HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján
Ádámné Marika bizonyságai
Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal

Mindig azt gondoltam, hogy a szennyes nagy bűnök, csak azok a bűnök Isten ellen. Továbbra is cigarettáztam, naponta két és fél doboz cigarettát szívtam kávé mellett. Megyek a drága testvérnőhöz, akit már akkor betöltött az Úr drága Szent Szelleme. Átmegyek hozzájuk. Azt mondja a drága testvérnő, hogy főz kávét. Jó, mondom, "akkor elszaladok", mert akkor már csak két szál cigaretta volt nálam, és a kávéhoz legyen egy egész dobozzal. Gyorsan visszaértem. Kifőtt a kávé. Rágyújtottam. Az Úrról beszélgettünk. A Szent Szellem csodálatosan munkálkodott bennünk. Jött egy harmadik testvérnő, és leszállt a Szent Szellem ereje. Azonnal letérdeltünk, és imádkoztunk. A harmadik testvérnőnek egy látomása volt. Általánosságban mondta, hogy "testvérek, itt van az Úr Jézus, és valamelyikönktől el akar kérni valamit." Én a kályha mellett térdeltem, és a cigaretta a nadrágkorcomban volt. Akkor még nadrágban jártam. Dicsőség az Úrnak, hogy megszabadított ettől is! A nadrágkorcomba bele volt dugva a cigaretta, és mint egy kőszikla, húzott lefelé, mikor a testvérnő azt mondta, hogy az Úr Jézus el akar kérni valamelyikönktől valamit. Olyan nehéz lett testvéreim a cigaretta, hogy úgy éreztem, mintha egy szikladarab lenne ott, és fizikálisan is majdnem leestem, lebuktam. Akkor tudtam, hogy az Úr el akarja kérni a cigarettát. Felkeltem. Kinyitottam a kályhaajtót és azt mondtam:
"Hatalmas Isten, én most ezt ide bedobom a kályhába. Kérem kegyelemből, hogy soha többet ne kívánjam."
Testvérek, azóta fújhatják, szívhatják, még csak a gondolatom csírájában sincs kívánság. Jézus Krisztus a Szabadító! Ezt annyira megirigyelte a Sátán. Hetekre rá történt. Kislányommal jártunk takarítani egy pékségbe. Azt mondta a kislányom, hogy anyu, hazamegyek főzni. Én nagyon fáradt voltam, és lepihentem a kemence elé a meleg kőre. Senki nem volt ott a pékségben. Ahogy pihenek, erős cigaretta szagot érzek. Felugrottam: "Istenem, hát valaki férfi jön, én meg itt fekszek."
Úgy higgyétek el, ahogy mondom, felugrottam, ültem, és gondoljátok el, hogy saját magamat láttam világi állapotomban, rendetlen ruhában, cigarettával a számban. Pöfékeltem, és jött velem szembe a látomás. Felugrottam, és azt mondtam:
"A Názáreti Jézus nevében távozz tőlem gonosz Sátán!"
Abban a pillanatban eltűnt az Ördög által adott látomás és a cigaretta szaga.
Állandóan gyönyörködök az Úrban. Minden más egyébtől is megszabadított az Úr. Megszégyenítve, de jól tette. Áldott legyen az Ő Neve!Szeretném a műtétemmel kapcsolatban elmondani ezt a bizonyságot. Egy belső úti sebfertőzést kaptam. Amikor már olyan állapotban voltam, hogy lógott a bőr a karjaimon, mondtam: "Gyerekeim, fogadjatok egy maszek orvost, mert így nézek ki!" Egy pillanat ezred része volt az, hogy a szívemben fellázadtam Isten ellen. Ezt őszintén megmondom, mert kár volna hazudni, mert az Úr úgyis tudja. Tehát ezt nem is tudatosan mondtam ki, kicsúszott a számon, és akkor a számra ütöttem. Utána bementem a WC-be, és lecsúsztam a fal és a WC közé. Jöttek a gyerekeim. Visszavontam azt, hogy fogadjanak maszek orvost.
