HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

Szeretettel köszöntünk minden magyart, bárhol éljen is.Történelmi atlasz 100 évenkénti lebontásban


Nagyon érdekes és tanulságos! A megjelenő Európa térkép alatt megtalálhatók az egyes államok nevei. Valamelyikre rákattintva, azonnal egy piros vonal fogja körbe az adott államot. Bal oldalt az évszázadok vannak feltüntetve. Alulról felfelé haladhatunk a mai állapotig. A mellékelt térképet nem magyarok készítették!"Akit magyarnak teremtett az Úr Isten, és nem fogja pártját
nemzetének, nem derék ember." (Széchenyi István)
Kiss Kata: Amikor egy nemzet a szívét kéri vissza dala itt
Kell lenni a Mennyben valahol egy helynek,


Hol a fájó szívek gyógyításra lelnek.
Szívét nemzetemnek elküldeném oda.
Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza.Ismerős arcok: (dal) Mi egy vérből valók vagyunk


Annyi mindent kéne még elmondanom,
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom,
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk,
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk.

Mint a villám tépte magányos fenyő,
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő,
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér,
Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél.

S bár a lényeget még nem értheted,
Amíg nem éltél nehéz éveket,
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk.

Mint a leszakított haldokló virág,
Mint az öt millió magyar, akit nem hall a nagyvilág,
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled.

S bár a lényeget még nem érthetted,
Amíg nem éltél nehéz éveket,
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk.2022.12.15.Jeney János, a Magyarságkutató Intézet térképész kutatója, aki a közelmúltban
megtalálta Telekiék 1920-as trianoni béketárgyalásokra készített térképeit,
amelyeket végül bemutatni nem engedtek a magyar delegációnak.
A térképek bizonyítják, hogy ukrán a Kárpátok közelében nem volt 1920 előtt.

Ez a magyar vár már mindig is ukrán volt - történelemhamisítás! Egyre "szebb" és "szebb" példáit látjuk az ukránoknál annak, hogyan kell a nemzeti kisebbségeket provokálva saját történelmüket is elvitatni tőlük. Mint tudjuk, egyes nacionalista ukránok szerint az is provokáció a magyarok részéről, ha Ungvár váránál tábla tájékoztatja a turistákat arról, hogy történelmi magyar várnál járnak. S legújabban valakik úgy gondolták, ha már Ungvár várát elvitathatják tőlünk magyaroktól, hát miért ne lehetne ukrán gyökerű Huszt vára is.

Számos ma ukránok által magyar történelemből is elvitatott terület pedig gyakorlatilag szín magyar volt, a második legnagyobb népcsoport, de jóval kisebb arányban a ruszin és kisebbségben megtalálható még Kárpátalján a német nemzeti kisebbség is az 1910-es hiteles néprajzi adatok szerint. Köszönet a térképekért Balássy Bulcsú gyűjtőnek, aki azokat Jeney Jánosra bízta és lehetővé tette, hogy portálunkon is bemutassuk őket. (PsTV)

2017.07.25. Raffay Ernő előadása Trianonról


Több mint tíz éve ebbe az állott, bűzös mocsárba rondított bele Raffay Ernő egy kisebb Amazonas mennyiségű tiszta vízzel. Ő ugyanis odament az eredeti forráshoz, a Magyar Országos Levéltárba, ahol lefotózta a legfontosabb 11 ezer szabadkőműves dokumentumot. Igen, pontosan azokat, amiket maguk a szabadkőművesek írtak, ugyanis minden tettükről jegyzőkönyvet vezettek. Ezekből pedig hajmeresztő kép bontakozott ki a pöfékelve művelődő urak köréről.

Céljaik: a keresztény magyar állam megdöntése, a bolsevizmus térhódításának előkészítése, a Tanácsköztársaság terrorjának ideológiai megágyazása, és még egy olyan ifjúsági szervezetet is létrehoztak, a Galilei Kört, amely politikai gyilkosságok kitervelésével és kivitelezésével foglalkozott. Amikor Károlyi Mihályon keresztül átvették a hatalmat, tevékenységük egyenes következménye volt az idegen megszállás, ami Trianonhoz vezetett... (magyarnemzet.hu)2023.06.05.Nemzeti tragédia vagy a nemzeti összetartozás napja?
Így látják a zászlóvivők Trianon évfordulóját


Június 4-e több szempontból is szomorú nap a magyarság történetében. Idén 103 éve, hogy elcsatolták tőlünk az országunk egy jelentős részét, de ami még ennél is fontosabb, családokat szakítottak szét ezzel az úgynevezett "békediktátummal". A magyar nép azonban egy harcos nép. Nem szereti feladni. Mi több a küzdelem, az élni akarás és a szabadság iránti vágy jellemzi az ezeréves történelmünket.

Az évszázadok során nemcsak túlélni tanultunk meg, hanem azt is, hogy miként legyünk büszkék a magyarságunkra. Ma, 103 évvel Magyarország igazságtalan megcsonkítása után pedig van is mire büszkének lennünk. Abban a korban, amikor tőlünk sokkal nagyobb, fényesebb és befolyásosabb országok sorra veszítik el a nemzeti öntudatukat, mi képesek vagyunk megőrizni és táplálni azt a trianoni döntés ellenére is. Ebben rejlik Magyarország igazi ereje.

Abban, hogy nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik. Idén június 4-én pedig meg is mutattuk ezt az 1848 méter hosszú magyar, illetve a 400 méter hosszú székely zászlóval, amit a Magyar Állami Operaház épületétől egészen a Hősök teréig vittünk, ahol egy nagy közös kokárdát formáltunk a két összekapcsolt zászlóból. A fantasztikus hangulatú rendezvényről egy remek videó is készült. Nézzétek meg, hogyan vélekednek a zászlóvivők Trianon évfordulójáról! (PsTV/ The Fair Right klub)

2022.02.18.Kada Sándor fizikus visszajött Magyarországra.
A szabad Kanadából mára rendőrállam lett.


A másfél évvel ezelőtt hazaköltözött fizikus részletesen mesélt dél-afrikai és kanadai tapasztalatairól. Az utóbbi ország kapcsán elmondta, az egykori szabad Kanadából mára rendőrállam lett. Miért kellett kivándorolnia? MZP-ről is beszél az interjúban.

2023.03.17.Bohár Dániel: Gyurcsány és Dobrev ismét a külhoni magyarokat támadja.


Hihetetlen, hogy ezek még most sem képesek felfogni, hogy a határainkon túl is magyar emberek élnek. Hiába, a k@mcsik sosem változnak meg. (Riporter)

Wass Albert: Üzenet haza. Előadja: Sinkovits Imre


Gyönyörű vers! Néhány emberszabásúnak szívesen ajánlanám figyelmébe! Nagy igazságot mond el, nem akárhogy, nem akárki! Taníttatnám Wass Albertet az iskolákban, talán lenne a mai fiatalok között is akit megfogna! Nagyon aktuális még ma is! (szenes13/magyarvagyok.com)

2023.01.08.Wass Albert: Hontalanság hitvallása
A látó ember - Wass Albert portré (2. rész)


2016.08.17.Emlékeztető! Putyin a nyugat hanyatlásáról, Isteni és sátáni hitről...


Látjuk, hogy sok euróatlanti ország gyökereik tagadása útján indultak el, köztük a keresztény értékektől, melyek a nyugati civilizáció értékeit képezték. Megtagadják az erkölcs kezdeteit, és bármilyen hagyományos identitást, nemzeti, kulturális, vallási, még nemit is. Politikai téren egy szintre teszik a sokgyermekes családok, és azonos neműek partneri viszonyát, az isteni hitet vagy a sátáni hitet. A politikai korrektség túlkapásai addig fajultak, hogy komolyan fontolgatják olyan pártok regisztrálását, melyeknek célja a pedofil propaganda... Működnie kell a nemzetközi jognak, és nem az erősebbek jogainak, és nem az ököljognak.Valentin Stan román történész felismerte és közreadta a
székelyekkel kapcsolatos történelmi tényeket és igazságokat.


Valentin Stan román történész előadása az ANTENA 3 bukaresti televízióban 2011.06.03.-án a Conexiuni című műsorban: "Figyelem, kedveseim, talán nem tudjátok, hogy miért haragudtunk meg a székelyekre. Ehhez akadémikusnak kell lennünk. Te, mi azért haragudtunk meg, mert ezek autonómiát akarnak minden áron. Hát persze! Autonómia nekik, autonómia nekünk, vagy autonómia akárkinek, ezt demokratikusan Románia parlamentje dönti el.Ez van, egy országban, az Európai Unió tagállamában. Én mindig ezt hallom. Vagy azt, hogy nincsenek székelyek, vagy hogy autonómiát ezeknek. De hát, jóemberek, nekik joguk van kérni, nekünk, mindnyájunknak meg jogunk van nem megadni. De engedjék meg, hadd mutassam be, miért is kérik ők ezt? Hadd mutassam be, tudjatok ti is egy dolgot, ti igaziak. Te, ez itt a Trianoni diktátum. Amit mi kérünk a magyaroktól, hogy "Tartsák be Trianont, tartsátok be Trianont!"

De van egy rossz hírem: mi nem igazán tartjuk be Trianont. Nézd csak, mit ír a 47-ik cikkely. Így írja: Románia elismeri és vállalja a kapcsolatát Magyarországgal. Te, itt azt írja, hogy Románia, és nem azt, hogy Pápua-Új Guinea. Te, ezek itt mi vagyunk. Mi van itt, ember, ez egy másik diktátum? What? Hogy? Te, melyik diktátum ez, ember?! Mit mondtak ezek ott Trianonban, ember?

Ez az, kedveseim, ez az úr, akit itt látnak, ez Vaida-Voevod. Mivel nem akarok egyedül áruló lenni, gondoltam, komoly társakat szerzek magamnak. Ez Vaida-Voevod, az első román miniszterelnök, aki aláírta az 1919-es, kisebbségek védelméről szóló keretszerződést, ahol, micsoda átok, a 11-es cikkelyben figyeld meg, miket ír: "Románia egyetért azzal, hogy megadja az erdélyi szász és székely közösségeknek a helyi autonómiát" Micsoda? Hát nem arról volt szó, hogy a székelyek nem is léteznek? S hogy Vaida-Voevod ilyesmit aláírt?! Hát igen. Mert ezzel a feltétellel kaptuk meg Erdélyt. Hogy helyi autonómiát adunk a székely közösségeknek oktatási és vallási vonatkozásban.

A székelyek is akarnak valamit, amire feljogosította őket a történelem. És én meg szeretném köszönni ez alkalommal a székelyeknek, hogy nem térdeltek le soha. Sem a magyar királyok előtt. Sem Ausztria császárai előtt. Sem az orosz cárok előtt, sem a török szultán előtt. És hogy itt maradtak ezen a földön, melyet önfeláldozással védtek meg. A székelyek itt voltak és itt lesznek. És nagyobb biztonságban érzem magam mellettük, mint sok más román nemzettársam mellett, akiknek olyan megnyilvánulásaik vannak, melyeket Európa megvetéssel kezel, hátat fordít neki és kinevet. És hogy lássátok, hol voltak a székelyek, mikor Románia alakult, hogy lássátok, hol voltunk mi, románok és hol voltak ők, a székelyek egy bizonyos történelmi időszakban... Kezdjük Mihály Vitézzel és a sellemberki csatával 1599-ben, amikor Mihály Vitéz megalkotta Romániát. Azt a kicsit ami akkor volt... (filmrészlet).

