HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőPedagógiai esték - Böjte Csaba: A szabadság rabságában


Csaba testvér azt mondja, az igazi szabadság nem a kötöttségektől való elszakadás, hanem hogy nap mint nap szabadon dönthetünk a szeretet mellett. "A szabadság nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, és hagyjuk, hogy szenvedélyeink uralkodjanak rajtunk, választás nélkül sodródva egyik élményből a másikba, az idők divatját követve örökké serdülőkorúnak maradva az életben. A szabadság nem azt jelenti, hogy kidobunk mindent az ablakon, ami nem tetszik. Azért kaptuk a szabadságot, hogy jó és végleges döntéseket tudjunk hozni az életben." (Ferenc pápa) A gyártó minden géphez köteles használati utasítást adni. Az élet teremtője sem tett másként - a tízparancsolat, a szeretetparancsolat használati utasítás a boldog élethez."

Csaba testvérként szólítják és ismerik őt a legtöbben, köztük azok a dévai és erdélyi árva gyerekek, akiket Böjte Csaba és az alapítvány munkatársai szó szerint az éhhaláltól megmentve karoltak fel. Biztosítják számukra azokat az alapvető feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az élethez: ételt, ruhát, lakhatást, és legfőképpen: szeretetet. Hosszú évek kitartó munkája után Csaba testvér híre hozzánk is eljutott: hazai és európai meghívásokat, előadásokat, díjakat és kitüntéseket követően Böjte Csaba ismertsége és elismertsége folyamatosan nőtt.

Talán ennek is, valamint napról napra gyarapodó támogatóiknak köszönhetően mára sokszorosára nőtt azok száma, akiken segíteni tudnak, s akik számára a fentieken túl új esélyt adnak: részükre oktatást biztosítanak, kirándulásokat és táborokat szerveznek. Sokan vannak közel s távol, akik fejet hajtanak Böjte Csaba személye és missziója előtt. (vtvszeged)Jézus életem, erőm, békém dal itt a videón!


Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm. Benned bízom. Te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. (Taizéi ének) Énekel Bábel Márta kántor. Készült 2011-ben.Pál apostol első levele a korintusiakhoz - Szeretet himnusz
"Most azért megmarad a hit, remény, a szeretet, e három; ezek közül
pedig a legnagyobb a szeretet." (1Kor 13:13)


Kiss Zsolt készítette karácsonyra 2009-ben


"Abból ismerjük a szeretet, hogy Ő (JÉZUS KRISZTUS) az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." (1Jn 3:16)


"Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy JÉZUS az ISTEN FIA?...Isten örök életet adott nekünk, és ez az ÉLET az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az ÉLET; akiben nincs meg Isten Fia, az ÉLET sincs meg abban." (1Jn 5:3-5;11b-12)Ne felejtsük el megölelni, akiket szeretünk!

ÉLETMENTŐ ÖLELÉS


Egyhetes ikreket inkubátorba kellett tenni, és úgy volt, hogy csak az egyik marad életben. A kórház nővére szembeszállt a szabályokkal, és a babákat közös inkubátorba helyezte. Miután betette őket, az egészségesebb baba átvetette karját testvérén, és átölelve tartotta. Erre a kisebbik szívverése stabilizálódott, és testhőmérséklete is normálisra emelkedett. (Esti Judit interjúja nyomán)Óbecsey István: Szeressétek az öregeket!


Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket!
Öleljétek meg az öregeket, Adjatok nekik szeretet!
Szenvedtek ők már eleget, A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.Ne tegyétek őket szűk odúkba, Ne rakjátok őket otthonokba!
Hallgassátok meg a panaszukat, Enyhítsétek meg a bánatukat!
Legyen hozzájuk szép szavatok, Legyen számukra mosolyotok!
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek, Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget, Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket, Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket, Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek, Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket, Szeressétek az öregeket.