Ha az Úr nem gyógyít meg, akkor nincs orvos, aki engem meg tud gyógyítani. Testvérek, amikor ezt kimondtam, azon a napon múlt el a lázam, és találták meg a gyógyszert, amely azután meggyógyított.Szeretnék beszámolni arról, hogy bűnös életemből hogyan vezetett ki az Úr dicső karjaival, átszegzett kezével, hogy megismerjem Őt és üdvözítő kegyelmét. Kisgyermek koromban a nagymamámnál nyaraltam. Láttam a nagymamámat, hogy milyen csodálatos békessége van. Az énekei megragadták a szívemet. Csodálatos álmot adott az Úr. Ma, így 60 évesen tudom mondani, hogy előre jelentette az Úr az elhívását.Tizenéves kislányka voltam, amikor a nagymamámnál álmot láttam. A valóságban is volt az udvaron egy rönkfa. Álmomban ott térdeltem a farönk végénél. Térdeplés közben a földre néztem, és mégis láttam a lelki szemeimmel, hogy fölülről ereszkedik alá egy csodálatos emberi alak. Amint a lába megérintette a farönk végét, egy csepp vér lehullott a földre. Az, mint egy szőnyeg terjedt alattam. Hallottam egy kedves hangot, amint mondta:
"Siess, menj és hívd a tieidet!" Én szót fogadtam. A bátyám még legény volt, mégis mondtam nekik, hogy "siessetek, mert Jézus jön!" Már akkor megmutatta az Úr bátyám feleségét, és két kis gyermekét.
Véget ért az álmom. Amikor hazautaztam a szüleimhez, még tizenéveske voltam, nagyon sajnáltam a szüleimet, hogy sokat dolgoznak, és az ő fáradságos munkájuk a hőségben megég. Titokban kimentem a gyümölcsösbe, és azt mondtam:
"Aki ott fönn vagy az egekben, hatalmas Isten, adj esőt a munkájukra."
Ekkor az égető napsugár mellett egy csepp eső oda hullott elém. Boldog örömmel felugrottam, és szóltam a szüleimnek, hogy "eső lesz nemsokára." Már ott munkálkodott a szívemben az Úr, hogy van egy élő Isten, bizonyosan van. Akkor még gyerekként nem tudtam, hogy Isten a szívünkben akar élni. Ő Úr akar lenni a bensőnkben, a szívünkben.
Azután az én drága jó édesanyám, mikor ideadta a kis pénztárcáját, hogy hozzak valamit a boltból, és benne volt egy picinyke szent Antalka, szoborka, akkor az valahogy mindig olyan nagy nyugtalanságot okozott. Feszült voltam attól a kis szobortól.
Az értelmem nem tudta, mert senki nem mondta, de valahol a lelkemben éreztem, hogy nem a szobor segít bennünket, hanem van egy élő Isten, a Jézus Krisztus által, aki bizonyos, hogy megsegít.Így telt el a gyermekkorom. 18 éves koromban férjhez mentem, és beleestem szörnyű bűnökbe. De édesanyám halálával megváltozott az életem. Ahogy olvastam a Bibliát, akkor az Úr az Ő Szentlelkével vígasztalt és oktatott. Megmutatta, hogy nemcsak ez a földi lét létezik. Amikor testünk meghal, kilép a lélek és a szellem, és ha hiszünk Isten egyszülött Fiában, akkor a lelkünknek, szellemünknek örök élete van. Később történt, hogy az Úr Szent Szellemének vezetését megismertem. Az Úr Szent Szelleme a mi szellemünkkel beszélget. Az Úr Szent Szelleme mindig szelíd, és békességet, nyugalmat ad. Hosszú ideig imádkoztam, hogy meg tudjam különböztetni a saját lelkem gondolatait a Mennyből jövő vezetéstől. Lelkünk ellensége is sutyorog, és szeretne megtéveszteni bennünket. Ezért imádkoztam, könyörögtem. Munkába menet, ahogy a kerékpáron haladtam, mindig beszélgettem az élő Jézussal, aki feltámadt a halálból, és azt mondta, hogy "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!" (Mt 28:20b)