Mihály Vitéz hangja csata előtt: "Az első vonal úgy marad, ahogyan beszéltük, Baba Novaccal a balszárnyon, Lecca aga a jobbszárnyon. A székelyek mellettem maradnak." "A székelyek mellettem maradnak?" Mihály mellett? Hogy, jobban bízott a székelyekben, mint az oláhokban (vlachokban)? A székelyek ott voltak, kedveseim! A székelyek ott voltak Mihály mellett! És Mihály elismerte minden jogukat. Mindazokat a jogokat, amelyeket ma is kérnek az autonómiáért, megadta nekik Mihály. "Mert harcoltak a közösség javáért." Ezt mondta a Vajda (Mihály). Kedves románok, akik nem akarjátok engedni, hogy a székelyeknek képviseletük legyen Brüsszelben, merthogy nehogy ellopják Erdélyt - (a filmre mutat) - itt nem lopták el Erdélyt. Fegyverrel a kezükben álltak Mihály mellett. És most megmutatom, mit csináltak ezek a székelyek Stefan cel Mareval.

Mihály is megőrizhette volna a fejét, ha a székelyek egy év múlva is mellette állnak. De általában csak oláhok (vlachok) voltak mellette. Tudják, hol voltak a székelyek 1475-ben? Azt hiszem, nem tudják, elmondom. Egy bizonyos helyzetben voltak. Tudják a sztorit, ahogy mondják: Houston, helyzetünk van. Egyetlen helyzetük volt a székelyeknek, Moldvában, Vasluinál, ahol Stefan cel Mare serege védte a kereszténységet, kedves románjaim. Összecsaptak a Félholddal (a törökökkel). És jöttek azok több tízezren. De néhány ezer székely, profi harcosok, nagy szív-vel Stefan mellett harcoltak. És megállították a török sokaságot, legyőzték őket Félholdastól, mindenestől.

De tudják, hogy még kit győztek le akkor a székelyek? Az oláhokat (vlachokat) is legyőzték! Mert azok 17.000-en a török szultán seregében voltak. Mert Havasalföld uralkodója abban az időben, amikor a székelyek karddal a kezükben a kereszténységet védték, Havasalföld uralkodója abban az időben a török szultán seggét csókolta. És mi 17.000-en a szultán seregében voltunk és Moldva uralkodóját, Stefant támadtuk Vasluinál. És tudják, a török szultán követe mit mondott Stefannak? Nem fogják elhinni. Kapcsolják be a 61-es filmet, kérem, hogy lássák a románok, hogy állunk (filmrészlet).

A szultán követe: "Stefan, Moldva uralkodója, hozzad a két évnyi adódat nekem, ahogyan azt Havasalföld uralkodója is hozza." Köszönöm, ennyi elég lesz. Szóval, Moldva uralkodója, Stefan, gyere az adóddal, gyere, ahogyan Havasalföld uralkodója is jön és hozza... Álljunk meg, kedveseim. Van egy nagyon rossz hírem és van egy nagyon jó. Attól függ, kinek. Te, én székelyekről a török szultán seregében még nem hallottam. De oláhokról (vlachokról) igen, és még moldvaiakról is. Sorry." /Valentin Stan/Fekete S József/Vörösmarty Mihály: Szózat Sinkovits Imre előadásában


2022.08.28.Nógrádi György: Miért növelte meg Putyin az orosz haderő létszámát?


Nógrádi György az Ultrahang legújabb adásában többek között arról beszélt, hogy Putyin miért döntött úgy, hogy megnöveli az orosz haderő létszámát. Szó esett a biztonságpolitikai szakértő szerbiai látogatásáról, az általa tapasztalt migrációs nyomásról és a várható polgárháborúkról is. Magyarkanizsán, Szabadkán is járt.

A migránsok mindent elfoglalnak, szemetelnek. Fegyveres bandák vívják élet-halál harcukat pénzért. A falvak lakosai megöregedtek, és tehetetlenek a kihívott csendőrök a garázdálkodókkal szemben. Lehet arra számítani, hogy szerveződnek önvédelmi körök, honvédelmi, polgárőr körök?

2022.08.06.Molotov-koktélt dobtak a Nagydobronyi kistérség polgármesterének udvarára


Szégyenletes bűncselekmények háború idején. A viszonylag békés Kárpátalján még mindig alkalmazzák a bandita megfélemlítési módszereket. Augusztus 5-én este Molotov-koktélt dobtak a Nagydobronyi kistérség polgármesterének, Nagy Ferenc magánházának udvarára. Szerencsére a család nem volt otthon, így senkinek sem esett baja. (Tv21 Ungvár)Apponyi Albert gróf trianoni beszéde 1920. január 16-án Párizsban.


Apponyi Albert gróf történelmivé vált, eredetileg franciául, angolul és magyarul is előadott beszéde lenyűgöző szónoki teljesítmény volt.
"Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját." (Gróf Apponyi Albert)Apponyi Albert gróf trianoni beszéde


Az Apponyi Albert vezette békedelegációnak mindösszesen egy napot szántak, hogy megfogalmazza ellenérveit az igen szigorú feltételekkel szemben. Így született meg az XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású beszéde az immár 100 éves Apponyi beszéd. Szereplők: Gróf Apponyi Albert: Rátóti Zoltán; Georges Clemenceau: Dánielfy Zsolt; Történész szakértő: Dr. Máthé Áron

2022.05.29.Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács: nem lesz sóhiány Ukrajnában


Nem lesz hiány sóból Ukrajnában az Artemszil üzem leállása ellenére sem, a só árát mesterségesen emelték a nagy kereslet miatt - közölte a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció elleni központja. Azt írták, hogy bár a Donyeck megyei Szoledar városban található Artemszil állami só üzem leállt, a nagy bevásárlóközpontokban még mindig nagy a só kínálat.

Ráadásul a só termelők nem emelik az áraikat, azok emelkedése az indokolatlan keresletnövekedésnek köszönhető. "A nagy kereslet és a kiskereskedelmi üzletek és piacok nyerészkedési szándéka miatt a só árát mesterségesen felhajtották. A só tömeges, nagy mennyiségben történő felvásárlása viszont hiányhoz és további áremelkedéshez vezet" - áll a közleményben.

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács hangsúlyozta, hamis az az információ, amely szerint a kolbász- és konzervgyárak felvásárolták volna az összes sót. Ezek az üzemek nagy tartalékokkal rendelkeznek, és a termeléshez speciális, importált sót is használnak - áll a hivatal közleményében. (Tv21 Ungvár)

2022.05.22.Tiltakozik a román külügy Novák Katalin kolozsvári Facebook-bejegyzése miatt
- írja a Mandiner Köztársasági elnök asszony következő szavain akadtak fenn:


"Köztársasági elnökként kiemelt feladatomnak tartom az összmagyarság képviseletét, így számomra nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él. A magyar az magyar, s pont." Erre ők azt válaszolták, hogy: "Magyarország legfeljebb a kulturális kapcsolatok megerősítésében lehet érdekelt."

Kedves román külügy! Az erdélyi magyarság 102 éve ugyanazt a kálváriát járja, mint az összes többi külhoni magyar, akit egy igazságtalan békeszerződés más országhoz csatolt. Úgy adtak-vettek minket, mint a vásári marhát. Ezt soha nem fogjuk elfelejteni! Nincs szükségünk a kioktatásotokra! A magyar nemzet egy és osztatlan volt és lesz is.A határok közöttünk csak fizikaiak, amelyek jelenleg elválasztanak minket.


Nekünk mindig is csak egy hazánk lesz, MAGYARORSZÁG! Éljünk bárhol, legyünk délvidékiek, kárpátaljaiak, erdélyiek, felvidékiek, őrvidékiek, drávaszögiek, muravidékiek, nekünk közös a múltunk és lészen közös jövőnk is, mert összenő, ami összetartozik!

2022.05.05.Tv21 Ungvár - Híradó Délutáni hírek
Varsó - Ukrajna donorkonferencia
Szíjjártó Péter: Magyarország készen áll arra,


hogy részt vegyen egy ukrán iskola és kórház újjáépítésében, mobil otthonokat szállítson a belső menekültek számára, a magyar felsőoktatásban ezer ösztöndíjas helyet adjon az Ukrajnából érkező diákoknak, kórházi ellátást biztosítson sebesült ukrán katonáknak, 130 ukrán gyereket ellásson speciális kórházakban. Nemzetközi akkreditációt kapott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola!2022.04.08.Mi lesz Kárpátaljával? 2001-ben lakossága 1 254 160 fő.
Hogyan hatott a régióra az utóbbi időben megerősödő ukrán nemzeti identitás?


A lakosság 13 %-a 150 000 magyar, 80 %-a ruszin, 7 % ukrán, szlovák, orosz, egyéb nemzetiségű. Árpád itt vezette be a magyarokat a Kárpát medencébe. Honfoglalás 985-ben. Itt tört be a tatár sereg. Tatárjárás 1241. Itt védte Munkács várát Zrínyi Ilona. Munkács ostroma 1685. Habsburg Birodalom 1688. Rákóczi szabadságharc 1703. 1848-as forradalom a magyarokkal együtt élő ruszinokkal. Kárpátalja több mint 1000 éves történelmének a trianoni békeszerződés vetett véget 1920-ban. (Forrás: axiomamedia)2022.04.06.Orbán Viktor sajtótájékoztatója Budapesten
Minden idők legjobb választási eredménye volt a mostani.


A magyarok békét akarnak. Mivel a szomszédunkban háború zajlik, így arra szavaztak, mely nagyobb garanciát jelent a békére. Magyarország egy sikeres ország. A "Csak a hatalomért" koalícióban az ellenzék lenézte a szavazóit. Ebben a fasiszták és a kommunisták is megtalálják a helyüket, és meg is őrizhetik a saját szellemi alkatukat.

Olyan kormány kapott felhatalmazást, amely hisz a nemzetállamban. A sorscsapások globális természetűek. Megerősítjük a szövetségeinket, mint NATO, mint EU tagállam. Legyen tűzszünet, és utána egy békekonferencia. Fontos a családok védelme. Lépéseket tettünk, hogy kezeljük az európai gazdasági válságot. (HÍR TV)

2022.04.06.Újabb képviselői helyet szerzett a Fidesz-KDNP


A jelen állás szerint a FIDESZ-KDNP 136 fő mandátumot szerint.
Még folyik a külképviseleteken leadott szavazatok feldolgozása. (HÍR TV)Orbán Viktor miniszterelnök: Köszönöm mindenkinek!
A záhonyi határátkelőnél ellenőrizte a humanitárius segítségnyújtás menetét.
Köszönjük mindenkinek az adományokat! Híd a Kárpátaljáért 1357 adományvonal.
Arany János élete és munkássága (1817-1882)
2017-ben Ukrajna gúnyt űz az emberi jogokból és az EU-ból.


