JESSE DUPLANTIS: MENNYEI ÁTÉLÉS

Amerikában élő, és áldásosan munkálkodó evangélista testvér bizonyságtétele
1988-ban evangelizációs úton voltam. A gyülekezet pásztora, akitől a meghívást kaptam az egyik napon kérte, hogy ebédeljünk együtt. Egy étterembe mentünk, szembe azzal a hotellel, ahol elhelyeztek. Leültünk, beszélgettünk. Mikor az étel már az asztalon volt, hirtelen egy sürgető érzést éreztem, keljek föl és menjek vissza a hotelszobámba. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, nem akartam udvariatlan lenni, de tudtam, hogy ez az Úrtól van!
Ha nem bánod, - mondtam a pásztornak, - visszamegyek a szobámba.
- Beteg vagy?
- Nem, csak egy sürgető érzés van rajtam, hogy nekem most imádkoznom kell!
- Jó, akkor látjuk egymást este - mondta a pásztor.

A hotelben kitettem a kilincsre a "Ne zavarj" táblát, majd becsuktam magam után az ajtót. Az imára való sürgető érzés még akkor is ott volt velem, így letérdeltem az ágy elé.
Egyszerre csak egy erős szélzúgáshoz hasonló hangot hallottam. Aztán nem tudom, hogy testemben voltam, vagy a testemen kívül, de mintha hirtelen kiszippantottak volna a szobából. Nem mondhatom, hogy féltem, de mégis ahhoz közel álló érzést éreztem. Kibeszélhetetlen gyorsasággal mentem. Majd kinyitottam a szememet, és ugyanaz az angyal mosolygott rám, aki már egy alkalommal, - évekkel ezelőtt - beszélt velem. Most így szólt:

- Neked most találkozásod van az Úrral.-

Gondoltam magamban - igazán? - Olyan különös volt az egész. Amikor megérkeztünk, egy olyan csodálatos helyet láttam magam körül, amilyent még soha életemben! Nem tudom elmondani azokat a gyönyörű színeket, amit a Mennyben láttam. Felkiáltottam:
- Dicsőség Istennek! - Az angyalok kara azonnal kiegészítette:
- A nagy, hatalmas, és dicsőséges Teremtő Istennek glória és dicsőség!
- Én mindjárt elnémultam. Ott fent vigyáznunk kell, hogy mit, és hogyan mondunk! Az én teológiai elképzelésem szerint úgy gondoltam, hogy Péter lesz az első, akivel találkozni fogok. Láttam egy időskorú embert, aki mégis fiatalnak látszott. Nagy, erős vállait egy gyönyörű palást borította be.
- Helló Jesse! - szólalt meg. Saját nevemen szólított.
- Helló! - köszöntöttem.
- Szomjas vagy? - kérdezte.
- Igen. - válaszoltam.
Akkor adott nekem valamiből vizet, ami úgy nézett ki mint egy arany kehely. Aztán én is megkérdeztem őt:
- Te ki vagy? -
- Én Ábrahám vagyok, a te ősatyád. -
Látjátok, mint ahogy a Bibliában találjuk. Mi, a hitnek gyermekei, mind az Ábrahám magzatai vagyunk. Akkor azt mondta:
- Neked most találkozásod lesz az Úrral!
- Ebben a pillanatban hirtelen hallottam, hogy az emberek mindenfelé azt mondják körülöttem:

- Ő JÖN! Ő JÖN! Ő JÖN! Ő JÖN!!!

Először nem tudtam kiről beszélnek, de aztán megértettem, hogy Jézus jön kifelé a mennyei városból! Láttam Őt! Széles aranyöv övezte körül a derekát. A ruhája nem olyan volt mint a többieké. Ábrahámé is csodálatos volt, de Ő úgy nézett ki mint billió gyémánt, amiből áradt a fény kifelé. Felém közeledett. Te nem tudsz megállni az Ő jelenlétében! Úgy érzed magad, mint egy porszem. Neked le kell borulnod előtte! Én lezuhantam lábai elé...


Mindig azt gondoltam, hogy Jézus lábain egy kis rés van ütve, a szögek helyeinél. De nem!
Ott egy kb. három centiméter átmérőjű lyuk van, amiből ragyogó fény sugárzik kifelé. Az Úr Jézus megérintette a vállamat, felemelt magához és azt mondta:

- ÉN HOZATTALAK IDE, HOGY MONDJAK NEKED VALAMIT.

- Az emberek sokszor kérdezik tőlem: Hogy néz ki Jézus? Olyan dicsőség, fényesség árad ki belőle, amit nem lehet emberi szavakkal leírni! Amikor reád néz, úgy érzed, hogy a belőle áradó fény átvilágít, és Jézus teljesen keresztül lát rajtad! Majd azt mondta:

- MENJ EL ÉS MONDD MEG AZ ÉN NÉPEMNEK, HOGY JÖNNI FOGOK HAMAR!