ÉLETED ADTAD, hogy ÉLETEM LEHESSEN dalt halljuk."Most azért megmarad a hit, remény, a szeretet, e három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Kor 13:13)


Hallelujah! = Dicsérjétek az Urat! SDG Ámen!Hallelujah magyarul - Putnokon dicsőítettek


"Azért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Kor 15:58)
A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást.
- De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! - szól a bácsi.
- De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap - válaszol a néni.
A közelben álldogáló fiú, aki a barátnőjét várja, meghatódik a jelenet láttán, és odalép hozzájuk.
Ne tessék haragudni, önök mióta házasok?
- Éppen 50 éve - hangzik a válasz.
- Remélem mi is ilyenek leszünk ötven év múlva a kedvesemmel - mosolyog a fiú.
A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát, és azt mondja:
- Fiatalember, maga ezt ne remélje, hanem döntse el!VERÉB c. filmet /3 perc/ ajánlom szeretettel!
Miklósa Erika - Time To Say Goodbye - Ideje elbúcsúzni
Zámbó Jimmy feat. A 2008-as "Királyi duettek" című lemezen található.
Fridvalszki Gréta az "Igazi kincs" című dalával bekerült A Dal 2022-be.


Beszélgetés Fridvalszki Grétával a Pax TV-ben. Műsorvezető Gere Lilla.A Dal 2022 - ben Fridvalszki Gréta saját dalát énekli.


"Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre
és jó cselekedetre buzdítsuk." (Zsid 10:24)
MACUDA, A LEPRÁS - Élettörténet Japánból


"Egy leprás férfi, akinek mindkét lába térdtől hiányzott, mindkét kezén már csak hüvelykujjának csonkjai voltak láthatók, akinek arcát a félelmetes betegség már rettenetesen eltorzította, ragyogó szemmel, vidám szavakkal tett bizonyságot Jézus Krisztusról. Voltak, akik csodálkozva kérdezték: miként lehet az, hogy egy ember, aki szinte elevenen megrothad, ilyen boldog és vidám legyen? Nem volt azon az istentiszteleten senki, aki mélységesen meg ne rendült volna, és sokan szégyenkeztek, hogy egészséges testtel és jó keresettel sem elég boldog és hálás keresztyének."

"Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra folytatta Macuda térdein csúszva az útját. Voltak napok, amelyeken mindössze egy-két kilométert tudott csak megtenni, jobb napokon öt-hatot is. Megtörtént, hogy a kimerültségtől nem tudta folytatni az utat, és néhány napig egy helyben kellett maradnia."


NODSZU GENICSI japán evangélista életeA testvéri szeretet határtalansága!