Az ukrán-orosz háború hátterén mit is jelent az új világrend fogalma?
Egy kis történelem. Gorbacsov azt mondta, hogy 2700 db rakétájuk volt atomtöltettel.


2022.03.01.Potápi Árpád: Egyetlen kárpátaljai magyar és
egyetlen ukrajnai bajbajutott sincs egyedül!


Magyarországra és a magyar nemzetre mindnyájan számíthatnak! Döntés született arról, hogy a határon túli területekről a gyűjtéseket és a segítő akciókat összehangoljuk. A határon túli felajánlásokból, gyűjtésekből befolyt összegeket a magyar kormány által indított Híd Kárpátaljáért segélyprogramba küldjük, a nem pénzbeli adományokat pedig a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácson keresztül juttatjuk el a bajbajutottaknak. Célunk az, hogy a segítség minél gyorsabban és hatékonyabban jusson el azokhoz, akiknek szükségük van rá.

2022.02.18. Szijjártó Péter: A véletlenek és találgatások helyett
Itt van egy ezer éves államisággal rendelkező keresztény nemzet.


Tegyük fel, hogy nem több ezer kilométer távolságból beszélünk, hanem meghallgatjuk azokat, akik itt élnek Ukrajna szomszédságában. Magyarország mint NATO-tagállam fogadhatna több NATO-csapatot a területén. Nálunk a régióban az életünkről van szó, tehát nekünk minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy elkerüljük a legrosszabb esetet. A diplomáciába kell befektetnünk, a párbeszédbe kell befektetnünk. Éppen ezért ösztönözzük, kérjük Oroszországot, és a nyugati szövetségeseinket, a nagy országokat, erős országokat, hogy ne adják fel a békés rendezéshez fűzött reményt...

2022.02.24.Mi lehet Oroszország valódi célja az invázióval?
Bende Balázs a közmédia vezető külpolitikai újságírója
és Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő beszélget


2022.02.22.Benkő Tibor honvédelmi miniszter: Helytállnak a magyar katonák


A magyar katonáknak az a feladata, hogy a határt le tudják zárni, és zárják le. A menekülőket át tudják engedni, és a határ mentén olyan katonai jellegű széttelepülést hajtsunk végre, ha szükséges, amely biztosítja, az Ukrajnát elhagyni szándékozó menekülteknek a szabad utat, de ugyanakkor nem biztosítja azt, vagyis megakadályozza, hogy Magyarország területére fegyveres csoportok átsodródjanak, vagy Magyarország területét felhasználva különböző manővereket lehessen végrehajtani.

A honvédelmi miniszter szerint fel kell készülni minden helyzetre a keleti határ mentén, a humanitárius feladatokra, a határvédelemre, ezért csoportosítunk át katonákat és haditechnikai eszközöket az ország keleti térségébe.

Von der Leyen: Az EU tagországai megállapodtak
az Oroszország elleni új szankciókról


2022.02.22.Fokozódik az ukrán-orosz válság
Összeült a Nemzetbiztonsági Kabinet.


Orbán Viktor vezetésével a Karmelita kolostorban tekintették át a helyzetet. Putyin elismerte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét. (hirado.hu)

2022.02.12.Nem enyhül a feszültség Ukrajna körül


Sorra szólítják fel a nyugati országok az állampolgáraikat, hogy hagyják el Ukrajnát, az amerikai titkosszolgálat pedig már az állítólagos orosz támadás időpontját is tudni véli. Oroszország eközben kitart amellett, hogy nem akarják lerohanni Ukrajnát, az erről szóló hírek csak a hisztériakeltést szolgálják. (M1 - Híradó)

2022.02.06.Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a vendég
Orosz - ukrán viszály a beszélgetés témája


A francia elnök és a német kancellár is Moszkvába, majd Kijevbe utazik. A találkozók célja, hogy az orosz-ukrán válság ne mélyüljön tovább, a konfliktust pedig diplomáciai úton tudják megoldani a felek. Közben amerikai kormányzati források szerint sok jel utal az orosz támadás előkészítésére. (M1 - Híradó)

2022.01.12.Borboly Csaba: Adjunk hangot ellenállásunknak!
Mi akarunk dönteni a saját életünkről, és kiállunk az értékeink mellett


Évről évre összegyűlünk a székelység történetének egyik legfontosabb helyszínén, a madéfalvi emlékműnél, hogy fejet hajtsunk elődeink előtt. Összegyűlünk, hogy megemlékezzünk áldozatukról, amit a szabadságért hoztak. Összegyűlünk azért, hogy útmutatásukat kérjük: mit tegyünk, hogyan gondolkodjunk, amikor a székelységet érintő döntéseket kell meghoznunk. Összeköt és közös gyökeret ad a múlt, hogy mi, magyarok, függetlenül attól, hol élünk, összetartozunk.

Mi akarunk dönteni a saját életünkről, és kiállunk az értékeink mellett akkor is, ha más nemzetek nem állnak ki mellettünk a központtal folytatott vitában. Bízunk benne, hogy a mai kor haladó felvilágosultjai a vita során tartózkodni fognak községeink éjszakai ágyúzásától. Bizalmunkat azonban elsősorban nem távoli intézményekbe, hanem őseink nyomdokaiban maradva, a Jóistenbe helyezzük.2021.12.26.Napi aktuális id. Lomnici Zoltánnal,
Emberi Méltóság Tanácsának elnökével.
Elképesztő dolog derült ki az Emberi Jogok Európai Bíróságáról!


Az EJEB módosította delegálási és összeférhetetlenségi szabályait.

2021.12.11.A baloldal a határon túli magyarok ellen kampányol!


Karácsonyék és a baloldal pártjai, a DK, az MSZP, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a Párbeszéd is a határon túli magyarok ellen kampányolnak. Márki-Zay Péter pedig a migránsokhoz sorolja a határon túliakat. Ismerjük már jól ezt a módit, köszönjük, de nem kérünk belőle! Ne engedjük, hogy újra egymás ellen fordítsanak minket! Soha többé baloldal! (Fidelitas)2021.12.07.Határvédelem fontossága


Egyre több az erőszakos határátlépési kísérlet a szerb-magyar határon. Erről mutatunk egy összefoglalót, aztán Bende Balázzsal az MTVA vezető külpolitikai szerkesztőjével is beszélgetünk. Külön egység dolgozik azon, hogy rendbehozza a kerítésen okozott károkat. Naponta 10 alkalommal is ki kell vonulni, mert az illegális határátlépők megrongálják.

2021.11.18.Borboly Csaba HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK elnöke:
Gyergyóban már készülnek a télre. Vezessünk óvatosan!


A téli karbantartás módszertana nem Hofi Géza híres idézetére alapozva készül el, amelyet ilyenkor gyakran látunk a hozzászólásokban. Továbbra is jelezzék, ha kézi lapátolásos módszerrel szórják az utakat. Felkészültünk a télre. Az utak feketére takarítását, azonban ezután sem lehet elvárni. A járművek mozgását idén is figyelemmel követhetik. Idén újdonságként feltüntetjük a telephelyek pozicíóját is.

November 15-től állnak késznelétben a téli karbantartással megbízott cégek. Az első besorolású utakon, vagyis az aszfaltozott forgalmas szakaszokon minden reggel 3-7 óra között végzik az ellenőrzést, és amennyben indokolt csúszásgátlóval szórják meg az útfelületet. Délután havazás, ónos eső, sürű köd esetén is kivonulnak a járművek hóekével. Az utak felszabadítását is biztosítják a karbantartó cégek, abban az esetben is, ha faágak torlaszolják el az utat.

Önkéntes tűzoltóinkat is felszereltük, akik vállalták, hogy nagyobb sürgősség esetén besegítenek az utak felszabadításában. A téli karbantartás mit sem ér, ha nem téliesítjuk az autónkat. Vezessünk óvatosan! Vigyázzunk egymásra!2021.10.19.Ki szóljon bele a hazai ügyekbe: a szovátai bácsi vagy a francia balos úriasszony? Gyurcsányné csak a határon túli magyarok ellen szít gyűlöletet.


Gyurcsánynénak azzal nincs baja, ha egy balos francia politikus köt bele folyamatosan a magyarországi jogszabályokba, az viszont zavarja, ha egy Szovátán, ősei földjén élő színmagyar bácsi négyévente egyszer leadhat egy darab listás szavazatot. Az ellenzék uralkodó pártjának nem annyira azzal van baja, ha egy balos francia politikus köt bele folyamatos jelleggel a magyarországi jogszabályokba, hanem sokkal inkább azzal, ha egy Szovátán, ősei földjén élő színmagyar bácsi négyévente egyszer leadhat egy darab listás szavazatot valamely tetszőleges anyaországi pártra, eleget téve állampolgársági esküjének, miszerint "hazámat erőmhöz mérten megvédem".

Csakhogy az Európai Unió egyik legalapvetőbb elve az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma – ezzel pedig meglehetősen ellentétes az a felvetés, hogy a tősgyökeres Kárpát-medencei magyar, aki nem élt a mai Magyarország területén, ne szólhasson bele a magyarországi politikába, viszont az a holland vagy luxemburgi politikus, aki szintén nem élt itt soha, de még ráadásul egy mukkot se ért magyarul, továbbra is bármikor tetszőleges módon avatkozzon csak be nyugodtan, akár egészen konkrét pénzcsapok elzárásával is.Zilahon felavatták Ady Endre egész alakos szobrát
Ady Endre: Az Úr érkezése


2021.08.19.Gratulálunk a Vadvirág Ünnepély táncaihoz, dalaihoz!
Legyetek ilyen vidámak, és ápoljátok a magyar nép táncait, hagyományait!


2021.07.27.Interjú a Kárpátalján élő 93 éves Oroszi Pálnéval
"Veled, Uram" egy életen keresztül, avagy a hosszú élet titka
Hajrá magyarok! - Németh Balázs összeállítása
AMIKOR EGY NEMZET A SZÍVÉT KÉRI VISSZA
2021.03.22.Szijjártó Péter: Fontosnak tartjuk az emberi jogok tiszteletben tartását.


Elvárjuk az ENSZ-től, az Európai Uniótól, hogy viselje szívén a nemzeti kisebbségek jogait! Ukrajnában szisztematikusan zajlik a magyar nemzeti közösség jogainak megsértése...Emlékezzünk Orbán Viktor miniszterelnök úr ünnepi beszédére
a Kossuth Lajos téren rendezett március 15-i díszünnepségen.
Magyar népdalok, táncok bemutatója * Fülemüle Flashmob - 2016, Beregszász


2021.03.04.Rettegést kelt a KGB utódszervezete * Teljes cikk itt!
Megreformálnák a kárpátaljai magyarságot is rendszeresen terrorizáló SZBU-t


A múlt év végén kommandósok zaklatták a kárpátaljai magyarság szervezeteit. Ma már többségi vélemény, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat túlterjeszkedik a hatósági jogkörén, már-már maffiafilmekből ismerős módszerekkel dolgozik. A régóta halogatott reformja most a gyakorlatban is megvalósulhat, de kérdés: miért jó ez Volodimir Zelenszkij államfőnek? Brenzovics Lászlóra, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökére saját otthonában törtek rá az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei, és gyanúsították meg szeparatizmussal és államellenes cselekményekkel.