Áldott legyen az Úr, hogy ezt hittem! Mindig imádkoztam azért, hogy segítsen megkülönböztetni az én gondolatomat a mennyei hangtól, amely szelíd és lágy hang. De meg tudjam különböztetni lelkünk ellensége hangjától is, aki be akar csapni bennünket. Akarjuk élni Jézus tanítását, Jézus erejével! Nem emberi erővel. Jézus erejével állhatatosan kitartani, hogy bemehessünk az Úr országába. Sokan bolondnak néztek, leköptek, de engem csak az érdekelt, amit Isten adott az emberiség számára. Közben megtanultam, hogy megáldjam az embertársaimat, mert csak úgy lehetek szabad. Ha viaskodok embertársaimmal, akkor az megkötöz, és nem tudok az Úr útján haladni. A Hegyi beszédben, a Máté evangéliumban ezt olvassuk:
"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Mt 5:44) Azt mondja az Úr Jézus: "Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." (Jn 10:27-28)Ahogy így tanított az Úr, megkülönböztettem a Szent Szellem vezetését a lelkem vezetésétől és a lelkünk ellenségének sutyorgásától. Egy alkalommal, ahogy főztem, kavartam a rántást, az Isten ereje végigfutott rajtam, "kirázott a hideg" mondanák a világi emberek. A Szent Szellem jelenléte nagy békességet adott. Éreztem, hogy a Szentlélek mondani akar valamit. Ekkor félrehúztam a rántást, és mondtam: "Uram, most segíts, hogy megértsem, hogy mit akarsz most nekem üzenni." Ahogy ott mozdulatlanul álltam, azt mondja az Úr Szentlelke:
"Drága gyermekem, a testednek nem érdeke az üdvösség."
Ennyi volt. Bejöttem a szobába. Beszélgettem az Úr Jézussal, hogy segítsen megérteni ezt a mondatot. A Szentlélek megvilágosításából tudjuk, hogy első a hús-vér test. A halál pillanatában kilépő lélek és szellem bemegy az örökkévalóságba, vagy a Mennybe, vagy a Pokolba kerül. Vigyázzunk, hogy senki ne tudjon becsapni bennünket! A Bibliát imádkozó, könyörgő szívvel kell olvasni, hogy az Úr tudjon nekünk segíteni, és az Ördög be ne csapjon bennünket. Bementem a szobámba, és beszélgetek az Úr Jézussal. Uram, te azt mondtad, hogy drága gyermekem, a testednek nem érdeke az üdvösség. Akkor az Úr szépen a lelkemhez, szívemhez beszélgetett. A testből kilépő lélek elmegy az ő Urához.
Vigyázzunk, hogy a lelkünknek ki az Ura, Jézus Krisztus, vagy a sötétség hatalma! A test eltemettetik, elenyészik. A lélek és a szellem örökké megmarad. Tanított a Szentlélek, hogy a test leéli a maga idejét, amennyit az Úr rendelt kinek-kinek. A test minden kívánságával együtt elenyészik és meghal. Nem érdekli, hogy a kilépő lélek hova megy, mert a test semmit nem tud sem a Menny dicsőségéből, sem a Pokol kínjairól.
Drága embertársaim! Rendkívüli nagy szeretettel mondom, siessetek olvasni Jézus Krisztus életét a Szentírásból, a Bibliából imádkozó, bűnbánó szívvel. Engedjétek meg, hogy Jézus Krisztus ki tudjon vezetni benneteket a testi emberből, ha kigúnyolnak, akkor is. Kérjétek Jézus Krisztus élő vezetését!A 80-as évek végén történt. Értesítést kaptunk arról, hogy az anyósomat bevitte a mentő a kórházba. Összekészítettem mindent, ami a kórházban szükséges. Felültem a motorra, hogy beviszem az anyósomnak. Ahogy elérek egy jó darabon, hallom kedvesen, szelíden a lelkemben: "Fordulj vissza, drága gyermekem!" Tudtam, hogy az Úr, az áldott Isten figyelmeztet, mégis azt mondtam: "Uram, az anyósom vár." Hát mennem kell az anyósomhoz. Arra vigyáznunk kell, hogy ne az értelmünkre hallgassunk! Ha szól a Szentlélek, akkor ne hagyjuk magunkat lebeszélni. Tanuljuk meg az Úr Jézus szelíd hangját meghallani, nehogy lelkünk ellensége tévesszen meg bennünket! Mindenért imádkozni kell. Csak az Úr tudja ezt a lelkünkben megkülönböztetni. Megyek tovább. Ismét hallom azt a kedves, figyelmeztető hangot, hogy "Fordulj vissza, drága gyermekem!", és ezzel már fordult is a motor. Az Úr visszafordított.