Szegény családban nőttem fel öcsémmel együtt, aki három évvel fiatalabb, mint én. Tiszta szívből vágytam egy olyan szép zsebkendőre, amilyen minden lánynak volt akkoriban. Ezért ötven centet loptam a családi kasszából. Édesapám észrevette, és mindkettőnket a falhoz állított. Egy bambuszbottal a kezében kérdezte, hogy ki lopta el a pénzt. Mivel mindketten hallgattunk, ezért apám azt mondta: "Ha egyikőtök sem ismeri el, akkor mind a ketten ki fogtok kapni."
Felém suhintott a bottal, de az öcsém elém állt, és azt mondta: "Apám én voltam az egyetlen, aki lopott. Büntess meg engem."
Az öcsém aznap éjjel sebes testtel, sírva feküdt le az ágyába. Soha nem felejtem el testvérem arcát, amikor engem védett. Ő nyolc éves volt ekkor, én tizenegy.
Egyszerre vettek fel minket az iskolába. Engem az egyetemre, öcsémet pedig a középiskolába. Édesapám aznap este három doboz cigit szívott el a teraszon. Édesanyám csak sírt, és arról beszélgettek mi legyen most, hiszen nem tudják mindkettőnk tanulmányait kifizetni. De lehet, hogy még egyikünkét sem.
Öcsém reggel apám elé állt, és azt mondta, hogy ő már elég könyvet kiolvasott, dolgozni szeretne inkább. Apám azt mondta, ha könyörögnie kell is, de körbejárja a környéket hitelért, hogy mindketten tanult emberek legyünk. Másnap reggelre az öcsém elment otthonról. Csak egy cetlit hagyott: "Ne vegyen fel apánk hitelt, ő dolgozik majd, és küldi a pénzt az én iskolámra. Tanuljak, és ne hozzak szégyent a családra."
Az egyetemen tanultam, kollégista voltam. Egy nap a szobatársam jött be, hogy keres egy falusi munkás ember. Kimentem és megláttam az én drága testvéremet, piszkosan, munkásruhában. Gombóccal a torkomban kérdeztem: "Miért nem azt mondtad, hogy a testvérem vagy?"
A következőt felelte: "Azért, mert nem akartam, hogy kinevessenek téged azért, hogy egy ilyen munkás, szegény ember a testvéred."
Ekkor már nem bírtam megállni, eleredtek a könnyeim, és úgy átöleltem zokogva. Én huszonhárom éves voltam ekkor, ő húsz. Huszonhat évesen mentem férjhez. Férjem gazdag, sikeres üzletember volt. Új városba költöztünk, de szerettem volna, ha szüleim és testvérem a közelünkbe költöznének. Öcsémnek felajánlott a férjem egy vezetői pozíciót a cégében. De ő nem fogadta el. Azt mondta, segédmunkásnak jönne csak el dolgozni. Nem akarta, hogy arról pletykáljanak az emberek, hogy ő tanulatlan, és azért mert a testvérem került be a cégbe. Nem akarta, hogy engem és a családomat bántsanak.
Harminc éves volt a testvérem, amikor elvette egy falubeli helyi farmer lányát feleségül.
Az esküvőn a ceremóniamester megkérdezte tőle, ki az a személy, akitől most búcsúzna, akit a legjobban szeret?
Gondolkodás nélkül válaszolta: "A nővérem." És belekezdett egy történetbe, amire én már nem is emlékeztem: "Amikor iskolásak voltunk, a szomszédos faluba kellett bejárnunk. Gyalog két óra volt az út, amit minden nap közösen tettünk meg. Egy téli napon, hazafelé elhagytam az egyik kesztyűmet. A nővérem gondolkodás nélkül adta oda a sajátját. Amikor hazaértünk annyira remegett a keze, hogy nem tudta tartani az evőeszközt, és meg sem tudta enni a vacsoráját. Az orvosok két ujját nem tudták megmenteni. Ezen a napon megfogadtam: amíg élek, vigyázni fogok rá, és mindig az ő boldogságát tartom szem előtt."
Könnyek peregtek le az arcán, és az enyémen is. A teremben tapsoltak, és mindenki tekintete rám szegeződött. Nehéz volt megszólalni. De köszönetet mondtam az öcsémnek azért, amit egész életünkben értem tett. (Ismeretlen szerző)A vak leány

Volt egyszer egy vak leány, aki gyűlölte magát amiatt, hogy vak volt. Mindenkit gyűlölt, kivéve a kedvesét. A fiú mindig vele volt.
Mondta egyszer  a barátjának: - Ha láthatnám a világot, hozzád mennék feleségül.
Egy napon valaki ajándékozott neki egy szempárt. Amikor levették szeméről a kötést, láthatta az egész világot, beleértve a barátját is.
A fiú megkérdezte: - Most, hogy látod a világot, hozzám jössz feleségül?
A leány a fiúra nézett, és látta, hogy vak. A lehunyt szemhéjak látványa szinte sokkolta. Erre nem számított. Borzadva gondolt arra, hogy az élete hátralévő részében ezt kell, hogy nézze, ezért visszautasította a fiút. A fiú csendesen könnyezett, majd pár nap múlva írt néhány sort:
"Vigyázz jól a szemeidre, mert mielőtt a tied lettek, előtte az enyémek voltak."
Valahogy így működik az emberi agy, amikor megváltozik a helyzetünk. Csak kevesen emlékeznek arra, milyen volt az életük azelőtt, és ki az, aki mindig mellettük volt a nehéz időkben. (Ismeretlen szerző)Hogyan hozhatod rendbe a házasságod?
Szerelempróba * Tűzálló c. film szinkronizálva