A hatósági zaklatásokból bőven kijutott a magyar kormány által támogatott kárpátaljai gazdaságfejlesztési programokat kezelő Egán Ede Alapítványnak és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának is. Az intézmény elnöke, Orosz Ildikó be is perelte a nemzetbiztonsági szolgálatot, mert egyenesen a szakok akkreditálásába próbáltak beleszólni.

Ukrajnában egyfajta revolverszervezetként működik a titkosszolgálat: politikusokat, vállalkozókat, civil aktivistákat, újságírókat terrorizálnak mondvacsinált indokokkal. Többségi vélemény, hogy az SZBU túlterjeszkedik a hatósági jogkörén, már-már maffiafilmekből ismerős módszerekkel dolgozik, pontosabban megrendeléseket teljesít megfelelő juttatásért cserébe.

Nemrég egy hatalmas botrány tépázta meg a titokszervezet amúgy sem veretes hírnevét. Két ezredes el akarta tenni láb alól az elhárítás egyik korábbi tábornokát, de a kitervelt merényletbe hiba csúszott, nyilvánosságra került a titkos terv. A zavaros leszámolási kísérlet mindenesetre arra jó volt, hogy ismét előtérbe kerüljön a nemzetbiztonsági szolgálat régóta halogatott reformja.... (magyarnemzet.hu)

2021.02.28.Írdalá.hu: Írországban is összegyűlt a kellő számú aláírás * Teljes cikk itt!
A szigetországban 120% a szignók a székely peticióhoz.


Alig néhány nap alatt, teljesen váratlanul Írországban is összegyűlt a szükséges aláírásmennyiség a székely petícióhoz. Ami biztos, február 22-én még mindössze húsz százalékon állt a brüsszeli, központi oldalon a mutató, ami most már 120 százalék közelébe jutott. Ezzel már összesen tíz európai uniós államban sikerült elérni a jogszabályban előírt limitet.

Mint korábban megírtuk, a székely petíció már minden bizonnyal érvényes és eredményes, mert minden feltétel teljesült. Korábban összegyűlt a szükséges egymillió aláírás, és február 7-ig kilenc európai uniós államban – Horvátországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában – is meglett a kellő számú szignó.

Az aláírásgyűjtés azonban május 7-ig folytatódott, így két hét pihenő után, február 22-én az Írdalá.hu és a Gerilla.hu csapata újrakezdte a kampányt. Pesty László kampányfőnök lapunknak akkor elmondta, azért álltak újra bele a székely petíció munkálataiba, mert annyi buzdító sms, e-mail és más üzenet érkezett hozzájuk, hogy elhatározták: újrakezdik a gyűjtést.

– Meggyőzött minket az unió számtalan pontjáról áradó kérések tömege, amely a Signiteurope.com webes címeire érkezett. Annyi őshonos nemzeti kisebbség figyelt fel az ügyre, annyian kérik a folytatást, hogy felelőtlenség volna nemet mondani nekik – hangsúlyozta Pesty László. A kampányfőnök akkor a reményét fejezte ki, hogy ha még egy uniós tagállam aláírásait leteszik arra a bizonyos íróasztalra, megnövelik a kezdeményezés súlyát. Szavai szerint jól jöhet még ez, amikor terítékre kerül majd az ügy Brüsszelben.

A munka hamar sikerre vezetett, öt nappal később Írország is befutott. Információink szerint az eredmény alakulásában nagy szerepe volt egy magyar nő ír férjének, aki több mint negyven helyi civil szervezetnek írt ír nyelven levelet, amiben az ügy támogatását kérte. (magyarnemzet.hu)Írd alá, ha velünk tartasz! Gyűjtsétek az aláírásokat!


Segítsük együtt a székelyeket, a baszkokat, a katalánokat, segítsük együtt Európa őshonos nemzeti kisebbségeit! Segítsük együtt megmaradásukat! Segítsük együtt, hogy ezek a kisebbségi nemzeti régiók európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak közvetlenül a brüsszeli kasszából! (irdala.hu)

2021.02.08.Csiha Emese lelkipásztor arcmása * Teljes cikk itt!
"De én mindig veled leszek"


Dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese főtiszteletű asszony 25 évvel ezelőtt, 1996. február 9-én hunyt el. Nagy József lelkipásztor – később teológiai tanár – legidősebb lányaként már kicsi korától a Biblia és a hit szeretetében növekedett. Déván született, édesapja gyülekezetében, 1933. december 11-én. Már gyermekkorában megtapasztalta, mit jelent a nemzeti kisebbséghez való tartozás. Az ortodox pap lánya felpofozta Emesét, amiért magyarul mert beszélni.

Édesapját a II. világháború idején sok más magyar értelmiségivel együtt (Dél-Erdélyből) gyűjtőtáborba hurcolták. A lány elhatározta, hogy a kolozsvári református kollégiumban fog leérettségizni, ahol hangsúlyt kapott a teológiai képzés is. Innen egyenes út vezetett a református teológiára, ahol magyar református lelkészként végzett.

Megházasodva, mégis egyedül maradt. 1956. november 5-én, alig 23 éves korában lépett házasságra Csiha Kálmán lelkipásztorral. Épp akkor kezdődött a szomszédos magyarországi forradalom eltiprása a szovjet hadsereg által, a szocialista Romániában élő magyar etnikum számára pedig világossá vált, hogy nehéz időknek néz elébe.

Egy évvel később – politikai okok miatt – aztán Csiha Kálmánt letartóztatták. Tíz év börtönre ítélték – koncepciós per során. Feleségét megfosztották kevéske vagyonától is. Három hónapja volt már áldott állapotban, amikor férjét elhurcolták, és eközben semmilyen kapcsolattartásra nem volt lehetőség. A rendszer kiszolgálói azzal is próbálkoztak, hogy rábírják a válásra. A fiatal lelkipásztornő hűséges és  állhatatos maradt, kitartott férje mellett. Hazatért szüleihez, és egy leányka édesanyja lett. E nehéz időben családja, hite és egyházi szolgálata biztosított tartást számára.  Csiha Kálmán hat és fél év börtön és munkatábor után szabadulhatott  egy közkegyelmi rendelet nyomán.

A fiatal pár – hivatalosan nyolc éve házasok és egy leánygyermek szülei – újrakezdhette, teljesen elölről. A férj Gógánváralja lelkészi állását foglalta el, a feleség a gógánit – Maros megyében. Nagy öröm lepte meg őket, midőn Emese ismét várandós lett. A gyermek jelentkezését új kezdetként élték meg, a családi élet megvalósulása gyanánt, amely azelőtt lehetetlennek tűnt. Hiszen a nagy lánya akkor ismerhette meg az édesapját, amikor már iskoláskorban volt. Most pedig kezdettől együtt örülhetett a két szülő az érkezőnek, különösen ennek anyaméhben érzett első megmoccanásától a megszületéséig.

Ám, ami oly reményteljesen kezdődött, hirtelen megszakadt: a gyermek meghalt, mielőtt világra jött volna. Csiha Emese Rh-faktorja negatív volt, és emiatt harmadik gyermekre később sem volt már remény. Gyermeke elvesztése révén támadt lelki sebe a haláláig eleven maradt. Elszántan igyekezett, hogy e próbát Isten kezéből fogadja, de az így is ránehezedett egész életében.

Csiha Kálmán 1970-ben Marosvásárhelyen lett lelkész, Emese beosztott lelkészi állásba került, amit 20 éven át el is látott. Számtalan családot látogatott meg. Fő munkaterülete mégis a vallásoktatás maradt. Persze csakis félhivatalosan, mivel a keresztyén gyülekezetek egyetlen elismert tevékenysége az istentisztelet, templomi és temetői szolgálat volt abban a korban. A gyülekezet lélekszáma és az istentiszteletek látogatottsága oly nagy volt, hogy a hétköznap reggeli és esti alkalmakon gyakran előfordult, hogy 200 ember vett részt. A vasárnapokon, amikor Csiha Emese is szolgált, rendszeresen 800, olykor 1000 lélek előtt prédikálhattak...

Csiha Emese meghatározó szerepet vállalt a Református Család című lap újraindításában, ezáltal buzdítva a szerteágazó gyülekezeti életet, másrészt felmutatva a család jelentőségét, mint a hit ápolásának helyszínét. Végül is sokan voltak azok, akik a diktatúra idején elfeledték, mennyire építő, hogy a nagymamák elmesélik unokáiknak a bibliai történeteket... (nepujsag.ro)Pataki Tamás: Lázadás és lojalitás
Hűek vagyunk-e a kultúránkhoz?


2021.01.18."A magyarok a saját vérükben fognak megfulladni" * Teljes cikk itt!
Újabb fenyegető levelet kapott a kárpátaljai magyarság


Újabb fenyegetést kapott a kárpátaljai magyarság. Az e-mail ezúttal is – a tegnapihoz hasonlóan – a magyar külképviseletekhez és az "Egán Ede" Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központhoz érkezett. "Ma azokhoz a magyarokhoz intézzük szavainkat, akik Ukrajna területén élnek, valamint Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterhez.
Már figyelmeztettünk titeket. Azt hiszitek, hogy nem látjuk, miként próbáljátok megsemmisíteni a biztonságunkat, azt hiszitek, hogy Ukrajna patriótái hallgatni fognak és elnézik, miként akarjátok elfoglalni a földjeinket? Nem! Cselekedünk! Továbbra is cselekedni fogunk. Ez a mi földünk, ez Ukrajna. Mi mindnyájatokat ismerjük, tudjuk, hogy hol vagytok és tudjuk, hogy hol vannak a családjaitok. Ismerünk téged is, Szijjártó.

Eljött az ideje, hogy Ukrajna hazafiai lépjenek. Szijjártó úr, várunk téged. Készen állunk. Készen állunk válaszolni. Minden lépésedet figyelni fogjuk. Ha eljössz, akkor a legváratlanabb pillanatban csapunk le. Ukrajna nem vár rád. Értsd meg, hogy ha belépsz a szent ukrán földre, csupán napjaid vannak hátra. Ezenkívül, Szijjártó úr, tudd, hogy érkezésed esetén halálra ítéljük a magyarokat is. De megmentheted őket, és leállíthatod a betolakodó politikádat a földünkön. Meglátjuk, mennyire értékes számodra a magyarjaid élete.

