MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN


A kábítószer kialakulása és okai
A kábítószerekkel, kábító hatású anyagokkal való visszaélés nem újkeletű. Az ember már ősidők óta törekedett a szellemi és testi jólét utáni vágya kielégítésére. A primitív ősember miközben félelmének oldására különböző növényeket, azok főzeteit, gőzeit használta, észrevette, hogy közülük nem egy részegséget, gyönyörködtető kábulatot, színes álomvilágot teremtett. Náluk az egészség - betegség és az orvoslás játszotta az egyik fő szerepet, mely összefonódott a mitológia, a vallás, a kultikus hitek szövevényeivel. Ezek titkát csak a beavatottak (varázslók, sámánok, bálványistenek papjai) ismerték. Ők határozták meg a "varázsital" adagját, és a titkot "hét pecsét alatt" őrizték. Ez volt az oka pl. annak, hogy néhány mexikói hallucinogén növény hatóanyagát csak az 1950-es években sikerült meghatározniuk a kutatóknak.Az első kábítószer-élvezők mostoha természeti körülmények között élő népek voltak. Az Andok indiánjai, az indiai páriák (a kasztokon kívül álló, elnyomott személyek), vagy a kínai kulik (teherhordó napszámosok) nehéz életkörülményeik elviselhetőbbé tételére használták a drogokat tartalmazó növényeket, amelyek levelei, gyümölcsei és főzetei színes álmokat adtak, vagy éppen élénkítették ill. csökkentették a kínos éhséget.

Az ember társas, társadalmi lény, ezért természetéhez tartozik a boldogság, a sikerek, a szeretet utáni vágy. Ennek eléréséhez azonban bizonyos belső erő, részvétel is szükséges. Csak akkor éri el, ha saját maga is aktívan tesz érte.

A passzívak, a gyenge akaratúak azt hiszik, hogy ha a kábítószerhez nyúlnak, könnyen megkapják mindezt. A "csalfa szép lány" elvezeti őket az általuk keresett világba. Ez önámítás, szemfényvesztés! A nem a reális valósághoz igazított, hanem a képzeletben kialakított vágyak, az álomvilág előbb-utóbb csalódást okoz. A lejtőn elindulva pedig nincs megállás, s a lejtő neve a pusztulás.Nézzük meg röviden, milyen tényezők játszottak
és játszanak szerepet a civilizált társadalmakban
a kábítószer-élvezővé válásban!

A pár évtizeddel ezelőtt tapasztalt, s napjainkban még inkább felerősödő kábítószerezésnek számos oka lehet és van. Az egyén gyengeségén túl elsősorban ilyenek a társadalmakban fellelhető feszültségek, ellentmondások, a gazdasági nehézségekből való kilábalások kilátástalansága (amikor a szegények a nyomorukat, ínségüket, kilátástalan lakáskörülményeiket stb., a gazdagok pedig unalmukat akarják elűzni), az ideológiai eszmék hiánya vagy zavaros volta, a lelki bajoktól, problémáktól való megszabadulás reménye, a gyermekkori veszélyeztetett (elvált, alkoholista, bűnöző stb. vagy éppen "elfoglalt", jól szituált szülők gyerekei), illetve egyszerűen csak a fiatalságból adódó, az új, az ismeretlen dolgok iránti fogékonyságból fakadó kíváncsiság. A drogfüggőség kialakulásában jelentős szerepe van a személyiségnek is, amely biológiai, szociológiai és pszichológiai tényezők együttes hatásának az eredménye. A személyiség fejlődésében nagy szerepet tulajdonítanak a genetikus, örökletes tényezőknek (hajlam, akaratgyengeség stb.), de jelentős szerepe van a szocializációnak, a tágabb környezet intelligenciájának. Az utóbbinak elengedhetetlen feltétele a család. A nem megfelelő családi környezet csökkenti a gyermek tűrőképességét a frusztrációval szemben, és ebből a feszültségből pótló jellegű kapcsolatokkal igyekszik szabadulni. Általában a kábítószert fogyasztó gyerekek szülei nem biztosítják a jó és a szükséges családi légkört, gyakori az alkoholfogyasztás és a túlzott gyógyszerszedés.

Említést kell tenni az iskolai és a baráti környezetről is.

Az iskolák nagy része teljesítmény-orientált, ezzel együtt nő a kimerültség és a feszültség, ami elvezethet a kábítószerszedés kezdetéhez.


Fokozatosan jelentkezhet a barátok csábítása is, hiszen a kamaszkorban (10-18 év) mindent ki akarnak próbálni a fiatalok, nincs kellő veszélyérzetük, felelősségérzetük. Sok tizenéves a szükségesnél több pénzzel is rendelkezik, s ha ez le nem kötött idővel párosul, akkor potenciális lehetőség adódik kábítószer kipróbálására - ha hozzáférhet ahhoz.

Az említett törekvések mellett az is jellemző a fiatalokra, hogy az érzelmeknek - egy misztikus, szellemiekben gazdag életnek - az újra felfedezésére törekszenek egy olyan iparosodó, ipari világban, melyre az elidegenedés a jellemző.

Azt hiszik, hogy a kábítószerrel gyógyítani tudják pszichés zavaraikat, képesek harmonizálni labilis személyiségüket, túl tudnak lépni a környezetükben jelentkező nehézségeken.

A fejezet folytatása a könyvben olvasható.VAN KIÚT!

"JÉZUS ÍGY VÁLASZOLT:
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet..."
(BIBLIA Jn 14:6)

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!

Google PageRank