Családi béke titka

Ha égve marad - kapcsold le!     Ha kiömlött - töröld fel!
Ha a földön van - vedd fel!     Ha kifogyott - töltsd meg!
Ha piszkos - mosd el!      Ha tele van - vidd ki!
Ha szomorú - öleld át!     Ha fáradt - altasd el!
Ha hiányzik - írj neki!     Ha kérdez - válaszolj!
Ha mesél - hallgasd meg!     Ha távol van - hívd fel!Ha ünnepel - lepd meg!     Ha örül - nevess vele!
Ha sétál - fogd a kezét!     Ha virágot szed - koronázd meg vele!
Ha álmos - simogasd meg!     Ha szól - figyelj rá!
Ha énekel - énekelj vele!     Ha a csillagokra tekint - válassz egyet!
Ha Istent keresi - vezesd Hozzá!     Ha kiált - mondd: Ne félj, itt vagyok!
Ha táncol - repítsd a fellegekbe!     Ha csendben van - ülj mellé!
Ha könny csillan a szemében - csókold le!     Ha vágy van a szívében - teljesítsd!
Ha szeret - add oda mindened!!!ÉS SOHA NE FELEDD,ÖSSZETARTOZTOK!!!
(gleam.kozkincs.hu)

Kirk Cameron, a Tűzálló c. film főszereplője sokszor szerepelt a címlapokon, elismeréseket kapott, sorozatokban játszott, 2 Golden Globe - Arany Glóbusz elismerés a fejébe szállt. Rajongók vették körül. Golyóálló limuzinokon, magánrepülőkön utaztatták. Nagy lábon élt külsőre gyönyörű emberek között, nem akart Istennek még a gondolatával sem foglalkozni, nem akart belekeveredni valamilyen vallásba. A lányokat hajkurászta. Az egyik lánnyal 17 évesen elment egy gyülekezetbe. Azt kérte Istentől, hogy változtassa meg az életét, mert bármikor meghalhat, akkor pedig nem kerülhet a Mennybe. Szüksége van Istenre, hogy megtérjen, és hogy Isten kijelentse magát neki.
"Megváltozott a szívem és a gondolkodásom Isten felé. Meglágyult a szívem arra a tényre, hogy Isten valóságosan él, ahogy elkezdtem olvasni a Bibliát. Kezdtem megismerni Őt, szükségem van a megbocsátására. Istennek adok hálát, hogy megmentett a Pokoltól, az az elsődleges célom, hogy Jézust kövessem."

Kirk Cameron, a Tűzálló c. film főszereplője megtéréséről beszélLukács evangéliuma film videón /2:01/
Így ujjongott Simeon: "...látták szemeim Üdvösségedet..." (Lk 2:30b)
Gondolatok Lukács evangéliuma 2. fejezetének 29-30. verséről
A SZERETET ÜNNEPE

A Szeretet Himnuszának parafrázisa,
az 1Kor 13 karácsonyi verziója

 • - Ha házamat fenyőfával, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem is fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint ügyes dekoratőr.
 • - Ha a konyhában fáradozom is ízletes ételeket főzve, karácsonyi süteményeket sütve kilószámra, csodálatosan megterített asztalt előkészítve, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint ügyes szakács.
 • - Ha egy szegénykonyhában segédkezem is, vagy az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, ha minden vagyonomat adományként el osztom, de nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
 • - Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal, és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, és sok ünnepségen veszek részt, sőt a templomi kórusban is énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a Karácsony.
 • - A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
 • - A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
 • - A szeretet barátságos és szelíd, az idő szűke ellenére is.
 • - A szeretet nem irigyel másokat házukért, lakásukért, amiben ízlésesen terített, ünnepi asztal van.
 • - A szeretet nem kiált rá a gyermekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak.
 • - A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ossza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
 • - A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
 • - A szeretet soha el nem múlik.
 • - A videojátékok tönkre mennek, az ékszerek elveszhetnek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet a mindörökre megmarad!/Szabó Klára/  "Örök szeretettel szerettelek..." (Jer 31:3)  A NAGY PARANCSOLAT: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (Máté evangéliuma 22:37-39)