Utoljára figyelmeztetünk: hagyjátok abba a tevékenységeiteket Ukrajnában, máskülönben a magyarok a saját vérükben fognak megfulladni. Dicsőség Ukrajnának! Dicsőség a hősöknek!" (karpatalja.ma/Forrás: karpat.in.ua)

2021.01.16.Pataki Tamás: Úszás a zsírban az Európai Unióban
Elmulasztják tiszteletben tartani az alapvető európai értékeket


Kisebbségben nőttem fel, s ha megkérdezik tőlem, hogy milyen tapasztalat volt, újabban egy P. Mobil-sorral szoktam felelni: "Megtanultunk úszni gúzsba kötve, forró zsírban, háton." Hasznos tudás a jég hátán is megélni vagy a forró zsírtengerben felszínen maradni, de állandó jogfosztottságban nem lehet emberhez méltó életet élni. Az Európai Unióban ötvenmillió, Európában összesen százmillió olyan ember él, aki valamely őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik, és nap mint nap sérülnek nyelvi és kulturális jogai.

A Minority SafePack kezdeményezés nekik dobott volna mentőövet, hogy kiússzanak a forró zsírból, hogy végre legyenek közösségi jogaik, hogy visszakapják az emberi méltóságukat. Őket köpte most szembe az Európai Bizottság. Őket árulták el és alázták meg azzal, hogy kijelentették: nem kezdeményeznek jogalkotást az őshonos kisebbségek jogait erősíteni kívánó javaslatcsomag alapján. Arra hivatkoznak, hogy a bizottságnak nincs kizárólagos jogalkotási hatásköre a kisebbségvédelmi kérdésben (bezzeg más esetekben a tagállamok jogait nyirbálnák!).

Azt állítják, hogy ami az uniós szerződések alapján tőlük telik, azt már megtették. Példának okáért egy bizonyos dokumentumra is hivatkoznak. Ebben többek között ez olvasható: "Számos, Európában élő embernek kell hátrányos megkülönböztetéssel szembenéznie, ami érinti emberi méltóságát, életlehetőségeit, jólétét és jóllétét, valamint gyakran személyes biztonságát is. A hátrányos megkülönböztetés egyben azt is jelenti, hogy elmulasztják tiszteletben tartani az alapvető európai értékeket."

Ha azt hittük, hogy a baszkokról, frízekről, katalánokról, számikról, latinókról, szorbokról, magyarokról vagy éppen a székelyekről van szó, akkor nagyot tévedtünk! De mivel nem ma született bárányok vagyunk, egy pillanatig sem feltételeztük azt, hogy róluk van szó. Az idézet az Európai Bizottság Rasszizmus elleni cselekvési terv 2020–2025 nevű dokumentumában olvasható.

Már az is vérlázító, hogy egy EU-s intézmény hivatalos dokumentumában már-már jogforrásként hivatkoznak a Black Lives Matter-mozgalomra, s kijelentik: "Eljött az ideje annak, hogy elismerjük a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elterjedtségét, és fellépjünk ellene, továbbá mérlegeljük, hogy mit tehetünk helyi, nemzeti, uniós és nemzetközi szinten." (magyarnemzet.hu)

2020.12.05.Tizenhat éve árulta el Gyurcsány először a magyarokat
A nemzeti összetartozást nem lehet aktuálpolitikai számítások tárgyává tenni


Tragikus évforduló a mai: tizenhat évvel ezelőtt, 2004. december 5-én került sor a kettős állampolgárságáról szóló népszavazásra, amelynek kampányában az akkor regnáló Gyurcsány-kormány a határon túli magyarok elleni voksolásra buzdított – hívja fel a figyelmet Erdős Gergely, a Századvég Alapítvány belpolitikai elemzője. Lapunknak készített elemzésében kifejti, a díszletek ugyan változtak, ám a baloldal szemében a politikai haszonszerzés elsődlegességét sem a nemzeti összetartozás, sem az emberéletek és a munkahelyek védelmének szempontja nem írhatja felül. Erdős Gergely elemzése kiindulópontjaként leszögezi, hogy nemzetközi összehasonlításban példátlannak tekinthető, hogy egy hivatalban lévő kormány a saját nemzettársai ellen folytasson kampányt.

Európa országaiban ugyanis – az egyes politikai erők közti nézetkülönbségek ellenére – egyfajta nemzeti minimumként tételezhető, hogy a nemzeti összetartozás minden mást megelőző érték, amelyet nem lehet aktuálpolitikai számítások tárgyává tenni. A hazai baloldal szemében ugyanakkor a külhoni magyarok státuszánál fontosabb volt a jobboldallal szembeni hangulatkeltés, a nemzeti szolidaritás "leértékelése" a politikai ellenfeleik hiteltelenítése érdekében – mutat rá az elemző. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció húzása tökéletesen illeszkedett a szociális demagógiára épülő, a kétezres évek első felében folytatott politikai marketingtevékenységükbe. Gyurcsány Ferenc szerint a magyar adófizetőknek egy évben plusz 168 ezer forintot kell fizetniük, amennyiben a határon túli magyarok számára bevezetik a kedvezményes honosítás lehetőségét, Lendvai Ildikó az ország gazdaságának összeroppanását vizionálta, a szabaddemokraták "kalkulációi" szerint pedig az anyaországi magyaroknak évente súlyos százmilliárdokat kellett volna fizetniük...

Fontos hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járvány térhódításának kezdetével számos európai országban létrejött valamiféle konszenzus a kormányoldal és az ellenzék között a pandémia által előidézett kihívások hatékony leküzdése érdekében, a hazai baloldali pártok azonban tavasz óta álhírek, illetve félrevezető vélemények terjesztésével, valamint egyéb, politikai indíttatású akciókkal igyekeznek aláásni az eredményes védekezésbe vetett közbizalmat, várva a jobboldali kormányzat bukását – emlékeztet Erdős Gergely. Mindezek fényében kijelenthető, hogy a Gyurcsány vezette ellenzék semmit sem tanult a múlt hibáiból. A díszletek ugyan változtak, ám a baloldal szemében a politikai haszonszerzés elsődlegességét sem a nemzeti összetartozás, sem az emberéletek és a munkahelyek védelmének szempontja nem írhatja felül – zárja írását a Századvég elemzője. (magyarnemzet.hu)

2020.12.02.Példátlanul brutális ukrán titkosszolgálati fellépés érte a kárpátaljai magyarságot
A megfélemlítés lehet a kárpátaljai magyarság vezetőit érő akciók célja


Összehangolt támadássorozat zúdult az elmúlt napokban a kárpátaljai magyar közösség ellen, aminek csúcspontja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) egyes intézményeiben és a szervezet elnökének a családi otthonában tartott titkosszolgálati akció keretében lezajlott házkutatás volt.

Az ezt megelőző napokban nem engedték be Ukrajnába Grezsa István miniszteri biztost, a szélsőséges Jobb Szektor egyik álarcos aktivistája Beregszász várostáblájánál rögzített videóban kegyetlen leszámolással fenyegette meg a kárpátaljai magyarokat, az Ung-vidéki, magyar többségű szürtei kistérség elöljáróit pedig azért vegzálják az ukrán szervek, amiért a képviselőtestület tagjai alakuló ülésükön elénekelték a magyar himnuszt is.

A nyílt magyarellenes vegzálásokkal kapcsolatban Kijevnek hivatalosan egyelőre egy szava sincs. Hétfő reggel Kijevből érkezett kommandósok szállták meg Brenzovics László KMKSZ-elnök ungvári otthonát, valamint a kulturális szövetség több más intézményét, köztük a beregszászi székhelyű Kárpátaljai Magyar Főiskolát.

Az ukrán fővárosból érkezett titkosszolgálati nyomozók egy Kárpátaljától majd ezer kilométerre fekvő zaporizzsjai kerületi bíróság által kiadott végzés alapján csaptak le a magyar székhelyeken, nem kis riadalmat keltve a kárpátaljai magyar közösség berkeiben. Az akció nem titkolt szándéka a megfélemlítés lehetett...

Ami megnyugtató: a kijevi magyarellenes szándékoktól elhatárolódva több meghatározó kárpátaljai ukrán politikus is elítélte a magyarellenes inzultusok sorát. Minden nemzetközi fronton kiáll a magyar kormány a kárpátaljai magyarokért, jelentette ki Szijjártó Péter. (magyarnemzet.hu)Kedves Barátaink, igaz magyarok a világon mindenütt!


1 millió aláírás kell a magyarok megmaradásáért.
Itt is aláírhatjuk! Gyűjtsétek az aláírásokat!Borbás Marcsi: A székelyek nem őrzik, hanem élik a hagyatékot


Borbás Marcsi is már aláírta a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. Minden országnak a hasznára válik, ha a határain belül élő kisebbség kap egy kis önállóságot.

2020.09.04.Megtagadták az ukránok a beutazási engedélyt Potápitól


Potápi Árpád János a teljesen magyarországi támogatásból felújított ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskolát ment volna felavatni szeptember 3-án, ám az államtitkártól az ukrán hatóságok megtagadták a beutazási engedélyt – írja a KárpátaljaLap.net. Mint hozzáteszik, a nemzetközi gyakorlatban szokatlan, barátságtalan lépés az ukránok húzása. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint sajnos az ukrán-magyar kapcsolatok a remények ellenére nem javulnak. (pestisracok.hu)

2020.06.22.Fricz Tamás: Ungváry Krisztián vitamódszere elfogadhatatlan
Hogyan, milyen módszerekkel vitatkozik Ungváry Krisztián történész?


Először is, mélyen megsérti Szakács Árpádot: már a címben a szellemi alvilág tagjaként jelöli meg. Ungváry úr, tudja mi az az alvilág, még ha szellemi is? Az alvilág gonosz szándékokat gonosz eszközökkel megvalósítani akaró emberek világa. A szellemi alvilág gonosz szellemi célokat gonosz eszközökkel megvalósítani akaró emberek világa.

Ön tényleg ezt állítja a cikk írójáról? Ön vagy nem is érti, hogy mit írt ezzel, vagy érti, s akkor az nagyon szomorú önre nézve. Ugyanis, ha nem értené, elmondanám: két álláspont ütközik egymással Trianon kapcsán. Az egyik az önöké, balliberálisoké, akik szerint mese az, hogy a szabadkőműveseknek komoly szerepe lett volna a trianoni békediktátum előkészítésében. A másik álláspont szerint ennek az ellenkezője az igaz. A másik álláspont híve Szakács Árpád, és nagyon sokan gondolják úgy, ahogyan ő, többek között jómagam is...

Összességében: elképesztő és elfogadhatatlan arrogancia árad Ungváry írásából. E mögött pedig az a jelenség áll, amit Csurka István fogalmazott meg a legpontosabban: ballibek akarnak ülni a zsűriben most és mindörökké, ők akarják eldönteni, hogy mi a tudományos és mi nem, mi az igazság és mi nem, mi vehető komolyan és mi nem. S ha valaki ezt a, legkevésbé sem demokratikusan elfoglalt pozíciójukat megkérdőjelezi, arra lesújtanak rettentő dühhel és végtelenül fennhéjázó gőggel. Nos, ennek a korszaknak egyszer s mindenkorra vége van, uraim. Senki sem fél már önöktől. Ahogy látom, önök viszont rettegnek. Kár, mert ebből a rettegésből olyan minősíthetetlen iratok keletkeznek, mint Ungváryé. (magyarnemzet.hu)

2020.06.13.Szakács Árpád: Romsics szabadkőműves meséi...
Viorel Dănacu: A románok 1918 után keményen küzdöttek Erdély elszakításáért


Évtizedek óta az egyik legnagyobb talánynak számított, milyen szerepe volt a szabadkőműveseknek a trianoni diktátum előkészítésében és megvalósulásában. Ha itt-ott fel is vetődött, a kérdés inkább szubkulturális vonalon került szóba, mert a témakört nem illett komolyabb fórumokon megemlíteni, a "nagy nyilvánosság" előtt ugyanis ennek valóságtartalma egybeesett a szíriuszi ufóhívő elméletekkel. Így aztán aki szóba hozta, könnyen a virtuális bolondokházában találhatta magát; ha netán az illető történész, biztosan számíthatott a szakmai kirekesztésre, ami után mint egy leprás tengethette tovább az életét...2016.10.01. ELKÉPESZTŐEN ŐSZINTE BESZÉD A MIGRÁCIÓRÓL!


