HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsoltárok 90:12)
Bódis Miklós tanítása Kübekházán 2019-ben


"Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj.
Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz.
Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk." (Jer 15:19)Együtt a csapatuk! Márki-Zay Péter és társai szervezkednek
UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET
Sárkány Viktor szolgálata 2000-ben Kanadában


"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén,
hogy méltókká tétessetek arra,
hogy elkerüljétek mindezeket,
amik bekövetkeznek, és
megállhassatok az embernek Fia előtt!"
(Lukács evangélium 21:36)


Ebben Lukács evangélista az Úr Jézusnak az utolsó időkre vonatkozó próféciáit jegyezte fel, de köszönet az Úrnak, hogy Máté is, és Márk is feljegyezték ezt, és így együtt teljesebb képet kapunk arról, hogy mit mondott az Úr Jézus ezekkel az időkkel kapcsolatban. Számunkra a legfontosabb szó amit Ő mondott, és ami mind a három evangéliumban benne van, hogy: VIGYÁZZATOK! Azért adta Jézus tudtunkra a dolgokat, amiknek be kell következniök, hogy ne érjenek bennünket váratlanul és készületlenül! De nemcsak Ő maga beszélt nekünk ezekről, hanem az Ő szolgái által is sokszor szólt. Már az Ószövetségben is sok próféciát találunk az utolsó időkre vonatkozóan, az Újszövetségben pedig még többet.
Pál apostol több levelében ír az Úr Jézus visszajöveteléről és az utolsó idők eseményeiről. Péter apostol is nagyon komolyan hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk készen. A legrészletesebben pedig János apostolnak mutatta meg az Úr azokat a dolgokat, amik be fognak következni, és ő ezeket a Jelenések könyvében írta le számunkra.Köszönet az Úrnak mindezekért az Igékért, és azért is, hogy Ő nemcsak a múltban üzent prófétái által, hanem napjainkban is vannak szolgái, akiknek az Úr most már "közelebbről" mutatja meg azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniök. Az Úr hozzánk is eljuttatta ezt az üzenetét, amit úgy érzem, hogy meg kell osztanom veletek.
A testvért, aki az üzenetet kapta, úgy hívják, hogy Samuel Doctorian, (www.biblelandmission.org) aki a Szent Szellem indíttatásából 1998 május 5-én Patmosz szigetére ment egyedül.
Ott egy kolostor mellett kibérelt egy házat, ahol saját maga látta el a legszükségesebb főzési és házkörüli munkákat. Igyekezett minél kevesebbet enni, és minél több időt bőjtben és imában tölteni az Úrral. A szomszédban lévő Szent Nicolas kápolnába, ahova senki nem járt, sokat időzött a testvér elmélyült imában. A ház mellett volt egy hegy, és a hegyen egy nagy kő. Sokszor ezen a kövön ülve imádkozott testvérünk, olvasta az Úr Igéjét, vagy csendességben várt az Úrra. Néhányszor elment abba a barlangba is, ahol János apostolnak a mennyei Jelenéseket mutatta meg az Úr.Testvérünk már több mint egy hónapja volt a szigeten imádkozva és csendességben, remélve, hogy az Úr elküldi hozzá a tizedik angyalt. Eddig már kilenc esetben küldött hozzá angyalt: Angliába, Belgrád Jugoszláviába, Amman Jordánba, Jeruzsálembe és Egyiptomba. A kilencedik angyal Beirutban jelent meg neki éjjel 3 órakkor. Fizikailag felébresztette őt, és azt mondta neki, hogy azonnal hagyja el az országot. Akkor kezdődött el a háború. A testvér azt írja, hogy máig is köszöni ezt az Úrnak, mert ha az angyal fel nem ébresztette volna, csak az Úr tudja, hogy mi történt volna vele.
Most itt, Patmosz szigetén várta, hogy megláthassa a tizedik angyalt. Néha, mikor a házban imádkozott, az Úr csodálatos jelenlétét érezte, és minden pillanatban arra várt, hogy az Úr angyala meg fog jelenni neki. De nem jelent meg.Egy éjjel, 1998 június 20-án, 3:50-kor csodálatos világosság töltötte be a szobáját. Teljesen ébren volt! Ahogy felült az ágyában, öt gyönyörű angyalt látott. Világosan látta arcukat, szemeiket és gyönyörű hajukat. A jobb oldalon állt két csodálatosan szép angyal. Ahogy remegve a másik oldalra nézett, látta, hogy a bal oldalon lévő három angyalnak szárnya is van. Mindegyik angyalnak voltak kezeik, és gyönyörű fehér, földig érő palást volt rajtuk. Azt írja a testvér, hogy emberi szavakkal lehetetlen leírni csodálatos voltukat. Ő csak remegett, és sírni szeretett volna, de nem tudott. Ahogy magában tűnődött, hogy vajon miért küldött most az Úr öt angyalt, az egyik jobb oldalon álló angyal megszólalt, és azt mondta:

- Mi öt angyal vagyunk az öt világrészről. -

Mielőtt azonban testvérünk az angyalok üzenetét meghallhatta volna, látta szellemben magát egy összejövetelen, ahol nagy tömeg volt együtt. Úgy érezte, hogy ők mind az Úr gyermekei, akik sok országból jöttek össze. Ő a szószéknél állt, és angol nyelven prédikált. Valaki fordította, de nem emlékezett rá, hogy milyen nyelvre.
Testvérünk a Szent Szellem által prófétált, és az üzenet ez volt: "Én népem, ti prédikáltok és tanítotok a szeretetről, de kell, hogy gyakoroljátok a szeretetet! Egységre van szükség az én Testemben! Az én Szellemem nem fog ott munkálkodni, ahol nincs egység. Sok világiasság és tisztátalanság van az én népem között. Azt akarom, hogy ti szentek legyetek! Én azért haltam meg, hogy megszenteljelek titeket."
Amíg prófétáltam, - írja a testvér - a testem remegett. Teljesen a Szent Szellem hatása alatt voltam. Ahogy kinyitottam a szememet, láttam a sokaságot, majd hirtelen láttam öt erőteljes, hatalmas, fénylő angyalt fehér palástban közeledni felém. Én elkezdtem hátrálni az emelvényen, annyira, hogyha egy erő meg nem tartott volna, leestem volna az emelvényről. Különös volt! Én teljesen éber voltam, de szellemben!
Ahogy azon gondolkoztam, hogy mit is jelenthet ez? - a jobb oldalon levő angyal megszólalt, és azt mondta: - Mi azért vagyunk itt, hogy üzenetet adjunk át neked az öt világrészre vonatkozóan.
- Abban a pillanatban, amikor hallottam az angyal szavát, azt is hallottam, hogy a tömegben ezrek mondták: - Óh, óh, óh! - Hiszem, hogy ők is látták az angyalokat. Gondolom, hogy ezzel azt akarta nekem bemutatni az Úr, hogy eljön az az idő, amikor a világ különböző részeire angyalokat fog küldeni, akik nyilvánosan fognak megjelenni templomokban Isten üzenetével. Ezrek fogják meglátni őket ezekben az utolsó időkben!
Az angyal azt mondta: - Amit látsz és hallasz, mondd el a népeknek. Elfogadják, vagy nem, te csak mondd el! -
AZ ELSŐ ANGYAL, aki oldalon a legtávolabb volt tőlem, azt mondta: - Nekem Ázsia részére van üzenetem:
- Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban láttam egész Kínát, Indiát, és a többi ázsiai országot: Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát, Észak-Koreát és Dél-Koreát. Én sohasem voltam ezekben az országokban, de pontosan tudtam, hogy mit látok. Láttam a Fülöpszigeteket, Japánt, Szingapurt, Maléziát és Indonéziát. Az angyal bemutatta Pápua Új-Guineát, Jávát, le egész Ausztráliáig, és Új-Zélandot is. Ez volt az angyal üzenete Ázsia keleti részére, beleértve Ausztráliát is és Új-Zélandot is: - Én vagyok Kína, India és Ausztrália angyala.
- Láttam, hogy a kezében egy nagy, hosszú trombita van, amit kész volt megfújni Ázsia felett. Tehát amit mondani fog, meg fog történni az Úr trombitájának szavára. Milliók fogják meghallani az Úr hatalmas szavát.
Az angyal azt mondta: - Nagy katasztrófák lesznek, éhinségek, és sokan fognak éhenhalni. Nagy viharok lesznek, amilyenek eddig nem voltak. Nagy földrengések lesznek, sok város elpusztul. Földrészek a tengerbe esnek. Nagy területeket borít el a tenger. Ausztrália nagy részén megmozdul a föld. Ausztrália ketté válik, nagy része elpusztul, a tenger alá kerül. Milliók fognak meghalni Kínában, Indiában. Nemzet-nemzet ellen támad, és testvér-testvér ellen. Az ázsiaiak egymás ellen fognak harcolni. Atomfegyvereket fognak használni. Milliók halnak meg, katasztrófális állapotok lesznek. Olyan gazdasági krízis lesz egész Ázsiában, ami az egész világot meg fogja rázni.-
Amíg az angyal beszélt, én csak remegtem. Ő rámnézett, mosolygott, és azt mondta: - Olyan lelki ébredés lesz, amilyen még nem volt soha. Milliók térnek meg Kínában, Indiában és egész Ázsiában. Kötelékek fognak elszakadni, válaszfalak leomlani. Ausztráliában is nagy ébredés lesz.
Ez az utolsó aratás! - mondta Ázsia angyala.
És hallottam a Szent Szellem hangját: - Én el fogom készíteni a Gyülekezetet Krisztus visszajövetelére.
- Örömmel hallottam az utolsó néhány jó hírt a sok ítélet után!
A MÁSODIK ANGYALNAK sarló volt a kezében, és hallottam ahogy mondta:
- Elérkezett az aratás ideje Izráel részére és az arab országok részére egész Iránig és Törökországig. A tömegek, akik nem fogadtak el engem, nem fogadták el az én szeretetteljes üzenetemet, gyűlölni, ölni és pusztítani fogják egymást. Láttam, hogy az angyal felemelte a sarlót, és lesújtott vele a közel-keleti országokra. Néhány pillanaton belül látta, hogy Irán, Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, Irak, Szíria, Jordánia, Libanon, Izráel, és az egész Kis-Ázsia megtelt vérrel. Láttam, hogy atomfegyvereket használtak több országra ezek közül. Mindenfelé füst volt és pusztulás.
Az emberek pusztították egymást. Hallottam a szót: - Izráel, óh Izráel, elérkezett a nagy ítélet. - Az angyal azt mondta: A választottak, az én Gyülekezetem meg lesz tisztítva, az Úr védelme alatt lesz, és készen az utolsó napra. Az emberek szomjan fognak meghalni. Nagyon kevés lesz a víz az egész Közel-Keleten. A folyók kiszáradnak, és az emberek harcolnak a vízért a közel-keleti országokban. Láttam, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete darabokra esett szét a közel-keleti válság miatt. Nem volt többé ENSZ! Az angyal a sarlóval végzi az aratást. A hatalmas Isten jelenlétében és az angyalok üzenetét hallva, egész testemben remegtem. Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Teljesen elveszettnek éreztem magam azok hallatán, amik be fognak következni.
A HARMADIK ANGYAL hirtelen szétnyitotta szárnyait, és láttam felrepülni a szobámban, és szellemben bemutatta nekem egész Európát.
Láttam Európát az északi résztől le egész Spanyolországig és Portugáliáig. Az angyalnak mérőzsinór volt a kezében, és hogy ez mit jelent az Úr majd meg fogja mutatni nekünk. Tisztán hallottam az angyal szavát:
- Én bánkódom! Én bánkódom! Igazságtalanságot, tisztátalanságot és istentelenséget látok egész Európában. A bűn az egekig hatolt. A Szent Szellem megszomorodott.
- Láttam Európa folyóit megáradni. Többmillió ház víz alá került, és milliók fulladtak meg. Hirtelen földrengést hallottam mindenfelé Európában. Országok, ahol ezelőtt soha nem volt ilyen, most rázta őket a földrengés. Láttam, hogy a párizsi Eiffel Torony összeomlott és a földre zuhant. Németország nagy része elpusztult. Londonban, a nagy városban is pusztulás volt mindenfelé. Árvizeket láttam a skandináv országokban mindenfelé. Ahogy a déli részre néztem, láttam, hogy Spanyolországban és Portugáliában is nagy éhinségek és pusztulások voltak. Sokan éhenhaltak.
Felkiáltottam: - Uram! Mi történik a Te gyermekeiddel?
Az angyal azt mondta: Én fel fogom készíteni őket! Ők várni fogják az Úr megjelenését! Sokan fognak hozzám kiáltani azokban a napokban. Én megmentem őket, nagy csodákat cselekszek velük, és megmutatom nekik az én erőmet!- Ezután láttam a NEGYEDIK ANGYALT átrepülni Afrika felett, Kairótól Cape-Townig. Afrika angyalának kard volt a kezében. Hallottam, ahogy ezt mondta:
- Sok ártatlan vért ontottak ki. Ellenségeskedések vannak az emberek között. Istentől távol levő nemzedék. Ezrek és ezrek ölték meg egymást. Én láttam az én hűséges gyermekeimet Afrikában. Megjutalmazom a hűségeseket, és gazdagon megáldom őket. Én kotrollálom a vizeket. Tikkasztó hőség lesz, égető napsütés. Más részen árvizek lesznek. Az alapokat megrázom. Folyók kiszáradnak. Milliók halnak éhen. Az én kardom megítéli az igazságtalanokat és a vérszomjasokat. Sok földrengés lesz. Némely folyók más irányban fognak folyni. Sok falvat elborítanak. Isten ítélete cselekszi ezt. A Föld rengése olyan hatalmas lesz, amilyen nem volt soha azelőtt. Senki nem tud elmenekülni az Úr kardja elől!
- Láttam hatalmas meteorokat esni Afrikára. Láttam a Nílus folyót kiszáradni. A halak megdöglöttek. Bűz árasztotta el egész Egyiptomot. Közép-Afrika nagy része víz alá került, milliók fulladtak meg. - Uram! mondtam:- Ez mind csak rossz hír, pusztulás. Van valami jó hír is?
Az Úr azt mondta: - Az utolsó nap elérkezett. Itt az ítélet napja. A szeretetemet elutasították, most eljött a haragom napja.
Az egész testemben remegtem, azt gondoltam, hogy nem bírom tovább!
Ezután láttam az ÖTÖDIK ANGYALT átrepülni Amerika felett az Északi-Saroktól a Déli-Sarokig, Kanadától Argentínáig. Az Egyesült Államok keleti részétől a nyugati részéig, New-Yorktól Kaliforniáig.
Láttam, hogy az angyal kezében egy nagy, mély pohár volt ítélettel tele. Az angyal azt mondta, hogy ki fogja önteni a pohár tartalmát Észak és Dél-Amerikára. Nincs igazságosság többé, nincs jóra való törekvés, nincs szentség, csak bálványimádás, anyagiasság, részegeskedés, bűnös kötelékek, ártatlan vérontás, összetört családok, házasságtörő generáció.