  A SZERETET PROGRAMJA

  Minden nehézség nélkül letölthető szívünkbe a szeretet programja.
  Az ismeretlen szerzőtől származó párbeszéd stilizált változata:

  Vásárló (V): Hosszas megfontolás után úgy döntöttem, hogy feltelepítem a Szeretet programot. Végigvezetne a folyamaton?
  Eladó (E): Szívesen. Készen áll az indulásra?
  V: Hát, nem vagyok műszaki zseni, de azt hiszem, készen állok.
  E: Első lépésként nyissa meg a szívét! Megtalálta a szívét?
  V: Igen, de egy csomó más program fut jelenleg benne. Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?
  E: Milyen más programok?
  V: Lássuk csak, van múltból hozott megbántódás, alacsony önértékelés, harag és neheztelés. Ezek a folyamatok futnak éppen.
  E: Nem baj! A Szeretet fokozatosan törölni fogja a múltbéli Megbántódást. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony önértékelést. Viszont a Harag és a Neheztelés programot teljesen ki kel kapcsolnia.Ezek megakadályozzák a Szeretet megfelelő telepítését. Ki tudja kapcsolni?
  V: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni ezeket. Meg tudja mondani?
  E: Menjen a starthoz és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlődik.
  V: Igen, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális?
  E: Igen, de ne feledje, Önnek csak az alapprogram van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy frissítsék.
  V: Máris kaptam egy hibaüzenetet! Azt mondja: "Hiba! A program nem fut külső egységeken."
  E: Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program az Ön szívében még soha nem működött. Ez annyit jelent, hogy Önnek először saját magát kell szeretnie, mielőtt másokat szeretne.
  V: Tehát, most mit tegyek?
  E: Gördítse le az Önelfogadás menüt, majd kattintson a következőkre: Megbocsátok Magamnak, Felfedezem az értékeimet, Tudomásul Veszem a Korlátaimat.
  V:Rendben, kész.
  E: Most másolja ezeket az "Én Szívem" könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot, és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Túlzó Önkritikát, ítéletet az összes helyről, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és ne jöhessen újra elő.
  V: Megcsináltam! A szívem újra tartalommal telik meg! Mosoly jelent meg a képernyőmön, és a Béke és az Elégedettség bemásolja magát mindenfelé a Szívembe és az egész rendszer melegedni kezd. Ez normális?
  E: Sok esetben eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a szív működését, ne aggódjon! Egyébként jó érzés, nem?
  V: De, csak szokatlan.
  E: Szeretet telepítve, és rendesen fut. Még egy dolog: a Szeretet ingyenes program.
  Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal, és visszajuttatnak viszonzásul Önhöz is új és izgalmas változatokat.
  V: Köszönöm, Istenem!  Gondold át a következő néhány tanácsot!


  Ma, mielőtt kimondasz egy bántó szót, gondolj azokra, akik nem tudnak beszélni.
  Mielőtt panaszkodsz az ételed íze miatt, vagy bosszankodsz, mert nincs étvágyad, gondolj azokra, akiknek csak étvágyuk van, de nincs mit enni.
  Mielőtt panaszkodsz a férjedre vagy a feleségedre, gondolj azokra, akik Istenhez fohászkodnak, hogy legyen társuk.
  Ne felejtsd, van egy mondás, amelyik így szól: "rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül."
  Ma, amikor megharagszol azért, mert a barátnőd, a barátod, vagy a szomszédod nem hallgatja meg a problémádat, gondolj arra, hogy Ő éppen most arra keresi a választ, hogyan élje túl a pillanatnyi nehéz helyzetét.
  Ma, mielőtt panaszkodsz az életre, gondolj azokra, akik túl hamar mentek el a másvilágra.
  Mielőtt siránkoznál amiatt, hogy túl nagy távolságon kell vezetned, gondolj azokra, akik ugyanezt a távolságot gyalog kell, hogy megtegyék.
  Amikor azon bosszankodsz, hogy a bevásárló kocsiból milyen nehéz átpakolni a "cuccot" a csomagtartóba, gondolj azokra, akik ugyan ezt két kézben, tömött autóbuszon, vagy gyalog cipelik haza.
  És amikor fáradt vagy és panaszkodsz a munkádra, gondolj azokra a munkanélküliekre, akik szívesen végeznék a Te munkádat.
  Amikor idegesen rákiáltasz a kisgyermekedre, mert kilöttyentette a tejet a padlóra, gondolj azokra a nőkre, akik szívesen feltörölnék a gyermekük által okozott "tócsát", de nem tehetik, mert hiába várnak a gyermekáldásra.
  És amikor gyötrő gondolatok rosszkedvűvé tesznek, mosolyogj egyet, és gondolj arra, hogy élsz, és csodálatos, ami körülvesz.
  Hidd el, azok is szeretnek, akikről úgy gondolod, hogy nem, de ne felejtsd el, hogy ezt neked is viszonoznod kell. Azonban tudnod kell, ezt titokban nem teheted, éreztesd velük.  Érintés, biztonság, szeretet, segítés
  /Dr. Bagdy Emőke előadása a Csillagpont ifjúsági találkozón/