Maróth Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének meglepően nyílt eszmefuttatása volt az európai migrációval kapcsolatosan egy konferencián!Szentesi Zöldi László: Isten hozott, Rend! * Teljes cikk itt!


Most, amikor ezeket a sorokat írom, az utcán katonák és rendőrök vigyázzák a rendet. Figyelnek, hogy ne lopjanak, ne fosztogassanak, senki nem tegyen semmit, ami a közösség ellen való. Másfél száz magyar nagyvállalat mellett honvédségi irányítócsoportok dolgoznak. A kormány határozataiban, kommunikációjában gyakoriak a "nem engedjük", "megbüntetjük" formulák. Az Európai Unióban lényegében megszűnt a schengeni rendszer.

Nem utazhatunk egyik országból a másikba, sok helyütt kijárási tilalom lépett érvénybe. Az állampolgárok szabad mozgását tiltják, irányítják, átmenetileg korlátozzák. Senki nem tehet semmit, amivel bármiféle módon is árthat másoknak, nem terjesztheti a kórt, oda kell figyelni egymásra. Vészhelyzet van. Az egyéni érdeket felülírta a közösség védelme...

Mindazok, akik most negyven liszteszsákon üldögélve olvassák e sorokat, gondoljanak arra, hogy nem a koronavírus a legnagyobb kozmikus igazságtalanság, ami emberrel megeshet. Csekélység az ahhoz képest, amit a szüleinknek, nagyszüleinknek ki kellett állniuk. Mindenkit megnyugtatok, hogy vannak, lehetnek a mostaninál ezerszer keményebb helyzetek is. Például ha nincs áram, nincs fűtés, megszűnik a mobilszolgáltatás, ha bedugulnak a kivezető utak, és az győz, akinek lőfegyvere és vize van. Ahogyan azt a Gerilla című regényben (?) olvashattuk.

Hogy túlzás volna? Ha három hónappal ezelőtt azt mondjuk, hogy a nyugati világ leáll fél évre egy titokzatos vírus miatt, és egyáltalán nem biztos, hogy őszre nem dől össze minden kártyavárként, valószínűleg csak jót mosolygunk... (demokrata.hu)Orbán Viktor: kijárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére


2020.02.12.Varga Judit is aláírta a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését,


melynek célja, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését célzó uniós kohéziós források elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeit is kötelező legyen érvényesíteni.

A kezdeményezés itt írható alá: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
Add tovább, csatlakozzunk minél többen!


2020.02.27.Seiko Tanizaki a magyar népi kultúra utazó nagykövete
Egy japán hölgy, akit meghódított Székelyföld


Seiko Tanizaki úgy kezdte, hogy meg akart tanulni magyarul, mert az olyan különleges. Most ott tart, hogy Sepsiszentgyörgyön él családjával, és a magyar népművészet szószólója. A férjével és három gyermekével Sepsiszentgyörgyön élő Seiko Tanizaki néprajzkutatóval többek közt erdélyi tapasztalatairól, a beilleszkedés nehézségeiről, az itthon és az otthon közti különbségről beszélgettünk.

Seiko Tanizaki a Japánban töltött egyetemi évek alatt - maga számára is megmagyarázhatatlan okból - úgy döntött, hogy megtanul magyarul. Arra viszont nem számított, hogy a Magyarországon, de főleg az Erdélyben szerzett élményei, tapasztalatai megváltoztatják az életét.Lenyűgözte a magyar népművészet sokszínűsége.

Két könyvet is írt anyanyelvén a hagyományos erdélyi kézimunkákról. Népviseleteket gyűjt, melyeket szülőhazájában is bemutatott kiállításokon. Újabban személyes blogján is népszerűsíti a magyar kultúra hagyományait Japánban. (foter.ro)"Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom.
Tegyük meg mi is! A kezdeményezés itt írható alá:

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
Add tovább, csatlakozzunk minél többen!Örökségünk a magyarságunk!
"Zsobok, hol gyökeret eresztünk és szárnyakat növesztünk"


Az "Örökségünk - Zsobok, hol gyökeret eresztünk és szárnyakat növesztünk" című videoklip előadói a Zsoboki Gimnáziumi Iskola 5-8. osztályos tanulói.

Az erdélyi Kalotaszeg szórványtelepülésén feladatunknak érezzük nyelvünk, hagyományaink, szokásaink átörökítését, hiszen tudjuk, "ha nincsen gyökered, elvisz a szél."

Ez a dal mindezt jelenti számunkra, benne van minden, amit magyarságunkról gondolunk és érzünk, minden, amire településünkön büszkék vagyunk, amit ápolunk és átadunk az utódoknak. (Zsobok videó)

2019.11.22.Nem hagyják


Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke fontosnak tartja, hogy a Magyar Állandó Értekezlet záródokumentuma tartalmazza azt, hogy Románia a gyakorlatban nem érvényesíti a meglévő kisebbségi jogokat, a kisebbségi nyelv- és szimbólumhasználatra vonatkozó nemzetközi előírásokat, és külön kitér a koncepciós perben jogtalanul súlyos börtönévekre elítélt két kézdivásárhelyi székely fiatal, Beke István és Szőcs Zoltán ügyére, közölte tegnap az RMDSZ háromszéki területi szervezetének sajtóirodája. (3szek.ro)

2019.11.21.Szakács Árpád kapta a Lovas István-sajtódíjat


2019.11.06.Átadják a Lovas Istvánról elnevezett sajtódíjat


Lapunk egykori munkatársáról, Lovas Istvánról elnevezett újságírói díjat adnak át november 21-én a Szent Margit Gimnázium dísztermében – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Lovas István Társaság. Az idén október 2-án bejegyzett szervezet Kondor Katalin újságírót választotta meg elnöknek.
Lóránt Károly, az ismert közgazdász és újságíró ajánlotta fel, hogy a következő öt évben saját vagyonából fedezi a Lovas-díj szerény, százezer forintot jelentő összegét. A Lovas István-sajtódíjat évente egyszer nyerheti el egy olyan újságíró, aki azt az értéket képviseli munkájában, mint a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk. (magyarnemzet.hu)Igaz magyarok: Kondor Katalin videó 1. rész


Kondor Katalin szülei Kondor Lajos és Kuhár Erzsébet voltak. Debrecenben, szülővárosában végezte általános és középiskolai tanulmányait. Édesanyja már gyermekkorában megmutatta neki a kulturális élet sokféleségét. 1971-ben Budapesten Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Kereskedelmi Karán diplomázott.

2019.11.09.Üzenet Donáth Annának: Lehetsz büszke akármi, de a
külhoni magyarok ügyét láthatóan nem éred fel


Gyorstalpaló ismeretterjesztés Donáth Anna szélsőséges liberális politikusnak Szlovákiáról, hogy többet tudjon róla, mint amennyivel csak beégetheti magát. Ahogy Komáromban tette. Mert lehetünk úgy felvidéki magyarok, hogy közben büszke szlovákok vagyunk. (Donáth Anna, 2019. november 7., Észak-Komárom) (Cseh)szlovákia az a hely, ahol az I. világháború után összevertek a rendőrök, ha piros-fehér-zöld szalag volt a gomblyukadban vagy ha magyar himnuszt énekeltél.EMLÉKEZTETŐKÉNT! Sárkány Győző prédikátor élete (1908-1980) itt!


1945. év elején jöttek be Kassára a szovjet csapatok. Ezután Kassát az újonnan létrehozott Csehszlovákiához csatolták. A megalakult /Csehszlovák/ kormány elrendelte, hogy akik 1938. után költöztek Kassára, és magyarnak vallják magukat, el kell hagyniuk az ország területét. Ők vállalták magyarságukat. A törvény értelmében 24 órán belül, - értékeiket ellenszolgáltatás nélkül otthagyva - személyenként maximum húsz kilós csomaggal Magyarországra kellett menniük gyalog hat kicsi gyerekkel! (MR szerkesztő)

(Cseh)szlovákia az a hely, ahonnan a II. világháború után magyar családokat kergettek át a határon puskával a hátukban, magyar családokat telepítettek át Kis-Magyarországra vagonokban, kényszerrel, ahol magyar családokat deportáltak az otthonaikból kényszermunkára marhavagonokban, magyar családokat fosztottak meg minden vagyonuktól. És (Cseh)szlovákia az a hely, ahol mindezt megúszhattad, ha hivatalosan szlováknak vallottad magad. A többség mégsem tette ezt meg, hanem kitartott a legkeményebb években is, mert ők büszke magyarok voltak.

Erre idejössz te a rákosista nagyapád (igen, tudom, hogy a saját elvtársai leültették 3+2 évre, de Rajk Lászlót meg Nagy Imrét például föl is akasztották, és ettől még az ő bűneik se foszlottak szét) meg az MSZP-s apád által puhára bélelt kommunista almodból, ahol a határon túli magyarokról csak annyit tudnak, hogy valamiféle probléma, ami miatt kicsit bonyolultabb smúzolni a szomszédos államok elvtársaival, és kioktatsz minket, hogyan lehetünk büszke szlovákok. Persze tudjuk, hogy ti könnyedén vagytok büszke amerikaiak, kanadaiak, németek és főleg franciák, miközben elvileg, papíron magyarok (is) vagytok. Ti, akik a Momentumot vezetitek, hülyítve a tizen-huszonéveseket európaiságról meg szabadságról.

Soproni Tamás belehazudta a szemembe 2017. március 3-án Balassagyarmaton, hogy a Momentum Mozgalom nem liberális, azt állítva, hogy kicsit konzervatív, kicsit liberális, sőt nemzeti, és ez utóbbira azt a további hazugságot is felfűzte, hogy fontosak a mozgalom számára a határon túli magyarok. Aztán most látjuk, hogy akkora hévvel toljátok az ultraliberális ügyet, hogy az még az ALDE patetikus nevű Renew Europe frakciójából is szabad szemmel kilátszik.