Sodoma és Gomora van itt.A Nóé napjai vannak itt!

Félrevezető tanítások, félrevezető próféciák. Elutasítják a szeretetemet. Látszat vallásoskodás, csak a kegyesség látszata van, de megtagadják annak erejét! -
Én rimánkodtam az angyalnak: - Nem tudnál várni még egy kis ideig? Ne öntsd még ki a poharadat! Adj még egy kis időt a megtérésre!
Az angyal azt mondta: Isten igen sokszor megkímélte Amerikát. Ő szólt hozzájuk, de az emberek nem figyeltek reá. Türelmének vége. Az idő elérkezett. Az emberek jobban szeretik a pénzt és az élvezeteket, mint Istent.
Az angyal elkezdte kiönteni a poharat. Láttam, hogy Északon a jéghegyek megolvadtak. Árvíz öntötte el Kanadának és Észak-Amerikának egy részét. A folyók megáradtak, pusztulás mindenfelé! New-Yorkban egy hatalmas földrengéssel a világpiac összeomlott. Milliók haltak meg. A tengeren a hajók elsüllyedtek. Robbanásokat hallottam az ország északi részében. Milliók haltak meg.Az angyal kiöntötte az ítéletet Mexikóra és Közép-Amerikára. Áradások történtek mindenfelé. A két tenger, az Atlanti-Óceán és a Csendes-Óceán összekapcsolódott. Észak Brazilia nagy részét elöntötte a víz. Az Amazonasz folyó nagy tengerré vált. Sok erdőt öntött el az áradat. Nagy városok pusztultak el Braziliában. Sok helyen volt földrengés. Az angyal kiöntötte az ítéletet egész a déli részig, Chiléig és Argentínáig. Olyan pusztulás volt mindenfelé, amilyen még nem volt soha! Az egész Föld remegett.
Az angyal ezt mondta: - Mindez megtörténik rövid időn belül! -Ezután láttam az öt angyalt, körülvették a Földgolyót, felemelték szárnyaikat és kezeiket az ég felé, és azt mondták: Minden dicsőség az Úré a Mennyben és a Földön. Elérkezett az ideje, amikor megdicsőíti az Ő Fiát. A Föld el fog égni és pusztulni. Minden elmúlik. Isten elpusztítja az Ördög munkáját örökre. Új Ég és új Föld lesz! De én megmutatom az erőmet, hogy hogyan őrzöm meg a gyermekeimet a pusztulások között.