A kislányomat két idős szomszéd nénire hagytam, akik szeretettel vigyáztak rá. A férjem itthon dolgozgatott. Jövök visszafelé. Máskor mindig az volt a szokásom, hogy letettem az udvarban a motort. Most betoltam a helyére, a sisakot a karomra húztam. Az udvarról a ruhákat összeszedtem. Bementem, átöltöztem, és feltettem a családomnak az ételt. Néz rám a két néni: "Marikám, mért jöttél vissza?" Nem tudom, mondtam. Akkor egymásra nézett a két idős néni, és mutogattak, hogy mi lett evvel a Marikával. Nem tudja, hogy miért jött vissza? Mondom: "Nem tudom." Nézett a két néni egymásra. Mi lett evvel a Marikával? Megzavarodott, hogy nem tudja, hogy miért jött vissza. Hát milyen munka ez? Én ezzel nem foglalkoztam, nem is bántottam őket. Készítem az ételt a kis családunknak, egyszer egy pillanatban belép a férjem a konyhába. Olyan, mint egy meszelt fal, és mondja:
"Anya, tűz van!" Kirohanok! A benzines kannából tankolni akart, és kigyulladt a benzin. Ott, ahol benn volt az épületben a kanna, az egy cserepes, alacsony, torokfás rész, és tele volt papírral. Kezdett ott lángra kapni minden. Ha az lángra kapott volna, akkor leégett volna az egész családi ház. Olyan hatalmas erőt adott az Úr, hogy torkom szakadtából kiáltottam, hogy tűz van! Segítség! Tűz van! Segítség! Az Úr mutatta, hogy azonnal dobjunk egy kabátot az égő benzines műanyagkannára. Mindig újabb és újabb lángoszlopok kaptak fel. Húzta ki a férjem a kannát az udvar közepére. Ez egy műanyag kanna volt. Megolvadt a kanna, és szétfolyt a benzin. Az egész falu látta, hogy tűz van, mert nagyon magas volt a láng. Olyan csöndes idő volt, hogy a láng, mint egy oszlop úgy állt. Se jobbra, se balra nem lengedezett el az épületek felé. Mindenki jött homokkal, vízzel, mindennel. Amikor vége lett, akkor azt mondja a két idős néni:
"Marika, ne haragudj, hogy egy kicsit bolondnak néztünk, hogy nem tudtad, hogy miért jöttél vissza!" Ez az Isten vezetése volt! Az Úr ebben tegyen tökéletessé bennünket, hogy meghalljuk az Ő hangját. Salamon király a bölcs beszédeiben mondja: Minden útaidban megismerd Őt! Halljad, hogy Jézus Krisztus mit mond!Az Úr szereti a bűnös embert, de a bűnnel nem vállal közösséget. Szükséges tehát kimondani, megvallani bűneinket, és kérni, hogy a Szentlélek lakozzon a bensőnkben. A Szentírás szerint a testünk a Szentlélek temploma. Nem szabad megijedni attól, hogy másféle lénynek néznek bennünket. Egy Mennybe vezető útra akar elkészíteni Isten bennünket.
Egyik alkalommal jöttem hazafelé a buszon, nagy csomagokkal. A busz ajtónál álltunk egy asszonnyal. Egymásra néztünk, de majd egy méter távolságra voltunk. Ez az asszony olyan ideges lett, hogy majdnem elkezdett toporzékolni. Az Úr mutatta szívemben, hogy nem bírja elviselni a bennem lakozó isteni jelenlétet. Ahogy kinyílt a busz ajtaja, a felső lépcsőről leugrott a betonra, és akkorát káromkodott, hogy az egész busz rezgett a borzalmas káromkodásától.