  Az egészséges idegrendszer fejlődésének feltétele az érintés. Egyszer ikrek születtek azonban az egyik gyerek életképtelennek bizonyult. Sehogy se tudták életre kelteni, nem jött az első felsírás, de hála Istennek volt egy nagyszívű ápolónő, aki úgy gondolta, hogy ezt a pici babát odateszi a másik mellé. Hajnalra a gyermek, akit sorsára hagytak megmenekült, mert ikertestvérének az érintése olyan hatásokat közvetített biológiailag, hogy a méhen belülinek a folytatásaként olyanfajta életadó hatás érte, hogy a gyermek életben maradt. Ekkora a jelentősége annak, hogy meg vagy érintve, vagy van kit érintened. Fizikailag a bőr találkozik a bőrfelülettel. Hogyan is alakul ki a kötődés? Hozzá kötődöm valakihez, megfogom, megkapaszkodom benne, és fontossá válik érzelmileg.

  A biztonság. Kitől kapok biztonságot?

  Attól, aki ellát engem, aki gondoskodik rólam, aki kifejezi érintésekkel a szeretetét, hangjának dallama szinte már úgy kúszik be és tapad be a gyermek agyának mélyére. Egy hideg téli napon a sünök fázni kezdtek. Hogy melegíthessék egymást, addig-addig helyezkedtek, hogy elegendő közelségbe kerüljenek, de a tüskéikkel ne szúrják meg egymást. Így élünk mi emberek. Együttélésünk művészete, hogy megtaláljuk ezeket az illeszkedési pontokat. Mindenki másként egyforma ugyan, mert az ember az univerzum páratlan csillaga, de egy csomó dologban összetartozunk, és közös szükségletünk van. Mik is ezek? Fiziológiai szükségletek. Élni muszáj, táplálkozni, erősíteni a testet, hogy életben maradjunk és erre a biztonság szükséglete épül elsőként. Engem és sok más hívő embert meglepett, hogy nem a szeretet került előtérbe azonnali főszükségletként, hanem ennek beágyazását, keretrendszerét megvalósító közegét jelentő biztonság. Adj valakinek biztonságot, védd az életét és ezzel olyan kapcsolati közegbe kerülsz, ahol a szeretet erői elkezdenek működni. Következő szükségleti szint a szeretet.

  Szeretet nélkül tudjuk, hogy tönkremegy az emberi élet.

