MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN * VAN KIÚT!
http://www.vargamakai.com

Mi lesz, ha kábítószert találnak nálam?

A törvény szerint az a kábítószerfüggő személy, aki a kábítószer fogyasztásával összefüggő - két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követett el és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült, nem büntethető. Csekély mennyiségű kábítószer kínálása, átadása esetén a büntetés 0-2 év szabadságvesztés.
A csekély mennyiség felső határa néhány anyagnál LSD 1 mg; heroin 0.6 g; amfetamin 0.5g; morfin 0.9 g; kokain 2 g; kodein 1 g; A fű és a hasis hatóanyagának -THC- nem ismert a halálos vagy mérgező adagja, ezért ezeknél 1 grammot szoktak megadni. (A Hollandiában kapható füvek kb. 8-10%-osak.) Ezek a számok 100%-os tisztaságú anyagra értendők, és a nálad talált különféle cuccok összeadódnak.

A Btk. szerint három kategória létezik:

* a csekély mennyiség
* az alapeset
* a jelentős mennyiség.

Btk. 282. §. (Nem kábítószerfüggő elkövetőkre vonatkozóak)

*Cselekmény alapesete, enyhítő ill. súlyosbító körülmények:

*Hatósági engedélyek nélküli, csekélynél nagyobb, de jelentősnél kisebb mennyiségű kábítószer termesztése, előállítása, megszerzése, tartása, országba való behozatala, kivitele, átvitele vagy a felsoroltak elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatása.
BÜNTETÉS: 0-5 év szabadságvesztés

*Csekély mennyiségre való elkövetéskor az alapesetben meghatározott cselekmények esetén
BÜNTETÉS: 0-2 év szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés

*Üzletszerű elkövetés, fegyveres elkövetés, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként való elkövetés, 18 évet betöltött személyként 18 évet be nem töltött személy felhasználása esetén, illetve az elkövetés során 18 évet be nem töltött személy jut kábítószerhez vagy nem kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő személy felhasználásával való elkövetése esetén
BÜNTETÉS: 2-8 év szabadságvesztés

*Jelentős mennyiségre vagy bűnszervezet tagjakénti vagy bűnszervezet megbízásából való elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 5-15 év szabadságvesztés

*Csekélynél nagyobb, de jelentősnél kisebb mennyiségű kábítószer kínálása, átadása, forgalomba hozatala, azzal való kereskedés vagy a felsoroltak elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatása
BÜNTETÉS: 2-8 év szabadságvesztés

*Csekély mennyiségű kábítószer kínálása, átadása
BÜNTETÉS: 0-2 év szabadságvesztés

*Üzletszerű elkövetés, fegyveres elkövetés, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként való elkövetés, 18 évet betöltött személyként 18 évet be nem töltött személy felhasználása esetén, illetve az elkövetés során 18 évet be nem töltött személy jut kábítószerhez vagy nem kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő személy felhasználásával való elkövetése esetén
BÜNTETÉS: 5-10 év szabadságvesztés

*Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek területén, azok környezetében, a fegyveres erők vagy a büntetésvégrehajtási szervezet objektumaiban való elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 5-10 év szabadságvesztés

*Jelentős mennyiségre vagy bűnszervezet tagjakénti vagy bűnszervezet megbízásából való elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 10-15 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés

*Kábítószerrel való visszaélés elkövetésére való felhívás, ajánlkozás, vállalkozás vagy közös elkövetésben való megállapodás
BÜNTETÉS: 0-3 év szabadságvesztés

*Kábítószer fogyasztása, vagy nagy nyilvánosság előtti kábítószer-fogyasztásra való felhívás, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg
BÜNTETÉS: 0-2 év szabadságvesztés
***
Btk. 282/A. §. (Kábítószerfüggő elkövetőkre vonatkozóak)


*Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedélyek nélkül, csekélynél nagyobb, de jelentősnél kisebb mennyiségű kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz
BÜNTETÉS: 0-2 év szabadságvesztés

*Üzletszerű elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 0-3 év szabadságvesztés

*Jelentős mennyiségre való elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 2-8 év szabadságvesztés

*Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedélyek nélkül, csekélynél nagyobb, de jelentősnél kisebb mennyiségű kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik
BÜNTETÉS: 0-3 év szabadságvesztés

*Üzletszerű elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 0-5 év szabadságvesztés

*Jelentős mennyiségre való elkövetés esetén
BÜNTETÉS: 5-10 év szabadságvesztés

*Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedélyek nélkül kábítószert fogyaszt, illetőleg saját használatra tart, előállít, termeszt, megszerez, csekély mennyiségű kábítószert 18 évet betöltött személynek fogyasztás céljából kínál, átad
BÜNTETÉS: 0-1 év szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés

*Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedélyek nélkül kábítószert fogyaszt, illetőleg saját használatra tart, előállít, termeszt, megszerez, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült
BÜNTETÉS: Nem büntethető

*Az a kábítószerfüggő személy, aki a kábítószer fogyasztásával összefüggő - két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követett el és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült
BÜNTETÉS: Nem büntethető
***
Btk.283/A.§.(Kábítószer készítésének elősegítése)


*Aki hatósági engedélyek nélküli kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges, vagy termesztést, előállítást könnyítő feltételeket biztosítja, vagy ha termesztéshez, előállításhoz szükséges anyagot, terméket, berendezést, felszerelést készít, készíttet, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik és ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg
BÜNTETÉS: 0-3 év szabadságvesztés

*Aki hatósági engedélyek nélküli kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges, vagy azokat könnyítő vagyoni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismeretet a kábítószer termesztőjének vagy előállítójának a rendelkezésére bocsát
BÜNTETÉS: 0-3 év szabadságvesztés

*Aki hatósági engedélyek nélküli kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges, vagy termesztést, előállítást könnyítő fel-tételeket biztosítja, vagy ha termesztéshez, előállításhoz szükséges anyagot, terméket, berendezést, felszerelést készít, készíttet, és ezt a tevékenységét a hatóság előtt felfedi - mielőtt a kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges anyag termék, berendezés, felszerelés készítése, készíttetése a hatóság tudomására jutott volna - és az elkészített dolgokat a hatóságnak átadja, valamint lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személyek kilétének megállapítását
BÜNTETÉS: Nem büntethető