Látjuk, ahogy az Európai Parlamentben a magyargyűlölő náciból liberálissá átvedlett Dacian Cioloş-sal pajtáskodtok. Látjuk, ahogy Fekete-Győr András és Cseh Katalin a románoknál árulja a hazát (aztán az elnökötök még az átlátszó mentegetőzésétől sem kímél meg minket, amelyben ráadásul hazudozott is), majd rögtön csatlakozol te, hogy a szlovákoknál tedd ugyanezt. Mert ahogy régebben a világ proletárjait, most a világ haladóit kell egyesítenetek, s ezért sokkal fontosabb mindenütt egymás nyakába borulni a helyi ultraliberális elvtársaitokkal, semmint azonosulni holmi ott élő magyarok érdekeivel... (pestisracok.hu)Feszty körkép Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban látható!


Zene: Monti Csárdás Jelenik Vendel feldolgozása
FESZTY-KÖRKÉP - A MAGYAROK BEJÖVETELE - JELENIK VENDEL - MIHI - 2015
Feszty Árpád - Körkép - Készült: (1892 - 1894)Utolsó kép: Munkácsy Mihály - Honfoglalás
Készítette: Mihályfalvi János - "mihi" Készült: Svédországban

2019.10.31.Szijjártó Péter: A kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét


"Végül mégis figyelembe vették a javaslatainkat, így a közös nyilatkozat határozottan kiáll a jogfosztott magyar közösség mellett, és felszólítja Ukrajnát a nemzetközi szabályok, valamint a nemzetközi szervezetek előírásainak betartására. Ez újra világossá teszi, hogy Ukrajnának a nemzeti közösségek elvett jogait az oktatás és az élet egyéb területein vissza kell adnia" – írta közleményében Szijjártó Péter.
A 150 ezres kárpátaljai magyar közösség, ahogy eddig is számíthatott, a jövőben is számíthat a magyar kormány támogatására, soha nem fogjuk feláldozni őket világpolitikai játszmák oltárán – tette hozzá. (magyarnemzet.hu)

2019.10.25.Európa legjobb középülete díját nyerte el a Magyar Zene Háza


"Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz" – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. (magyarhirlap.hu)

2019.10.16.Összezártak az uniós tagállamok az agrárforrások védelme érdekében


Korábban nem látott egység alakult ki az európai uniós miniszterek között, immár húsz tagállam áll ki a közös agrárpolitika forrásainak megőrzéséért. Az Európai Bizottság a tervek szerint alaposan megnyirbálná a rendelkezésre álló keretet, hazánk a jelenleginél 17 százalékkal alacsonyabb összegből gazdálkodhatna 2021 és 2027 között. (magyarnemzet.hu)

2019.10.06.Dr. Raffay Ernő elemzése a szétdarabolt magyarság jövőjéről.


Milyen lehetőséget tartogat számunkra a XXI. század?

2019.09.21.Bábolnára is ellátogatott Kako japán hercegnő


Kako japán császári hercegnő, a császár öccsének másodszülött gyermeke szombaton megtekintette a Komárom-Esztergom megyei Bábolnán a Lovasmúzeumot, valamint a Nemzeti Ménesbirtok udvarán Nagy István agrárminiszterrel ötösfogaton kocsiztak és lovasbemutatón vettek részt a lovardában.
Nagy István a látogatás után elmondta, Japán és Magyarország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulóját és 130 évvel ezelőtt jártak Bábolnán japán követek. A miniszter hozzátette, Kako hercegnővel azon a teraszon állhattak, ahonnan 1889-ben a császári követek egykor Bábolna legjobb katonalovaiból válogattak az udvar számára. A vendégnek meg is mutatták a dokumentumokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy a császári udvar lovaiban magyar vér is található. A hercegnőt a Lovasmúzeum bejáratánál Nagy István agrárminiszter, Haál Gábor igazgató és Cseri Dávid referens fogadta, majd tárlatvezetésen mutatták be a Lovasmúzeumot és a bábolnai ménes történelmének kiemelt tárgy emlékeit.
A Ménesbirtok bejárati épületének teraszáról megtekintették a száznál több rózsatövet számláló kertet. Nagy István elmondta, immár több mint 230 éve folyik szünet nélkül állami irányítású, minőségi lótenyésztés Bábolnán. A Ménesbirtok udvarán ötösfogattal megtett kocsizás után a hercegnőt a fedett lovardába kísérték, ahol Haál Gábor igazgató lovászokkal bemutatta az arab, az angol és a Shagya telivéreket.

2019.08.02.Ballai Attila: Haza a magasban – Magyar Játékokat!
Hajrá magyarok, bárhol éltek is!


Tusványoson is téma volt e kezdeményezés, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora egyik vezető online médiumunknak nyilatkozva el is árulta, hogy 2025-re, a TF megalapításának századik évfordulójára, éppen a Maccabi Játékok mintájára időzítené honfitársaink első világjátékát, amelyről a kormányzattal még nem egyeztetett...
Végigéltem, és Beregszásztól Dunaszerdahelyig végig is kísértem ugyanis a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság első másfél évtizedét, és eközben nem egy helyi értékű csodát, kosztümös, romantikus filmbe illő jelenetet rögzítettem. Olyat, amire a pesti magyar srác azt mondaná, ilyen nincs. Pedig volt és van. Például a székelyudvarhelyi fiúk, az első futballtorna bajnokainak ünneplése: letérdeltek a régi Üllői úti stadion kezdőkörében, az egyik kezüket a szívükre, a másikat a társuk vállára tették, és elénekelték a székely himnuszt. De a kárpátaljai, délvidéki kölykök is úgy küzdöttek a regionális selejtezőkön, mintha az életük múlna rajta, hogy eljutnak-e a budapesti döntőbe. (magyarnemzet.hu)

2019.04.25.Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, Porosenko szellemiségét idézi,


aki magyarellenes politikát folytatott. Azonban az ukrán szavazók nagy többséggel egy másik elnököt választottak – Volodimir Zelenszkij személyében -, és véget vetettek a Porosenko-korszaknak – jelezte a Pekingben tárgyaló Szijjártó Péter.

"Nekünk az a célunk, hogy Magyarország és Ukrajna között újra barátság legyen, és ennek kialakítására a legutóbbi ukrajnai elnökválasztási eredmény ad némi reményt" – mondta Szijjártó Péter.
Az ukrán parlament csütörtökön nagy többséggel – 278 szavazattal – fogadta el a nyelvtörvényként emlegetett, az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. A törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, az ukrán nyelv, illetve a szabályok megsértéséért pedig jogi felelősségre vonást helyez kilátásba.

Petro Porosenko leköszönő elnök előre jelezte, hogy elfogadása után aláírja a törvényt. Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök ugyanakkor azt közölte, hogy hivatalba lépése után megvizsgálja a nyelvtörvényt arra vonatkozóan, tiszteletben tartja-e a jogszabály minden állampolgár jogait. (magyarnemzet.hu)

2019.02.21.Venezuelai magyarok menekültek Magyarországra


Felháborodásának adott hangot a venezuelai magyarok "lemigránsozása" miatt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön. Mint ismert, a sajtóhírek szerint a kormány több száz magyar felmenőkkel rendelkező venezuelai menekültet fogadott be. A liberális sajtó rá is repült a témára a maga stílusában, erre reagált az MTI-nek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

"Kikérjük magunknak, hogy a liberális sajtó lemigránsozza a venezuelai magyarokat. Ők nem migránsok" – mondta a politikus. Semjén Zsolt leszögezte: minden magyar, legyen a világ bármely pontján, ha bajba kerül, számíthat az anyaországra. (888.hu)

2018.11.30.Nógrádi György: Ha az oroszok akarják, Kijevben reggeliznek


2018.11.26.

Orosz-ukrán vita a Kercsi-szorosnál

2018.11.25.Egyre több illegális bevándorló érkezik Ukrajnába,


akik elsősorban tranzitállomásként tekintenek a négy EU-s országgal határos országra. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában elmondta: az illegális bevándorlók rendkívül egyszerűen be tudnak jutni Ukrajna területére.

2018.11.18.Az Őszintén adásában a biztonságpolitikai szakértő egy napját kísérték végig


Nógrádi György, ha nincs valamelyik tévében, rádióban, vagy nem tart éppen valahol előadást, akkor vagy külföldön van, vagy pihen, vagy tanít valahol.

2014.03.02.Putyin a nyugat hanyatlásáról, Isteni és sátáni hitről...


2018.10.31.Raffay: Ha végignézünk a magyar történelmen,* Teljes cikk itt!


például amikor Hunyadi idejében jött a török, nem az volt a parancs, hogy írjunk átadás-átvételt a törökkel, hanem az, hogy "életetek árán meg kell védeni a hazát". Egri csillagok: Dobó István várkapitány tudta, hogy "most vagy meghalunk, vagy nem".
Gróf Zrínyi Miklós megegyezhetett volna a törökkel, de nem tette. Azt mondta inkább: "Katonák, utánam!". Pedig Zrínyi egy nemes gróf volt, visszavonulhatott volna a horvát birtokaira, mégsem tette. És így tovább, Görgeytől kezdve Perczel Mórig. A hazát meg kell védeni.
Ez pedig nem tartozott a Károlyi-kormány katonai gondolkodásába, ez nem volt nézőpont náluk, az ő számukra ugyanis a demokrácia volt a szempont. Úgyhogy Magyarország azért veszett el, mert a legnehezebb időkben a legrosszabb emberek kerültek az ország élére. (magyarellenesseg.com)

2018.07.31.Csizmadia László: Külpolitikai útmutatást is adott a kormányfő Tusnádon


A magyarországi és a határon túli civil szervezetek egyaránt megelégedéssel fogadták a kormányfő szombaton elhangzott beszédét. A civilek sarkalatos pontnak nevezték a Kárpát-medence újjáépítésére vonatkozó gondolatokat. Az MSZP ugyanakkor uszítást emleget, a Fidesz erre úgy reagált: a szocialisták a brüsszeli liberális elitet védik.

Ritkán hallani Magyarországon autentikus politikustól olyan, a világ társadalmi, gazdasági és politikai helyzetéről szóló összefoglalót, mint amilyet Orbán Viktor Tusványoson mondott - nyilatkozta a Magyar Időknek Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumi elnöke.

Nemcsak az országok közötti viszonylatokat elemezte ugyanis, hanem a kontinensek közöttit is. A jövő nagy tétje napjainkban, hogy a kontinensek közötti kapcsolatok hogyan alakulnak, hiszen már nem elegendő csupán országokban gondolkodni.

Orbán Viktor ugyanakkor arról sem feledkezett meg - vélekedett a civil szervezet vezetője -, hogy Magyarország az Európai Unióban és a NATO-ban egyaránt egy-egy szövetségi rendszer részese, ám felfogása szerint sokkal célszerűbb baráti viszonyokat ápolni a szövetségeken kívül is, így például Oroszországgal.Márpedig a Soros György-féle nyílt társadalmi szemlélettel ellentétben a kereszténydemokráciának hagyományai, bástyái és gyökerei vannak Európában.

- A Rákóczi Szövetség évről évre figyelemmel kíséri a bálványosi szabadegyetem történéseit, különös tekintettel Orbán Viktor beszédére - mondta a szervezet elnöke. Csáky Csongor szerint idén is nagyívű beszédet mondott a kormányfő.