  Erre a kapcsolatrendszerre, az én-te viszonyra, ami között a lélek útjain kommunikálunk, múlhatatlanul szükségünk van. Van még egy szükségleti szint, az önmegvalósítás. Ez egy olyan gondolat, ami elterjedt, és szinte magához ragadta a hatalmat ebben a konzumkultúrában. "Te csak légy valaki! Valósítsd meg magad! Mindegy milyen áron. Ha te kiemelkedsz, ha te valaki vagy és a benned lévő lehetőségeket megvalósítod, ezzel lényegében életed küldetését teljesíted." És ugyanaz a Maslow, aki a szükségletpiramist fölépítette, a hatvanas évek végére eljutott oda, hogy azt mondja: ebből a rendszerből mégiscsak hiányzik valami. És van egy nagyon lényeges szükséglet, az hogy mi végre élek? Mi az életem célja? Mi a küldetésem? Mi a rendeltetésem? Úgy fogalmazzuk meg, ahogyan a szívünkből szól és azt is tudjuk, hogy az életközépre az ember elér ebbe a különleges lelkiállapotba, amikor akarva-akaratlan felteszi a kérdést: merre tartasz tovább? Már van családod, hivatásod. Mindened megvan, amivel az életedet működőképessé teheted, de valami mégis hiányzik. Maslow erre jött rá, hogy az önmegvalósítás fölött van valami, ami éppen a bontakozó életeknek a sorskövetése adott. Akarod, nem akarod, el fogsz érkezni oda, hogy az élet fölteszi neked a kérdést és te is fel kell hogy tedd magadnak, mi végre, hová vezet ez, mindez miért? Ekkor jön Maslownak a zseniális kiegészítése az elméletében, amiben a negyedik erőirányt, a transzperszonális pszichológia rendszerét megalapozta. A transz azt jelenti: át, keresztül, a perszonális pedig személyes. Azaz lépd át a személyest! Emelkedj magasabb dimenzióba! Fogadd el, hogy úgy vagy az univerzum gyermeke és úgy vagy Isten gyermeke, amikor fölteszed a kérdést, hogy mi ez az élet, mi végre van. Akkor megtalálod, hogy a te életed szolgálat. A látó szem, önmagán túlnéz. Mert szükséges, hogy a létünket belehelyezzük, az univerzum tágasabb kereteibe. Tudjuk, hogy az univerzum egy, és kimondatik az az alaptétel, hogy vajon miként született az univerzum? Ki a gazdája? Egyszer egy informatikus azt mondta nekem, világos, hogy rendszerben kell gondolkodni. Az ember személyiségrendszere, a környezeti rendszer, az univerzum rendszere. De ki a rendszergazda? Erre mondja a transzperszonális pszichológia, hogy ha az ember felismeri a legmagasabbrendű univerzumhoz tartozását, valójában az Istenhez tartozását, a szerves odatartozást ismeri fel. Az univerzum gazdája a mi létünk indítója, befogadója az isteni kegyelem. Isten szeretetének a kinyilvánítása, a másik ember szeretete. A másik ember szeretetén át tudjuk bizonyítani, hogy az univerzumban Istenhez tartozunk. Úgy állok itt, mint hívő református keresztyén ember, akit boldoggá tett az a gondolat, hogy a pszichológia megtalálta azt az erőirányt, amely megmutatja, hogy nem a tudomány az univerzum legmagasabb rendű mozgatója. A kegyelem maga egy magasabb dimenzió.

  Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek egyetemi hallgatókkal.

  Először megnézték az A immunglobulin szintjüket, ami egy mutatója az immunállapotnak, majd megnézették velük a Kalkuttai Teréz anyáról szóló filmet. A húsz perc eltelte után megnézték, hogy van-e valami különbség, javult-e az immunrendszerük? A kérdezőbiztos az ajtóban megkérdezte, hogy tetszett a film? A hallgatók többségben azt válaszolták, hogy "ugyan, ez a szenteskedés, a mi korunkban már nem lehetséges, ilyen áldozatos életek nincsenek is, vagy rendkívül kevés embernek adatik meg". És mit mondott az immunrendszerük? Szignifikánsan emelkedett az immunaktivitás. A tudatos tudat gőgösködik, és a szervezet maga, mint egy hatalmas szervezett rendszer úgy válaszol, hogy igent mond. És ha csak látjuk másoknak a szeretet jócselekedeteit, már azáltal jobb lesz a mi immunrendszerünk. Hatalmas üzenet ez.

  Segíts másnak, te leszel több általa!

