HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé F. Irma

KICSI TESTRÉSZEINK NAGY HATÁSA
A múlt hónapban valami furcsa dolog történt velem. Egyik napról a másikra mindkét kezem középső újja annyira megfájdult, hogy alig tudtam megmozdítani, vagy behajlítani bármelyiket. S ha sikerült behajlítani az egyiket, vagy a másikat, akkor az meg annyira megmerevedett, hogy néhány percig ki sem egyenesedett. Erőltetni meg nem lehetett.
Ekkor fedeztem fel, hogy két pici testrészemnek, illetve újjamnak, milyen nagy hatása van az egész testemre, illetve a közérzetemre, mindennapi teendőimre, teljesítő képességemre, s a kinézetemre! Ugyanis a fájdalom annyira nyügössé tett, hogy több feladatot elhanyagoltam, vagy másra bíztam miatta. Amit meg el tudtam végezni, az nehezebben és lassabban ment. Például nehezebben tudtam emelni. Képtelen voltam gyúrni. Nehezemre esett a gépelés, a táblára írás, a hallgatók kivonatainak kezelése, a főzés, a takarítás, a fésülködés, a mosakodás, stb. Ráadásul kezeim annyira eltorzultak, hogy a nyomorékság benyomását keltették. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy végülis a viszonylag "kis" testrészeim milyen nagy gondot okoztak!
Aztán elmentem egy olyan ortopéd orvoshoz, aki kizárólag a kezek gyógyításával foglalkozik. Azonnal megállapította, hogy a probléma gyógyítható. "De két lehetőség van." – mondta. "Az egyik az, hogy mindkét tenyerébe adok egy injekciót s az néhány héten belül esetleg helyreállítja ujjait. A másik meg az, hogy egy kis műtétet végzek mindkét tenyerén s azáltal gyógyítom meg ujjait." Mindkét megoldás szörnyen fájdalmasnak hangzott, de nyomorult állapotomban bármit elvállaltam volna; csakhogy megszünjön a bajom. Aztán kis gondolkodás után megkértem az orvost, hogy előbb probálkozzon meg az injekciókkal s csak ha azok nem segítenek, akkor folyamodjunk a műtéthez. Erre minden érzéstelenítés nélkül beinjekciózta mindkét kezemet. Én meg hangosan felszisszenve a fájdalomtól magamban azért imádkoztam, hogy az Úr gyógyítson meg általuk; hogy ne legyen szükségem műtétre. Aztán három hét múlva már majdnem teljesen helyreálltak az ujjaim. De azért továbbra is kértem az Urat, hogy gyógyítson meg "engem" teljesen. Végül újabb három hét múlva visszamentem az orvoshoz; s akkor tudtam meg, hogy a műtétre nincs szükségem.A Biblia azt tanítja, hogy Isten megváltott gyermekei hivatalosan Krisztus Testének, illetve Gyülekezetének tagjai csakúgy, mint az én ujjaim és többi alkatrészeim tagjai az egész testemnek. S lehetünk kis vagy nagy képzettségű egyének, meg kis vagy nagy tehetséggel és hivatással rendelkezők; az Ő Teste, illetve a Gyülekezete számára mindegyikünk egyformán fontos és hasznos; csakúgy, mint az én számomra is mindenegyes alkatrészem egyformán lényeges. Sőt, ha egyikünk szenved, akkor mindannyian együtt szenvedünk vele; ahogy az én egész testem is szenvedett, amikor csupán két ujjam fájt. S ha egyikünk bűnbe esik; akkor mindannyiunk szíve belesajdul, s az egész Gyülekezet hírneve kárt szenved. S ha Isten netán félreállítja az illetőt bűne miatt; az is mindannyiunkat érint. Ha pedig az ilyen tag helyreáll, akkor meg mindannyian örülünk. Pál apostol a Róma 12-ben és 1 Korinthus 12-ben így ír erről: "Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy Test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai... Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is... Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? ... Nem mondhatja a szem a kéznek: nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek... Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai."Ezek alapján több kérdés merülhet fel bennünk. Először is kérdezzük meg önmagunktól: Behívtam már az Úr Jézust az ő Isten-i mivoltába vetett hittel a szívembe, hogy Isten gyermekévé és Krisztus Testének tagjává váljak? Ha még nem, akkor tegyük meg most imában mondván: "Kedves Úr Jézus! Hiszem, hogy Isten Fia és Isten vagy. Kérlek jöjj szívembe, és bocsásd meg minden bűnömet. Köszönöm, hogy megbocsájtottál, szívembe költöztél, Isten gyermekévé és Krisztus Testének tagjává tettél, sőt egy mennyei hellyel is megajándékoztál engem most. Segíts annyira beilleszkednem a Te Testedbe, hogy szívvel-lélekkel szolgáljalak. Ámen."Aztán, akinek Jézus már a szívében él, akár azért, mert már régen behívta, vagy mert most az tegye fel a következő kérdéseket is magának: Tudatában vagyok annak, hogy Krisztus gyülekezetének egyenrangú tagja vagyok? Ennélfogva, szívből szeretem is testvéreimet; azaz a gyengéket úgy, mint az erőseket, az ügyeseket úgy, mint az ügyetleneket, az iskolázottakat, úgy, mint az iskolázatlanokat, a fejletteket úgy, mint a bukdácsolókat, s a barátságosokat úgy, mint a barátságtalanokat, stb? Valóban együtt szenvedek minden egyes szenvedővel? Gyötrődöm minden egyes testvérem lankadása vagy bukása felett? Esedezek értük? Meg velük örülök, ha áldásban és örömben részesülnek? Jézus azt tanácsolta az övéinek, hogy úgy "szeressétek egymást: ahogy én szerettelek titeket... Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (Jn 13:34) Vagyis akkor fogja észrevenni az elveszett világ, hogy Krisztusé az életünk, ha mint az ő testének tagjai szeretetben, békességben, és egységben élünk. Azaz nem bántjuk egymást, nem használjuk ki egymást, nem pletykálunk egymásra, nem veszekszünk egymással, vagy támadjuk egymást, s a világért sem okozunk szakadásokat. Helyébe gyengédek vagyunk egymáshoz. Nézeteltéréseinket nyugodtan kitárgyaljuk és megoldjuk. Törődünk egymással. Szenvedünk vagy örülünk egymással. S hordozzuk egymás terhét. Ami aztán annyira fel fog tünni a kivűlállóknak, hogy azt fogják mondani rólunk, hogy "ezek az emberek annyira szeretik és támogatják egymást, mintha csak egy nagy szerető család tagjai lennének. Azaz, mintha Krisztus nagy családjába tartoznának." S esetleg meg is kívánják Urunk követését. Azaz ilyen életvitellel, attól függetlenül, hogy gyülekezetünk milyen pici tagjának érezzük magunkat, örök életre szóló, nagy hatást gyakorolhatunk elveszett embertársainkra. Megmentésük eszközéivé válhatunk!Vállaljuk?

"Légy hű mindhalálig,
és neked adom az élet koronáját."
(Jelenések 2:10b)Mátrainé Fülöp Irma írásai


THE MAJOR EFFECTS OF OUR MINOR BODY PARTS
BY IRMA F. MATRAI


Gazdag István írásai, tanításaiLázár sírja Betániában
"Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét."
(Jn 11:40b)
Jézus a négy napja halott Lázárt feltámasztotta Betániában.

Egy a szükséges dologÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!