A magyarság szempontjából kiemelendő sarkalatos pontnak nevezte például a Kárpát-medence újjáépítésére vonatkozó gondolatokat. Fontos jelzés volt ez a kormányfő részéről, hiszen már nemcsak nekünk, magyaroknak jelölte meg ezt követendő irányként, hanem arra bátorította a Kárpát-medencében velünk együtt élő népeket is, hogy működjünk együtt, kössük össze országainkat. (magyaridok.hu)

2018.06.22.Szijjártó üzent az ukrán vezetésnek - Az ígéret csak akkor ér valamit, ha betartják


A kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak tekintettük és tekintjük, amely segít minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet sikereit elősegítő együttműködés jöjjön létre - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén. (pestisracok.hu)

2018.06.15.Bíróságon az EU-források sikkasztói - Teljes cikk itt!


A gyanú szerint egy kiterjedt céghálót üzemeltető társaság úgy jutott több száz millió forinthoz még 2010-ben, hogy a gépet, amelyre a támogatást igénybe vették, le sem gyártották. A Vegoline Kft. még 2009-ben nyert pályázatot aszalóüzem létesítésére és az ahhoz szükséges berendezések beszerzésére. A társaság a támogatási összeg lehívásához két alkalommal nyújtott be elszámolási kérelmet az azóta megszűnt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az első kifizetési kérelem szerint beszereztek egy gyümölcsszárító berendezést, amelyet a benyújtott számla alapján a Texel Exim Srl. nevű román társaságtól vásároltak meg. Az ügy pikantériája, hogy az Aradon bejegyzett cég egyébként nem szerepelt az MVH mezőgazdasági ügyfélnyilvántartási rendszerben, ezért a termékei fel sem kerülhettek a hivatalos géplistára, ahonnan a nyertes pályázók kiválaszthatták a megvásárolni kívánt eszközöket. (magyaridok.hu)

2018.05.16.Az ukrán elnök visszavonta az állampolgársági törvény
Magyarország által bírált módosítási javaslatát


Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta azt a törvénymódosítási javaslatát, amelynek értelmében egyebek mellett megfosztanák ukrán állampolgárságuktól azokat a kettős állampolgárokat, akik részt vesznek más országok választásain, illetve külföldi útlevelet használnak ki-, illetve beutazáskor az országhatáron – jelentette szerdán az UNIAN ukrán hírügynökség. (MTI)

2018.04.24.Ukrajnában "példátlanul aljas és előre megtervezett" módon lépnek fel
a nemzeti kisebbségekkel szemben - mondta Szijjártó Péter.


Magyarország nem enged a nemzetközi nyomásnak, hogy áldozza fel a kárpátaljai magyarság jogait a geopolitikai érdekek oltárán. Ezért Magyarország mindaddig fenntartja Ukrajna NATO-csatlakozásának vétóját, amíg nem állítják helyre a nemzeti kisebbségek korábbi jogait - hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A miniszter felidézte: a kisebbségi jogokra az "első csapás" az oktatási törvény volt, amelyben jelentősen korlátozták a nemzeti kisebbségek jogait a saját nyelvük tanulásában, és a nemzetközi nyomás ellenére a mai napig nem kezdett erről egyeztetést Ukrajna a magyar nemzeti közösséggel.
A "második csapásnak" a nyelvtörvény alkotmányellenessé minősítését nevezte, és ezzel kapcsolatban jelezte, jelenleg három új nyelvtörvény-javaslat van az ukrán parlament előtt, "egyik rosszabb a másiknál".
Példaként említette, hogy jelenleg 10 százalékos aránynál lehet használni a nemzetiségi nyelvet, ezt 33 százalékra emelnék, ami drámaian korlátozná a nemzeti kisebbségek jogait.
A "harmadik csapás" a miniszter szerint az, hogy az ukrán elnök sürgősséggel kezdeményezte a kettős állampolgárság szankcionálásáról szóló törvény elfogadását.
Szijjártó Péter azt mondta: miközben Ukrajna a NATO-ba igyekszik, azt akarják elérni, hogy ha valaki egy másik NATO-ország állampolgára is, akkor attól vegyék el az ukrán állampolgárságot, mert a kettős állampolgárok nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.(demokrata.hu)Egy kedves motoros barátom levele


Kedves anyaországi magyarok! Mi, erdélyi magyar székelyek és magyarok szomorú szívvel szembesülünk nap mint nap azzal, hogy néhányan közületek minket, erőszakkal elszakított magyar embereket gyaláznak, szidalmaznak, úgy, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a történelem során mennyi mindent letettünk az asztalra, és arról sem, hogy a megmaradásunkért, magyarságunkért, mennyit harcolunk a mai napig! Minden egyes alkalommal megforgatják a tört a szívünkben, mikor azt mondják nekünk erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, újvidéki, felvidéki, muravidéki, őrvidéki magyaroknak, hogy román, ukrán, szerb, szlovák, horvát, osztrák, mert mi tiszta szívből magyarnak valljuk magunkat. Vádaskodnak, ítélkeznek felettünk, és folyamatosan támadnak őket. Azt mondják, hogy mi a hazánkat nem áruljuk el, mindig is tartottuk a hátunkat, és foggal-körömmel védtük a magyarságot és a magyarságunkat, ami sokszor embert próbáló volt.

Kedves Magyarország mostani határain belül élő, minket ellenségként kezelő emberek! Mit szólnátok, ha most mi visszakérnénk tőletek azokat a nemes embereket, akik nálunk születtek, és akikkel a nagyvilág előtt büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről tereket, utcákat, színházat, akadémiát, iskolát, egyetemet neveztetek el? Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, ha mi nem kellünk, akkor ne kelljenek azok a híres magyarok sem, akik mindent megtettek minden magyar emberért, de Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Újvidéken, vagy Felvidéken születtek? Mikor ti minket, románoztok, szlovákoztok, ukránoztok és szerbeztek, akkor velük is ezt teszitek, és akkor mondhatni, amikor őket emlegetitek, akkor más tollával ékeskedtek!

Tudjátok, este nem olvashatnátok Benedek Elek apó gyönyörű meséit. Mátyás király igazságához sem lenne sok közötök, hisz ő is Kolozsvár ajándéka minden magyar számára. A jó öreg Toldi Miklós, ha napjainkban élne, akkor lehet, hogy nehéz kővel dobálna meg benneteket, ha lerománoznátok. Arany János, Ady Endre, Áprily Lajos, ha ma élnének, akkor fájdalmas verseket írnának arról, hogy még a sajátjaik között is számkivetettek lettek. Tamási Ábelje még a székely humor ellenére is szív hasogatóbb lenne, mert nem csak a román hatalom ellen lázadna, hanem szomorúan kellene tudomásul vegye, hogy saját kutyája is megugatja. Wass Albert a mai helyzetet pedig sokkal nehezebben viselné, mint a száműzetést.

Egy szó, mint száz itt a sok kincs, amit mi erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, újvidéki, felvidéki magyarok adtunk minden magyarnak, gazdagítva vele a magyarságot, és a hazát. Mikes Kelemen író, Wass Albert író, Nyírő József író, Sütő András író, Orbán Balázs székelyföldi író, Kemény János író, Jósika Miklós, Arany János költő, Ady Endre költő, Áprily Lajos költő, Dsida Jenő költő, Kányádi Sándor költő, Szilágy Domokos költő, Páskándi Géza költő, Reményik Sándor költő, Apáczai Csere János pedagógiai író...(Forrás: László Ostorházi)

A szerkesztő megjegyzése: Tudósaink: Bolyai Farkas (Bólya, 1775. február 9. – Marosvásárhely, 1856. november 20.) magyar matematikus, 1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja. ;
Bolyai János (Kolozsvár, 1802. december 15. – Marosvásárhely, 1860. január 27.) magyar matematikus és hadmérnök. Bolyai Farkas fia és egyben tanítványa. A magyar tudomány egyik legnagyobb alakja, az egyik leghíresebb magyar matematikus, a "geometria Kopernikusza";
Szőkefalvi-Nagy Béla (Kolozsvár, 1913. július 29. – Szeged, 1998. december 21.) Kossuth-díjas matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (1956), Szőkefalvi Nagy Gyula fia. A matematikai analízis világhírű művelője, a 20. századi magyar matematika egyik legnagyobb alakja volt.
A Szőkefalvi Nagy család a Dicsőszentmárton melletti Szőkefalváról (Seuca), Erdélyből származik. (E község 1968 és 2006 között Vámosgálfalva része volt, de 2006 óta ismét önálló település az egykori Kis-Küküllő vármegyében.) Szőkefalvi Nagy Gyula egyetemi tanulmányait kolozsvári egyetemen végezte matematika-fizika szakon;
Prof. Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor. (Nagyszalonta 1889 - 1966);
Dr. Csillik Bertalan új perzsa irodalom és nyelvszakos professzor, aki kolozsvári egyetemről jött a szegedi egyetemre Trianon miatt. Folytathatnánk a sort..."Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom.
A szüleim nyelvét gyermekeim hangján elkopni nem hagyom!"Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom


2017.01.10.

A korrupcióellenes szónoklatairól elhíresült LMP-politikus, Hadházy Ákos családja a Tolna megyei óriási földmutyi főszereplője!

Felháborodtak a gazdák Tolna megyében, mert szerintük báró Georg Twickel német származású üzletember az új földtörvényt kijátszva, strómanokon keresztül szerez meg sok ezer(!) hektár, sok-sok száz millió forint értékű földet. Ebben legnagyobb segítsége a Hadházy klán, az LMP-politikus Hadházy Ákos családja. ...
A politikus édesapja, dr. Hadházy Árpád a regényes nevű milliárdos báró Freiherr von Twickel Georg Albert német üzletember és földbáró jobbkeze, cégei vezető tisztségviselője, aki mindenben segíti több ezer hektár föld korrupt, törvényszegő lenyúlását. Igen, már több ezer hektárra, Tolna megye jelentős részére szemet vetettek... Hadházy Árpád a földéhes német báró legfontosabb cégeiben ügyvezető vagy igazgatótanácsi tag, ő és a családi klán intézi a lehető legtöbb piszkos ügyet. Már 160 esetben zajlik rendőrségi nyomozás a korrupt, törvényszegő földkijátszások miatt! (ripost.hu)Rózsa dugványozás egy közepes burgonya segítségével


2016.01.06.

Pápáról és Szegedről is szállíthatnak sertéshúst Kínába

A Kínai Népköztársaság Tanúsítási és Akkreditációs Hivatala (CNCA) már tavaly ősszel megadta az engedélyt a két cég számára, a szállítások tényleges megkezdéséhez azonban szükséges volt a jogosultságok mostani közzététele. A két vállalkozás együttesen öt üzeme exportálhat Kínába fagyasztott sertéshúst. Az engedély  a sertés minden emberi fogyasztásra alkalmas részére vonatkozik a gyomor és a belek kivételével. A tárca közleménye szerint a hazai sertéshús ágazatban Kína a negyedik legjelentősebb felvásárló. 2015 szeptemberéig több mint 10 ezer tonna terméket exportáltak a magyar előállítók, és a mostani döntéssel ez a mennyiség még tovább emelkedhet. (www.hirmagazin.eu)ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!