LEGYETEK KÉSZEN, AZ ÚR NAPJA ELKÖZELGETT!

Szobám telve volt az angyalok világosságával. Egyszerre csak felemelkedtek az ég felé. Ahogy utánuk néztem, láttam, hogy öt különböző irányba repültek el. Tudtam, hogy elkezdték feladatuk végrehajtását. Több mint egy óráig meg sem tudtam mozdulni. Teljesen ébren voltam, és egész testemben remegtem. Később azt kérdeztem az Úrtól, hogy akarja-e, hogy most elmenjek Patmosz szigetéről. Az Úr azt mondta: - Nem, én céllal hoztalak ide!
Azt mondtam: - Uram, az angyaloknak az egész világra vonatkozó üzenete nem jó hír! Ítélet, büntetés, romlás és pusztulás. Mit fognak az emberek mondani rólam? Eddig én mindig a szeretetről, a békéről és az örömhírről prédikáltam!
Akkor hallottam: - Te csak egy eszköz vagy! Micsoda megtiszteltetés részedre, hogy Isten téged választott ki, hogy továbbítsd az Ő üzenetét!
Azt válaszoltam: - Megteszem a Te akaratod! Hosszú ideig nem tudtam megmozdulni. Elmerültem gondolataimban. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Isten szentséges jelenlétében voltam! Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Egyszerűen csak átadtam magam Isten hatalmas akaratának. Három napig nem hagytam el a házat. Imádkoztam, bőjtöltem, és igyekeztem Istenre figyelni, hogy mindent leírhassak, ahogy a Szent Szellem eszembe juttatja. Sok ima után leírtam mindazt, amit Isten Szelleme emlékezetembe hozott. Kétség nélkül ez volt életem legnagyobb átélése! Istené legyen minden dicsőség!"Eddig az üzenet, és mi akik ismerjük Isten Igéjét tudjuk, hogy mindez a Szentírással megegyezik, csak a Szentírásban nincsenek pontosan felsorolva a kontinensek, és hogy melyik Földrészen mik fognak történni. Azt tudjuk az Úr Jézus szavaiból is, és a többi próféciákból, hogy a Földre eljön Isten ítéletének ideje, és látjuk, hogy a tragikus események már elkezdődtek. Az alapigénkben az Úr Jézus szavait olvastuk: "Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Lukács 21:36)
Hogyan válhatunk méltókká? - Ha megfogadjuk az Úr Jézus szavait, amit az előző versekben mondott:
"Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mintegy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész Föld színén lakoznak." (Lukács 21:34-35)
Reánk nem fognak ezek a dolgok váratlanul jönni. Nekünk az Úr megmondta az Igéjében, megüzente az Ő szolgái és az Ő angyalai által. Vegyük komolyan az üzenetet! Legyen az életünk teljesen Neki szentelt élet, mert különben nem tudunk megállni! Péter apostol a 2Péter 3:13-14-ben azt mondja:
"De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben."
Ha így talál minket az Úr, amikor értünk jön, akkor el fog tudni vinni bennünket. De ha át is kellene menni különböző megpróbáltatásokon az Ő eljöveteléig, akkor is meg tudunk majd mindenben állni az Ő ereje által, mert megtart minket az Úr!
Adja az Úr, hogy mi mindannyian hűségesen szolgáljuk Őt, hogy az Ő országának örökösei lehessünk! Ámen.