Tudtam, hogy nem ez az asszony akar káromkodni, hanem az a gonosz lelkület, amely benne van. Például, ha van bennünk egy bűn, de sajnos több is lehet, mely elfoglalja az ember szívét, és annak a bűnnek a háta mögött gonosz lelkek állnak, akik elcsábítják az embereket, hogy cselekedjék az ő bűnös hajlamaikat. Azok a gonosz lelkek felháborítják a testet, idegesítik az embert, amint a zsoltáríró a 11:2-ben azt mondja: "Mert íme, a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igazszívűekre lövöldözzenek." (Zsolt 11:2)
Tehát, ha imádkozunk az Ige fölött, akkor látjuk, hogy Isten tanácsol bennünket, hogy a gonosz vonja meg az íját, és lövöldözi az idegeket. Az emberek idegesek, feszültek, depressziósak lesznek, de a háttérben mindig az Ördög áll. Azt tapasztaltam, hogy amikor beszélgetek az emberekkel az Úr Jézusról, akkor azt mondják: "Jaj, tudjuk! Mennünk kell. Dolgunk van!" Már mennek is el. Az emberek idegesek lesznek. A bűn bennük van. Lehet ez a hazudozás lelke, haragosság, iszákosság, pletykálkodás lelke. Ez a lelkület felidegesíti a testet, mert tudja, ha Jézus Krisztus nevét valljuk, akkor az emberi testet a gonosz lelkeknek el kell hagyni. Jó csendességben várni az Urat. Szintén egy Igén keresztül tanított az Úr:
"Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akartátok. Hanem ezt mondjátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk, ezért futnotok kell; és gyorsparipán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek." (Ézsaiás 30:15-16)
Imádkozni kell az Ige olvasásakor, hogy az Úr tanítson az Ő drága Szentlelke által, hogyan is kellene élnünk.
Mit üzen nekünk ezáltal? Figyeljünk az Úr vezetésére! Megtérni a bűneinkből, megnyugodni, megmaradni Őbenne, csendesen várni az Úrra. Azt mondja, de ti nem akarjátok! Ez az emberi természet, a saját ösztöne, saját temperamentuma. "Ha valaki meg nem utálja saját lelkét, nem méltó hozzám."
Az Úr adjon erőt, vezetést, hogy meg tudjuk különböztetni saját gondolatunkat, akaratunkat a Szentlélek vezetésétől és az ördög csábítgatásától. Dicsőség az Úrnak! Sokszor nem bírunk várni, hanem futunk, megyünk, intézkedünk, amilyen az emberi természet. Gyorsak lesznek üldözőitek. Amikor a saját értelmünkre hallgatunk, akkor ezt az ördög kihasználja.Igyekezzünk Jézus Krisztussal járni, hogy be ne csapjon bennünket lelkünk ellensége, az ördög! Legyünk készen, mire Jézus Krisztus visszajön az ég felhőiben, hogy részünk legyen a Menny dicsőségében! Volt egy országos találkozó, és ahogy az atyafi szólt, mondja a gyülekezetnek: "Testvérek, jelen van az Úr!"
Voltak többen a gyülekezetben, akik az Úr útján jártak, de volt egy olyan testvér, aki Jézus Krisztus golgotai kereszten kiontott drága, szent vérével megtisztult minden bűntől. Ha tiszta szívből megvallottuk a bűnünket, akkor nem szabad elhinni a gonosz vádaskodását. Megvallottuk, elhagytuk Jézus erejével, és most már az Úr útján akarunk járni, és nem édesgetjük magunkat a bűnnek. Tehát megtérésre van szükség, hogy tényleg be tudjunk menni a Mennybe, és ne a kárhozatra jussunk.
Kiment a szószékhez a Szentlélekkel betöltött testvér. Mondja az atyafinak: "Hol van?" Az atyafi válaszolja: "Itt áll mellettem tiszta fényben."
A Szentlélekkel betöltött testvér rászól erre a jelenésre: "Mutasd meg a sebeidet!"
