HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Kardos Imre 56 éves nyugdíjas,

Isten kegyelméből szabadult alkoholista vallomása

Kardos Imre vagyok, 56 éves nyugdíjas, és Isten kegyelméből szabadult alkoholista. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szót mondhatom ki: szabadult. Mert az életem nagy részét - legalább 30 évet - az alkohol rabságában éltem, olyannyira, hogy az már életnek sem volt nevezhető igazán. Tönkretettem az egészségem, magam körül mindent szétziláltam, a házasságomat, a környezetemet is. A munkahelyemen is épp, hogy csak megtűrtek.




Éreztem, hogy nagy baj van velem, de soha nem ismertem el, hogy alkoholista vagyok. Segíteni nem tudtam magamon. Az ital mennyiségét pedig már rég nem én határoztam meg: az alkohol irányította az életemet.




Hat évvel ezelőtt, karácsonykor nagyon alkoholos állapotomban a Jóisten egy embert küldött hozzánk, aki látva ezt a szörnyű életemet, ajánlotta a Református Iszákosmentő Missziót, hátha ott segíteni tudnak rajtam. Én nem szívesen mentem ilyen helyre, hiszen Isten nélkül éltem, csak akkor emlegettem, ha nem volt pénzem italra. Egy józanabb pillanatomban mégis úgy döntöttem, megpróbálok oda elmenni. Mert ha tiszta volt valamennyire a fejem, éreztem, hogy ez egy utolsó, aljas élet.

Így, ezzel a megnyomorított,
tönkrement életemmel mentem el
1993 januárjában Dömösre egy kéthetes gyógyító alkalomra.



Dömösön Balog Zoltán és felesége Tapolyai Margit



Ott ismertem meg Jézus Krisztus és a Jóisten szabadítását. Ő elfogadott engem így, ilyen nyomorultan, és kiemelt ebből a mélyre süllyedt életemből. Csodát tett, mert ez csoda, amit Tőle kaptam. Elvette tőlem az ital kívánását, immár hat éve, hogy nem kellett az italos poharat a kezembe vennem. Megszabadított tőle, és adott helyette egy sokkal szebb, tisztább és igazabb életet.




Az ital helyén az űrt az Ő szeretete tölti ki az életemben. Szükségem van rá, hogy Vele éljek, mert az Ő kegyelme és szeretete nélkül nemigen történt volna ilyen változás az életemben. Elmúlt az életemből a szorongás, a hazugság, és megszabadított a cigaretta szenvedélyétől is már négy éve.

Hálát adok az én Istenemnek ezért
a tiszta és boldog új életért.



Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel,
A fájdalmas lelkűt, betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életem felett végy teljes uralmat,
Hogy választotthoz méltón várjam nagy napodat.

Refrén:/ Uram, éhezem igazságodat.
Szomjazom Szent Szellemed tüzét.
Jézus, töltsd tele lámpásomat,
Hadd világítson, míg visszatérsz!/



Szent Szellem, erősíts meg,
tisztítsd meg szívemet!
S hogy mindig Veled járjak,
adj még több kegyelmet,
Hogy hűséggel harcoljam meg
a hit nemes harcát,
S az út végén meglássam
az én Uram arcát.



"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket,
valóban szabadok lesztek."
(János evangélium 8:36)


Dicsőség és hála az Úrnak!




Balog Zoltánék gyógyító missziója Dömösön


MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET és RIMM
Dömösi Alkohológiai Szakintézet
2027 Dömös, Dózsa György út 12.
Tel./Fax: 06 (33) 482-310

Szabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK


Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.



Gazdag István írásai