Egy kicsit le voltam hangolódva, mert azt hittem, hogy valami nagy és különleges kijelentést fogok kapni Tőle.
- Uram ők tudják ezt! - válaszoltam.
Ekkor erőteljes, határozott hangon mondta nekem:

- NEM! ŐK NEM TUDJÁK!!! TE ELMÉSZ ÉS MEGMONDOD AZ ÉN NÉPEMNEK, HOGY ÉN JÖVÖK HAMAR!

- Ezt a pillanatot soha nem fogom el felejteni!!!

Ha még soha nem vallottad meg Jézus Krisztust, mint Megváltódat, vagy ha nem vagy teljesen biztos benne, hogy a Mennyország a te örökkévaló otthonod, akkor szíved mélyéből mondd el a következő imát, vagy ehhez hasonlót, és kérd az Úr vezetését.

ÁTADÓ IMA

Ha szeretnéd behívni most az Úr Jézust a szívedbe, akkor így imádkozhatsz: Uram, Jézus Krisztus! Szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál az én bűneim miatt is a kereszten. Hiszem, hogy kiontott véred megtisztít minden bűntől. /Nevezd meg minden egyes bűnödet, egészen pontosan, kivétel nélkül mindazt, amit most bűnnek tudsz és érzel!/ Kinyitom szívem ajtaját, és befogadlak Téged, mint Megváltómat és Uramat. Megvallom, megbánom és elhagyom minden bűnömet, amit valaha is tettem. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, és jöjj a szívembe.
/Az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől...Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." / (1János 1:7;9)
Hálát adok, hogy megszabadítottál a bűn hatalmától, bűnös állapotomból, és minden egyes megvallott bűnömet megbocsátottad. Köszönöm, hogy Szent Szellemed által a szívembe költöztél. Köszönöm, hogy megajándékoztál az örök élettel és egy mennyei hellyel. Szívből megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Kérlek, formálj olyanná, amilyenné akarod, hogy legyek, hogy örömed teljék bennem. Kérlek, vezess az üdvösség keskeny útján az örök életre. Köszönöm. Ámen.A Mennyországról szólva....

A Bibliában meg van írva, hogy az angyalok örvendeznek, mikor egy ember megtér, és bele születik Isten Királyságába. Ha te hittel mondtad el az előbbi imát, az angyalok most örvendeznek, mert neved be lett írva az Élet Könyvébe, és egy napon meg fogsz érkezni a dicsőségbe, hogy Jézussal, és mindazokkal együtt legyél örökre, akik már előre mentek. Dicsőség Istennek, a Mennyország a tiéd, de addig a dicsőséges napig amíg odaérsz, itt a Földön vannak dolgok, amiket meg kell tenned:
Saját szavaiddal mondd el másoknak Jézus melletti döntésedet, és élj Krisztusnak úgy, hogy mások is lássák Jézust benned! Csatlakozz egy bibliahű helyi gyülekezethez. Isten családjában erő van! Ott együtt dicsőítik Istent, együtt tanulmányozzák Isten Igéjét, és együtt szolgálnak másokat, segítenek téged, és imádkoznak érted. Légy kitartó, ahogy keresed magad számára a megfelelő gyülekezetet, és kérd Istent, hogy vezessen oda, ahol Ő látni, és nevelni akar téged.Vegyél magadnak egy Bibliát, és olvasd szorgalmasan! Kérd az Urat, hogy adjon bölcsességet, irányítást és vezetést! A Biblia Isten szava, s napjainkban azáltal kommunikál velünk Urunk. Biblia szavai üdvözítő és hiterősitő erővel rendelkeznek. Aki az egész Bibliát figyelmesen átolvassa, az magától is rájön arra, hogy amiket Isten az Ószövetségben előre megjövendölt a Messiásról, azok az Újszövetségben leírt események szerint szószerint bekövetkeztek. Rendszeresen és folytatólagosan kell tanulmányoznunk, hogy egyre komolyabb ismeretet nyerjünk, s Jézushoz hasonlókká váljunk. Sátán kísértései ellen is a Biblia a leghatásosabb fegyverünk. Imádkozz minden nap! Az ima Istennel való beszélgetés, életünk legnagyobb kiváltsága és öröme. Isten arra teremtett bennünket, hogy közösségben éljünk Vele. Istennel beszélgetni egy csodálatos áldás.

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
(Zsidókhoz írt levél 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Felkészültél?
A mennyei hajlékokat az Úr már elkészítette
amint megígérte a János 14:1-3 helyen.

Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre,
hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.

Dicsőség és hála az Úré!
Maranatha! Az idő közel!

Egy asszony, aki látta a MennyországotAnja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR CD

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!