Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com


A meghallgatáshoz a 12.-re kattints!

Szeretlek, ó Uram

Itt vagyok most, jó Uram, hozzád száll e dal.
Tudod, sokszor hívtalak, de ma másként szól e hang,
Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám,
Csak azt mondom, hogy szeretlek Atyám.Refrén: Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad.

Hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy!
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad,
És éneklem, hogy áldott légy Uram!

Ismét térden állok én, s tudom, hogy figyelsz rám.
Bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám.
De most el kell, hogy mondjam egyszer,
Amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek és szívem csak Tiéd! Refr."Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni Igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg." (Ézsaiás 50:4-5)"És azt remélem Istentől, hogy - amit ők maguk is várnak - lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és az emberek előtt." (ApCsel 24:15-16)
"Mert nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye a jutalmát aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy rosszat." (2Kor 5:10)Krisztus példája - engedelmessége a kereszthalálig

"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." (Jn 15:12-14)

DICSŐSÉG ÉS HÁLA AZ ÚRÉ ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!A világon a legdrágább, a legfontosabb dolog a szeretet


ELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL? AZ UTOLSÓ IDŐKRŐL

"Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped; mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az Igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig: Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyik a folyam innenső partján, a másik a folyam túlsó partján. Az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett: Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak? Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett.állt, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökké élőre: Egy. időszak, meg két időszak és fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Halottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem: Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt: Menj el, Dániel, mert ezek az Igék le vannak zárva, és le vannak pecsételve a végső időkig. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg; de az okosok megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el. Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az ezerháromszázharmincöt nap elteltét. Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon." (Dán 12:1-13)AZ ÚR ÜZENETE A FILADELFIÁBAN LEVŐ GYÜLEKEZETHEZ

Varga István & Makai Rozália ÖRÖMHÍR MŰSORA

Az MP3-as hallgatásához kattints rá!

1. ÓSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (68 sáv, idő 70:52)
138. ZSOLTÁR, HÁLAADÁS ISTEN HŰSÉGES SZERETETÉÉRT

23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR, DÁVID ZSOLTÁRA

2. ÚJSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (90 sáv, idő 71:54)
Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 Igék hallhatók.

A BÖLCSESSÉG ISTEN ÚTJÁN VEZET /Példabeszédek 2./

3. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, Te vagy minden álmom

4. ÖRÖMHÍR DALOK Róla beszél fű, virág

5. ÖRÖMHÍR DALOK Széjjel jártam a világban

6. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, neved oly csodálatos

7. ÖRÖMHÍR DALOK Uram, nézz szükségemre!

8. ÖRÖMHÍR DALOK Kéklő tengernek partján

9. ÖRÖMHÍR DALOK Van egy jó hely, odamegyek

10. ÖRÖMHÍR DALOK Életed adtad, hogy életem lehessen.

11. ÖRÖMHÍR DALOK MIELŐTT A VILÁG MEGLETT

12. ÖRÖMHÍR DALOK Szeretlek, ó Uram

13. ÖRÖMHÍR DALOK MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED

14. ÖRÖMHÍR DALOK AMIKOR MEGÉRINT KEGYELMED

15. ÖRÖMHÍR DALOK Hatalmas Isten, egyetlen kincsem!

16. ÖRÖMHÍR DALOK Adj, Uram nékem szeretetet!

17. ÖRÖMHÍR DALOK Atyám, két kezedben

18. ÖRÖMHÍR DALOK EGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET

19. ÖRÖMHÍR DALOK A szívemet átadom én

20. ÖRÖMHÍR DALOK Köszönöm Jézus

21. ÖRÖMHÍR DALOK Tied a dicsőség és imádás!

22. ÖRÖMHÍR DALOK Még nem is éltem én

23. ÖRÖMHÍR DALOK Ó, Uram, Te vagy az Élet

24. ÖRÖMHÍR DALOK Hívlak, Uram, várlak, Uram

25. ÖRÖMHÍR DALOK Sokszor úgy érzem, összeroskadok

26. ÖRÖMHÍR DALOK Én hirdetem az élő Úr dicséretét

"De keressétek először az Ő (Isten) országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Máté evangélium 6:33)

Úr Jézus a Győztes, a Feltámadott,
a Gyógyító, a Szabadító!

Áldott legyen szent Neve örökkön örökké!
HALLELUJA! MARANATHA!

Örömhír az időseknek Szarvason * Teljes cikk itt!