A témához kapcsolódó Igék

"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr Igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel!"
(1Thess 4:13-18)"Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is." (1Thess 5:1-11)
"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak szellemeihez; az új szövetség közbenjárójához Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert, ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a Mennyből szól hozzánk. Az Ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a Földet, hanem az Eget is." A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.
Mert a mi Istenünk emésztő tűz." (Zsid 12:22-29)"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és Föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld ugyanezen szó által megkímelve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve, megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben." (2Pt 3:1-14)


"Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: 'Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a Te eljövetelednek és a világ végének?' Jézus így válaszolt nekik: 'Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlől titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég." (Máté 24:3-14)
"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve." (2Tim 3:1-5,13)
"Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen. Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz." (Ézsaiás 17:1)
"Fenyegető jövendölés. Az Úr Igéje szól Izráelről. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a Földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a Föld minden népe." (Zakariás 12: 1-3)
"Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem." (Jelenések 9:18-21)
"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: 'Bizony, hamar eljövök'. Ámen.
Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." (Jelenések 22:20-21)

Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre,
hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.

Dicsőség és hála az Úré!
Maranatha! Az idő közel!Szodoma katasztrófájának aktuális üzenete


Szodoma, Gomora története nagyon fontos prófétai üzenetet tartalmaz. /ld.1Móz 19:1-16./ A figyelmeztetés az Isten törvényét tagadó kultúrákra, nemzetekre vonatkozik. Isten katasztrófára itéli azokat, akik Szodoma, Gomorához hasonlóan próbálják a kultúrájukat átalakítani, azt Isten katasztrófára itéli. Nóé korát vízzel büntette meg Isten, de most hamvasztásról, azaz tűzzel való elégetésről van szó. A jóléti társadalmakat tűzzel és kénkővel itéli meg. /ld. 2Pt 2:6-; Lk17:28-32; 1Kor 5/Barsy Irma: Az óra pontos


Az óra jár. Nem késik, nem siet. Egyforma percet oszt mindenkinek.
Egy könyörtelen nagy fogaskerék hajtja az Idő ősi ütemét.
Ha visszanézek: volt-e pillanat, felelőtlenül eldobott hanyag,
mit visszaszívnék, ha lehetne még - ó, de sok mindent újra kezdenék!

Az óra jár, pontos és ketyeg. Mire használtam föl a perceket?
Jaj, hányszor nem feleltem rosszra: jót! Tékozoltam az örökkévalót...
Fut a perc. Nem jön vissza egy se már.
Az óra pontos... S egyszer majd lejár

Jézus beszédei az utolsó napokról és az utolsó vacsora


2020.05.21.Elfeketedett az ég Pekingben, mialatt a kormány a vallásellenes törvényről tárgyalt


15:45-kor 10 perc alatt nappali világosságból éjszakai sötétség lepte el Pekinget. A jelenségről azóta több videó került fel a netre. Ezeken a koromfekete sötétségbe borul város látható és arra hogy mindez nappal történik, csak a nappali nyüzsgő forgalom és az utcai világítás hiánya enged következtetni. Az egyik videó vége előtt egy hatalmas villám szakítja meg a sötétséget.

A riporter szerint ezután masszív vihar csapott le a városra. Az eset további érdekességét az adja, hogy a sötétség pontban a kínai parlament ülése alatt borult a városra. Az ülésen a kommunista ország 2057 képviselője vett rész, hogy megvitassák az egyház új szabályozását. Kínában a vallások gyakorlatilag tiltva vannak, a keresztény egyház földalatti szinten, félig-meddig megtűrve működik.

Az elmúlt két évben azonban kormányzati részről egyre több támadás éri a hívőket. A Kommunista Párt most a koronavírus-járványra hivatkozva újabb nyomást gyakorol az egyházra, és új törvényi szabályozással próbálják meg felszámolni azt. Ezért sokan Isten jelét látják a soha nem látott nappali sötétség mögött. (630.hu)Ezen a koromfekete sötétségbe borul város látható
Isten jelét látják a soha nem látott nappali sötétség mögött.
Jézus visszajövetelekor megreccsen az Univerzum


