szóltak, hogy baj van. Az egyik dolgozó szombaton kirándulni ment a családjával az erdőbe. Velük volt az 5 éves kislányuk is. A bokrok között valahol egy hatalmas csörgőkígyó a bal kezét kétszer is megmarta. Összeesett, mentőhelikopterrel a 25 kilométerre levő városi kórházba hozták. A csörgőkígyó marásától egy ló is kimúlik, nem hogy dupla adagtól egy kisgyermek. Megyek vissza a tervező mérnöki szobámba, szól az Úr:

"Menj azonnal, és imádkozz érte!"

...Kértem a kislány nevét, meg a kórházi szobaszámát, mivel másik gyáregységben dolgoztam, a kereskedelmi osztály dolgozóit nem ismertem. Beugrottam az autómba, és nyomás a város másik szélén levő kórház gyerekosztályára. Azonosítás után kinyílt az ajtó, bementem, kerestem a szobát. Be kellett mutatkozzam. Az édesanyja volt a kislánnyal, aki egy ágyon ült, gyönyörű hosszú szőke haja volt.


Nem sokat fecsegtem. Megkérdeztem az anyukát megengedi-e, hogy imádkozzam a kislányért? "Ó, igen!" - válaszolta. Megöleltem a kislányt, és 5-6 mondattal imádkoztam érte, majd gyorsan elmentem vissza a munkahelyemre. Nekünk bármikor ki-be lehetett menni a munkahelyünkről, csak be kellett jelenteni a főnöknek. Este 8 után itthon csengett a telefon. Dávid fiam vette fel, angolul a következő párbeszéd zajlott, ahogy a fiam elmondta.
Halló, X.Y. vagyok a kereskedelmi osztályról, a beteg kislány anyjának a főnöknője. Nem is tudtam, hogy apád miket tud csinálni!
ÓÓÓÓ. Miért, mi történt édesapámmal? Valami bajt csinált?
Nem, de a kígyómarásos kislány anyja hívott fel, hogy miután apád imádkozott a kislányáért, az mélyen elaludt, és kb. 3 órai mély alvás után mikor felébredt, teljesen meggyógyult, az orvosok nem értik mi történt, mert ilyen esetben még 2-3 hétig kínlódik valaki akkor is, ha ellenszérumot kapott. Beszéd, meg mozgászavarokkal, emlékezeti problémákkal szokott járni az ilyen dolog. Hazaengedték őket!!!!!!
Következő nap villámgyorsan terjedt a hír. A szerelde főnöknője kopog, és bejön másnap a szobámba. Zoltán lenne egy kis munkám a számodra. Ráérsz?
Gondoltam valamelyik munkaasztalnál kell valami készülék az új munkához. Mondom: Természetesen.
Elment. 8 perc múlva nyitja az ajtót, betol maga előtt három asszonyt, és azt mondja: Ennek ez a baja, ennek ez, ennek meg ez. Imádkozz értük!Ezzel becsukta az ajtót, és ott hagyott. Felálltam, és szóltam a titkárnőnek, akiről tudtam, hogy komoly imádkozó keresztény, jöjjön és legyen jelen, ne érintse azt, akiért imádkozom, csak értem imádkozzon, hogy takarjon be az Úr Jézus Vére. Így is volt, sorba vettem őket. Már nem emlékszem mindegyik esetre. Az egyik egy idős magányos lány volt, akinek a baloldali nyaktáján volt valami súlyos daganat, amit 4 nap múlva kellett volna megoperálni.
Arra emlékszem, hogy másnap szólt, hogy éjszaka eltűnt a daganat, megy az orvoshoz, és lemondja a műtétet. Hát ilyen csodálatos Jézus Krisztusunk van!
Felhívott egy lelkész egy közeli faluból, - soha sem láttuk egymást, (!) - hogy prédikáljak vasárnap arról, hogyan kell imádkozni, mert épp egy ilyen tanító sorozat van a gyülekezetében. Dávid fiam tolmácsolt, a végén a lelkész azt mondja: Na, most akinek valami baja van, az álljon itt sorba. Hát hosszú volt a sor. Zsuzsával együtt imádkoztunk egyenként értük, volt aki azonnal rendbe jött, volt aki nem. A régi szép ének jut eszembe:

"Van erő van, csodás erő van, Jézusunk vérében,..."Jézus Krisztus vérének ereje a XXI. században
Watchman Nee: KRISZTUS DRÁGA VÉREMilyen igaz is Isten Igéje:
"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik." (Zsid 11:6)


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek." (Máté evangélium 11:28-30)
"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!Deme János: Készen lenni! Bizonyságtétel
Néhány élmény betegekkel
Gazdag István tanításai"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje." (1Kor 1:18)

"A KERESZT" 1. rész"Keresztről való beszéd" 2. rész
Van egy jó hely, odamegyekdalt halljuk.

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.