HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő
Zimányi József: Mit mondanak a halottak?

Gazdag és a Lázár története Lk 16:19-31 alapján
Zimányi József: Sátán gyásza


Id. Zimányi József: Istenfélők bűnbarlangja
Fontos tanácsokat kapunk a családok, hívők életével kapcsolatban.
Zimányi József: Készülj Istened elé!
Zimányi József lelkész életrajzi beszámolója 1993-ban a Duna TV-ben


Id. Zimányi József: Csipkebokor fényőzönébenZimányi József
Fészek a csillagok között
/részlet/
"Nem az a fontos, hogy hány évig élt valaki, hanem hogy hogyan.
Egyszer egy kicsi faluban végeztem evangelizációs szolgálatot.
A lelkész azt mondta:
- Ha már itt vagy, végezd el a temetést is.
Nagyon gondozatlan volt a temető.
Míg engedték le a koporsót, hátranéztem, egy beroskadt sír,
egy kis barna fatábla, fehér festékkel rá volt írva:
"Amíg élt szerette az Urat."

Se név, se évszám, se foglalkozás, de nem is fontos.
Remegtem az örömtől és a félelemtől.
Sírtam ott a sírnál.
Holta után is prédikál!A te sírodra mit lehet majd felírni:
Ha volt ideje, szerette az Urat?
Mikor igen, mikor nem?
Hol hideg volt, hol langymeleg, hol meg majdnem forró?"

Sztálin meghalt 1953-ban.
Zimányi József a lágerből visszatérve 1990-ben aMAGYAR PARLAMENTBEN istentiszteletet tartott.

"Átkozott, aki az Úrnak dolgát hanyagul végzi."
Zimányi József életrajzát itt elolvashatod.


Levelet írt lelkésztársával Sztálinnak a KGB-n keresztül.LEVÉL SZTÁLINNAK

"Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez a népednek is a javára lesz. A gőgös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett.

Zimányi József és Horkay Barna"

A FOGSÁG ÉVEI

Zimányi József lelkész Sztálin lágereiben a hitéért

"Az igazak emlékezete áldott!" (Példabeszédek 10:7a)

Zimányi József: Különös megtapasztalásaink"Hagyjatok fel vétkeitekkel,
amelyeket elkövettetek, és
újuljatok meg szívetekben és lelketekben!
Miért halnátok meg Izráel háza?"
(Ezékiel 18:31)

"Új szívet adok nektek,
és új lelket adok belétek:
eltávolítom testetekből a kőszívet,
és hússzívet adok nektek."
(Ezékiel 36:26)Zimányi József: Tiszta szívet adj nekem!
Bölcs ember bölcs élete


"Tiszta szívet teremts bennem,
Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!"
(Zsolt 51:12)Zimányi József: Miért énekel a fülemüle?

A fülemüle apuka és a pók anyuka példája

Zimányi József: Kapusit meglátogattuk

Rendőrségi idézés A család pénze, a pénz szerelmeA körberepedt koponya - ITT VOLT AZ ÚR JÉZUS
Egy kisgyermek csodálatos gyógyulása

Zimányi József: Egy orosz katona 30 napos böjtjeZimányi József: VALLOMÁS

Zimányi József: AZ ÚR ÉS SEREGE /Zsolt 110:1-3;7/

Zimányi József igeszolgálata 2 Krónika 26:11-13

Zimányi József igeszolgálata a 18. zsoltárról

Zimányi József: A boldog rettegés gyermekeiZimányi József: Két év a Mennyország küszöbén


Zimányi József: Add át Istennek! /részletek/
Mit jelent az arany, az ezüst, a réz és a vas?


Új feladatok, a Sátán új kihívásai

További ajánlott olvasmányokElisabeth Seiler misszionáriusnő élete (1889 - 1974)


Ígéretet tett, hogy soha senkinek nem szól, ha valamire szüksége van, hanem egyedül Jézushoz fordul. Csodálatos imameghallgatást és vezetést tapasztalt. Leírta élményeit, mit élt át Jézus Krisztussal, Ura szolgálatában. Élete, példája bátoríthat az Úr Jézus Krisztus követésére, odaszánt életre és szolgálatra. Mennyei telefonja működött.