A karizmatikus keresztények rendszeresen lealacsonyítják Istent, pedig minél több időt jár együtt az ember a Földön Istennel, annál jobban érzi, hogy milyen hatalmas és fenséges. Olyan, mint egy nagy vihar, amikor érezzük, hogy milyen kicsik vagyunk azokhoz az erőkhöz képest, amik körülöttünk tombolnak. Amikor Jézus visszatér majd, akkor jövetelében nem csak a Föld fog megremegni, hanem az egész világmindenség megreccsen, elolvadnak az emberi szívek az Isten félelmétől.Németh Sándor: Nincs Orbánnál alkalmasabb vezető


Objektív tény, hogy nincs olyan személy az ellenzéki oldalon, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan alkalmas volna az ország vezetésére – nyilatkozta a Magyar Időknek adott interjújában Németh Sándor. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze arról is beszélt, a "szemünk előtt zajlik a demokratikus legitimitás nélküli, önkinevezett világelit által kitervelt szuperállam és a nemzetállamok küzdelme", utóbbiban Orbán Viktornak központi szerepe van, mert politikájának eddigi társadalmi támogatottsága a nemzetállami koncepció életképességét bizonyítja.

Arról is beszélt, a vallás elleni támadások ellenkező hatást váltottak ki: a hívő emberek részt akarnak venni a közéletben, a politikában, és olyanokat szeretnének megválasztani, akik a kereszténység védelmét is vállalják.

Az unió a fennállása óta talán most éli át a legmélyebb válságát. Miközben a hagyományos keresztény értékek háttérbe szorulnak, a migráció, a felülről vezérelt keveredés egyre nagyobb hangsúlyt kap. Németh Sándor szerint az ellenzéki pártok "nem vallanak nyíltan színt", de valójában támogatják a migrációs, globalista szándékokat. Mi viszont figyelünk arra, hogy a pártok programjaiban miként jelennek meg a számunkra fontos értékek.

A keresztény értékrendben nem válik élesen külön a türelem az igazságosságtól. Ha elveszik a hazánkat vagy bántalmazzák az itt élő embereket, nem mondhatom azt, hogy legyetek továbbra is türelmesek. Magyarországon szerintem – a főként külföldről hallott vádakkal ellentétben – nincs idegengyűlölet, sőt inkább idegenkultusz van. (pestisracok.hu)Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a Fidesz XXVIII. kongresszusán.


2019.09.28.Liberális támadás a kereszténység ellen


Soltész Miklós: A bevándorláspárti erők korlátoznák a vallásszabadságot. Miközben a Karácsony Gergely kampányát támogató Sermer Ádám és az ellenzék egy része teret engedne a kábítószer-fogyasztóknak, a vallásgyakorlás szabadságát korlátoznák – hívta fel rá a figyelmet Soltész Miklós. Az államtitkár arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a baloldal nem egy esetben használt már ki naiv fiatalokat kampánycélokra...

– Ráadásul a magyar emberek döntő többsége számára felekezeti hovatartozástól függetlenül is fontos a keresztény kultúra, amelyben felnőttünk, és amit most a bevándorláspárti európai baloldal mindenáron el akar törölni, átadva ezzel a teret egy bevándorlókkal teli, vegyes kultúrájú lakosságnak. Keresztény kultúra nélkül viszont többé nem beszélhetnénk Európáról – fűzte hozzá. (magyarnemzet.hu)

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


        

Hogyan találkoztam Istennel HELSINKIBEN?Tilda Galambos-Sárkány bizonyságtételének 2. része
Sárkány Viktor lelkész és Tilda testvérnő a Scarlett Road-i gyülekezetben
GALAMBOS TILDA TESTVÉRNŐ BIZONYSÁGÁNAK 3. része

ifj. Lehotzky József: Bábel tornya - Isten temploma

Mi lesz a világgal a jövőben?

Alexander Seibel: A Biblia rávilágít...

BROOKÉK NYUGAT-HOLLYWOODBAN

Földrengés Messzinában, Katrina 2005.

Gazdag István: AMIT SENKI NEM AKAR HALLANI


Egy asszony, aki látta a Mennyországot
Louisa Vaughan misszionárius bizonyságtétele


Anja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?Sárkány Győző: "Ímé, eljövök hamar!"
Jelenések 3:7-13 magyarázata

REICHERT GYULA
AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG

Részletek a Jelenések könyvének magyarázatából

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz nekem!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK

Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!