  Több száz ápolót vetettek vizsgálat alá, hogy milyen ápolói magatartás az, amivel nincs kiégés, nincs lefáradás és kiderült, hogy korrelál, együttjár az immunrendszer állapotának javulása a szolgálati idő végére azzal, hogy az illető ápoló magatartásában a személyesség dominál. Vagyis keresztnéven szólítják az ápoltat és nem, mint a magyar kórházakban számmal. Az egészségpszichológia első tétele tehát: adj másnak és te leszel egészségesebb, sőt boldogabb általa. Adtatok ma ajándékot valakinek? Ugye, milyen jó érzés? Látjuk a másik örömét. Az öröm visszacsillog rád és téged hoz jobb lelkiállapotba. A konzumkultúra azt üzeni, vásárolj, hogy jó legyen neked! Közben tudjuk, hogy a jó közérzet feltétele, hogy te a másik ember szemében visszacsillogni lásd az arcodat, ha tudtál adni valamit, amivel értéket adtál a világnak. Ha lelkiállapotodban hordozod a sérelmet, a haragot, azt mondja József Attila: "s még jó, ha az ember haragja nem az embert magát harapja," (Magad emésztő...) Van egy pusztító feszültség bennünk. Mit kezdjünk ezzel a mérges, mérgezett állapottal? Például a szívnek a harag olyan ellensége, hogy a szívinfarktust előidéző tényezők között tizenhárom oki tényezőből, maga a méreg, a harag, az indulat, a legnagyobb faktorsúlyú. A méreg, a harag, amit hordozol, a szívkoszorú ereidet összehúzza. Milyen jó, hogy a hitünkben, ott van az úrvacsora és a bűnbánati hét lehetősége, hogy szánhatom-bánhatom, hogy rosszat tettem. Ha még él valaki, aki ellen tettél valamit, azt üzeni a pszichológia, hogy kérj bocsánatot, mérgeket távolítasz el azzal, hogy pszichológiai utakra tereled a megbocsátást. Belegondolsz-e, hogy milyen jelentősége van annak, hogy elmondjuk, hogy "bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek". Föl tudtad oldani magadban a hordozott haragot, sérelmet? Jézust kérdezték a tanítványok, hogy "hányszor bocsássak meg az ellenem vétőnek, még hétszer is". Jézus azt feleli, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer vagy hetvenszer hétszer. A lényeg az, hogy akárhányszor, mert amikor te megbocsátasz, akkor magadat is jobb állapotba helyezed.

  Peterson és Bossio nevű szerzőpárosnak jutott eszébe sok-sok évvel ezelőtt egy kísérlet, hogy a Harvard összes hallgatóját megvizsgálják, hogy pesszimista, vagy optimista. A hipotézis az volt, hogy talán az optimista ember egészségesebben él és kevésbé betegszik meg. Mindenkit követtek és ötévente újból megvizsgálták őket és megnézték, hogy milyen az indítószinthez képest az egészségi állapotuk testileg, lelkileg és kapcsolatilag. Elérkeztek huszonöt, harminc, harmincöt, negyven évig és ott föl akarták adni, mert nem volt különbség. De elérsz a csúcsra és akkor mi történik? Az ifjúságnak azok az erői, amik addig mindenen keresztülvittek, úgy hogy nem volt károsodás, egyszercsak lankadni kezdenek. A negyvenöt éves kori vizsgálatban kinyílt az olló és azok, akik pesszimisták voltak betegekké váltak. Szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, alkoholizmus, drog és a depresszió támadta meg őket és sokan már meghaltak. Vagyis a reménységet támaszd föl magadban! Ne mulaszd el kifejezni a szeretetedet! Mert ha azt akarod, hogy egészséges legyél, - pusztán önző okból is - adj egy szeretetkapcsolatbeli ölelést, merd használni a nyelvet, amit Isten azért adott, hogy akár az érzékszervi nyelv csodálatos útjain érzelmeket tudj szállítani.

  Simon András üzenetét talán tudom közvetíteni felétek: "Ne aggódj, mert a teremtő Isten, aki jókedvében alkotott - és már születésed előtt is szeretett téged -, örökre tenyerébe írta sorsodat. Most is a kezében tart, és nem enged el soha." /Református Félóra 2011.07.27./ • Zimányi József prédikációi
  Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai  22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

  Vissza!
  Vissza a menüre!