Varga István és Makai Rozália vallásos-zenés műsorát tekinthették meg az ellátottak. Az idős emberek számára fontos a lelki egyensúly megteremtése, a vallás nagy segítség ebben. Az Intézményben élők minden héten részt vesznek vallási szertartásokon és olykor egy-egy, a hagyományostól eltérő istentisztelet is helyet kap nálunk. Ezen rendhagyó összejövetelek mindig különleges alkalmat jelentenek, és más hangulatot közvetítenek, mint egy hagyományos szertartás. Ilyen, egy a megszokottól eltérő, Örömhír nevet viselő zenés-vallásos "szertartás", melyet immáron második éve hoz el hozzánk Makai Rozália és Varga István, akik különféle írásaikról is ismertek. Varga István a Gold Bridge Publisher kiadványainak írója, Makai Rozáliának pedig Drog, alkohol, nikotin, címmel jelent meg könyve. Köszönjük a lelki gondoskodást! A Szegedről érkező előadók mióta nyugdíjba vonultak, előadásukkal igyekeznek segíteni az időseknek és a betegeknek. Összeállításukban megzenésített imádságokat, példabeszédeket, valamint igazán megható hiteles történeteket hallhattunk, majd a műsor közös imádkozással zárult. Aki igényelte, az előadás után egyéni beszélgetésre is lehetősége nyílt. Kívánjuk, hogy vendégeink még hosszú éveken keresztül hirdethessék az Örömhírt, ahogy ők mondják: "énekelhessenek az Úr dicsőségére időseknek, betegeknek!" (Forrás: Sándor Enikő mentálhigiénés munkatárs)

Dicsőség és hála az Úré, Aki kinyitja a szíveket,
és megteremti azokat az alkalmakat, ahol az Őt keresők megismerhetik
az Úr csodálatos tetteit és hatalmát.(MR)OLVASÓINK ÍRJÁK

Kedves István és Rozália!

Én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy áldás az oldalatok, már rengetegszer tévedtem ide, bármire kerestem rá az interneten. Nagyon sok vezetést, vígasztalást, áldást, szeretetet kaptam a munkátokon keresztül Jézustól. Látni, hogy teljes szívből szolgáljátok Istent, és ezen van is áldás és gyümölcs. Áldjon az Úr Benneteket! Janina

Kedves Makai Rozália, Varga István!

Rábukkantam a honlapjukra és csodálatos. Nem szeretnék zavarni levelemmel, de nagy vágyódást indítottak el bennem. Nagyon sok a honlapon az olvasnivaló, és nagyon jó. Isten áldja meg munkájukat! Üdvözlettel: Ildikó, Csurgó

"Már többször vezérelt az Úr erre a honlapra, melyen lévő írások, bizonyságok, életrajzok megerősítettek az Úrban, és ezt szeretném megköszönni. Az Úr indított erre a pár sorra, kérlek fogadd szeretettel: "Életem az Úré, de nehezen hiszem, kísért a Sátán, ugyan ki szeret Téged? Kicsi s gyenge vagy, szíved kinek kell? Jön az Úr Jézus, s ezt mondja: Miért vagy oly kis hitű gyermekem, egy szót szólok, s az Ördög elfut előled! Szólj hát, hisz nekem adtad szíved, a bűnös, gyenge emberekért jöttem, aki ajtót nyit nekem. Igy leszek erős, bátor és mindaz, mi egyedül nem megy, s csodálkozom a körülöttem élőkkel, hogy mily erős vagyok, én erőtelen." Testvéri szeretettel: K. Sz. E.

Köszönet Varga Istvánnak és Makai Rozáliának!

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében! Csodálatos, ahogy az Úr használ titeket! Hiszem, hogy úgy ahogy az én számomra, mások számára is nagy áldást jelent a munkátok, amely nagy segítséget adott számomra. Az utóbbi időben nagyon sok próbatétel ért, és egy kissé le voltam hangolódva, Már az a gondolat járt a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak a Gyülekezet felé. Ekkor (és meg vagyok győződve arról, hogy nem véletlenül, hanem az Úr Jézus vezetésével) rátaláltam az oldalatokra, amelyet mint száraz föld a vizet, úgy itta a lelkem. A szemet gyönyörködtető megjelentetés mellett a még csodálatosabb tartalom, új erőt adott nekem. Szívembe béke költözött, és már a vasárnapi szolgálatomban felhasználtam az olvasottakat. Az Isten áldjon meg benneteket azért a munkáért, amelyet Isten dicsőségére végeztek, és adjon néktek erőt, egészséget a további munkához, hogy még sokak számára áldás lehessetek! Az Úr legyen veletek! Szeretettel: Marika Ácsról