A jelenés abban a pillanatban elfeketedett, és eltűnt. Ezt azért mondtam el, hogy kérjük meg Jézus Krisztust, hogy a lelki, szellemi világban jártasak legyünk. Tisztán, bűntől mentesen kell élnünk. Megígérte az Úr a János evangélium 16-ik részében, és az Ő ígéretei igazak, és nincsen benne semmi hamisság, hogy Jézus elmegy, és elküldi a Szentlelkét.
"Amikor azonban eljön ő, az Igazság Lelke, elvezet a titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." (Jn 16:13)
"Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak." (Jn 14:21)
Tehát az Úr szól a Szentlelke által, és kijelenti magát kedvesen, szelíden. Ezért térden állva imádkozzunk, hogy meghalljuk az Ő szerelmes hangját, hogy be tudjon vezetni bennünket Isten országába. Át kell Neki adni magunkat, és könyörögni kell, hogy szakítsa ki azt a gonoszságot, amit ismerünk magunkban, és ültesse be drága tanítását a szívünkbe, hogy részünk legyen az örök dicsőségben!Romániában sokat szenvedett az egyik testvérünk, mert sokak előtt Isten beszéde nem kívánatos. Azért imádkozunk, hogy az Úr törje össze azokat a lelkületeket, akik nem bírják Jézus Krisztus nevét hallani. Egy alkalommal a románia magyar testvért elvitték a rendőrségre. Ott összekulcsolta a kezét, és látták, hogy ajkával imádkozik. Imádkozott azokért, akik őt bántalmazták. Isten ilyen szeretetet tud a szívünkbe ültetni. Csodálatos! Akármit is kapunk ezért, Jézus Krisztus bennünk él. Ő erőt ad szeretni, megbocsátani. A rendőrök elkezdték ütni a kezét gumibottal teljes erővel. A rendőr, csendőr ahogy ütötte, összeesett. A testvér pedig nem érzett fájdalmat, mert Jézus Krisztus hordozta a fájdalmainkat, ahogy Ézsaiás prófétánál meg van írva. Mentőt, orvost hívtak az összeesett rendőrhöz. Mikor megérkezett a mentő, akkor mondja a testvér, hogy engedjék meg, hogy imádkozzon érte. A testvér letérdelt, és azt mondta:
"Atyám, bocsáss meg Jézus Krisztus neve miatt, mert én már megbocsátottam neki. Szeretem őt." Ekkor felült a rendőr, és ott megtért Jézushoz. Dicsőség az Úrnak! Halleluja!
Egy alkalommal utaztam egyedül motoron, és társalogtam, beszélgettem az Úr Jézussal. "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!" (Mt 28:20b)
Ekkor a lelkem mélyén hallottam egy gyönyörű dallamot, és a számra is adatott a szó. Ezzel az énekkel fejezem be ezt a rövid bizonyságomat:
"Jézus, Te vagy az életem. Jézus, Te vagy a fény nekem.
Jézus, úgy kérlek Téged, hogy légy velem!

Jöjj, mutasd meg arcodat! Jöjj, töröld el múltamat!
Jöjj, Te áldott Végtelen! Bocsásd meg énnekem
a vétkemet!"

Erősítse meg szíveteket Isten drága Igéje!

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát /JÉZUS KRISZTUST/ adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen."
(János evangélium 3:16)

Dicsőség az Úrnak, hogy találkozhattam Vele, az Élővel!

Az Úr gazdag áldását kívánom minden kedves olvasómnak!

Szerető szívvel: Ádámné MarikaÁdámné Marika: S.O.S. JÉZUS KRISZTUS!

Ádámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal


Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. századbanKÖZBELÉPETT AZ ÚR A HÍDON, A MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN...

Rozika az orvosnál - Az Úr kaput nyit a kórházbanSzól-e még Isten? - Lopás a buszmegállóban
Róla beszél fű, virág dalt halljuk.

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.


Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR CD
Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!