HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

"Az Úr pedig a Szellem,
és ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság."
(2Kor 3:17)

Ungár Aladár
"Nem akarok fizetett állásban lenni az evangéliumért;
ingyen akarom hirdetni; ha kell, bármilyen munkát elvállalok!"

Hartman László: Ungár Aladár emlékezete


Ungár Aladár életéről itt olvashatunk."Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver?" (Róm 8:35)
"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." (Róm 8:38-39)
A II. világháború előtt és alatt emberek millióit hurcolták meg hitükért, származásukért, politikai elkötelezettségükért. Közülük sokan elpusztultak. Ám azoknak, akik hitükért haltak meg, a lelküket nem tudták elpusztítani. A választott nép fiai közül mintegy hatmillió embert öltek meg a náci koncentrációs táborokban. Az az ember, akiről írok, nem a gázkamrában halt meg, de Pál sorai mindenképpen vonatkoznak rá, ami a nyomorúságot, üldözést, veszedelmet illeti.
Aki járt Németországban a Fekete-erdőben, ahol a Duna ered, találkozhatott egy festői városkával, Tottlingennel. Temetője egyik sírkövén ez áll magyarul: Igen, Atyám!, valamint a következő német nyelvű mondat:

"Christus ist mein leben." (Krisztus az életem.)

A halál időpontja felett pedig ez a név: Andy Ungár.


Ungár Aladár zsidó szülők gyermekeként született 1905-ben. Tizennyolc évesen egy baleset miatt elveszítette egyik veséjét, húszévesen az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. Isten azonban kegyelmesen közbeszólt, és Ungár Aladár 1925-ben elfogadta Jézus Krisztust személyes Megváltójának. E meg nem érdemelt kegyelem hírnökeként vitte az evangéliumot határtalan lelkesedéssel a szomjazó embereknek. A fővárosban evangéliumi könyvesboltot működtetett, ezzel is Megváltó Urát szolgálva.
A holokauszt alatt sokat szenvedett, egészségi állapota fokozatosan romlott. Cukorbetegség, veseműtét, bélrák követték egymást. 1961-ben amputálták a jobb lábát, 1970-ben pedig a balt. Mindezen szenvedéssorozat nem törte meg az Úrba vetett hűségét.
Kerekes székben is járta a gyülekezeteket, szolgált az evangéliumi rádióban, és szerkesztette az Új életet, majd a Vetés és aratás című kiadványt Kovács Árpáddal. 1970-ben, 65 évesen hívta haza Megváltó Ura, sok-sok földi szenvedés után. Hatvanháromban így ír Tottlingenből magyarországi barátjának:
"A testi megterhelés mellett hálásan bizonyíthatom magamról, hogy naponta adatik a szükséges erő. Sokat utazom, általában 18-25 napot egy hónapban. Mivel legtöbbször csak este van szolgálatom, napközben az írógép mellett ülök. A rádiószolgálat és a lapszerkesztés sok örömet ad. Új élet címen egy kis 8 oldalas havi lapot indítottam: sok ezer példány megy szét a nagyvilág minden részébe. ANDY."
A fiatalok nem tudhatják, hogy nemcsak németül, de angolul is tudott. Az 1940-es években a nagy ébredés idején, midőn Szabó Imre pásztorolta a fasori gyülekezetet, Budapestre jött "Krisztus középcsatára", a skót James Stewart (aki labdarúgóból lett evangélizátor). Ungár Aladár volt a tolmácsa. Bár nem tudott tökéletesen angolul, de élő kapcsolatban volt az Úrral, így Isten mégis alkalmassá tette a tolmácsolásra. Hasonlóan egyszerű ember volt, mint James Stewart (aki nem végzett teológiát), a szívük az első pillanattól fogva egy ritmusra vert.
Isten különös kegyelme, hogy Andy egy olyan országban pihenhet, amelynek népéből számos ember vállalkozott a választott nép üldözésére.

Hartman László

"Az igazak emléke áldott!"

A Szentírás egyértelműen megmutatja, hogy mit kövessünk:
"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek! Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!" (Zsid 13:7)


Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Ungár Aladár igehirdetései:

KRISZTUS A MI FŐPAPUNK! KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE

A KOCSIMISSZIÓ ELINDÍTÁSA 1933-BANÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-velVissza!
Vissza a menüre!